Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thien+Tai+Va+Su+Giao+Duc+Tu+Som

Thien+Tai+Va+Su+Giao+Duc+Tu+Som

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Hue Tran

More info:

Published by: Hue Tran on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

 
"N 
ếu có thể l 
àm cho dù ch
ỉ một linh hồn trở n
ên
ốt đẹp th
ì ta
đ 
ã không t 
ồn tại vô ích
trong cu
ộc đời n
ày"...
L
ời Nói Đầu
 Nhi
ều năm trước đây thường có chuyện con cái của những gia đ
ình giàu có b
ị bắt giữ v
ình
ững hành vi trái đạo. Khi ấy những gia đ
ình giàu có này s
t
ìm
đến cánh nh
à báo mà h
v
ẫn thường qua lại, phân bua với họ rằng “ Tôi v
ì quá b
ận rộn với việc kinh doanh n
ên khôngth
ể để mắt đến con cái được. Nay xảy ra hậu quả thế n
ày, tôi th
ật không c
òn m
ặt mũi n
àon
ữa…”
Và nh
ững lời n
ày c
ũng sẽ được đưa lên mặt báo.
 N
ếu nói rằng công việc kinh doanh bận rộn không thể nghĩ đến con, cũng có nghĩa l
à vìquá mê ki
ếm tiền mà quên đi con cái. Trên đời n
ày ch
ắc chắn có những người như thế, nhưng
cu
ốn sách n
ày vi
ết ra hiển nhi
ên không ph
ải để cho những người đó đọc.
C
ũng có những cô gái “của thời đại mới” mang trong m
ình suy ngh
 ĩ “Nếu sống cuộc
s
ống của một người mẹ sẽ gây trở ngại đến sự phát triển cá nhân, sẽ phá hỏng công việc cũngnhư sinh hoạt của bản thân”. Như thế cũng có nghĩa l
à, nh
ững người n
ày ghét làm m
ẹ ít nhiều
điều đó ảnh hưởng đến sự phát huy thói “Tự kỷ” của m
ình. Trên
đời n
ày c
ũng có không ít
nh
ững cô gái như thế, và đương nhiên, cuốn sách này được
vi
ết ra cũng không d
ành cho h
ọ. Nhưng, cũng c
òn nh
ững người, biết rằng, bản thân m
ình dù ch
ỉ làm đến đây thôi, nhưng
ít nh
ất sẽ cố gắng l
àm cho con mình tr 
ở th
ành hoàn h
ảo; họ cũng hiểu rằng, m
ình ch
ỉ l
à n
ấc
thang th
ứ nhất, con của m
ình s
ẽ l
à n
ấc thứ hai, v
à nh
ững g
ì mình
đ
ã không th
ể làm được th
ìcon cái s
ẽ tiếp tục giúp m
ình… Nh
ững con người đ
ó, b
ất kể họ có th
ành công hay th
ất bại,nhưng, đối với x
ã h
ội, đối với nhân loại th
ì h
ọ vẫn l
à nh
ững thi
ên tài, là nh
ững con người ưu
tú mà trong hàng ngàn v
ạn người mới có được. Cuốn sách n
ày c
ủa tôi được viết ra với kỳ
v
ọng d
ành cho nh
ững người như thế
.
 
Chương 1: Giáo dục từ sớm là đào tạo anh t
àiI.
 Nhi
ều năm trước có một thiếu niên đ
ã t
ốt nghiệp Đại học Havard khi mới 15 tuổi. Người
thi
ếu niên đó có tên là William James Sidis, con trai của nh
à tâm lý h
ọc nổi tiếng Boris Sidis,
và thành tích h
ọc tậpnày được coi l
à h
ết sức kỳ diệu.
C
ậu bé William bắt đầu được học từ khi 1 tuổi rưỡi, và đến lúc 3 tuổi đ
ã bi
ết đọc biết
vi
ết tiếng mẹ đẻ. L
ên 5 tuôi, khi nhìn th
ấy ti
êu b
ản một bộ xương trong nhà, cậu bé đặc biệt
h
ứng thú với cấu tạo cơ thể người v
à b
ắt đầu bước v
ào môn Sinh lý h
ọc, không lâu sau đ
ã
đạtđược tr 
ình
độ học vấn tương đương với người có chứng chỉ h
ành ngh
ề y thuật.Vào mùa xuân năm lên sáu tuổi, cậu đến trường tiểu học c
ùng nh
ững đứa trẻ khác.
 Ngày nh
ập học, Willam v
ào l
ớp 1 lúc 9 giờ, và đế
n 12 gi
ờ khi mẹ đến đón, cậu đ
ã h
ọc xong
l
ớp 3. Trong năm đó, cậu bé đ
ã h
ọc xong tiểu học. L
ên 7 tu
ổi Willam muốn học tiếp trung
h
ọc nhưng v
ì tu
ổi c
òn nh
ỏ n
ên b
ị từ chối v
à ph
ải học ở nh
à, h
ầu hết l
à h
ọc về Toán học. Năm
8 tu
ổi cậu vào trường Trung học, mô
n nào c
ũng xuất sắc, đặc biệt l
à Toán h
ọc, đ
ã có th
ể giúp
th
ầy sửa b
ài cho nh
ững học sinh khác. Thời gian đó, Willam đ
ã vi
ết sách Thiên văn học, ngữ
 pháp ti
ếng Anh, tiếng Latinh. Những kiến thức Trung học tất cả đ
ã
được cậu nắm vững v
àch
ẳng mấy chốc đ
ã t
t nghi
ệp. T
ên tu
ổi Willam đ
ã b
ắt đầu nổi tiếng, nhiều người gần xa đ
ã
đến t
ìm c
ậu để kiểm chứng, hết thảy đều hết sức khâm phục. Lấy ví dụ một giảng viên Đại
h
ọc ở bang Massachusetts đ
ã
đưa cho cậu một câu hỏi khó trong đề thi Tiến sĩ của m
ình t
ạiĐức, tro
ng nháy m
ắt cậu đ
ã hoàn thành. Lúc
đó Willam mới 9 tuổi. Trong 2 năm 9
-10 tu
ổi,
Willam t
ự học ở nhà, và đến 11 tuổi th
ì vào h
ọc tại Havard, không lâu sau đ
ã tham gia di
ễn
thuy
ết về đề t
ài “Không gian chi
ều thứ 4”
 –m
ột vấn đề rất khó của Toán học, và đ
ã khi
ến các
gi
ảng vi
ên h
ết sức ngạc nhiên. Năm 12 tuổi, Willam đ
ã
ất tâm đắc với cuốn “Thi
ên tài và
người b
ình th
ường” của bố m
ình là Ti
ến sĩ Boris. Cậu đặc biệt giỏi về Thiên văn học v
à Toánh
ọc cao cấp, l
à nh
ững thứ m
à các h
ọc giả thời đó rất đau đầu.Đặc b
i
ệt hơn, Willam c
òn thu
ộc cả bản gốc bộ sử thi Iliad v
à Odise vi
ết bằng tiếng Hi
L
ạp. Từ trước cậu đ
ã r 
ất giỏi các ngôn ngữ cổ xưa, những tác phẩm như Eskirus, Sofokures,
Euripides, Aristofanes, Rusian, c
ậu đều đọc v
à hi
ểu dễ d
àng, ch
ẳng khác g
ì cu
ốn Robin
sonCruso mà nh
ững đứa trẻ khác vẫn hay đọc. Cậu cũng nắm r 
õ v
ề thần thoại v
à ngôn ng
 
von, lý lu
ận học, lịch sử cổ đại, lịch sử nước Mỹ, hiểu biết về chính trị v
à hi
ến pháp của các
qu
ốc gia khác.
V
ới tr 
ình
độ đó, cậu đ
ã t
ốt nghiệp đại học loại xuất sắ
c, và ti
ếp tục học để lấy bằng Tiến
s
 ĩ.
C
ũng trong năm đó, c
ùng tu
ổi với Sidis c
òn có m
ột thiếu ni
ên khác c
ũng tốt nghiệp
Havard, là Adoref Bar, con trai c
ủa Giảng vi
ên môn Th
ần học trường ĐH Taft. Cậu v
ào h
ọc
sau Sidis m
ột chút, khi 13 tuổi rưỡi, tuy nhi
ên thay vì h
ọc 4 năm như mọi người, cậu chỉ học
m
ất 3 năm. Sau đó cậu tiếp tục theo ng
ành Lu
ật.
 Ngoài ra v
ẫn c
òn m
ột người khác, con trai của Tiến sĩ ngôn ngữ Slav (x
-la-
vơ), tên là
 Nobert Wiener. C
ậu v
ào h
ọc Đại học trước Sidis, đúng ra l
à h
ọc ĐH Taft từ năm 10 tuổi, v
à
đến năm 14 tuổi th
ì t
ốt nghiệp v
à h
ọc tiếp Cao học tại Havard, đỗ Tiến sĩ năm 18 tuổi.Đọc những điều ở trên người ta chắc hẳn sẽ nghĩ đấy chính l
à nh
ững Thần đồng tr 
ên th
ể giới. Nhưng, từ xa xưa đ
ã có câu nói “ 10 (tu
ổi) l
à Th
ần đồng, 15 l
àTài t
ử, c
òn trên 20 l
ại là người
 bình th
ường”, v
à ch
ỉ có con cái của chính chúng ta mới l
à nh
ững bông hoa đẹp. Nếu ta chỉlàm được 1 chút v
à gi
ải thích rằng ta chỉ là người b
ình th
ường, c
òn
để l
à nh
ững Thần đồng
trong m
ột chốc lát đ
ã h
ọc xong Đại học, th
ìlà c
ủa hiếm, cách nghĩ đó l
à hoàn toàn sai l
ầm!
 Nh
ững người đó không phải một
cách ng
ẫu nhi
ên
được sinh ra đ
ã là Th
ần đồng. Họ l
à
ết
qu
ả của nhiều nền giáo dục, l
à nh
ững anh tài được đ
ào t
ạo.
Bar và Nobert c
ũng có anh chị em, v
à c
ũng được trải qua quá t
rình h
ọc tập như nhau.
Ch
ị gái của Bar l
à Lina, trong khi Bar h
ọc tại Havard th
ì
ở tuổi 15, Lina cũng v
ào h
ọc tại Đại
h
ọc nữ Radcliffe và cùng đồng thời tốt nghiệp với Bar. V
à, em gái c
ủa Wiener l
à Constansc
ũng v
ào h
ọc tại Radcliffe năm 14 tuổi, v
à cô em gái k 
ế tiếp l
à Berta c
ũng v
ào h
ọc trongcùng năm ở tuổi 12. Không thể có
s
ng
ẫu nhi
ên
nào như thế. Đó thực sự l
à k 
ết
qu
ả của việc
giáo d
ục m
à nên.
 Nhưng, sự giáo dục cũng có nhiều loại, v
à n
ền giáo dục đó là như thế n
ào? Có th
ể nói
nó c
ũng tựa như việc nuôi dưỡng trong nh
à kính. Nh
ững cô bé cậu bé đó, cũng giống như làhoa trong nhà kính, được nhân tạo để ra hoa kết trái sớm, v
ì th
ế trở th
ành nh
ững thần đồng. Nói cách khác, đó chính Thần đồng nhân tạo, v
à c
ũng sẽ không tránh khỏi sự tồn tại của
 b
ệnh tậ
t, già lão, c
ũng như không tránh khỏi quy luật “từ 20 trở đi lại là người b
ình th
ường”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->