Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Raluca Bidian

More info:

Published by: Raluca Bidian on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
 
Banca Centrală Europeană
 
Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt, în Germania. PreşedinteleBănc
ii Centrale Europene este, începând cu 1 noiembrie 2011, Mario Draghi.
Istoric-
În luna iunie 1988, Consiliul European a confirmat obiectivul r
ealizării treptate a
Uniunii Economice
şi Monetare. A
cesta a î 
ncredinţat unui comitet condus
de JacquesDelors
mandatul de a studia şi
formula propuneri cu privire laetapele concrete de realizare a acestei uniuni- Negocierile s-au finalizat cu Tratatul privind Uniunea
Europeană semnat la Maastricht, la data de 7
februarie 1992.
Acest tratat cuprinde printre altele şi Protocolul privind
Statutul
Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale
Europene-
La data de 1 ianuarie 1994 se înfiinţează
Institutului MonetarEuropean
a cărui principal obiectiv era desfăşurarea activităţilor  pregătitoare necesare pentru înfiinţarea Sistemului Europ
ean al
Băncilor Centrale
 
 precum şi
 
aplicarea politicii monetare unice şi
introducerea monedei unice- Banc
a Centrală Europeană a fost înființată la data de 1 iunie
1998, deve
nind banca centrală
 
responsabilă de moneda unicăeuropeană (euro) iar împreună cu băncile centrale naţionale alestatelor membre participante ea formează Eurosistemul
 - La data de 2 mai 19
98, Consiliul Uniunii Europene a hotărât înunanimitate că 11
 
state membre îndeplinesc condiţiile necesare pentru adoptarea monedei
unice la data de 1 ianuarie 1999. De asemenea, s-
a ajuns la un acord politic în privinţa
persoanelor desemnate ca membri ai Comitetului execu
tiv al Băncii Centrale Europene.
 
Rolul Băncii Centrale Europene
 
Principalul său
scop
este:-
să menţină stabilitatea preţurilor, mai ales în ţările care utilizează euro
 -
să menţină
stabilitatea sistemului financiarPrintre
atribuţiile
BC
E se numără:
- fixarea ratelor
de referinţă ale dobânzilor pentru zona euro şi ţine
rea sub control a maseimonetare- gestionarea rezervelor valutare
ale zonei euro, cumpărarea şi vânzarea valutei atuncicând este necesar pentru a menţine echilibrul
ratelor de schimb- se a
sigură că instituţiile şi pieţele financiare
sunt supravegheate
corespunzător de cătreautorităţile naţionale şi că sistemele de plăţi
 
funcţionează
corect-
autorizează băncile centrale ale ţărilor din zona euro să emită
bancnote- monit
orizează evoluţia preţurilor 
 
şi evaluează riscul pe care aceasta îl poate reprezenta
pentru stabilitatea zonei euro
 
Structura Băncii Centrale Europene
 
Banca Centrală Europeană
 
dispune de următoarele
organisme decizionale:
Comitetul executiv
 
gestionează activitatea cotidiană.Este format din 6 membri (preşedintele,vicepreşedintele şi alţi 4 membri) desemnaţi deConsiliul European, care hotărăşte cu majoritatecalificată, pentru un mandat de 8 ani.
 
Consiliul guvernatorilor
 
defineşte politica monetarăa zonei euro şi fixează ratele dobânzilor la care băncile comerciale pot obţine bani de la Banca Centrală. Este alcătuit din cei 6 membri aiComitetului executiv şi din guvernatorii celor 17 bănci centrale
din zona euro. Consiliulguverna
torilor se reuneşte de două ori pe lună la sediul central din Frankfurt, Germania.La prima reuniune, aceştia evaluează evoluţiile economice şi monetare şi adoptă deciziilelunare privind politica monetară. La c
ea de-a doua reuniune, se
discută,
în principal,
 probleme legate de alte atribuţii şi responsabilităţi ale BCE şi ale Eurosistemului
.
Consiliul general
 
contribuie la acţiunile de consultare şi coordonare ale BCE şi oferăsprijin ţărilor care se pregătesc să adere la zona euro. Este format din preşedintele şivicepreşedintele BCE şi guvernatorii băncilor centrale din
toate
 
cele 27 de state membreale UE
.
 
Consiliul general poate fi considerat un organ de tranziţie. Acesta îndeplineşteatribuţiile preluate de la Institutul Monetar European, ca
re îi revin BCE având în vedere
faptul că nu toate statele membre ale UE au adoptat încă euro. În concordanţă cu prevederile Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii CentraleEuropene, Consiliul general va fi dizolvat după ce toate
statele membre ale UE vor fi
adoptat moneda unică.
 Site-
ul instituţiei: 
Bibliografie:
The European Central Bank:credibility, transparency, and centralization,
Editura MIT Press, 2005, pag 1-26
-
Shigeyuki Hamori,Naoko Hamori
Introduction of the Euro and the Monetary Policy of the European Central Bank,
Editura World Scientific, 2009, pag 1-31
-
 
 
 
 
The Euro, the Eurosystem and the European Economic and Monetary Union:
 
 Reviews and Prospects of a Unified Currency,
Editura Verlag Münster, 2011, pag 191-253
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->