Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01-12-13-ssssssssssssGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

01-12-13-ssssssssssssGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT LIÊN CHÂU

Ratings: (0)|Views: 180|Likes:

More info:

Published by: Quang Duc (Ven Thich Nguyen Tang) on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
 1
GIÁO H
I PH
T GIÁO VI
T NAM TH
NG NH
T LIÊN CHÂU
V
Ă
N PHÒNG
Đ
I
U H
Ợ 
P
803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704. Tel. (714) 571-0473 _____________________________________________________ 
THÔNG T
Ư 
 
V
Vi
c T
Ch
ứ 
c L
T
ưở 
ng Ni
m50 N
ă
m B
Tát Qu
ng
Đứ 
c T
ự 
Thiêu
 Kính g 
ử 
i: Ch
ư 
tôn
đứ 
c Giáo Ph
ẩ 
m Hòa Th
ượ 
ng, Th
ượ 
ng T 
a,
 Đạ
i
 Đứ 
c T 
ă
ng, Ni, và quý C 
ư 
ĩ 
thành viên các Giáo H 
i Ph
t GiáoVi
t Nam Th
ố 
ng Nh
ấ 
t Âu Châu, Úc Châu, Canada, và Hoa K 
 ỳ
 ,Trích Y 
ế 
u :
 
V/v t
ch
ứ 
c l
T
ưở 
ng Ni
m 50 N
ă
m B
TátQu
ng
Đứ 
c T
ự 
ThiêuNam Mô B
n S
ư 
Thích Ca Mâu Ni Ph
t
Kính b
ch ch
ư
Tôn
Đứ
c,Kính th
ư
a quý C
ư
S
 ĩ 
, Ngày 11 tháng 6 n
ă
m 1963, B
Tát Qu
ng
Đứ
c
đ
ã phát
đạ
inguy
n thiêu thân
để
cúng d
ườ 
ng Ch
ư
Ph
t và làm ng
n
đ
u
c th
 psáng l
ươ 
ng tâm nhân lo
i và l
ươ 
ng tri ch
ế
 
độ
 
độ
c tài gia
đ
ình tr 
c
aT
ng Th
ng Ngô
Đ
ình Di
m
để
t
nh th
c và d
ng l
i
 p th
ờ 
inh
ng hành
độ
ng
đ
àn áp T
ă
ng, Ni và Ph
t Giáo
đồ
t
i Mi
n NamVi
t Nam. Ng
n l
a thiêng trí tu
và trái tim t
bi b
t di
t c
a B
 
 
 2
Tát Qu
ng
Đứ
c
đ
ã soi sáng
đườ 
ng
đ
i cho Ph
t Giáo Vi
t Nam su
t50 n
ă
m qua.
Để
thành kính t
ưở 
ng ni
m m
t v
B
Tát
đ
ã hy hi
ế
n
đờ 
i mìnhcho s
t
n t
i và phát tri
n c
a
Đạ
o Pháp và Dân T
c, V
ă
n Phòng
Đ
i
u H
ợ 
 p GHPGVNTN Liên Châu thành tâm kính khuy
ế
n th
nhch
ư
tôn
đứ
c Giáo Ph
m T
ă
ng, Ni và C
ư
S
 ĩ 
các Giáo H
i Ph
t GiáoVi
t Nam Th
ng Nh
t Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa K 
cùngnhau c
hành tr 
ng th
L
T
ưở 
ng Ni
m 50 N
ă
m B
Tát Qu
ng
Đứ
cT
Thiêu vào th
ờ 
i
đ
i
m l
ch s
nói trên.Xin nguy
n h
i h
ướ 
ng công
đứ
c L
T
ưở 
ng Ni
m 50 N
ă
m B
 Tát Qu
ng
Đứ
c T
Thiêu cho Ph
t Giáo Vi
t Nam thoát kh
i m
i pháp n
n, cho dân t
c Vi
t Nam
đượ 
c t
do, dân ch
 
m no, và cho
đấ
t n
ướ 
c Vi
t Nam
đượ 
c t
ch
và toàn v
n lãnh th
, lãnh h
i.Thành tâm c
u nguy
n ch
ư
tôn
đứ
c Giáo Ph
m Hòa Th
ượ 
ng,Th
ượ 
ng T
a,
Đạ
i
Đứ
c T
ă
ng, Ni pháp th
khinh an, chúng sinh d
 
độ
, và Ph
t s
thành t
u;
đồ
ng c
u nguy
n quý C
ư
S
 ĩ 
b
 
đề
tâmt
ă
ng tr 
ưở 
ng, thân tâm an l
c. Nay kính thông t
ư
,
 Ph
t l 
ch 2556, Santa Ana, ngày 7 tháng 1 n
ă
m 2013,
Chánh V
ă
n Phòng
Đ
i
u H
ợ 
 p
Sa Môn Thích Tín Ngh
 ĩ 
a
 N
ơ 
i nh
n :-
 
Giáo H 
i Ph
t Giáo Vi
t Nam Th
ố 
ng Nh
ấ 
t Âu Châu,
-
 
Giáo H 
i Ph
t Giáo Vi
t Nam Th
ố 
ng Nh
ấ 
t
i Ngo
i
i Úc
 Đạ
i L
ợ 
i-Tân Tây Lan,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->