Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Vivir en El Extranjero No Me Impide Decir No a La Revocatoria dela alcadesa Susana Villaran: Opinion politica, inseguridad ciudadana, pronunciamiento de peruanos en el exterior.

Vivir en El Extranjero No Me Impide Decir No a La Revocatoria dela alcadesa Susana Villaran: Opinion politica, inseguridad ciudadana, pronunciamiento de peruanos en el exterior.

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:

Yo estoy en contra de la revocatoria. Doy mi apoyo a la decisión política de Susana Villarán de enfrentarse a la corrupción, a las maniobras claramente corruptas de grupos políticos que se enquistan en organismos públicos con fines de aprovechamiento económico y político para continuar con el clientelismo y la práctica política de "roba, pero haz". Este no es un tema de gestión, ni ético per se, es un tema político e ideológico que se enfrenta por el dominio de la administración del gobierno local más importante de la ciudad: La municipalidad Metropolitana de Lima, y se reviste de gestión, de una supuesta "eficiencia" cuando en realidad a los grupos de poder económico y político les interesa el estado como botín. Doy mi apoyo a la gestión de Susana Villarán, aún con sus errores, y dificultades, apoyo la honestidad y la acción política con transparencia. No es fácil enfrentarse a la corrupción, a los grupos políticos de derecha, y a los medios de comunicación que controlan y hacen una campaña sistemática en contra de la alcaldía de izquierda. Lo más fácil es "dejar hacer, dejar pasar".

Yo estoy en contra de la revocatoria. Doy mi apoyo a la decisión política de Susana Villarán de enfrentarse a la corrupción, a las maniobras claramente corruptas de grupos políticos que se enquistan en organismos públicos con fines de aprovechamiento económico y político para continuar con el clientelismo y la práctica política de "roba, pero haz". Este no es un tema de gestión, ni ético per se, es un tema político e ideológico que se enfrenta por el dominio de la administración del gobierno local más importante de la ciudad: La municipalidad Metropolitana de Lima, y se reviste de gestión, de una supuesta "eficiencia" cuando en realidad a los grupos de poder económico y político les interesa el estado como botín. Doy mi apoyo a la gestión de Susana Villarán, aún con sus errores, y dificultades, apoyo la honestidad y la acción política con transparencia. No es fácil enfrentarse a la corrupción, a los grupos políticos de derecha, y a los medios de comunicación que controlan y hacen una campaña sistemática en contra de la alcaldía de izquierda. Lo más fácil es "dejar hacer, dejar pasar".
More info:

Published by: Jorge Yeshayahu Gonzales-Lara on Jan 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 SGSG^ BH BL BT]^JHAB^F HFIB GI_GMB MBEG^ HF J LJ ^BSFEJ]F^GJ 
 
Lrgu J( ^jié~bq
 
_b~gfmgu}j ) Hb{ Wf~` 
 
Lj Mgjupf~j _b~rjhj&Lj}ghf Mgkg}jl Ijkjqghb
Hf bu bl ejuf mb jpfwj~ pf~ bl ugiplb dbedf mb djeb~lf w zrgb~f btpfhb~ ig pfugegõh(Bh}gbhmf zrb bu}b }bij bu rh }jh}f mgcéegl( _f~ rh ljmf, ubkr~jibh}b zrb pj~j jlkrhfupbuj hbkj}gsjibh}b bl dbedf mb zrb lj Jlejlmbuj mb Lgij, bh ur ejipjúj djwj ugmfjpfwjmj pf~ Ajgib Njglw, rh pb~gfmgu}j mb mrmfuj ~bpr}jegõh, ugh binj~kf hf bherbh}~f~bljegõh mg~be}j bh bllf( Bl prbnlf bu}jnj dj~}f mb lfu pflé}gefu mb ugbip~b w mbegmgõejingj~ mb fpegõh, }jl efif dgqf efh Flljh}j Drijlj, j zrgbh bl iguif Njglw }~j}õ mbmbhgk~j~, ugh lfk~j~lf(
 
Bu pfugnlb zrb bl dbedf mb sgsg~ bh bl bt}~jhab~f efif wf, ib gipgmj sb~ lju efuju ghug}r0 bipb~f efh lj }behflfkéj btgu}bh}b, lfu ibmgfu mb efirhgejegõh hfu }gbhbh jl }jh}fejug ghibmgj}jibh}b mbl jefh}beb~ irhmgjl( Hf e~bf zrb bllf ubj õngeb pj~j ~blbkj~hrbu}~j fpghgõh( Db bu}jmf bh Lgij sj~gju sbebu ñl}gijibh}b w db sgu}f zrb lj Jlejlmbuj, dj }bhgmf bl ef~jab mb bhc~bh}j~ p~fnlbiju zrb f}~ju jr}f~gmjmbu blrméjh, pf~efiplgegmjm, ef~~rpegõh, cjl}j mb ejpjegmjm mb mbegugõh f ugiplb mbajmbq(
 
 
 
_fugnlbibh}b lj U~j( Urujhj Sgllj~êh, pfm~éj ub~ jerujmj mbghkbhrgmjm, prbu
hf dj dbedf lju efuju efh lj “ejpjegmjm’, mb
f}~fu jlejlmbu, zrb djh bu}jmf mbh}~f mb lj pflé}gej pf~ júfu,jp~bhmgbhmf }fmju lju j~}gijúju p~fpgju mbl ugu}bij pflé}gefgipb~jh}b bh hrbu}~j júf~jmj pj}~gj( Bub pfm~éj ub~ ur prh}fmçngl, bipb~f dj mbifu}~jmf dju}j dfw zrb, drijhjibh}b}~j}j mb djeb~ lju efuju lf ibaf~ pfugnlb w ufn~b }fmf efhdfhbu}gmjm(
 
Ug jlkrgbh }gbhb p~rbnj mb jlkñh ijl ijhbaf mb lju j~eju irhgegpjlbu, zrb lf ghcf~ib(_f~ f}~f ljmf, lj ^bsfej}f~gj bu}ê jpfwjmj pf~ rh bt jlejlmb zrb pj~jmõagejibh}b, djugmf bl p~ghegpjl ejrujh}b mb lfu iredfu }~fpgbqfu mb lj Jlejlmbuj, jl mbaj~ efh}~j}fu mbfn~ju cg~ijmfu bh }ç~ighfu mrmfufu, jpj~}b mb bu}j~ ghsflre~jmf bh rh ejuf zrb jñh hfdj ugmf uflregfhjmf armgegjlibh}b(
 
Lj ~bsfej}f~gj sj j pj~jlgqj~ Lgij( HF J LJ _J^JLGQJEGFH MB LGIJ(
 
Lrgu J( ^jié~bq
 
_b~gfmgu}j {{{(nflb}ghmbhb{wf~`(efi
 _fu}bm Wbu}b~mjw nw Lj Mgjupf~j _b~rjhj 
 
Fpghgõh w Jhêlgugu
 HF j lj ~bsfej}f~gj(
 
Bu}b hf bu rh }bijmb kbu}gõh, hg ç}gefpb~ ub(
 
Bu rh }bij pflé}gefb gmbflõkgef(
 J~}r~f Zrgupb Lêqj~f Ufegõlfkf, jhjlgu}j pflé}gef Bupbegjlgu}j bh }bij mb gh}b~erl}r~jlgmjm 
Lj Mgjupf~j _b~rjhj& Lj}ghf Mgkg}jl Ijkjqghb
Wf bu}fw bh efh}~j mb lj ~bsfej}f~gj( Mfw ig jpfwf j ljmbegugõh pflé}gej mb Urujhj Sgllj~êh mb bhc~bh}j~ub j ljef~~rpegõh, j lju ijhgfn~ju elj~jibh}b ef~~rp}ju mb k~rpfupflé}gefu zrb ub bhzrgu}jh bh f~kjhguifu pñnlgefu efh cghbumb jp~fsbedjigbh}f befhõigef w pflé}gef pj~j efh}ghrj~ efhbl elgbh}blguif w lj p~êe}gej pflé}gej mb .~fnj, pb~f djq.( Bu}bhf bu rh }bij mb kbu}gõh, hg ç}gef pb~ ub, bu rh }bij pflé}gef b gmbflõkgef zrb ubbhc~bh}j pf~ bl mfighgf mb lj jmighgu}~jegõh mbl kfngb~hf lfejl iêu gipf~}jh}b mblj egrmjm1 Lj irhgegpjlgmjm Ib}~fpflg}jhj mb Lgij, w ub ~bsgu}b mb kbu}gõh, mb rhjurprbu}j .bcgegbhegj. erjhmf bh ~bjlgmjm j lfu k~rpfu mb pfmb~ befhõigef wpflé}gef lbu gh}b~buj bl bu}jmf efif nf}éh( Mfw ig jpfwf j lj kbu}gõh mb UrujhjSgllj~êh, jñh efh uru b~~f~bu, w mgcgerl}jmbu, jpfwf lj dfhbu}gmjm w lj jeegõhpflé}gej efh }~jhupj~bhegj( Hf bu cêegl bhc~bh}j~ub j lj ef~~rpegõh, j lfu k~rpfu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->