Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bazatemenaxhimit-101107162340-phpapp01

bazatemenaxhimit-101107162340-phpapp01

Ratings: (0)|Views: 554|Likes:
Published by double1618

More info:

Published by: double1618 on Jan 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
Dr. Ibish Mazreku
BAZATEMENAXHIMIT
Dispencë
 
Prishtinë 2010
 
1.
KUPTIMI
DHE RENDESIA E MENAXHMENTITRENDESIA DHE DOMOSDOSHMERIA E MANAXHIMIT
Shoqeria jone nuk do te ekzistonte ashtu sikurse e njohim sot dhe as do zhvillohej me keto parametra ne pranine e manaxhereve,te cilet drejtojne organizatat e saj. Keshtu theksonteP.Drucker,per te cilin manaxhimi efektiv eshte,ndoshta burimi kryesor I vendeve te zhvilluaradhe burimi me I domosdoshem per zhvillimin e metejshem te tyre. Sot mundesite potenciale per  progress jane te lidhura ngushte,vecanerisht ne cilesine e manaxhimit.Te gjitha organizatat,te vogla apo te medha,private apo publike,te orientuaranga fitimi ose jo e pavaresisht nga fusha ku e ushtrojne aktivitetin e tyre kane nje gje te perbashket:
nevojen per tumanaxhuar.
Secila prej tyre,per arritjen e qellimit final angazhon nje sere burimeshnjerezore,material dhe financiare.Jane pikerisht manaxheret ata qe procesin e punes bashkojne dhe koordinojne keto burime terralla per arritjen e objektivave organizative,qe pranojne riskun e marrin vendime ne nje mjedisdinamik ku nderthuren e influencojne nje game e gjere faktoresh ekonomik,social e teknik. Janeata qe veprojne si novator per prezantimin dhe futjen e produkteve apo sherbimeve te reja,teteknologjise moder ne e competitive,per persosjen apo perdorimin e formave modern teorganizimit qe kerkon koha,per perballimin me efektivitet te luftes se konkurrences e per te qenete sukseshem ne treg.Manaxheret jane keshtu burimi kryesor,
me I kushtueshmi dhe me I rendesishmi
per cdoorganizate. Praktika ka vertetuar se ne mjaft raste ne suksesin apo deshtimin e biznesit faktorivendimtar ka qene aftesia apo paaftesia e ekipit manaxherial. Ne studimet e tij shkencore per natyren e punes manaxheriale, H.Mintzberg ka theksuar se njeorganizate ka nevoje per manaxher :
-
Per tu siguruar qe organizata realizon qellimin baze te saj dhe prodhimin eficent te produkteve dhe sherbimeve,per te projektuar dhe ruajtur stabilitetin e operacioneve teorganizates,
-
Per te hartuar strategjine dhe per te adaptuar organizaten ne nje menyre te kontrolluar kundrejt ndryshimeve te mjedisit,
-
Si nje autoritet zyrtar qe manaxhon sistemin organizativ.Rendesine e manaxhimit dhe te stafit manaxherial,P.Drucker,nje nga studiuesit dhe kontribuesitkryesore te kesaj shkence,e ka argumentuar duke u bazuar ne tre shembuj domethenes qe kanehyre tashme ne histori: Ford Motors Company, Siemens dhe Generals Motors.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anila Plaku liked this
Kadire Medija liked this
Elizabeta Murati liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->