Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kunštek 66934/09 - Izlaganje o činjenicama

Kunštek 66934/09 - Izlaganje o činjenicama

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

 
 
17. studeni 2010.
 
PRVI ODJEL
Zahtjev br. 66934/09Mladen KUNŠTEK  protiv Hrvatske podnesen dana 17. listopada 2008. godine
IZLAGANJE
Č
INJENICA
Č
INJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Mladen Kunštek, hrvatski je državljanin ro
đ
en1970. godine i živi u Cestici.
A. Okolnosti predmeta
Č
injeni
č
no stanje predmeta kako ga je iznio podnositelj zahtjeva može sesažeti kako slijedi.To
č
no neutvr 
đ
enog datuma 1996. godine Op
ć
insko državo odvjetništvo uVaraždinu optužilo je jednu osobu, K.D.-a, pred Op
ć
inskim sudom uVaraždinu, za nanošenje teških tjelesnih povreda podnositelju zahtjeva dana5. studenog 1995. godine. Iako podnositelj zahtjeva nije bio stranka uovome postupku, imao je pravo podnijeti imovinskopravni zahtjev ukaznenom postupku. Na ro
č
ištu održanom dana 5. listopada 1998. godine podnositelj zahtjeva,koji nije imao zastupnika, postavio je zahtjev za "naknadu štete u skladu sazakonom", ali ga nije dalje pobliže odredio. Raspravni sudac je zabilježio tajzahtjev u pisanom zapisniku s ro
č
išta.U svojem pisanom podnesku od 9. srpnja 2001. godine podnositeljzahtjeva je postavio konkretan gra
đ
anski zahtjev, traže
ć
i naknadunematerijalne štete zbog trpljenja i straha koji mu je prouzro
č
io K.D.-ovnapad.
 
2KUNŠTEK protiv HRVATSKE IZLAGANJE
Č
INJENICA I PITANJA
Dana 24. listopada 2001. godine Op
ć
inski sud u Varaždinu donio je presudu kojom je utvrdio da je K.D. kriv za djela za koja je optužen iizrekao mu uvjetnu osudu zatvora u trajanju od
č
etiri mjeseca, s rokomkušnje od godinu dana. Me
đ
utim, o gra
đ
anskom zahtjevu podnositeljazahtjeva nije donesena nikakva odluka.K.D. se žalio, te je Županijski sud u Varaždinu dana 4. prosinca 2001.godine odbio optužbe s osnove što je dana 1. sije
č
nja 1998. godine biodonesen novi Kazneni zakon prema kojemu je za kazneno djelo nanošenjateške tjelesne povrede drugoj osobi zaprije
č
ena kazna zatvora od tri mjesecado tri godine, te da je stoga za kazneni progon nastupila zastara dana 6.studeni 2001. godine.Dana 26. listopada 2001. godine podnositelj zahtjeva je podniogra
đ
ansku tužbu protiv K.D.-a, traže
ć
i naknadu nematerijalne štete povezane sa strahom i trpljenjem koje mu je uzrokovao K.D.-ov napad.Dana 26. rujna 2005. godine Op
ć
inski sud u Varaždinu donio je presudukojom je odbio taj zahtjev, s osnove što je dana 5. studenog 1998. godineistekao zastarni rok od tri godine, time da gra
đ
anski zahtjev postavljen ukaznenom postupku dana 5. listopada 1998. godine nije utjecao na tijek rokazastare jer nije bio specificiran, dok je specificirani zahtjev od 9. srpnja2001. godine bio podnesen nakon proteka zakonskog zastarnog roka.Op
ć
inski sud je nadalje presudio da se zbog toga što kazneni sud nijedonio nikakvu odluku o zahtjevu podnositelja zahtjeva, trebaju primijenitiop
ć
a pravila o zakonskoj zastari na temelju Zakona o obveznim odnosima.Da je kazneni sud bio odlu
č
io uputiti podnositelja zahtjeva da svojgra
đ
anski zahtjev ostvaruje u zasebnom gra
đ
anskom postupku, tada bi se primijenila specifi
č
na pravila o zakonskoj zastari i podnositelj zahtjeva biimao pravo podnijeti svoju gra
đ
ansku tubžu u roku od tri mjeseca od pravomo
ć
nosti presude donesene u kaznenom postupku.Županiijski sud u Varaždinu potvrdio je ovu presudu dana 13. lipnja2007. godine, a Ustavni je sud odbio naknadnu ustavnu tužbu podnositeljazahtjeva dana 7. listopada 2009. godine.
B. Mjerodavno doma
ć
e pravo
Mjerodavni dio Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br.110/1997, 27/1998, 58/1999, 112/1999, 58/2002 i 62/2003 glasi :
Č
lanak 127.
"(1) Imovinskopravni zahtjev koji je nastao zbog po
č
injenja kaznenog djelaraspravit
ć
e se na prijedlog ovlaštenih osoba u kaznenom postupku, ako se time ne biznatno odugovla
č
io taj postupak....”
Č
lanak 128.
"Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku može podnijeti osoba koja je ovlaštena da takav zahtjev ostvaruje u parnici. "
Č
lanak 129.
“ ...

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->