Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Largimi i Ujërave Nga Shtrati i Rrugës Dhe Mbrojtja e Ambientit Rrethues

Largimi i Ujërave Nga Shtrati i Rrugës Dhe Mbrojtja e Ambientit Rrethues

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 661|Likes:
Published by reshishi

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: reshishi on Feb 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

 
Punim seminar Tema
Largimi i ujërave nga shtrati i rrugës dhe mbrojtja eambientit rrethues
Mentori kandidatiMr. Ferat Shala Reshat HalabakuPrishtine 2008
1
 
Largimi i ujërave nga shtrati i rrugës dhe mbrojtja eambientit rrethues
Konceptimi i mirë i kanalizimit të rrugëve dhe largimit të lagështisë dheujërave nga rruga në masë të madhe e siguron stabilitetin e automjeteve dhekonstruksionit të rrugës. Zgjidhja e drejtë e raporteve gjeometrike dhe ndërtimit pararealizimit të rrafshimit të rrugës me shtresën e asfaltuar krijon mundësi të mirë të largimittë ujërave nga rruga e me këtë e rrit shkallën e sigurisë së qarkullimit të automjeteve. Për shkak të ndikimit të dëmshëm të ujit në të gjitha pjesët e rrugës ku lajmërohët ( qoftë aiujë nga reshjet, ujërat e drenazhuara të kanaleve ose ujërat nëntokësore ), duhët tëorientohën sipas rrjedhes së lirë, gravitacionale dhe të kontrolluar të veprës së ndërtuar.Grumbullimi dhe largimi i ujërave duhet të bëhët në rrugën sa më të shkurtër deri tekanalet e grumbullimit. Kryerja e kanalizimit kërkon masa dhe studime paraprakehidrologjike dhe hidraulike per të arritur një zgjidhje sa më optimale ekonomike.Çmimi i rregullimit të kanaleve dhe të gjitha masat e tjera të ndikimit te dëmshëm të ujitnë rrugë merr 5 deri 20 % e në rastet të caktuara edhe 30 % të të gjitha punëvendërtimore.
1. Të dhënat themelore hidrologjike
Për kanalizimin e ndërtimeve rrugore e rëndësishme dhe e nevojshme ështënjohuria e të dhënave hidrometeorologjike siq janë: intenziteti, lartësia, kohëzgjatja dhedendësia e reshjeve, oshilimet e temperatures, kohëzgjatja dhe thellësia e arritjes sëngrirjeve nga acari etj.
Sasi a e reshjeve
shpjegohet me lartësinë e shtylles së ujërave të mbetura ( mm ), në kohëtë caktuara, në kushtin që nuk ka avullim dhe filtrim ( drenazhim ).Për praktikën e teknikes se ndërtimit përdoren këto :-reshjet maksimale ditore dhe sasia e të reshurave në orë ,-reshjet maksimale 15 minushe-të dhënat e ressishme të regjistruara.Konkretisht për lartësinë e reshjeve 1 mm e cila ka rënë në 1 min në sipërfaqen e 1hektar 1 ha ( 10.000 m2 ) shuma e sasive të reshjeve është : 
[ ]
ha smm x mq
w
//67.1661 60000.10
"2
==
Nga ky kusht analogjikisht për sasinë e reshjeve
[ ]
ha sq
w
//100
=
mirret lartësia e reshjeve h=0.6mm/min=6mm/100=9mm/15min. 
Intensiteti i reshjeve
është i barabartë me raportin mes sasisë së reshjeve
i
dhekohëzgjatjes së tyre
t
(min):2
 
 
=
min
mmhi
intensiteti mesatar tregohet në njësi( l/s/ha). 
h xh xmi
 s
67.16660000.10
2
==
( l/s/ha).Gjat dimensionimit të rregulluesve për kanalizim ( përcjellesve ), për qarkullimin nëpër qytete caktohet sipas shembullit që degët shkarkuese duhet të plotësojnë intensitetin e reshjeve is= 150(120) [ l/s/ha] në afat prej t = 15 min. Në bazë të memogramit mund të priten vlera përkatëse h15= 13.5mm.-zgjatja kohore e reshjeve – matja bëhët në minuta dhe është një e dhënë erëndësishme për dimensionimin hidroteknik të ndërtimeve ( kanalet, ujëlëshuesit,gypsjellsat etj). Kompetencë për llogaritje në mënyrën më të thjeshtë mirrenreshjet më të shumëta. Në bazë të studimeve vjetore të disa autorëve( REINHOLD, JOHANSSON, HOCKER ), ata krijuan lidhëshmëri mesintensitetit dhe zgjatjes kohore të reshjeve :1.sa më i lartë të jet intensiteti i reshjeve
i
, zgjatja kohore e reshjeve do të jet më evogël,
tr
 2.çdo njërit intensitet të reshjeve i takon një vlerë e caktuar e kohëzgjatjes sëreshjeve.-intensiteti mesatar i reshjeve caktohët me llogaritjen e rezultateve të matjës stacionet shi matëse.
Lartësia mesatare e reshjeve
fitohet prej rezultateve te matura ne institutetmetereologjike (shimatese).Lartësia mesatare e reshjeve
 
fitohet me llogaritjet sipas barazimit : 
[ ]
mm F  H 
 s
Σ∆=
sipas së cilit :- V sasia e përgjithshme e reshjeve vendin e koncentrimit : V=
x
 FxH 
Σ∆
-
sipërfaqja e pjesërishme mes vijave të reshjeve të njëkohshme të reshjeve-Hx lartësia mesatare e reshjeve mes dy vijave njëkohshmetë reshjeve,-
Σ∆
sipërfaqja e pergjithshme e pjesës së koncentruar të matjeve.
Koeficienti i fryrjes
mirret si raport mes reshjeve qe bien dhe ujit te reshjeve nesiperfaqe te caktuar 
Ψ==Ψ
1212
...,.........
iiii
.Sasia e ujit qe rrjedhe ne siperfaqen e koncentruar të matjeve:
Q=
i F i
Ψ=
12
 Në praktikën e ndërtimit të rrugëve mund të pervetsohën këto vlera :a)
90.085.0
=Ψ
për mbulesa të rrugës me asfalt ,3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Taulant R. Syla liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Argjend Haziraj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->