Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02-Castraveti

02-Castraveti

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by boemul

More info:

Published by: boemul on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

 
 
CULTIVAREA
CASTRAVETILOR
 
edi
ţ
ia a II-a, actualizat
ă
 
Chi
ş
in
ă
u 2001
 
CULTIVAREA CASTRAVE
Ţ
ILOR ÎN CÎMP DESCHIS
1. Cultivarea pe sol  2. Cultivarea pe spaliere1. Cultivarea pe sol 
1. Introducere
Castravetele este o cultur 
ă
cu cerin
ţ
e mari fa
ţă
de temperatur 
ă
. La otemperatur 
ă
de pîn
ă
la 14°C semin
ţ
ele nu încol
ţ
esc, iar la 5°C – plantele pier. Pentru castrave
ţ
i se potrivesc solurile u
ş
oare, nisipoase. În calitatede culturi prem
ă
rg
ă
toare pot servi orice legume, grîul de toamn
ă
 
ş
imaz
ă
rea.Pentru cre
ş
terea în cîmp deschis sunt bune soiurile: Mirabella,Concurent, Favorit
ş
i hibrizii: Vzglead, Epilog, Business, Rodnicioc.Cîmpul trebuie s
ă
fie liber de castrave
ţ
i sau de bost
ă
noase cel pu
ţ
intimp de 3 ani.
2. Sem
ă
natul
O
singur 
ă 
s
ă
mîn
ţă
sau o plant
ă
în cuib estesuficient!
Încorporarea direct
ă
:4-6 kg/ha Norma de semin
ţ
e
ă
sad sau semin
ţ
e încol
ţ
ite: 2-2.5 kg/ha70 * 20–25 sauSchema de sem
ă
nat/plantare(90+30) * 20–25Adîncimea de sem
ă
nat 1–1.5 cmPlante la hectar 65,000–75,0003
 
Luînd în considera
ţ
ie faptul c
ă
ă
sadul de castrave
ţ
i poate fi u
ş
or deteriorat de înghe
ţ
uri, sem
ă
natul trebuie efectuat la începutul lunii mai.Pentru ob
ţ
inerea roadei timpurii se recomand
ă
de crescut r 
ă
sad înghiveciuri din diferite materiale sau cuburi
ş
i tablete din turb
ă
 
ş
i în fazade 2-4 frunzuli
ţ
e adev
ă
rate se face transplantarea în cîmp.
3. Cultivarea
Îngrijirea const
ă
în cultiva
ţ
ie dup
ă
ud
ă
ri, combaterea bolilor 
ş
id
ă
un
ă
torilor. Pentru ob
ţ
inerea roadei mai mari a soiurilor 
ş
i hibriduluiBiznes este necesar 
ă
prelucrarea plantelor în faza de 2–3 frunzuli
ţ
eadev
ă
rate cu solu
ţ
ie de Etrel ori cu Ghidrel în cantitatea de 250 mg s.a.la un litru de ap
ă
cu norma 800 l/ha . Aceast
ă
metod
ă
spore
ş
te roada cu50–55%.Dac
ă
loturile de castrave
ţ
i sunt îmburuienite în grad mare de buruiene perene sau altele cu rizomi este necesar de folosit erbicide:
Obiectulde prelucrareErbicid Doza Modul
ş
i termeni de utilizare
Buruiene grami-nee
ş
i dicotiledo-nate anuale
ş
i pereneGliphogan480 SL3,5–8,0l/ha
*
Prin stropirea buruienilor pecâmpurile destinate pentrusem
ă
natul castrave
ţ
ilor Buruienegraminee anualeBuruienegraminee pereneTarga 10%c.e.1,0–2,0l/ha
*
 2,0–4,0l/haPrin stropirea sem
ă
n
ă
turilor în fazade 1–2 frunze adev
ă
ratePrin stropireasem
ă
n
ă
turilor la în
ă
l
ţ
imea buruienilor de 10–15 cmBuruienegraminee anualeFusiladeSuper 12,5% EC1,0–2,0l/haPrin stropirea sem
ă
n
ă
turilor în fazade 2–4 frunze a buruienilor Buruienegraminee perene-//- 2,0–4,0l/haPrin stropirea sem
ă
n
ă
turilor laîn
ă
l
ţ
imea buruienilor graminee de10–15 cmBuruienegraminee anuale Nabu 20%EC1,0–3,0l/haPrin stropirea sem
ă
n
ă
turilor în fazade 2–6 frunze a buruienilor 
*
 
doza se m
ă
re
ş
te cînd sunt multe buruiene perene
 
4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->