Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Istorija Drzave i Prava Pitanja i Odgovori

Istorija Drzave i Prava Pitanja i Odgovori

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 2,244 |Likes:
Published by Jovica Blazina

More info:

Published by: Jovica Blazina on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

 
1.Prvobitna teokratska škola
Sa nastankom i razvojem prvih civilizovanih drustava Srednjeg istoka u III milenijumu pne. Javljaju se prve istorijske pravne skole i pravci .Najstariji je onaj , najprimitivnijeshvatanje prava koje polazi od stanovista da sve pojave u prirodi i drustvu se objasnjavaju postojanjem natprirodnih sila odnosno bogova. Tako je nastala
PRVOBITNATEOKRATSKA SKOLA PRAVA
koja se u mnogome razlikuje od istomenogsrednjevekovnog pravca.Kroz pravne norme se izrazava bozija volja sto primorava ljudeda se ponasaju u skladu sa bozijim odredbama i zapovestima.i sama ikonografija je pratila ove stavove Hamurabi je svoj zakonik primio od boga sunca Samasa a likurg od boga svetlosti Apolona.
2.Rimska jurisprudencija
Sa protokom vremena kada se grcka aristokratija pocela emancipovati od primitivnemisli , da bas sve nedolazi od boga, grcki filozofi su pokusali dati objasnjenje o sustini i porklu drustvenih pojava.Pa tako Sokrat, Platon, Aristotel bivaju sigurni da su zakonidelo ljudi a ne bogova i sve vise ih interesuje vecita dilemma da li je svako pravo pravda?Da bi bilo dobro mora bit ii pravedno- zakljucuje Platon. Aristotel umesto bozanskog porekla uvodi pojam
PRIRODNO
i ovo je bio pocetak shvatanja prava koje ce se prenositi iz epohe u epohu i biti prisutno i danas.Sa stvaranjem rimske drzave dostignut je najveci nivo prava u robovlasnickomdrustvenom uredjenju.Rimska jurispodencija prewdstavlja kolevku prava uopste oni prvi prave razliku izmedju
GRADJANSKOG PRAVA ( IUS CIVILE)
i opstenarodnogodnosno
JAVNOG PRAVA ( IUS GENTIUM ).
Oni od Grka preuzimaju pojam prirodnog prava it u dolazi do prvih podela u tumacenju prava.Jer prema jus naturale sviljudi su jednaki , pa su tako i robovi jednaki i u tom smislu se polozaj robova u carstvusuporostavljao prirodnom pravu. Sa druge strane njihov polozaj je bio uredjendrustvenom statigrafijom , po kojoj su visi drustveni slojevi imali pravnu zastitu a nizine.Tako se dogodilo da se jus gentium odnosi na sve stanovnike rimske drzave a juscivile na gradjane Rima(Populus Romanus) .Najistaknutije skole prava tog vremena bili su
prokulijanci i sibinovci
po najboljimucenicima tih skola.Osnovna razlika izmedju ove dve skole sastojala se u principijelnomodnosu u resavanjima pojedinih slucajeva odnosno da li pravilo moze imati izuzetke,odnosno da nema protivpravne radnje ukoliko ona nije predvidjena zakonom id a svakakazna mora biti predvidjena zakonom.Za vreme cara Hadrijana veliki reformator je bio Salvije JulijanZa vreme Antonina istice se pravnik Gajus koji je napisao prvi udzbenik prava-Institucije1
 
U periodu vladavine Septimija Severa citava plejada znacajnih pravnika na celu saPapinijanom,Ulpijanom,Paulom itd. Njihova zasluga je u tome sto su prvi primenilikomparativne metode uporedivsi neke savremene odnosno norme tog vremena. 
3.Glosatori i postglosatori
 
Glosatori
odnosno tumaci Justinijanovog Corpus juris civilisa nastali su u Bolonji u XIveku . Predstavnici ove skole su pokusali da pojedine odredbe Corpusa primene i prilagode drustveno-ekonomskim odnosima razvijenog feudalizma.Njihov rad nije biositematican i celovit , nisu se upustali u dublju analizu pravnih odredbi civilisa nego suslucajeve resavali pojedinacno – Od slucaja do slucaja- Za 200 godina rada uveli su prilican
pravni nered ,
sakupivsi veliki broj odredbi
glosa
, tako da se javila potreba zanjihovom sistematizacijom i kodifikacijom.Od sredine XIII veka protivurecne glose poceli su uklanjati i sistematizovati
postglosatori
( komentatori) . Oni su ispitivali i uporedjivali brojna tumacenja pravnihnormi pokusavajuci da izdvoje one koje ce biti opsteprihvacene i u skladu sa postojecimodnosima razvijenog feudalizma.Njihov rad je bio od velikog znacaja za recepcijurimskog prava u Evropi.I njihov rad je nazvan
mos decendi italicus
( italski nacinucenja)
4.Škola elegantne jurisprudencije
Ova skola nastaje u Francuskoj u XVI veku. Protagonisti ovog nacina ucenja
mosdocendi gallicus
prvi se kriticki osvrcu na norme corpus juris civilisa i zele ocistiticorpus od glosa koje su u njega ubacili glosatori i postglosatori.Njihovo ucenje govori danije dovoljno samo dogmatski tumaciti norme iz
Digesta ,
vec treba i odgovoriti na pitanje kako su propisi Justinijanove kodifikacije nastali? Odnosno kako su izgledale prethodne pravne norme iz kojih su odredbe
Corpusa
recipirane.I ova skola se mozesmatrati za jedne utemeljivaca
pravne istorije.
2
 
5.Prosvetiteljstvo
U XVII veku se pojavi nov pokret-
prosvetiteljstvo
koji je omogucio primat prirodnog prava ( jus naturale) .Pokret je doveo do spajnja dogmatskih autoriteta sa racionalnim ,odnosno crkveno teoloske forme srednjeg veka bivaju zamenjene novovekovnimsekularnim shvatanjima stvarnosti.Prosvetiteljstvo predstavlja civilizaciski iskorak da secovek oslobodi okova apsolutizma i crkvenog tradicionalizma.Sredisnji pojmovi prosvetitelja bili su
razum
i
priroda
.Naime smatralo se da je prirodaharmonicno uredjen proctor koji ukljucuje i coveka i koji se u krajnjoj instance poistovecuje sa razumom.i po ovom nacelu pravo razuma mora vaziti na svim prostorimai u svim vremenima i za sve ljude jednako i nepromenjivo.U svom najpoznatijem delu
O prirodi i ljudskom pravu
Pufendorf iznosi tezu da jecovek kao pravni subject upucen ne samo na svoje samoodrzanje nego i na drustvenusaradnju usled cega svaka individual mora podrzavati zajednicu i sluziti celini ugranicama svojih mogucnosti.
6.Škola prirodnog prava
Ova skola je nastala u Holandiji a njenim osnivacima se smatraju Hugo Grocijus iBaruh Spinoza.Sama skola je bila izraz definitivnog obracuna mlade burzoazije sa poslednjim ostatcima feudalizma-apsolutistickom monarhijom.Predstavnici ovog pravcazalazu se da pored pozitivnog prava( koje vazi u svakoj drzavi i uslovljeno je konkretnimi istorijskim odnosima) primenjuje i prirodno pravo koje je jedino pravedno i potice izrazuma.Prirodno pravo treba da vazi na svim prostorima id a je za sve ljude jednako inepromenjivo.A kako ga ni bog nemoze izmeniti , ono je pokolebalo do tadaneprikosloveni autoritet crkve.Otkrivanje prirodnog prava putem razuma zahtevalo je uskladjivanje pozitivnog pravasa njime.I ukoliko pozitivno pravo nije u skladu sa prirodnim pravom , pozitivno pravoima pravo na pobunu do izjednacavanja sa normama prirodnog prava.
Dzon Lok, SarlMonteskje,Zan Zak Ruso, Zan Boden-
smatrali su dozvoljenim pravo naroda na pobunuradi izjednacavanja normi prirodnog i pozitivnog prava.3

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
v_isidora reviewed this
Rated 2/5
U Egiptu nije postojao termin TESTAMENT! Postojao je IMIT PER što je predstavljalo ostavinu putem popisa imovine ali nasledstvo prava i obaveza kao što je kod testamenta nije postojalo.
norman liked this
1 hundred reads
Mariam Haj Qasem liked this
Gorica Bakic liked this
teso_tanackovic liked this
Sonja Bozovic liked this
Sonja Bozovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->