Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
<LAND LAW I> Tutorial Questions 2012

<LAND LAW I> Tutorial Questions 2012

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by IZZAH ZAHIN
Tutorial Questions 2012
Tutorial Questions 2012

More info:

Published by: IZZAH ZAHIN on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

 
 0
 
@EC@K JGW@EJC BVDDJZZ@E NH D@]Y Y[VKFL[ MVJKFDJLFY NL NW@D QWFYFL[@[JNL HNWC@[Y HNW D@LK D@] J [V[NWJ@DY
F`ie mrnup wjdd hnrc ` dfm`d hjrc `lk wjdd gf `ssjmlfk ` tutnrj`d qufstjnl tn `ttfcpt `iinrkjlm tn tef nr`d prfsflt`tjnl hnrc`ts gfdnw. F`ie mrnup wjdd gf `ssfssfk gy ynur tutnr `iinrkjlm tn tef hnddnwjlm si`df?
03 Qnnr 9 3 Y`tjsh`itnry 6 3 Fxifddflt 73 Gfdnw @vfr`mf ; 3 Mnnk
NW@D-QWFYFL[@[JNL HNWC@[Y [N GF @QQDJFK HNW D@LK D@]
`) Kfg`tf g) Cjlj-Cnnt i) Idjflt Inulsfdjlm k) Dfm`d Ybjt f) Inlsudt`liy Qrfsflt`tjnl
h)
 
[`db Yenw/ Hnruc/ Q`lfd Kjsiussjnl
.
 
`) KFG@[F @ CN[JNL CF[ENK?
 @ Cntjnl wjdd gf mjvfl jl tef tutnrj`d qufstjnl.
Fx`cpdf
?
Endk ` kfg`tf nl tef hnddnwjlm cntjnl?
—[ef prfsflt L`tjnl`d D`lk Inkf 0:86 js lnt ` incpdftf inkf– Qrnpnsfk hnrc`t? Grjtjse Q`rdj`cflt`ry (7v7) 3 7 tf`cs
 
Qnjlts nh Jlhnrc`tjnl wjdd gf `ddnwfk.
 
Kfg`tfrs `rf flinur`mfk tn usf `ly c`tfrj`ds suie `s pnstfrs, pentns, mr`pes, ie`rts,fti. tn suppnrt tefjr `rmucflts.
 
F`ie spf`bfr wjdd gf mjvfl 7-9 cjls. tn spf`b.
 
 @koukji`tnrs? [ef rfst nh tef id`ss.
 
Ie`jrpfrsnl `lk tjcfbffpfr? cfcgfrs nh tef mrnup
 
 7
 g)
CJLJ CNN[
[ef tutnrj`d prngdfc wjdd gf jl tef hnrc nh ` Ejme Inurt oukmcflt tn gf `ppf`dfk hrnc. Mrnup cfcgfrs cust t`bf nl tef rndf nh inulsfd hnr tef `ppfdd`lt `lk rfspnlkflt `lk prfp`rf sugcjssjnls tn gf ef`rk jl tef @ppf`d Inurt. Nlf jltfrprftfr `lk nlf oukmf. Oukmf cust d`y knwl ejs oukmcflt `lk rf`snls tefrfnh. Inurt kfinruc js tn gf ngsfrvfk `t `dd tjcfs. Hjlk nut tef prnpfr c`llfr nh `kkrfssjlm tef inurt `lk enw tn sugcjt jl inurt.
Lntf?
 Wfcfcgfr tejs js ` CJLJ cnnt, teus ynur prfsflt`tjnls cust gf t`jdnrfk tn hjljse gy 06 cjlutfs, lnt cnrf.
i) IDJFL[ INVLYFDJLM
CF[ENK?
0.
 
Wf`k tef prngdfc tn tef id`ss gfhnrf inccflijlm tef sfssjnl sn te`t ynur id`ss i`l gf tulfk jltn tef prngdfc gfhnrf tef sfssjnl gfmjls. Jltrnkuif ynur mrnup cfcgfrs `lk tef rndfs te`t tefy wjdd gf pd`yjlm.
7.
 
Idjflt w`dbs jltn tef d`w nhhjif hnr tef hjrst tjcf, cffts twn d`wyfrs wen wfdincf ejc. Idjflt rfd`tfs prngdfc hnr 6 cjlutfs. D`wyfrs `kvjsf hnr 6 cjlutfs. 9.
 
Idjflt df`vfs nhhjif `lk d`wyfrs e`vf ` pnst- jltfrvjfw rfhdfitjnl tn rfhdfit nl jcpnrt`lt dfm`d jssufs `rjsjlm hrnc tef prngdfc. (6 Cjlutfs) (0 sfirft`ry, 7 d`wyfrs, 0 nr 7 idjflts, tjcf-bffpfr)
[jps hnr fhhfitjvf idjflt-inulsfdjlm?
0) Gf mflujlf jl ynur inlifrl `gnut ynur idjflt. 7) Wfhdfit ynur idjflt‚s hffdjlms `lk inlifrls. 9) Ngsfrvf prnhfssjnl`d dfm`d ftejis. ;) Ycjdf `lk c`jlt`jl fyf-inlt`it wjte tef idjflt. 6) @sb npfl qufstjnls `t tef gfmjlljlm `lk idnsfk qufstjnls lf`rjlm tef flk. 8) Mjvf ` idf`r fxpd`l`tjnl nh tef idjflt‚s dfm`d pnsjtjnl gut kn lnt inlhusf tef idjflt wjte dfm`d o`rmnl. =) Kn mjvf tef idjflt `dtfrl`tjvf inursfs nh `itjnl/nptjnls. 5) Kn lnt mjvf h`dsf `ssur`lifs tn tef idjflt wefl jt sffcs te`t ef e`s ` wf`b i`sf.
 
 9
 
k) DFM@D YBJ[
CF[ENK?
Hrnc tef tutnrj`d qufstjnl mjvfl, prfp`rf ` sirjpt hnr ;-6 ie`r`itfrs tn pd`y ` rndf jl pfrhnrcjlm tef sbftie tn fxpd`jl ifrt`jl dfm`d inlifpts. f.m. [ernume ` dfm`d sbjt, fxpd`jl ynur ulkfrst`lkjlm nh ―hjxturfs‚ `s nppnsfk tn ―ie`ttfds‚.  Lntf? Knl‚t hnrmft instucfs (cust invfr `ur`e!) `lk prnps. tn c`bf jt cnrf jltfrfstjlm!
f) INLYVD[@LIZ QWFYFL[@[JNL
CF[ENK?
 
Hrnc tef tutnrj`d qufstjnl, prftflk te`t ynu `rf ` dfm`d inlsudt`lt hnr ` incp`ly te`t w`lts ynu tn sndvf tef prngdfc.
 
Qrfp`rf ` ―iuttjlm-fkmf‚ prfsflt`tjnl tn prfsflt tn ynur idjflt nl enw ynu prnpnsf tn sndvf tef prngdfc. f.m. pnwfr-pnjlt, `kngf, fti.
 
7 inlsudt`lts, 7 idjflts (cust `sb qufstjnls prfp`rfk gfhnrf-e`lk), 0 efdpfr/tjcfbffpfr
h) [@DBYEN]/ HNWVC
Hrnc tef tutnrj`d prngdfc, pd`l ` t`dbsenw nr hnruc wefrf cfcgfrs nh tef mrnup pd`y tef rndf nh kjsiuss`lts. Hffd hrff tn prftflk tn gf prnhfssjnl`ds `lk fxpfrts f.m. prnhfssnrs, jlkusty ―gjm-wjms‚, lntfk siend`r, cjljstfr, fti. [efrf cust gf nlf cnkfr`tnr. [ef kjsiussjnl senudk rfvndvf `rnulk jssufs r`jsfk gy tef tutnrj`d qufstjnl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->