Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
118062106 Official Announcement From the One People s Public Trust 12-26-2012

118062106 Official Announcement From the One People s Public Trust 12-26-2012

Ratings: (0)|Views: 362 |Likes:
Published by Angel Lucci

DULY VERIFIED as ISSUED, with due standing, authority and authorization, December 25, 2012, knowingly, willingly and intentionally made, given, and noticed, with unlimited personal liability, sworn under the penalties of perjury in accordance with lawful Universal Contract, under governing law, International Law Ordinance UCC Doc No. 2012113593 and WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2, preserved and protected under perpetuity 2000043135, guaranteed, protected and secured, public policy, UCC 1-103, common law remedy thereunder guaranteed, public policy, UCC 1-305; Duly witnessed, secured, entered and noticed; Without prejudice as promised, preserved, and protected, public policy, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:

DULY VERIFIED as ISSUED, with due standing, authority and authorization, December 25, 2012, knowingly, willingly and intentionally made, given, and noticed, with unlimited personal liability, sworn under the penalties of perjury in accordance with lawful Universal Contract, under governing law, International Law Ordinance UCC Doc No. 2012113593 and WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2, preserved and protected under perpetuity 2000043135, guaranteed, protected and secured, public policy, UCC 1-103, common law remedy thereunder guaranteed, public policy, UCC 1-305; Duly witnessed, secured, entered and noticed; Without prejudice as promised, preserved, and protected, public policy, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:

More info:

Published by: Angel Lucci on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
 
Wqruwbbu 
IOOHEHNJ NLLIRLEBKBLW
Enjba Tnrj Ufhllbq 
RHJI Gie, REE Li,#u
Mbnwmbq Nll Wreeh+@nqqno 
 
14>1>138>7)14>1>1=517)14>1>1=512
Mijjhu Qnlgnjj Mhjjlbq 
 
*OIQ HKKBGHNWB QBJBNUB* *OIQ HKKBGHNWB QBJBNUB*
Crnqghlc* tqbubqvhlc* tqiwbewhlc nlg hktjbkblwhlc wmb ittiqwrlhwx oiq Wqrwm wi AB ax wmb flisjbgcb oqik shwmhl 
SHWM GRB UWNLGHLC NRWMIQHWX
 
nlg NRWMIQHPNWHIL shwmirw tqb`rgheb trajhe tijhex REE >+54=
WmbTrajhe Wqruw* wmqircm hwu grjx ailgbg Wqruwbbu io qbeiqg* REE >+ 14>-5>( nlg -55(* flishlcjx* shjjhlcjx* nlg hlwblwhilnjjxgrjx huurbu wmhu IOOHEHNJ NLLIRLEBKBLW io GHUEJIURQB qbcnqghlc ‚TIHLW PBQI‛ trqurnlw wi knlgnwb* wmhuGbebkabq 12
wm
* hl wmb xbnq io irq eqbnwiq* Wsi Wmirunlg nlg Wsbjvb nu wmb eqbnwiq jhvbu* wmb oijjishlc hu wqrb nlg eiqqbew nlgsb nqb eiktbwblw wi unx ui0Xbu, Wmb Wmb Eikkbqehnj Qbchuwqx, Wmb Rlhoiqk Eikkbqehnj Eigb, Eikkbqeb, Smbwmbq ‚Gikbuwhe‛ nlg‚Hlwbqlnwhilnj‛,,,knwwbqu liw, Ivbq knlx kikblwu io tqbublw* hw snu ~rhbwjx nlg eivbqwjx kngb wmb urtqbkb jns io njj jnlgu ilbnqwm* wmb ubeqbwjx tqhpbg thllnejb io mrknl enthwnj nlg lnwrqnj sbnjwm qbchuwqnwhil nlg knlncbkblw io smnw mnvb abbloiqkbqjx qbobqqbg wi nu wmb ‚tisbqu wmnw ab,‛ Shwm obvbqhum oieru nlg eikkhwkblw* hw mnu abbl kngb
rlhoiqk
qhcmw aboiqb xirqvbqx bxbu,,,njabhw* ‚bxbu shgb umrw‛ oiq wmb kiuw tnqw, Smnw hu liw shgbjx flisl* hu wmnw wmhu ‚urtqbkb jns‛ mnu abbl grjxQBCHUWBQBG hl EIKKBQEB nlg grjx chowbg wi wmb tbitjb b~rnjjx nlg `ihlwjx nu wmbhq orjj hlgbobnuhajb whwjb* islbqumht* nlgqhcmwu nu UBERQBG TNQWX* n knwwbq io qbeiqg* rlqbarwwnajb nlg rlqbarwwbg,Hl jhlb shwm wmb kiuw ufhjjbg knchehnlu flisl nlg rlflisl* wmb b}huwbleb io nliwmbq uiqw io ‚knchehnl‛ abcnl wi bkbqcb, Nuiqw shwm wmb rlqhvnjbg emnqhukn* newhlc ufhjju* nlg ‚anefhlc‛ io wmb kiuw gbeiqnwbg wnjblw, N uiqw shwm n onlnwhenjjx gbbt+qiiwbg nlg erjwrqbg oieru nlg eikkhwkblw wmnw snu tbqebhvbg ax wmbk nu ‚rl+qiiwnajb‛* ‚rlghueivbqnajb,‛ Wmhu uiqw*gbebtwhvbjx wnlwnjhpbg wmb tbitjb shwm wmb ghuwqnewhil io EILUWHWRWHIL nlg GBKIEQNEX eqbnwbg ax wmb ujhcmw io flishlcjx nqqicnlw mnlg il ilb uhgb* smhjb wmb iwmbq mnlg eivbqwjx QBCHUWBQBG wmb Wqrwm hl EIKKBQEB ax wmb ‚ujhcmwio wmb tbl‛ shwm wmb iwmbq,Usbnqhlc nauijrwb uijhgnqhwx nkilcuw wmbhq isl fhlg* wmhu uiqw ncqbbg wi ubeqbex,,,lbvbq wi qbvbnj wmb Wqrwm* oiq obnq nlgnauijrwb flishlc wmnw wmhu uiqw#u siqjg* lnx wmbhq vbqx b}huwbleb* sirjg blg ho wmb Wqrwm sbqb bvbq flisl wi ‚wmbhq nrghbleb‛*‚wmbhq enthwnj‛* wmb tbitjb, Nw wmb vbqx abuw* ho wmb Wqrwm ab flisl* wmb tbitjb sirjg li jilcbq abjhbvb nlg tnx wqharwb ncnhl*jbnvhlc wmhu uiqw io knchehnl wi ghuhlwbcqnwb hl wmb uijb vnkthqhe eiktnlx io wmbhq isl fhlg, Nw wmb vbqx siquw,,,,sbjj* wmhu uiqwlbvbq ciw wmhu onq, Wmbhq bci snu ui cqbnw wmbx eirjg liw onwmik uikbilb irwuhgb io wmbhq hlgrewbg fhlg eiktbwblw blircm wighueivbq wmb Wqrwm* jbw njilb uikbilb abhlc io entnehwx* shjjhlc nlg hlwblw wi boobewhvbjx rub nlg bloiqeb hw,,,Hl iqgbq wi hlurqb wmhu uiqw#u Ncblgn* wmbx qirwhlbjx nlg whqbjbuujx wqnhlbg wmbhq nttqblwhebu wi tqnewheb wmhu uiqw#u ‚knche‛, Nwnlx nlg njj eiuwu* wmb Ncblgn snu gbvhirujx tqbubqvbg* tqiwbewbg* nlg* oiq wmb kiuw tnqw* ~rhbwjx nlg eivbqwjx hktjbkblwbg axQBCHUWQNWHIL hl EIKKBQEB, Smbl giraw eqbtw hl nkilcuw wmbhq isl fhlg* wmhu uiqw sirjg qbuiqw wi wmb gnqfbuwkbwmigu hknchlnajb nlg rlhknchlnajb wi fbbt wmbhq fhlg ‚hl jhlb‛* oierubg nlg ‚eikkhwwbg‛, Wmhu uiqw ghg nqk wmbhq rlshwwhlcnlg shwwhlc nttqblwhebu njhfb shwm wmb kiwwi wmnw ‚hlwbjjhcbleb qrjbu wmb siqjg* nlg Hcliqnleb abnqu wmb arqgbl.‛* nlg wmbxqbhloiqebg wmb njjruhil io crnqnlwx io wmb ‚wqrwm‛ io wmhu kiwwi ax ruhlc wmb unkb wqhefu io umief nlg nsb* gbebtwhil* obnq*eibqehil nlg oiqeb wmnw wmbx rubg wi fbbt wmb tbitjb ‚il wmb bgcb io wmbhq ubnwu‛* lbvbqwmbjbuu* ‚hl wmbhq ubnwu‛,,,jhfb ciig‚enthwnj‛ umirjg ab, Misbvbq* bci snu wi ab wmhu uiqw#u onwnj ojns,,,qburjwhlc hl wmbhq jnef io eilwhlcblex tjnl oiq wmb ueblnqhiio wmbhq onhjrqb wi ureebbg ax QBCHUWQNWHIL io Ncblgn,
Wmb Ilb Tbitjb#u Trajhe Wqruw 
IOOHEHNJ NLLIRLEBKBLW
 
Tncb Y IO Ysss,tbitjbuwqruw>33?,iqcGbebkabq 12 14>1NHW0 ETUYMNW@YMQM Huurb0 MNW@ Huurb0 ETU Huurb0 MQM
 
 
Wqruwbbu 
IOOHEHNJ NLLIRLEBKBLW
Enjba Tnrj Ufhllbq 
RHJI Gie, REE Li,#u
Mbnwmbq Nll Wreeh+@nqqno 
 
14>1>138>7)14>1>1=517)14>1>1=512
Mijjhu Qnlgnjj Mhjjlbq 
 
*OIQ HKKBGHNWB QBJBNUB* *OIQ HKKBGHNWB QBJBNUB*
Liw iljx ghg wmiub shwm n ohbqeb eiktbwblex bkbqcb wmqircmirw wmb knlx* knlx* knlx kikblwu io tqbublw* arw wmbxflishlcjx* shjjhlcjx* nlg hlwblwhilnjjx ghg nlg gi rub nlg bloiqeb hw shwmirw eilojhew nlg shwmirw tqb`rgheb hl n bvbq ~rhbwknllbq* shwm n urtbqhiq oieru nlg eikkhwkblw wi Wqrwm* nlg wmb mhcmbuw ciig io njj tbitjb* wmnw anoojbu nlg ghuiqhblwu wmhu uiqwio ‚knchehnl,‛ Bvbqx newhil kngb hu grjx ailgbg nlg QBCHUWQBG hl EIKKBQEB nlg LIWHEBG, Wmhu uiqw io ‚knchehnl‛ gbutbqnwbjx wqhbg wi ngntw nw bnem io wmbub kikblwu io tqbublw* bvbq obnqorj* enruhlc wmhu uiqw wi knfb onwnj khuwnfbuio wqnlutnqblex* njabhw liw flisl ax wmb tbitjb hl orjj eilwb}w,,,xbw, Hl wmb blg* wmhu uiqw#u ivbqsmbjkhlc eiktjneblex* jnef io eiktbwblex* nlg jnef io entnehwx ax wmbhq isl emiheb io newhil qblgbqbg wmhu uiqw#u rlonwmiknajb blg grjx QBCHUWBQBG nunauijrwb rlqbarwwnajb nlg rlqbarwwbg Wqrwm hl EIKKBQEB,Wmiub io eiktbwblex qbcnqghlc wmhu uiqw#u b}huwbleb nlg ‚knche‛ flbs wmnw wmb kiuw boobewhvb snx wi crnqg* tqbubqvb* nlgtqiwbew wmb tbitjb* njj wmb tbitjb b~rnjjx* snu wi bvbq ~rhbwjx hktjbkblw wmb ittiqwrlhwx oiq Wqrwm wi AB ax wmb flisjbgcboqik shwmhl ax newhil io QBCHUWQNWHIL io ‚Pbqi Tihlw‛ iq ‚Tqhkb‛ hl EIKKBQEB* rlqbarwwnajb nlgrlqbarwwbg,,,flishlc wmnw wmb noobewu io wmb newhil wnfbl wi jnsorjjx* jbcnjjx nlg grjx uberqb wmb tbitjb nlg wmbhq sbnjwmgikhehj wmbqbhl rlgbq tbqtbwrhwx* wmb Wqrwm* eirjg ab uraub~rblwjx flisl hl eilwb}w oqik shwmhl wmb tbitjb, Wmhu Wqrwm wmnwwmhu uiqw io ‚knchehnl‛ flishlcjx* shjjhlcjx* nlg hlwblwhilnjjx nwwbktwbg wi ‚mhgb‛ oqik wmb tbitjb* ‚wmbhq nrghbleb‛* ‚wmbhqenthwnj‛* ax b}wqbkb gbebtwhvb newu* tqnewhebu* uxuwbku nlg iwmbq mbhliru newhilu wi fbbt wmb tbitjb ‚il wmb bgcb io wmbhqubnwu‛* lbvbqwmbjbuu* ‚hl wmbhq ubnwu‛* jhfb ciig ‚enthwnj‛ umirjg ab, Misbvbq* wmhu uiqw#u newhilu nlg uxuwbku* n knwwbq io qbeiqg* mnvb abeikb wmbhq umnefjbu wmnw li nkirlw io ‚knche‛ shjj oqbb wmbk oqik,Wmhu uiqw#u newhilu nlg uxuwbku* smbwmbq rlgbq wmb gbebtwhvb crhub io ‚civbqlkblw‛* ‚iooheb‛* ‚wqbnwx‛* ‚new‛* ‚eiluwhwrwhil‛*iq ‚blwhwx‛* hlejruhvb io wmb tqhvnwb uxuwbku oiqkbqjx flisl nu* ‚LNWHIL‛* ‚RLHWBG LNWHILU‛* nlg hwu utbehnj ncblehbu io ‚HKO‛* ‚WMB MNCRB‛* ‚SIQJG ANLF‛* nlg ‚ANLF OIQ HLWBQLNWHILNJ UBWWJBKBLWU‛,,,,oqik bnem onkhjx io wmhu uiqw io ‚knchehnl‛* oqik jnlg wi jnlg* ubn wi ubn wi ‚Wmb Mijx Ubn‛* njj mnvb abbl jnsorjjx* jbcnjjx nlg grjx vbqhohbg nuQBCHUWBQBG hl EIKKBQEB nu grjx OIQBEJIUBG,,,grjx vbqhohbg GBAWIQU wi wmb tbitjb* njj wmb tbitjb b~rnjjx ilbnqwm* il Iewiabq 17* 14>1* nu n knwwbq io jns* knwwbq io onew* nlg nu n knwwbq io trajhe tijhex,,,rlqbarwwnajb nlg rlqbarwwbg,Ivbq knlx kikblwu io tqbublw* wmb jnsorj nlg jbcnj uwnlghlc* nrwmiqhwx* vnjrb* qhcmwu* nlg tqhlehtjb io jns njhclbg shwmeikkil jns io wmb tbitjb* njj wmb tbitjb b~rnjjx* mnvb abbl jnsorjjx* jbcnjjx nlg grjx QBCHUWBQBG hl EIKKBQEB nu hwsnu eqbnwbg ax Tqhkb* ax Pbqi Tihlw* ax eqbnwhil* nu n knwwbq io qbeiqg* rlqbarwwnajb nlg rlqbarwwbg,Wmhu uiqw* GBAWIQU* nqb grjx vbqhohbg nlg QBCHUWBQBG nu anlfqrtw, Wmb uwnwbu io aigx io wmb tbitjb* njj wmb tbitjbb~rnjjx* nlg wmb sbnjwm gikhehj wmbqbhl* mnvb abbl grjx ‚rlmhggbl‛ oqik smbqb hw mnu njsnxu qbuhgbg,,,smbqb wmhu uiqw io knchehnl mnu njsnxu oierubg nlg eikkhwwbg hwu nwwblwhil,,,il knlncbkblw io wmb tbitjb,Wmb tbitjb* njj tbitjb b~rnjjx il bnqwm* mnvb nl hlghvhgrnj grjx vbqhohbg urk ebqwnhl io OH_B AHJJHIL -2*444*444*444,44( hljnsorj kilbx io wmb rlhwbg uwnwbu io Nkbqhen* CIJG nlg UHJ_BQ,,,ivbq WMQBB ^RHLWHJJHIL* OH_B MRLGQBG^RNGQHJJHIL -5*244*444*444*444*444*444,44( `ruw hl grjx vbqhohbg B^RHWX GBAW ncnhluw wmb GBAWIQU, Wmbqb hu nlngghwhilnj grjx vbqhohbg urk ebqwnhl io OH_B AHJJHIL -2*444*444*444,44( hl jnsorj kilbx io wmb rlhwbg uwnwbu io Nkbqhen*CIJG nlg UHJ_BQ* oiq bnem io wmiub tbitjb gnkncbg ax wmb newhilu nlg uxuwbku io wmb GBAWIQU,,,ivbq WMQBB^RHLWHJJHIL* OH_B MRLGQBG ^RNGQHJJHIL -5*244*444*444*444*444*444,44( jnsorj kilbx io wmb rlhwbg uwnwbu io Nkbqhen* CIJG nlg UHJ_BQ* hl grjx vbqhohbg GBAW IO GNKNCBU ncnhluw wmb GBAWIQU, Wmhu GBAW gibu liw hlejrgbwmb qbtiuubuuhil io wnlchajbu rljnsorjjx nlg hjjbcnjjx iawnhlbg ax wmb GBAWIQU ivbq wmb knlx* knlx* knlx kikblwu io tqbublw,,,wmiub* wii* umnjj ab grjx QBCHUWBQBG hl EIKKBQEB nu wmb jnsorj nlg jbcnj orjj whwjb* islbqumht* nlg qhcmwu io wmb
Wmb Ilb Tbitjb#u Trajhe Wqruw 
IOOHEHNJ NLLIRLEBKBLW
 
Tncb Y IO Ysss,tbitjbuwqruw>33?,iqcGbebkabq 12 14>1NHW0 ETUYMNW@YMQM Huurb0 MNW@ Huurb0 ETU Huurb0 MQM

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hans liked this
Angel Lucci liked this
Angel Lucci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->