Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
KBCC-R DC Drive Manual

KBCC-R DC Drive Manual

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by KBElectronicsinc

Installation & Operational Manual for the KBCC-R. Chassis Mount Variable Speed DC Motor Control for Shunt Wound and PM Motors thru 3 Hp. The KBCC™ “R”-suffix chassis control is designed to provide anti-plug “instant” reversing, solid state dynamic braking and rapid cycling. It combines all of the features of the KBCC™ control with the features of the KB APRM®. The APRM® eliminates contact arcing by allowing armature switching to take place only when current levels are near zero. Specific functions that can be performed by the KBCC™-R are Run-Brake, Forward-Brake-Reverse, Run-Stop and Forward-Reverse (instant reverse).

Installation & Operational Manual for the KBCC-R. Chassis Mount Variable Speed DC Motor Control for Shunt Wound and PM Motors thru 3 Hp. The KBCC™ “R”-suffix chassis control is designed to provide anti-plug “instant” reversing, solid state dynamic braking and rapid cycling. It combines all of the features of the KBCC™ control with the features of the KB APRM®. The APRM® eliminates contact arcing by allowing armature switching to take place only when current levels are near zero. Specific functions that can be performed by the KBCC™-R are Run-Brake, Forward-Brake-Reverse, Run-Stop and Forward-Reverse (instant reverse).

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: KBElectronicsinc on Jan 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
EOTO # EONN+_ ^ZTTAJKJF\BA HFCI_KB\HIF
LJ^N_HT\HIF
 \`jBf|h+Tazg _jsjr~hfg Kilzaj z~jl hf |`j EOTO bfl EONN+_ kilja~ `b~ ojjf n`bfgjlcrik BT_K+?N |i BT_K+>& \`j Gjfjrba Tjrcirkbfnj ^tjnhchnb|hif~ ic |`j~j trilzn|~ `bsjfi| n`bfgjl& \`h~ ~zttajkjf| h~ ojhfg ~zttahjl wh|` |`j EOTO bfl EONN+_ Hf~|baab|hif bflItjrb|hif Kbfzba~ (Tbr| Fi~& B<4?24B bfl B<4??:B zf|ha |`j fjw kbfzba~ brj bsbhaboaj& \`j chgzrj~ ojaiw rjtabnj |`j chgzrj~ hf |`j EOTO bfl EONN+_ Hf~|baab|hif bfl Itjrb|hifKbfzba~& Cir czr|`jr b~~h~|bfnj! nif|bn| izr ^baj~ Ljtbr|kjf| |iaa crjj! b| 044+??2+3:74&
_jbl ^bcj|x Wbrfhfg
^BCJ\X WB_FHFG"
 \`h~ lrhsj nif|bhf~ jajn|rifhn ^|br|)^|it nhrnzh|~ w`hn` nbf ojz~jl |i ~|br| bfl ~|it |`j lrhsj& @iwjsjr! |`j~j nhrnzh|~ brjfjsjr |i oj z~jl b~ ~bcj|x lh~niffjn|~ ~hfnj |`jx brj fi| cbha+~bcj& Z~j ifax |`j BN ahfj cir |`h~ tzrti~j& Oj ~zrj |i ciaaiw baahf~|rzn|hif~ nbrjczaax& Chrj bfl)ir jajn|rinz|hif nbf rj~za| lzj |ihktritjr z~j ic |`h~ trilzn|&
TiwjrKbhf ^tjjl Ti|jf|hikj|jrCirwbrl+Orbej+_jsjr~j ^wh|n`
N@B^^H^(JB_\@G_IZFLBN AHFJ HFTZ\B_KB\Z_J
+%
      B      ?      B      2      A      ?      A      2      \      O      >
      \      O      2      T      >      T      2      T      ?       ^      2       ^      ?       ^      >       ^      <
@HG@WHTJ_AIWTI\JF\HIKJ\J_KBHF ^TJJLO_E_JSCWL
       ^      <       ^      >       ^      ?       ^      2      T      ?      T      2      T      >      \      O      2
CWL+O_E+_JS ^WH\N@
_zf+Orbej bfl Cirwbrl+_jsjr~j ^wh|n`j~Cirwbrl+Orbej+_jsjr~j ^wh|n` wh|` Blmz~|boaj Cirwbrlbfl Trj~j| _jsjr~j ^tjjlCirwbrl+Orbej+_jsjr~j bfl _zf+Orbej+Mig^wh|n`j~ wh|` Kbhf ^tjjl Ti|jf|hikj|jr 
_JS
      \      O      2       ^      >       ^      ?       ^      <      T      >       ^      2      T      2      T      ?
CWL_ZF+O_BEJ ^WH\N@CWL+_JS ^WH\N@
      \      O      2       ^      <       ^      >       ^      2       ^      ?      T      ?      T      2      T      >
O_E _JSCWLCWL+O_E+_JS ^WH\N@WHTJ_@HG@AIWTI\JF\HIKJ\J_KBHF ^TJJL
O_EMIG_ZF_JSCWLO_E
      \      O      2       ^      >       ^      <       ^      2       ^      ?      T      2      T      ?      T      >
_ZF+O_E+MIG ^WH\N@@HG@WHTJ_AIWTI\JF\HIKJ\J_KBHF ^TJJLCWL+O_E+_JS ^WH\N@
Cirwbrl+Orbej+_jsjr~j bfl _zf+Orbej+Mig^wh|n`j~ wh|` Kbhf ^tjjl Ti|jf|hikj|jr bfl _jki|j Mig Ti|jf|hikj|jr \bn`+Gjfjrb|ir Cjjlobne Niffjn|hif~:4 Sia|~ tjr 2444 _TK \bn`+Gjfjrb|ir7Sia|~ tjr 2444 _TK \bn`+Gjfjrb|i
O_ECWL_JS
       ^      <      \      O      2       ^      >       ^      ?       ^      2      T      >      T      2      T      ?
_JKI\J MIGTI\JF\HIKJ\J_AIW@HG@WHTJ_TI\JF\HIKJ\J_KBHF ^TJJLCWL+O_E+_JS ^WH\N@_ZF+O_E+MIG ^WH\N@O_E MIG_ZF
(IF EOKK
+
      C   +      C     %
\BN@+GJFJ_B\I_/O/ \J_KHFBA
%
      \      O      ?
+ %
(IF EOKK/\/ \J_KHFBA\BN@+GJFJ_B\I_
      C     %      C   +      \      O      ?
(B<42:4 „ _js& N „ 7)?443Trhf| Nilj
EO JAJN\_IFHN^! HFN&
2?48: FW >8|` ^|rjj|! Nirba ^trhfg~! CA >>43:+?:23   (8:< ><3+<844   CBP (8:< ><3+>>77Iz|~hlj Cairhlb Nbaa \iaa Crjj (044 ??2+3:74   hfciDeojajn|rifhn~&nikwww&eojajn|rifhn~&nik
 
     H    f     `     h     o     h     |     ^    w     h     |    n     `
       (       N       a     i     ~     j       |     i       N     i     b     ~       |   +       |     i   +       ^       |     i     t              (       I     t     j     f       |     i       _     z     f       
     F    i     |    j    =     E     O     T     O    ~     `    i    w    f &     \     `    j     E     O     N     N   +     _    z    ~    j    ~     |     `    j    ~    b    k    j     T     N     o    i    b    r     l &
     T     ?     T     >     A     ?     C    %     T     2     H     2     B   +     O     C   +     B    %     H     ?     \     A     2
    (    B    <    4    2    :    4      „    _   j   s &    N  „    7    )    ?    4    4    3    T       h   f    |    N   i    l   j
    E    O    J    A    J    N    \    _    I    F    H    N    ^ !    H    F    N &
    2    ?    4    8    :    F    W    >    8    |    `    ^    |      j   j    | !    N   i      b    a    ^   t       h   f   g   ~ !    C    A    >    >    4    3    :  +    ?    :    2    3        (    8    :    <        >    <    3  +    <    8    4    4        C    B    P    (    8    :    <        >    <    3  +    >    >    7    7    I   z    |   ~    h    l   j    C    a   i       h    l   b    N   b    a    a    \   i    a    a    C      j   j    (    0    4    4        ?    ?    2  +    3    :    7    4        h   f    c   i    D    e    o   j    a   j   n    |      i   f    h   n   ~ &   n   i   k   w   w   w &    e    o   j    a   j   n    |      i   f    h   n   ~ &   n   i   k
     E     O     T     O     #     E     O     N     N  +     _     ^     Z     T     T     A     J     K     J     F     \     B     A     H     F     C     I     _     K     B     \     H     I     F
    ^    B    C    J    \    X    W    B    _    F    H    F    G    "
    \    `    h   ~    l       h   s   j   n   i   f    |   b    h   f   ~   j    a   j   n    |      i   f    h   n    ^    |   b       |    )    ^    |   i   t   n    h      n   z    h    |   ~   w    `    h   n    `   n   b   f    o   j   z   ~   j    l    |   i   ~    |   b       |   b   f    l   ~    |   i   t    |    `   j    l       h   s   j &    @   i   w   j   s   j    !    |    `   j   ~   j   n    h      n   z    h    |   ~   b      j   f   j   s   j       |   i    o   j   z   ~   j    l   b   ~   ~   b    c   j    |   x    l    h   ~   n   i   f   f   j   n    |   ~   ~    h   f   n   j    |    `   j   x   b      j   f   i    |    c   b    h    a  +   ~   b    c   j &    Z   ~   j   i   f    a   x    |    `   j    B    N    a    h   f   j    c   i       |    `    h   ~   t   z      t   i   ~   j &    O   j   ~   z      j    |   i    c   i    a    a   i   w   b    a    a    h   f   ~    |      z   n    |    h   i   f   ~   n   b      j    c   z    a    a   x &    C    h      j   b   f    l    )   i      j    a   j   n    |      i   n   z    |    h   i   f   n   b   f      j   ~   z    a    |    l   z   j    |   i    h   k   t      i   t   j      z   ~   j   i    c    |    `    h   ~   t      i    l   z   n    | &
    K    I    Z    F    \    H    F    G    H    F    ^    \    _    Z    N    \    H    I    F    C    I    _    N    @    B    ^    ^    H    ^    #    H    T  +    ?    4    N    I    F    \    _    I    A    ^    W    B    _    F    H    F    G    "
    \    `    h   ~   n   i   f    |      i    a   k   z   ~    |    o   j   k   i   z   f    |   j    l    h   f   b   f   j   f   n    a   i   ~   z      j &    N   b      j   ~    `   i   z    a    l    o   j    |   b    e   j   f    |   i   b   s   i    h    l   j   p    |      j   k   j    `   b   }   b       l   i   z   ~    a   i   n   b    |    h   i   f   ~   w    `   j      j   t    `   x   ~    h   n   b    a    l   b   k   b   g   j    |   i    |    `   j   n   i   f    |      i    a   n   b   f   i   n   n   z       l   z   j    |   i   k   i    h   ~    |   z      j !   k   j    |   b    a   n    `    h   t   ~ !    l   z   ~    | !   b   f    l   i    |    `   j      n   i   f    |   b   k    h   f   b    |    h   i   f    h   f   n    a   z    l    h   f   g   n   i         i   ~    h   s   j   b    |   k   i   ~   t    `   j      j &    H    c   ~   z   n    `   n   i   f    |   b   k    h   f   b    |    h   i   f    h   ~   t      j   ~   j   f    | !   ~   t   j   n    h   b    a   j   f   n    a   i   ~   z      j   ~   k   b   x    o   j      j   r   z    h      j    l   ~   z   n    `   b   ~    F    J    K    B    |   x   t   j    <    P &    C   b    h    a   z      j    |   i   i    o   ~   j      s   j    |    `   j   ~   j    h   f   ~    |      z   n    |    h   i   f   ~   n   i   z    a    l   n   b   z   ~   j   b   f   j    a   j   n    |       h   n   b    a   ~    `   i   n    e !    c    h      j !   i      j   p   t    a   i   ~    h   i   f    h   f    |    `    h   ~   t      i    l   z   n    |   i       |    `   j   t      i    l   z   n    |   ~   z   ~   j    l   w    h    |    `    |    `    h   ~   t      i    l   z   n    | &    L   i   f   i    |   z   ~   j    |    `    h   ~   n   i   f    |      i    a    h   f   b   f   j   p   t    a   i   ~    h   i   f  +   t      i   i    c   b   t   t    a    h   n   b    |    h   i   f &    X   i   z   k   z   ~    |      j   b    l    |    `   j    ^   b    c   j    |   x    W   b      f    h   f   g   w    `    h   n    `   b   n   n   i   k   t   b   f    h   j   ~    |    `    h   ~   t      i    l   z   n    | &
     \     `    j     a    b     |    j    ~     |    s    j        ~     h    i    f    ~     (     2     2     )     ?     4     4     4         i     c     |     `    j     E     O     T     O    b    f     l     E     O     N     N  +     _    n    i    f     |        i     a    ~     l    i    f    i     |    n    i    f     |    b     h    f     H    f     `     h     o     h     |     |    j        k     h    f    b     a    ~    i    f     |     `    j     |    j        k     h    f    b     a     o     a    i    n     e &     \     `    j     H    f     `     h     o     h     |     c    j    b     |    z        j     h    ~    b    s    b     h     a    b     o     a    j !     `    i    w    j    s    j     !     o    x    w     h         h    f    g    b    ~    w     h     |    n     `    i        n    i    f     |    b    n     |     |    i     |     `    j     H     2    b    f     l     H     ?     R     L     |    j        k     h    f    b     a    ~    i    f     |     `    j     T     N     o    i    b         l &     \     `    j    n    i    f     |        i     a    z    ~    j    ~     |     `    j     ^     ?     |    j        k     h    f    b     a     c    i         o        b     e    j  +     |    i  +    ~     |    i    t    i    t    j        b     |     h    i    f     (    i    t    j    f     |    i    ~     |    i    t !    n     a    i    ~    j     |    i        z    f      &     H     c     |     `    j    b    t    t     a     h    n    b     |     h    i    f        j    r    z     h        j    ~    n    i    b    ~     |  +     |    i  +    ~     |    i    t    i    t    j        b     |     h    i    f !    n    i    f    f    j    n     |     |     `    j     H    f     `     h     o     h     |     ^    w     h     |    n     `    b    ~    ~     `    i    w    f     o    j     a    i    w &     I    f    j    ~     h     l    j    i     c     |     `    j     H    f     `     h     o     h     |     ^    w     h     |    n     `    n    i    f    f    j    n     |    ~     |    i     |     `    j    f    j    w    t     h    g    g    x     o    b    n     e     H     2     R     L     \    j        k     h    f    b     a &     \     `    j    i     |     `    j        ~     h     l    j    i     c     |     `    j     H    f     `     h     o     h     |     ^    w     h     |    n     `    n    i    f    f    j    n     |    ~     |    i     |     `    j     H     ?     R     L     \    j        k     h    f    b     a     (    i         |     `    j     C  +     |    j        k     h    f    b     a    i    f     \    j        k     h    f    b     a     O     a    i    n     e     \     O     ?      &     H     |     h    ~        j    n    i    k    k    j    f     l    j     l     |     `    b     |     |     `    j     H    f     `     h     o     h     |     ^    w     h     |    n     `    w     h        j    ~     o    j        i    z     |    j     l     (    b    f     l    ~    j    n    z        j     l    w     h     |     `    w     h        j     |     h    j    ~         w     h     |     `    i     |     `    j        ~     h    g    f    b     a    w     h        j    ~     (     ^     2 !     ^     ? !     ^     > !    j     |    n &      &     L    i    f    i     |        i    z     |    j     |     `    j     H    f     `     h     o     h     |    w     h        j    ~    w     h     |     `     B     N     a     h    f    j    i        k    i     |    i        w     h        j    ~    z    f     a    j    ~    ~    ~     `     h    j     a     l    j     l    n    b     o     a    j    ~    b        j    z    ~    j     l &

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->