Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
COOPERATIVAS Y ARBITRAJE ESTATUTARIO (Es) CO-OPERATIVES AND STATUTORY ARBITRATION (Es) KOOPERATIBAKETA ESTATUTUEN BIDEZKO TARTEKARITZA (Es)

COOPERATIVAS Y ARBITRAJE ESTATUTARIO (Es) CO-OPERATIVES AND STATUTORY ARBITRATION (Es) KOOPERATIBAKETA ESTATUTUEN BIDEZKO TARTEKARITZA (Es)

Ratings: (0)|Views: 427 |Likes:
Published by EKAI Center

COOPERATIVAS Y ARBITRAJE ESTATUTARIO (Es) CO-OPERATIVES AND STATUTORY ARBITRATION (Es) KOOPERATIBAKETA ESTATUTUEN BIDEZKO TARTEKARITZA (Es)

COOPERATIVAS Y ARBITRAJE ESTATUTARIO (Es) CO-OPERATIVES AND STATUTORY ARBITRATION (Es) KOOPERATIBAKETA ESTATUTUEN BIDEZKO TARTEKARITZA (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Jan 12, 2013
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
 
It i Sb|kanc Zizm|( ap `bmt nbp |mehmdp inq antpap}pabnih zbtapabn b| bzanabn nmapfm| be MKIA Dmnpm|(nb| be apt tzbntb|t b| t}zzb|panc mnpapamt.MKIA Dmnpm| tmmkt pb `b l}tanmtt sapf dbgzinamt b| cbum|ngmnpt dbum|m` an apt |mzb|pt. \mi`m|t tfb}h` lm isi|m pfip sm giq fium idbnehadp be anpm|mtp pfip db}h` ieemdp pfm blomdpauapq be pfat |mzb|p. Anumtpb|t tfb}h` dbnta`m| pfat |mzb|p it bnhq i tanchm eidpb| an gikancpfma| anumtpgmnp `mdatabn.
 
CI\IAI ANNBUIPABN DMNPM\( CBA\] 9(I< GBN@\ICBNPMH? 104<=:9:0 UAPB\AI'CITPMA_ 5415090=3HMKMAPAB 53=3:936= @]\INCB 566691=<:M'GIAH?anebJmkiadmnpm|.m} eidmlbbk.dbg"MKIADmnp|m td|al`.dbg"MKIADmnpm|
 
 
Sb|kanc Zizm|
 
99 `m mnm|b `m <:94
 
DBBZM\IPAUIT Q I\LAP\IOM MTPIP]PI\AB
DB'BZM\IPAUMT IN@TPIP]PB\Q I\LAP\IPABN KBBZM\IPALIK MPIMTPIP]P]MN LA@M_KB PI\PMKI\AP_I
 
 
It i Sb|kanc Zizm|( ap `bmt nbp |mehmdp inq antpap}pabnih zbtapabn b| bzanabn nmapfm| be MKIA Dmnpm|(nb| be apt tzbntb|t b| t}zzb|panc mnpapamt.MKIA Dmnpm| tmmkt pb `b l}tanmtt sapf dbgzinamt b| cbum|ngmnpt dbum|m` an apt |mzb|pt. \mi`m|t tfb}h` lm isi|m pfip sm giq fium idbnehadp be anpm|mtp pfip db}h` ieemdp pfm blomdpauapq be pfat |mzb|p. Anumtpb|t tfb}h` dbnta`m| pfat |mzb|p it bnhq i tanchm eidpb| an gikancpfma| anumtpgmnp `mdatabn.
 
CI\IAI ANNBUIPABN DMNPM\( CBA\] 9(I< GBN@\ICBNPMH? 104<=:9:0 UAPB\AI'CITPMA_ 5415090=3HMKMAPAB 53=3:936= @]\INCB 566691=<:M'GIAH?anebJmkiadmnpm|.m} eidmlbbk.dbg"MKIADmnp|m td|al`.dbg"MKIADmnpm|
 
 
DBBZM\IPAUIT QI\LAP\IOM MTPIP]PI\AB
9.
 
Hi Hmq 99"<:99 `m <: `m giqb fianp|b`}da`b ihc}nit gb`aeadidabnmt tacnaeadipauitmn hi Hmq `m I|lap|iom 5:"<::4( `m zi|pad}hi|anpm|át
 —
i}ny}m tmi i memdpbt `m inihbcçi' mn|mhidaôn dbn mh i|lap|iom dbbzm|ipaub.]ni `m mtpit gb`aeadidabnmt `m mtzmdaih anpm|átmt( tan `}`i( hi andb|zb|idaôn `m hi |mc}hidaôn `mh
‘I|lap|iom mtpip}pi|ab‗ mn hbt pá|ganbt tac}amnpmt?
 
I|pçd}hb 99 lat. I|lap|iom mtpip}pi|ab.
9. Hit tbdam`i`mt `m dizapih zb`|én tbgmpm| ii|lap|iom hbt dbnehadpbt y}m mn mhhit tm zhinpmmn.<. Hi anp|b`}ddaôn mn hbt mtpip}pbt tbdaihmt `m }nidhé}t}hi `m t}gataôn i i|lap|iom |my}m|a|é mh ubpbeiub|ilhm `m( ih gmnbt( `bt pm|dabt `m hbt ubpbtdb||mtzbn`amnpmt i hit iddabnmt b i hitzi|padazidabnmt mn y}m tm `aua`i mh dizapih tbdaih.4. Hbt mtpip}pbt tbdaihmt zb`|én mtpilhmdm| y}m hiagz}cnidaôn `m hbt id}m|`bt tbdaihmt zb| hbt tbdabtb i`ganatp|i`b|mt y}m`m tbgmpa`i i hi `mdataôn `m}nb b ui|abt é|lap|bt( mndbgmn`én`btm hii`ganatp|idaôn `mh i|lap|iom q hi `mtacnidaôn `m hbté|lap|bt i }ni antpap}daôn i|lap|ih
.
<.
 
Hi z|agm|i nbum`i` `m mtpi |m`iddaôn mt(zb| t}z}mtpb( hi z|bzai andb|zb|idaôn `mh
dbndmzpb `m ‘i|lap|iom mtpip}pi|ab‗. Mt
nmdmti|abpmnm| mn d}mnpi hi agzb|pindai `m mtpm dbndmzpbmn mh églapb dbbzm|ipaub( pinpb dbgb dhé}t}hiandh}a`i mn hbt Mtpip}pbt `m n}gm|btit mnpa`i`mtdbbzm|ipauit dbgb mn d}inpb dbndmzpb |mc}hi`bmvz|mtigmnpm mn ihc}nit hmcathidabnmti}pbnôgadit.Mn mh églapb `m hi Hmq Cmnm|ih `m Dbbzm|ipauit`m 9111( hi |mc}hidaôn `mh i|lap|iom mn t}@atzbtadaôn I`adabnih @ádagi mt gét hagapi`i( tany}m tm gmndabnm mvz|mtigmnpm mh dbndmzpb `mi|lap|iom mtpip}pi|ab.
4.
 
I memdpbt `m hi |mc}hidaôn dbbzm|ipaui(mtpi n}mui |m`iddaôn `m hi Hmq `m I|lap|iom z}m`mpmnm| |mhmuindai `mt`m hi zm|tzmdpaui `m bpb|ci|}ni giqb| hmcapaga`i` i hit `atzbtadabnmt qimvatpmnpmt mn `mpm|gani`it hmqmt dbbzm|ipauiti}pbnôgadit tbl|m mh i|lap|iom mtpip}pi|ab q( g}qmtzmdaihgmnpm( dbgb dbntmd}mndai `m hit|mzmpa`it `atd|mzindait ginpmna`it ih |mtzmdpbzb| hi `bdp|ani o}|ç`adi.
0.
 
Zi|i mgzmi|( }ni l}mni zi|pm `m hi`bdp|ani o}|ç`adi( i eihpi `m dblm|p}|i hmcihmvz|mti( tm nmcili i idmzpi| hi uiha`m `m hbtdbgz|bgatbt mtpip}pi|abt `m tbgmpagamnpb ii|lap|iom.
=.
 
Tç mt dam|pb y}m( zb| }n hi`b( hi `bdp|anifi umna`b idmzpin`b dbn di|édpm| cmnm|ih hianp|b`}ddaôn `m dhé}t}hit i|lap|ihmt mn hitmtd|ap}|it e}n`idabnihmt `m hit tbdam`i`mtgm|dinpahmt b dbbzm|ipauit( `i`b mh di|édpm|dhi|igmnpm dbnp|idp}ih `m hit gatgit.
5.
 
Zm|b hit dhé}t}hit mtpip}pi|ait mn tmnpa`bmtp|adpb nb m|in eédahgmnpm idmzpi`it zb| }nagzb|pinpm tmdpb| `m hi `bdp|ani. Hi |iôn|i`adili( zb| }n hi`b( mn mh di|édpm| gavpb
 —
dbnp|idp}ih m antpap}dabnih' `m hit tbdam`i`mt dbn|mtzbntilaha`i` `m hbt tbdabt hagapi`i q( zb| bp|bhi`b( mn hit `}`it `m ebn`b y}m zhinpmili hiizhadidaôn `m mtpit dhé}t}hit i tbdabt nbz|mtmnpmt mn hi mtd|ap}|i e}n`idabnih b( `mt`mbp|i zm|tzmdpaui( y}m nb f}lam|in ubpi`b i eiub|`mh id}m|`b `m anp|b`}ddaôn `m mtpi dhé}t}hii|lap|ih mn hbt Mtpip}pbt.
3.
 
Mt dbnbda`b y}m mh i|lap|iom( i}ny}mt}zbnm mh tbgmpagamnpb `m }n dbnehadpb i }ni`mdataôn liti`i mn d|apm|abt `m an`mzmn`mndai(agzhadi hi |mn}ndai `m hbt iemdpi`bt i hiz|bpmddaôn o}`adaih `m t}t `m|mdfbt. Dbn di|édpm|
 
 
It i Sb|kanc Zizm|( ap `bmt nbp |mehmdp inq antpap}pabnih zbtapabn b| bzanabn nmapfm| be MKIA Dmnpm|(nb| be apt tzbntb|t b| t}zzb|panc mnpapamt.MKIA Dmnpm| tmmkt pb `b l}tanmtt sapf dbgzinamt b| cbum|ngmnpt dbum|m` an apt |mzb|pt. \mi`m|t tfb}h` lm isi|m pfip sm giq fium idbnehadp be anpm|mtp pfip db}h` ieemdp pfm blomdpauapq be pfat |mzb|p. Anumtpb|t tfb}h` dbnta`m| pfat |mzb|p it bnhq i tanchm eidpb| an gikancpfma| anumtpgmnp `mdatabn.
 
CI\IAI ANNBUIPABN DMNPM\( CBA\] 9(I< GBN@\ICBNPMH? 104<=:9:0 UAPB\AI'CITPMA_ 5415090=3HMKMAPAB 53=3:936= @]\INCB 566691=<:M'GIAH?anebJmkiadmnpm|.m} eidmlbbk.dbg"MKIADmnp|m td|al`.dbg"MKIADmnpm|
 
 
DBBZM\IPAUIT QI\LAP\IOM MTPIP]PI\ABcmnm|ih( tm fi umna`b mnpmn`amn`b y}m(dbntmd}mnpmgmnpm( mtpi |mn}ndai tôhb z}m`mz|b`}da|tm gm`ainpm }n dbgz|bgatb zm|tbnihmvz|mtb.
6.
 
Mtpi mt( tan `}`i( hi |iôn `m y}m hiz|bzai Hmq `m I|lap|iom( idmzpin`b hi andh}taôn `mdhé}t}hit i|lap|ihmt mn hbt dbnp|ipbt( zhinpmmtm|ait |mpadmndait d}in`b mh dbnp|ipb pamnm mh
di|édpm| `m ‘dbnp|ipb `m i`fmtaôn‗?
 
‘I|pçd}hb 1. Eb|gi q dbnpmna`b `mh dbnumnab
i|lap|ih.
9. ‥
 <. Ta mh dbnumnab i|lap|ih mtpé dbnpmna`b mn }ndbnp|ipb `m i`fmtaôn( hi uiha`m `m `adfb dbnumnabq t} anpm|z|mpidaôn tm |mca|én zb| hb `atz}mtpb mn
hit nb|git izhadilhmt i mtm pazb `m dbnp|ipb‗.
 
Mh e}n`igmnpb `m mtpi mtzmdçeadi |mc}hidaôn `mhbt dbnp|ipbt `m i`fmtaôn mt dhi|i. Ta tm mnpamn`my}m( zb| p|ipi|tm `m }n dbnp|ipb d}qb dbnpmna`b q|m`iddaôn qi mtpé z|mmtpilhmda`b q nb mvatpm }nium|`i`m|i dizida`i` `m nmcbdaidaôn `m hitdhé}t}hit zb| zi|pm `m hi zi|pm y}m tm i`fam|m ihgatgb( hi uiha`m `m hi dhé}t}hi i|lap|ih `mlm|çizbnm|tm mn `}`i.Mtpm gatgb m|i piglaán mh e}n`igmnpb `my}amnmt d}mtpabnilin hi uiha`m `m hit dhé}t}hitmtpip}pi|ait i|lap|ihmt mn hbt mtpip}pbt `m hitdbbzm|ipauit( mnpmn`amn`b y}m hi |mn}ndai i hiz|bpmddaôn `m hbt p|al}nihmt mvacçi }ni dhi|iubh}npi` zm|tbnih `m idmzpi| `adfi |mn}ndai.Mt nmdmti|ab pmnm| mn d}mnpi i mtpm |mtzmdpb y}mhbt Mtpip}pbt `m hit c|in`mt mnpa`i`mt `m|mtzbntilaha`i` hagapi`i &tbdam`i`mt inônagit bhagapi`it( g}p}iha`i`mt( dbbzm|ipauit!( tihub y}mmh nÿgm|b `m tbdabt tmi g}q |m`}da`b( y}m`indhi|igmnpm }ladi`bt `mnp|b `mh églapb `m hbtdbnp|ipbt `m i`fmtaôn.
1.
 
Mh |mdbnbdagamnpb `mh i|lap|iommtpip}pi|ab y}m |mihai ifb|i hi Hmq `m I|lap|iom qqi mn uacb| mn `aum|tit hmqmt dbbzm|ipauiti}pbnôgadit |mz|mtmnpi( mn mtpm tmnpa`b( }nimvdmzdaôn i hit |mtp|addabnmt i hi uiha`m `m hitdhé}t}hit i|lap|ihmt mn hbt dbnp|ipbt `m i`fmtaôn.Mvdmzdaôn y}m hi `bdp|ani uamnm o}tpaeadin`b mnlitm i |ibnmt bzm|ipauit q `m tmc}|a`i` o}|ç`adi`m hi antpap}daôn( dbn mh ean `m muapi| `ahidabnmtmvdmtauit mn hbt dbnehadpbt mnp|m tbdabt( q mnp|mátpbt q hi Tbdam`i`.
9:.
 
Mh i|lap|iom mtpip}pi|ab pamnm piglaán hizmd}hai|a`i` `m dbgz|bgmpm| piglaán i tbdabti}tmnpmt mn mh gbgmnpb `m hi iz|blidaôn `m higb`aeadidaôn mtpip}pi|ai `m anp|b`}ddaôn `m mtpidhé}t}hi m andh}tb i hbt y}m fin ubpi`bmvz|mtigmnpm mn dbnp|i.
99.
 
Ihc}nbt i}pb|mt fin zhinpmi`b y}m(i}ny}m hi n}mui Hmq `á uiha`m i mtpi eb|gi `mit}ndaôn `mh dbgz|bgatb i|lap|ih( hi idmzpidaôndbntpap}dabnih `m mtpbt dbgz|bgatbt mt `}`bti(qi y}m zb`|çi agzhadi| hi |mn}ndai i }n `m|mdfbdbntpap}dabnihgmnpm z|muatpb.Mtpi mt hi |iôn `m y}m mh Z|bqmdpb `m Hmq `m<:99 mvacamtm }ninaga`i` mn hi `mdataôn `manp|b`}ddaôn `m mtpi dhé}t}hi mtpip}pi|ai(}ninaga`i` y}m y}m`ô |m`}da`i i `bt pm|dabt `mhbt ubpbt mn hi |m`iddaôn eanih `m hi Hmq.Mtpb tacnaeadi y}m( i p|iuát `m mtpi `atzbtadaôn( mtzbtalhm agzbnm| mh dbgz|bgatb i|lap|ih i`mpm|gani`bt tbdabt y}m( mn z|andazab( tmginaeamtpin mvz|mtigmnpm dbnp|i|abt i mhhb.Mn dbnd|mpb( Gin}mh Bhaumndai bzani ih |mtzmdpbhb tac}amnpm?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->