Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hukukozett_ozet

hukukozett_ozet

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Mert Aktan
hukuk ttk
hukuk ttk

More info:

Published by: Mert Aktan on Jan 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
Tasarı TTK Anonim şirketlerde yönetim kurulu ile ilgili birçok yenilik içermektedir.Önemli değişikliklerden bir tanesi üyelerin sayısı ile ilgilidir. Yönetim kurulunun en az üçüyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm terk edilerek tek üyeli yönetim kuruluna olanak tanınmıştır.Bu değişikliğin sebebi ; AB hukuku ile uyum sağlanması ve küçük anonim şirketler ile ana şirketlerdedaha kolay yönetme yöntemlerinin uygulanmasının önünün açılmasıdır. Bunun yanı sıra değişikliğin ;özellikle kurumsallaşma , profesyonelleşme ve bölünmelerde faydalı olacağı düşünülmüştür.Tasarı TTK da üyelerin nitelikleri ile ilgili önemli değişiklikler bulunmakta olup ; yönetimkurulu üyelerinin pay sahibi olmalarına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır. Böylece hem az ortakanonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem de uzman ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.Tasarı TTK ; İşlem kolaylığını sağlamak, hukukî ve cezaî sorumluluğa ilişkin hükümlereuygulanabilirlik kazandırmak ve şirketin, paysahiplerinin ve alacaklıların menfaatlerini korumak gerekçesi ile en az bir üye için Türkiye vatandaşı olması ve Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmasışartı getirmiştir.Tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olabilmelerine olanak tanınarak, tüzel kişinin yönetimkurulu üyesi olarak sorumlu tutulmasının yolu açılarak şirkete, pay sahiplerine, alacaklılara güvenceverilmiştir. Bu yenilik ile çağdaş, hakça bir sorumluluk sistemi kabul edilerek, tüzel kişinintemsilcisinin üye seçilmesi ile üyenin (temsilcinin) tüzel kişi ile arasındaki bağın kesildiği ve tüzelkişinin, temsilcisinin eylem ve kararlarından sorumlu tutulamayacağı şeklindeki yapay teorireddedilmiştir. Tüzel kişi yönetim kuruluna bizzat gelemeyeceği için toplantıya katılacak olan gerçek kişi onun tarafından belirlenir ve onun adına tescil ve ilân olunur. Toplantılara anılan gerçek kişikatılıp oy kullanır. Kullanılan oy tüzel kişinindir.Üyelerin nitelikleri ile ilgili getirilen diğer bir yenilik ; yönetim kurulu üyelerinin yarısı iletüzel kişi adına tescil ve ilân edilecek kişinin yüksek öğrenim görmüş olması şartı getirilmiş olmasıdır.Bu suretle yönetim kurulunun nicelik yönünden düzeyi yükseltilmiş ve profesyonel üyelerin seçiminezemin hazırlanarak kurumsal yönetim ilkeleriyle uyum sağlanmıştır.6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda karşılığı bulunmayan, tasarı TTK ile getirilen bir yenilik  belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi ile ilgilidir. Tasarı ; belirli pay ve pay sahibigruplarına ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınmasını düzenlemektedir. Kârda,oyda, tasfiye payında veya diğer herhangi bir malvarlığı hakkında imtiyazlı olan bir pay grubunayönetim kurulunda temsil hakkı tanınabilir. Söz konusu hak, imtiyaz gibi her paya değil, belirli paysahipleri grupları ile belirli pay gruplarına ve azlığa bir bütün olarak tanınmaktadır.Pay sahibi grupları arasında yan sanayi mensupları, bayiler vs. yer alabilir. Temsil edilmehakkı, bazı kurul üyelerinin belirli pay sahibi grupları arasından seçilmeleri veya bağlayıcı adayönerme hakkı tanınması şeklinde de öngörülebilir.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->