Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiul Arheologic Al Elementelor de Suprastructura

Studiul Arheologic Al Elementelor de Suprastructura

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by Cristi Oprean

More info:

Published by: Cristi Oprean on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
StudiulStudiul
 
arheologicarheologic
 
alalelementelor elementelor 
 
dedesuprastructur 
ă
suprastructur 
ă
LectLect..univuniv. dr.. dr.DorelDorelMICLEMICLE
 
StudiulStudiul
 
arheologicarheologic
 
alalelementelor elementelor 
 
dedesuprastructur 
ă
suprastructur 
ă
DinDintotalitateatotalitatea
 
formelor formelor 
 
dedeexistenexisten
ţ ţ ăă
 
uman
ă
uman
ă
 
celcel
 
maimai
 
greugreu
 
sesizabil
ă
sesizabil
ă
 
ă
mâne
ă
mâne
 
suprastructurasuprastructura
 
deoarecedeoarece
 
ceacea
 
maimai
 
mare parte amare parte aaspectelor aspectelor 
 
pepe
 
care lecare le î  î mbrac
ă
mbrac
ă
 
nunulas
ă
las
ă
 
urmeurme
 
materialemateriale, nu se, nu sefosilizeaz
ă
fosilizeaz
ă
::opereopere
 
dedeart
ă
art
ă
 
dindinproduseproduse
 
perisabileperisabile,,producproduc
ţ ţ 
iaia
 
muzical
ă
muzical
ă
 
pepe
 
care ocare o
şş
timtim
 
dindindescoperiridescoperiri
 
dedereprezent
ă
rireprezent
ă
ri
 
alealeacestoraacestora, nu, nunene
 
daudau
 
delocdeloc
 
indiciiindicii
 
despredespre
 
ritualuriritualuri,,practicipractici
 
magicemagice,,locullocul
 
pepe
 
carecare--llaveaavea
 
dansuldansul
 
şş
ii
 
muzicamuzica
 
 î  î nn
 
viavia
ţ ţ 
aa
 
societ
ă
societ
ăţ ţ 
iiii..NecesitateaNecesitatea
 
de ade aajungeajunge
 
la ola oreconstituirereconstituire
 
complet
ă
complet
ă
 
aamoduluimodului
 
dedeviavia
ţ ţ ăă
 
şş
ii
 
aamentalit
ă
mentalit
ăţ ţ 
iiii
 
dindinpreistoriepreistorie
 
şş
ii
 
antichitateantichitate
 
oblig
ă
oblig
ă
 
cercet
ă
torulcercet
ă
torul
 
s
ă
s
ă
 
observeobserve
şş
ii
 
s
ă
s
ă
 
consemnezeconsemneze
 
celcel
 
maimai
 
nene î  î nsemnatnsemnat
 
detaliudetaliu
 
care,care,ad
ă
ugatad
ă
ugat
 
altoraaltora,,s
ă
s
ă
--ii
 
uu
şş
urezeureze
 
 î  î nn
ţ ţ 
elegereaelegerea
 
integral
ă
integral
ă
 
aauneiunei
 
societ
ă
societ
ăţ ţ 
ii
 
date la un momentdate la un momentdatdat..
 
StudiulStudiul
 
arheologicarheologic
 
alalelementelor elementelor 
 
dedesuprastructur 
ă
suprastructur 
ă
ClasificareClasificare::
1.1.
 
ă
zboiul 
ă
zboiul 
2.2.
 
 Arta Arta
3.3.
 
MuzicaMuzica
4.4.
 
ReligiaReligia
5.5.
 
Practicile funerarePracticile funerare

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->