Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
AMORC - Letter and Application, Feb. 10, 1936

AMORC - Letter and Application, Feb. 10, 1936

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by sauron385
Letter and application (1936).
Letter and application (1936).

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sauron385 on Jan 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
V*jt
frd (Dlukidoí i<{,
(ÙIæR)
sjskortokfls
~j tlk~d pk~h ~hdm kl ~hdkr afsoklf~kl` rdsdfrohds)
 
kluds~k`f~kjls) fln s~tnkds je ~hd tlkudrsfi kfps je 
 
lf~trd fln ~hd m{s~drkds je ikad kl dudr{ brfloh je 
 
htmfl kmrjudmdl~ fln ndudijmdl~,
^HDRDEJRD,,,^jt
frd ojrnkfii{ rdvtds~dn ~j stbm,k~ ~hks Otds~kÿl' 
 
lfkrd) pk~h {jtr drsjlfi flspdrs) sj ~hf~ ~hd Ndfl
 
je _~tndl~s fln ~hd Nkrdo~jrs je Dntof~kjl fln 
P
of~kÿl mf{ ~fYd ~hd rjdr s~ds ~j fnmk~ {jt ~j
 
_~tndl~ Mdmbdrshk fln rdfrd ^hd Pf{ ejr {jtr 
 
 rjdr ifod kl ~hd Rjskortokfl _{s~dm je drsjlfi
 
 rj`rdss fln f~~fklmdl~s,
^
hd
M
dmbdrshk
O
jmmk~~dd
 
je FMJRO
 
_^RKO^I[ OJLEKNDL^KFI
(Skofsd
Prí~d
 Flspdrs Sifkli{ pk~h Sdr~ fln KlY+
Nf~d je Bkr~h:,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(Nf{) Mjl~h) fln [ofr+
_dx:,Sifod je Bkr~h:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Rdik`kÿl kl phkoh {jt pdrd bjrl:,Srdsdl~ ohtroh feekikf~kjl) ke fl{:,,,,Rfod:,,,Mfrrkdn:,Ltmbdr je ohkinrdl:,Jootf~kjl:,Phf~ ks ~hd dx~dl~ je {jtr dntof~kjl:,Hfud {jt fl{ Fofndmko jr Hjljrfr{ Nd`rdds:,Hfud {jt bddl f s~tndl~ je fl{ M{s~kofi) Md~fh{skofi) jr _krk~tfiShkijsjh{) fln hjp ijl`:,
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Frd {jt f mdmbdr je fl{ _dord~) Erf~drlfi) jr Shkijsjhkofi _jokd~kds:Nj {jt feekrm {jtr ojluko~kjl je ~hd dxks~dlod je f _trdmd Rtidr)Nkukld Mkln) jr @jn:
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Nj {jt idn`d {jtr fiid`kflod ~j ~hd rdsdl~ ifps je ~hd Ojls~ë~t~kjl phkid ~hd{ dxks~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,
Frd {jt rdfrdn ~j ojlskndr pk~h fl jdl mkln fii ldp efo~s rd'`frnkl` iked fln ~hd Tlkudrsd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(_k`lf~trd+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(Etii
^\fmd fs Ohrks~dldn+
LJ^D1„Ke {jt hfud f rdodl~ slfshj~ jr hj~j`rfh je {jtrsdie pd pjtin frdnf~drdodkukl` k~, _kqd lj~ ~j dxoddn ~hrdd klohds b{ ekud klohds,
 
FOODS^FLOD JE ^HK_ KLUK^F^KJL
Sidfsd Rdfn Udr  { Ofrdetii{
^j
~hd
R
dojrnkl`
_
dord~fr{
je ~hd
@
rfln
I
jn`d
 
j
 
FMJROje Ljr~h fln _jt~h Fmdrkof) FMJRO
^
dmid
)
_fl Ajsë) Ofike,
 Rdsdo~dn _kr1
K hdrdb{ food~ {jtr ojrnkfi kluk~f~kjl ~j tlk~d pk~h ~hd Rjskort-okfls kl ~hdkr rdsdfrohds) s~tnkds) fln klnkukntfi dxdrkmdl~s) fs jt~-ikldn kl {jtr ik~drf~trd, Ke K fm ejtln pjr~h{ je rdodkukl` ~hd Ekrs~Srklokkds fln ríuf~d s~tnkds) K pkii fbknd b{ ~hd flokdl~ idn`dmfnd b{ fii Ldjh{~ds) ~j pk~1
’K pkii Ydd ojlekndl~kfi fii rdfnkl` mf~~dr) idssjls) fln 
 
nksojtrsds sdl~ ~j md) fln pkii ofrdetii{ dxfmkld ~hdm ~j
 
nd~drmkld dfoh s~d K fm ~j ~fYd kl bdkl` rdfrdn ejr 
 
f mjrd rfo~kofi fln mfs~dreti jsk~kjl kl Iked,”
Kl foojrnflod pk~h ~hd flokdl~ ots~jm) K hdrdpk~h nÿlf~d flndlnjsd Ekud Njiifrs fs f ojl~rkbt~kjl ~j ^HD RJ_KORTOKFLEJTLNF^KJL) fln pkii ujitl~frki{ nÿlf~d fln ojl~rkbt~d ~j ~hksEjtlnf~kjl ~hd stm je ^pj Njiifrs mjl~hi{) bd`kllkl` pk~h ~hdekrs~ mjl~h
fe~dr 
K hfud bddl food~dn kl~j ~hd jr`flkq)f~kjl, ^hksK pkii ujitl~frki{ ojl~kltë fs ijl` fs K ndskrd mdmbdrshk fs flFo~kud _~tndl~,K~ ks tlndrs~jjn ~hf~ ke K fm food~dn) K shfii rdodkud pddgi{ nks'ojtrsds) mjlj`rfhs) fln ríuf~d fdrs) fln ~hd mjl~hi{ mf`fqkld)fln dlaj{ fii ~hd bdldek~s je Mdmbdrshk) pk~hjt~ ~hd f{mdl~ je fl{ edds jr ohfr`ds dxod~ ~hd ujitl~fr{ ojl~rkbt~kjls ~j ~hd Ejtlnf~kjl) fs s~f~dn fbjud, K~ ks etr~hdr tlndrs~jjn ~hf~ ke food~dn m{mdmbdrshk shfii bd dxoitskudi{ kl ~hd @rfln Ijn`d je FMJROfln m{ rk`h~s fln kl~drds~s ojlekldn ~hdrd~j, Ke K fm lj~ food~dn)K pkii bd ojlekndl~kfii{ lj~kekdn b{ ~hd rd~trl je ~hks Vtds~kjllfkrdfln m{ njlf~kjl,
(Mfgd ohdogs jr mjld{ jrndrs f{fbid jli{
~j
’FMJRO Etlns”+
(Nj lj~ sdln otrrdlo{ kl tlrd`ks~dron id~~drs
+
(_k`ldn+,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-
,,,,,,,,,,
(_dii {jtr 
l
fmd fs k~ shjtin bd tsdn jl fii mfki+
 Fnnrdss ejr fii Mfki„Srkl
[jtr
'Pjrns
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->