Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vukajlija

Vukajlija

Ratings:
(0)
|Views: 354|Likes:
Published by Milan Vujic
Knjiga koja pomaze svima koji nemaju dovoljan fond reci
Knjiga koja pomaze svima koji nemaju dovoljan fond reci

More info:

Published by: Milan Vujic on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

 
MILAN VUJAKLJA
 
leksikon
 
STRANIH RE
Č
I I
 
IZRAZA
 
REDAKTORI
 
Dr SVETOMIR RISTI
Ć
i dr RADOMIR ALEKSI
Ć
 DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE Dr RADOMIRALEKSI
Ć
i REDAKCIJA »PROSVETE«
PROSVETA-BEOGRAD
 
 
PREDGOVOR OVOM IZDANjU 
 
Prvo izdanje
 Leksikona stranih re
č 
i i izraza
 Milana Vujaklijeobjavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Risti
ć
a i dr Radomira Aleksi
ć
a, izišlo je 1954. godine i štampane, dodanas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je
 Leksikon
naišao u najši-rim krugovima korisnika podstakao je Redakciju
 Prosvete
da pripremi ovo novo, popunjeno i ažuriranoizdanje
 Leksikona M.
 
t-G . . !^>feA 5*>G'7^G^£~ .4 - ^&;.m/^
 
VuJaklije.
 
 
U razdoblju od pojave drugog izdanja
 Leksikona
 M. Vujaklije
 
do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih
 
re
č 
i i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod nau
č 
ne, tehni
č 
ke ikulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i oboga
ć
ivanje
 Leksikona
 M. Vujaklije re
č 
ima iz najnovijih tekovina tehnike,medicine, ekonomije, politi
č 
kih nauka kao i novih nau
č 
nih oblasti igrana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksi
ć
u, koji sada nijeviše me
ñ 
u živima, povereno da sa
č 
ini izbor dopuna i obradi novere
č 
i i izraze, što je on ve
ć
im delom obavio. Ovo izdanje bogatije jeod prethodnoga za
 
svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare re
č 
i, koje danas nisu više uupotrebi, ali se nalaze u literaturi.
 
 
Posebna pažnja posve
ć
ena je turskim i madžarskim re
č 
ima, kao i
 
re
č 
ima iz drugih isto
č 
nih jezika. One su ponovo ulete, u ve
ć
em
 
broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i
 
odre
ñ 
enije objašnjene. Iako su one odoma
ć
ene u našem jeziku, imakrajeva na srpskohrvatskom jezi
č 
kom podru
č 
 ju u kojima taterminologija nije tako dobro poznata, i posve
ć
i-vanje pažnje timre
č 
ima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna.
 
 Radi lakše upotrebe i pra
ć
enja porekla raznih oblika jedne
 
iste re
č 
i, kod prvog objašnjenja u nizu dato jedpdžJIrnije
 
ayeae
te re
č 
i v jeziku iz kojeg je preuzeta. Gr 
č 
ka ortgrafija
 
anskribovana Je latinicom, što je danas u re
č 
nicima takve
 
 
Prilikom rada na ovom, tre
ć
em, dopunjenom izdanju Redakcijase služila, pre svega, novim re
č 
nicima i priru
č 
nicima koji su joj bilidostupni:
 Rje
č 
 nik stranih rije
č 
i
 Bratoljuba Klai
ć
a (Zagreb, 1978),
Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku
 AbdulahaŠkalji
ć
a (Sarajevo, 1973),
 Re
č 
 nik stranih re
č 
i i izraza Radomira
 Aleksi
ć
a (Beograd, 1978),
 Mala enciklopedija Presveta
(Beograd,1978) i dr.
 
 Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli,
 
urednik, književnik Mom
č 
ilo Milankov.
 
1980. godine
REDAKCIJA