Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
71. - 21.c

71. - 21.c

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
IIJIIPIl
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE10000 Zagreb,
Ul.
grada Vukovara
78,
P.P. 1034
Telefon:
61
06111,
Telefax:
61
09 201
KLASA:
053-01/12-01/889
URBROJ:
525-10/049043-7Zagreb,
8.
 
sije
čnja
 
2013.
 
godine
 
VLADA
 
REPUBLIKE
 
HRVATSKE
 
Glavno
 
tajništvo
 
Predmet:
 
Zastupničko
 
pitanje
 
dr.sc
 
Mirele
 
Holy,
 
u
 
vezi
 
s
 
eventualnim
 
nezakonitim
 
radom
 
određene
 
veterinarske
 
ambulante,
 
te
 
povredom
 
prava
 
iz
 
radnog
 
odnosa
 
-
 
 prijedlog 
 
odgovora,
 
daje
 
 se
 
Zastupnica
 
u
 
Hrvatskom
 
saboru,
 
dr.
 
se.
 
Mirela
 
Holy,
 
 postavila
 
 je,
 
sukladno
 
sa
 
člankom
 
185.
 
Poslovnika
 
Hrvatskoga
 
sabora,
 
slijede
će
 
zastupničko
 
 pitanje
 
u
 
vezi
 
s
 
eventualnim
 
nezakonitim
 
radom
 
veterinarske
 
ambulante
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
iz
 
Zagreba,
 
te
 
 povredom
 
 prava
 
iz
 
radnog
 
odnosa;
 
,Jesu
 
li
 
nadležne
 
službe
 
upoznate
 
s
 
ovim
 
slučajem
 
i
 
što
 
 poduzeti
 
 po
 
ovom
 
 pitanju?
 
Kako
 
 je
 
moguće
 
da
 
Veterinarska
 
ambulanta
 
i
 
dalje
 
radi,
 
iako
 
nema
 
dozvolu
 
za
 
rad?
 
 Na
 
koji
 
način
 
da
 
gospoda
 
Škaljac
 
kao
 
mlada
 
 poduzetnica
 
zaštiti
 
svoje
 
interese?"
 
 Na
 
dostavljeno
 
zastupničko
 
 pitanje,
 
 predlažemo
 
odgovor 
 
kako
 
slijedi:
 
Veterinarska
 
 praksa
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
iz
 
Zagreba,
 
Konjička
 
21,
 
direktorice
 
Martine
 
Klarić,
 
a
 
osnivača
 
Stanislava
 
Mrkobrade,
 
obavljala
 
 je
 
veterinarsku
 
djelatnost
 
temeljem
 
rješenja
 
Ministarstva
 
 poljoprivrede
 
i
 
šumarstva,
 
Uprave
 
za
 
veterinarstvo,
 
i
 
to:
 
rješenja
 
Klasa:
 
UP/I-322-01/95-01/1016,
 
Urbroj:
 
525-06-95-5
 
od
 
07.
 
studenog
 
1995.
 
godine,
 
o
 
udovoljavanju
 
 propisanim
 
uvjetima
 
za
 
obavljanje
 
 poslova
 
zdravstvene
 
zaštite
 
životinja
 
i
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
te
 
rješenja
 
Klasa:
 
UP/I-322-01/97-01/1058,
 
Urbroj:
 
525-06-97-05
 
od
 
22.
 
siječnja
 
1998.
 
godine,
 
o
 
 povjeravanju
 
 provedbe
 
 pojedinih
 
 poslova
 
 javnih
 
ovlasti-cijepljenje
 
 pasa
 
 protiv
 
 bjesnoće
 
u
 
 provedbi
 
mjera
 
za
 
otkrivanje
 
i
 
sprečavanje
 
zaraznih
 
 bolesti
 
životinja.
 
Temeljem
 
inspekcijskog
 
nadzora
 
 provedenog
 
u
 
Veterinarskoj
 
 praksi
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.,
 
tijekom
 
kojeg
 
su
 
utvrđene
 
nepravilnosti
 
odnosno
 
neispunjavanje
 
uvjeta
 
 propisanih
 
Pravilnikom
 
o
 
uvjetima
 
kojima
 
moraju
 
udovoljavati
 
veterinarske
 
organizacije,
 
veterinarska
 
 praksa
 
i
 
veterinarska
služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine", broj 45/09, 80/10 i 153/11), veterinarski inspektor Odjela - veterinarskog ureda GradaZagreba, Uprave veterinarstva, Ministarstva poljoprivrede je rješenjem Klasa: UP/I-322-07/12-09/32, Urbroj: 525-10/0655-12-1 od 07. ožujka 2012. godine tvrtki Plavi križ d.o.o.1
 
naredio
 
otklanjanje
 
utvrđenih
 
nepravilnosti
 
te
 
 privremeno
 
zabranio
 
rad
 
odnosno
 
obavljanje
 
veterinarske
 
djelatnosti,
 
a
 
do
 
otklanjanja
 
utvrđenih
 
nepravilnosti.
 
Prilikom
 
kontrole
izvršenja rješenja od 07. ožujka 2012., obavljene dana 10. svibnja 2012.godine,
utvrđeno
 
 je
 
da
 
Veterinarska
 
 praksa
 
za
 
male
životinje Plavi križ d.o.o. nije otklonila
utvrđene
 
nepravilnosti,
 
te
 
 je
 
veterinarski
 
inspektor 
 
donio
rješenje o izvršenjuKlasa:UP/I-322-07/12-09/32,
Urbroj:
525-10/0655-12-7 od
10.
svibnja
2012.
godine.Tijekom inspekcijskog nadzora obavljenog dana 02. kolovoza 2012. godine
utvrđeno
 
 je
 
da
 
Veterinarska
 
 praksa
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
nije
 
 postupila
 
sukladno
 
rješenju
 
Klasa:
 
UP/I-322-07/12-09/32,
 
Urbroj:
 
525-10/0655-12-1
 
od
 
07.
 
ožujka
 
2012.
 
godine,
 
a
 
u
 
obavijanju
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
zatečena
 
 je
 
gda.
 
Marijana
 
Škaljac,
 
dr.
 
med.
 
vet.
 
iz
 
Zagreba,
 
u
 
Čije
 
ime
 
 je
 
i
 
 postavljeno
 
 predmetno
 
zastupničko
 
 pitanje.
 
Dana
 
19.
 
studenoga
 
2012.
 
godine,
 
rješenjem
 
veterinarskog
 
inspektora
 
Klasa:
 
UP/I-322-07/12-
09/32,
 
Urbroj:
 
525-10/0655-12-19,
 
trajno
 
 je
 
zabranjen
 
rad
 
tvrtki
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.,
 
zbog
 
neispunjavanja
 
 propisanih
 
uvjeta.
 
U
 
isto
 
vrijeme,
 
veterinarski
 
inspektor 
 
 je
 
u
 
središte
 
Uprave
 
veterinarstva,
 
Ministarstva
 
 poljoprivrede
 
dostavio
 
 prijedlog
 
za
 
 postupanjem
 
u
 
skladu
 
s
 
člankom
 
95.
 
stavkom
 
7.
 
Zakona
 
o
 
veterinarstvu
 
(„Narodne
 
novine**,
 
 broj
 
41/07
 
i
 
55/11)
 
odnosno
 
za
 
stavljanjem
 
izvan
 
snage
 
rješenja
 
donesenih
 
1995.
 
i
 
1998.
 
godine,
 
temeljem
 
kojih
 
tvrtka
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
ima
 
ovlaštenje
 
za
 
obavljanje
 
veterinarske
 
djelatnosti.
 
Rješenjem
 
Klasa:
 
UP/I-322-03/12-01/1376,
 
Urbroj:
 
525-10/0249-12-2
 
od
 
05.
 
 prosinca
 
2012.
 
godine
 
ukinuta
 
su
 
ta
 
rješenja
 
te
 
 je
 
Veterinarska
 
 praksa
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
obrisana
 
iz
 
upisnika
 
Uprave
 
veterinarstva,
 
Ministarstva
 
 poljoprivrede.
 
Zbog
 
obavljanja
 
veterinarske
 
djelatnosti
 
 protivno
 
 propisanim
 
uvjetima
 
 protiv
 
 pravne
 
osobe
 
i
 
odgovorne
 
osobe
 
u
 
 pravnoj
 
osobi
 
 podnesen
 
 je
 
optužni
 
 prijedlog
 
Prekršajnom
 
sudu.
 
Dakle,
 
Ministarstvo
 
 poljoprivrede
 
 je
 
 poduzelo
 
sve
 
radnje
 
u
 
cilju
 
sprječavanja
 
 protupropisnog
 
rada
 
Veterinarske
 
 prakse
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
Ukoliko
 
tvrtka
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
 bude
 
nadalje
 
obavljala
 
veterinarsku
 
djelatnost,
 
tada
 
obavlja
 
neregistriranu
 
djelatnost,
 
zabranjenu
 
Zakonom
 
o
 
zabrani
 
i
 
sprječavanju
 
obavljanju
 
neregistrirane
 
djelatnosti
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
61/11),
 
O
 
mogućoj
 
 povredi
 
 prava
 
iz
 
radnog
 
odnosa
 
od
 
strane
 
 poslodavca
 
tvrtke
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
Ministarstvo
 
 poljoprivrede
 
obavijestilo
 
 je
 
nadležni
 
Državni
 
inspektorat.
 
Po
 
^primljenoj
 
obavijesti
 
Ministarstva
 
 poljoprivrede
 
o
 
mogućoj
 
 povredi
 
 prava
 
iz
 
radnog
 
odnosa,
 
sukladno
 
svojim
 
nadležnostima
 
inspektorica
 
rada
 
za
 
radne
 
odnose
 
 provela
 
 je
 
inspekcijski
 
nadzor 
 
kod
 
 poslodavca
 
tvrtke
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
(dalje:
 
 poslodavac)
 
te
 
 je
 
u
 
dokaznom
 
 postupku
 
utvrđeno:
 
-
 
da
 
 je
 
dana
 
27.
 
veljače
 
2012.
 
godine
 
kod
 
 poslodavca
 
na
 
radnom
 
mjestu
 
doktora
 
veterinarske
 
medicine
 
radio
 
Stanislav
 
Mrkobrada,
 
a
 
da
 
mu
 
 poslodavac
 
 prije
 
 početka
 
rada
 
nije
 
izdao
 
 pisanu
 
 potvrdu
 
o
 
sklopljenom
 
ugovorom
 
o
 
radu,
 
 budući
 
da
 
ugovor 
 
o
 
radu
 
nije
 
sklopljen
 
u
 
 pisanom
 
obliku,
 
kao
 
i
 
to
 
da
 
ga
 
 poslodavac
 
nije
 
 prijavio
 
na
 
obvezno
 
mirovinsko
 
i
 
zdravstveno
 
osiguranje;
 
-
 
da
 
 je
 
 poslodavac
 
radnika
 
Božidara
 
KJarića
 
 prijavio
 
na
 
obvezno
 
mirovinsko
 
i
 
zdravstveno
 
osiguranje
 
nakon
 
 preteka
 
zakonskog
 
roka
 
od
 
osam
 
dana.
 
 Nakon
 
utvrđenih
 
nesukladnosti
 
inspektorica
 
rada
 
za
 
radne
 
odnose
 
 je
 
 podnijela
 
 protiv
 
 poslodavca
optužni prijedlog Prekršajnom sudu zbog postupanja protivnog Zakonu o radu(„Narodne novine", broj 149/09. i
61/11.,
dalje: ZOR), Zakona o mirovinskom osiguranju(„Narodne novine", broj 102/98., 127/00.,
59/01.,
109/01.,
147/02., 117/03., 30/04., 177/04.,
92/05.,
93/07, 97/07., 35/08., 40/10.121/10, 130/10, 139/10,
61/11.
i 114/11.) i Zakona oobveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine", broj 15/08, 94/09, 153/09, 71/10,139/10,49/ll.i22/12.).
2
 
O
 
utvrđenom
 
činjeničnom
 
stanju
 
i
 
 poduzetim
 
mjerama
 
inspektorica
 
rada
 
za
 
radne
 
odnose
 
 je
 
obavijestila
 
Ministarstvo
 
financija
 
i
 
Poreznu
 
upravu
 
 poradi
 
 poduzimanja
 
mjera
 
iz
nadležnostitoga tijela.
Također,
 
kod
 
Državnog
 
inspektorata
 
dana
 
01.
 
lipnja.
 
2012.
 
godine
 
zaprimljena
 
 je
 
 predstavka
 
Branislave
 
Polegubić-KuŠić
 
u
 
kojoj
 
 je
 
navela
 
da
 
 je
 
kod
 
navedenog
 
 poslodavca
 
radila,
 
ali
 
da
 
 joj
 
isti
 
 po
 
 prestanku
 
radnog
 
odnosa
 
nije
 
vratio
 
radnu
 
knjižicu
 
i
 
odjave
 
s
 
obveznog
 
mirovinskog
 
i
 
zdravstvenog
 
osiguranja,
 
 pa
 
 je
 
i
 
 po
 
toj
 
 predstavci
 
inspektorica
 
rada
 
za
 
radne
 
odnose
 
 provela
 
inspekcijski
 
nadzor.
 
Inspekcijskim
 
nadzorom
 
 je
 
utvrđeno
 
da
 
 poslodavac
 
za
 
radnicu
 
Branislavu
 
Polegubić-KuŠić
 
nije
 
 podnio
 
 prijave
 
na
 
obvezno
 
mirovinsko
 
i
 
zdravstveno
 
osiguranje
 
u
 
zakonskom
 
roku,
 
već
 
sa
 
zakašnjenjem
 
te
 
da
 
navedenoj
 
radnici
 
nije
 
u
 
roku
 
15
 
dana,
 
od
 
dana
 
 prestanka
 
radnog
 
odnosa
 
vratio
 
sve
 
njezine
 
isprave
 
i
 
 primjera
 
odjave
 
s
 
obveznog
 
mirovinskog
 
i
 
zdravstvenog
 
osiguranja,
 
niti
 
 joj
 
 je
 
vratio
 
radnu
 
knjižicu,
 
na
 
njezin
 
 pisani
 
zahtjev,
 
već
 
 je
 
isto
 
učinio,
 
nakon
 
isteka
 
 propisanog
 
roka,
 
zbog
 
čega
 
 je
 
 protiv
 
 poslodavca
 
i
 
odgovorne
 
osobe
 
 poslodavca
 
 podnesen
 
optužni
 
 prijedlog
 
Prekršajnom
 
sudu.
 
O
 
utvrđenom
 
Činjeničnom
 
stanju
 
i
 
 poduzetim
 
mjerama
 
inspektorica
 
rada
 
za
 
radne
 
odnose
 
 je
 
obavijestila
 
 podnositeljicu
 
 predstavke.
 
Predstavka
 
gđe.
 
Marijane
 
Škaljac
 
zaprimljena
 
 je
 
kod
 
Državnog
 
inspektorata
 
dana
 
31.
 
listopada
 
2012.
 
godine,
 
u
 
kojoj
 
 je
 
navela
 
da
 
 joj
 
 poslodavac
 
nije
 
isplatio
 
 plaću
 
za
 
rujan
 
2012.
 
godine.
 
Provedenim
 
inspekcijskim
 
nadzorom
 
 po
 
toj
 
 predstavci
 
utvrđeno
 
 je
 
da
 
 poslodavac
 
radnici
 
Marijani
 
Škaljac
 
nije
 
isplatio
 
minimalnu
 
 plaću
 
u
 
 bruto
 
iznosu
 
od
 
2.814,00
 
kuna
 
za
 
mjesec
 
rujan
 
2012.
 
godine
 
do
 
15.
 
listopada
 
2012.
 
godine,
 
te
 
da
 
 joj
 
do
 
31.
 
listopada
 
2012.
 
godine,
 
nije
 
dostavio
 
obračun
 
dugovane,
 
a
 
neisplaćene
 
 plaće
 
za
 
rujan
 
2012.
 
godine,
 
već
 
 joj
 
 je
 
obračun
 
 ple
 
dostavio
 
 poštanskom
 
 pošiljkom
 
s
 
 povratnicom
 
tek 
 
21.
 
studenoga
 
2012.
 
godine.
 
 Na
 
temelju
 
tako
 
utvrđenog
 
činjeničnog
 
stanja
 
 protiv
 
 poslodavca
 
i
 
odgovorne
 
osobe
 
 poslodavca
 
inspektorica
 
 je
 
 podnijela
 
optužni
 
 prijedlog
 
Prekršajnom
 
sudu
 
radi
 
osnovane
 
sumnje
 
na
 
 počinjenje
 
 prekaja
 
iz
 
članka
 
1.
 
i
 
3.
 
Zakona
 
o
 
minimalnoj
 
 plaći
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
197/09.),
 
kažnjiv
 
 po
 
Članku
 
7.
 
stavak 
 
1.
 
i
 
2.
 
istoga
 
Zakona,
 
te
 
 povrede
 
odredbi
 
članka
 
85.
 
stavak 
 
2.
 
ZOR-a,
 
kažnjiv
 
 po
 
članku
 
294.
 
stavak 
 
1.
 
točka
 
51.
 
i
 
stavak 
 
2.
 
istoga
 
Zakona.
 
O
 
utvrđenom
 
činjeničnom
 
stanju
 
i
 
 poduzetim
 
mjerama
 
inspektorica
 
 je
 
obavijestila
 
 podnositeljicu
 
 predstavke.
 
Vezano
 
za
 
nemogućnost
 
 prijave
 
gđe.
 
Marijane
 
Škaljac
 
na
 
Hrvatski
 
zavod
 
za
 
zapošljavanje,
 
Ministarstvo
 
rada
 
i
 
mirovinskoga
 
sustava
 
 pojašnjava
 
da
 
se
 
 prema
 
Zakonu
 
o
 
 posredovanju
 
 pri
 
zapošljavanju
 
i
 
 pravima
 
za
 
vrijeme
 
nezaposlenosti
 
(„Narodne
 
novine",
 
 broj
 
80/08,
 
121/10,
 
25/12
 
i
 
118/12)
 
nezaposlena
 
osoba
 
može
 
 prijaviti
 
u
 
evidenciju
 
Hrvatskog
 
zavoda
 
za
 
zapošljavanje
 
ukoliko
 
 je
 
sposobna
 
za
 
rad
 
ili
 
djelomično
 
sposobna
 
za
 
rad,
 
ako
 
ima
 
od
 
15
 
do
 
65
 
godina
 
starosne
 
dobi,
 
nije
 
u
 
radnom
 
odnosu,
 
aktivno
 
traži
 
 posao
 
i
 
raspoloživa
 
 je
 
za
 
rad,
 
ako
 
nema
 
registrirano
 
trgovačko
 
društvo
 
ili
 
drugu
 
 pravnu
 
osobu,
 
odnosno
 
nema
 
više
 
od
 
25%
 
udjela
 
u
 
trgovačkom
 
društvu
 
ili
 
drugoj
 
 pravnoj
 
osobi
 
te
 
ako
 
nema
 
registrirani
 
obrt,
 
slobodno
 
zanimanje
 
ili
 
djelatnost
 
 poljoprivrede
 
i
 
šumarstva.
 
Obzirom
 
da
 
se
 
iz
 
navoda
 
zastupničkog
 
 pitanja
 
može
 
zaključiti
 
da
 
gđa.
 
Marijana
 
Škaljac
 
ima
 
registrirano
 
trgovačko
 
društvo
 
ili
 
obrt,
 
činjenica
 
 je
 
da
 
se
 
ista
 
sukladno
 
zakonskim
 
 propisima
 
ne
 
može
 
ni
 
voditi
 
u
 
evidenciji
 
Zavoda
 
kao
 
nezaposlena
 
osoba,
 
već
 
isključivo
 
kao
 
ostali
 
tražitelji
 
zaposlenja.
 
Prema
 
 podacima
 
Ministarstva
 
unutarnjih
 
 poslova
 
utvrđeno
 
 je
 
kako
 
gđa.
 
Marijana
 
Škaljac
 
nije
 
 podnijela
 
 prijavu
 
 policiji
 
 protiv
 
osnivača
 
Veterinarske
 
 prakse
 
za
 
male
 
životinje
 
Plavi
 
križ
 
d.o.o.
 
Stanislava
 
Mrkobrade,
 
već
 
 je
 
Policijska
 
uprava
 
zagrebačka,
 
VII.
 
Policijska
 
 postaja
 
 postupala
 
na
 
temelju
 
 prijave
 
Stanislava
 
Mrkobrade,
 
 podnesene
 
18.
 
listopada
 
2012.
 
godine
 
 protiv
 
Marijane
 
Škaljac
 
zbog
 
kršenja
 
obveza
 
iz
 
ugovora
 
o
 
najmu
 
zaključenog
 
između
 
Stanislava
 
Mrkobrade
 
i
 
trgovačkog
društva Provet
d.o.o.
u vlasništvu Marijane Škaljac.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->