Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
persoana juridica

persoana juridica

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Zbanca Mike
un document in care sunt descrise caracteristicile persoanei juridice...
un document in care sunt descrise caracteristicile persoanei juridice...

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Zbanca Mike on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
PERSOANA JURIDICA
Pentru dreptul civil persoana juridica este un subiect colectiv de drept, adica un colectiv deoameni care, intrunind conditiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective si obligatii civile.Cat despre terminologie, este de mentionat faptul ca, notiunea de persoana juridica s-a nascut in cadrul dreptului privat, in general al celui civil, dar ea este utilizata si in alteramuri de drept. In prezent denumirea de persoana juridica este legala in sensul ca este utilizata delege (Decret nr. 31/1954).Pentru a explica aceasta notiune, fundamentul ei, in doctrina juridica s-au formulat doua teorii:teoria fictiunii si teoria realitatii.
Clasificarea persoanelor juridice
Este necesara enumerarea categoriilor de persoane juridice romane in functie de actele normativecare le reglementeaza. Astfel, prima dispozitie legala ce trebuie luata in calcul, in enumerarea persoanelor juridice este art. 1, cap.II din Decretul 31/1954:"Statul este persoana juridica inraporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii civile."Calitatea statului de subiect de drept civil (persoana juridica) nu se confunda cu calitatea de persoana juridica care apartine organelor statului din cele trei puteri: legislativa, executiva si judecatoreasca.Dupa stat, principalele persoane juridice sunt organele de stat:1) Organele puterii legislative cu calitate de persoana juridica sunt cele doua camere aleParlamentului: Adunarea Deputatilor si Senatul;2) Organele puterii executive cu calitate de persoana juridica sunt:- Presedintele Republicii;- Guvernul Romaniei;- Ministerele si alte organe centrate ale administratiei de stat;- Consiliile locale si prefecturile;-Organele locale de specialitate ale administratiei de stat.3) Organele puterii judecatoresti cu calitate de persoana juridica sunt: instantele judecatoresti(Curtea Suprema, Curtile de Apel, Tribunalele Judetene – de mentionat ca Judecatoriile nu sunt persoane juridice) cat si organele procuraturii.Alte persoane juridice de stat.- agentii economici de stat- cooperativele si uniunile acestora;- partidele politice si organizatiile obstesti- societatile comerciale;- asociatiile si fundatiile;- cultele religioase.
Criterii de clasificare si categoriile corespunzatoare de persoane juridice
-dupa forma dreptului de proprietate:1. persoana juridica de stat;2. persoana juridica privata;3. persoana juridica cooperatista;4. persoana juridica mixta.
 
-dupa nationalitatea lor:1 porsoana juridica romana;2. persoana juridica straina;-dupa sediul lor:1. cu sediul in Romania2. cu sediul in strainatate.-dupa corelatia dintre ele:1. persoane juridice principale;2. persoane juridice anexe-dupa regimul juridic aplicabil:I. persoana juridica de drept public;2. persoana juridica de drept privat;-dupa natura scopului lor:persoana juridica cu scop patrimonial;2 persoana juridica cu scop nepatrimonial.
Elementele constitutive ale persoanei juridice
Din prevederile art.26, lit. e din Decretul nr. 31/1954 rezulta ca sunt trei elemente constitutive alecalitatii de persoana juridica:1.O organizatie de sine statatoare (proprie);2.Un patimoniu propriu (distinct);3.Un scop propriu, determinat, in acord cu interesul general obstesc.Aceste trei elemente constitutive se caracterizeaza prin aceea ca sunt, in acelasi timp:1.Generale - caracteristica acestora de a fi aplicabile tuturor categoriilor de persoane juridice;2.Legale - ele sunt instituite prin lege;3.Cumulative - pentru existenta calitatii de persoana juridica, un colectiv de oameni trebuie sa leintruneasca pe toate;4.Exclusive - ele sunt nu numai necesare ci si suficiente;5.Diverse - se refera la continutul celor trei elemente, continut care, comporta anumite particularitati de la o persoana juridica la alta.Organizarea de sine statatoare - acel element constitutiv al persoanei juridice care consta inalcatuirea ca un tot unitar ori structurarea, compartimentarea colectivului de oameni. Aceastaorganizare proprie presupune doua aspecte esentiale: compartimentarea colectivului pe activitati dedesfasurare si precizarea persoanei sau persoanelor care vor reprezenta persoana juridica inraporturile cu tertii.Reglementari legale: art.4, alin.2 din Legea nr.15/199O si Legea Societatilor Comercialenr.31/1990.Patrimoniul propriu - acel element constitutiv care consta in totalitatea drepturilor si obligatiilor  patrimoniulul care au ca titular pe insasi persoana juridica.Patrimoniul propriu este format din doua laturi: una activa (ce cuprinde drepturile patrimonialereale sau de creanta) si cea pasiva (ce cuprinde obligatiile patrimoniale contractuale sauextracontractuale). Structura, continutul si regimul juridic al drepturilor si obligatiilor difera adeseala categoriile diferite de persoane juridice.Scopul propriu - obiectul de activitate al subiectului colectiv de drept civil.Pentru a fi valabil,scopul persoanei juridice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie determinat si sa fie inconcordanta cu interesul obstesc general. 
Importanta juridica a elementelor constitutive
 
Importata organelor de sine statatoare: aceasta permite subiectelor colective de drept civil sa seinfatiseze in raportul cu alt subiect de drept ca un tot unitar. Este de asemenea importanta pentrucunoasterea mediului de valorificare practica a capacitatii de exercitiu a persoanei juridice.Importanta patrimoniului propriu: el diferentiaza decisiv un colectiv care este persoana juridicafata de un colectiv care nu are aceasta calitate juridica; permite persoanelor juridice sa aiba oraspundere patrimoniala proprie; permite persoanei juridice sa participe la circuitul civil in nume propriu.Importanta scopului propriu: exprima insasi ratiunea de a fi a fiecarei persoane juridice;determina limitele capacitatii de folosinta a persoanei juridice in conformitate cu principiulspecialitatii; da sens celorlalte doua elemente constitutive. 
Infiintarea persoanei juridice
Definitie: crearea unui subiect colectiv de drept civil, in conditiile legii.Reglementarea infiintarii persoanei juridice: acestea se regasesc in art.28 din Decretulnr.31/1954. Potrivit acestuia persoana juridica ia fiinta, dupa caz:1) prin actul de dispozitie al organului competent de stat;2) prin actul de infiintare a celor care o constituie, recunoscut de organul competent;3) prin actul de infiintare al celor care o constituie, cu prealabila autorizare a organuluicompetent;4) printr-un alt mod reglementat de lege.Brevitatis causa, modurile de infiintare prevazute de art.28 pot fi denumite astfel:- infiintare prin actul de dispozitie al organului de stat competent;- infiintare prin actul de infiintare recunoscut;- infiintare prin actul autorizat;- infiintare prin alt mod reglementat de lege.Exista si reglementare speciala a infiintarii persoanei juridice. 
Continutul modurilor de infiintare
1. Prin actul de dispozitie al organului de stat competent.Infiintarea principalelor categorii de persoane juridice de stat:a) organele puterii legislative s-au infiintat ca urmare a alegeriilor ce au avut loc in conditiileDecretului - Lege nr.92/1990;b) organele puterii executive sunt creatia: Decretulni-Lege nr.92/1990, Legii nr.1/1990, Legiinr.37/1990, Legii nr.69/1991, Legii nr.6/1990;c) organele puterii judecatoresti s-au infiintat in baza: Legii nr.92/1992 si Legii nr.56/1993;d) unitatile administrativ-teritoriale sunt create pe baza Legii nr.2/1968;e) institutii de stat: Legea nr.9/1991 si H.G. nr.48/1992;f) regiile autonome si societatile comerciale - Legea nr. 15/1990. De mentionat ca prin act dedispozitie al organului de stat competent se intelege: lege adoptata de Parlamentul Romaniei;hotarare a Guvernului Romaniei, hotarare a Consiliului Judetean sau consiliului local.2. Prin actul de infiintare recunoscut. La adoptarea Decretului nr.31/1954. Acest mod deinfiintare a persoanelor juridice a fost rezervat pentru organizatiile cooperatiste si unitatile lor anexe.In legislatia de dupa 22 Decembrie 1989 la acest mod de infiintare se refera Decretul - Lege nr.66 si 67/1990.Infiintarea unei persoane juridice cooperatiste prin modul enuntat, cu adoptarea urmatoareloacte:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->