Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
analitis 14 01

analitis 14 01

Ratings: (0)|Views: 65|Likes:
Published by enachannel

More info:

Published by: enachannel on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
Ένας ακήρυχτος «πόλεμος» ανακοινώ-σεων έχει ξεσπάσει, τις τελευταίες ημέ-ρες, εντός των τειχών της πόλης μεταξύοργανώσεων διαφορετικών πολιτικώνπεποιθήσεων. Αφορμή στάθηκε η επί-σκεψη, στον δήμαρχο Καβάλας ΚωστήΣιμιτσή, του νέου Τούρκου προξένουστην Κομοτηνή Osman Sener την πε-ρασμένη Τετάρτη, στα πλαίσια των εθι-μοτυπικών επισκέψεων που πραγματοποιεί σε δήμους της περιοχής. Την ίδια ώρα, όμως, στελέχη της Πατριωτικής Κίνησης Πολιτών Καβάλας βρέ-θηκαν έξω από το δημαρχείο Καβάλας, το οποίο και απέκλεισαν, διαμαρτυ-ρόμενοι για την επίσκεψη του κ. Sener, μια επίσκεψη που, όπως τόνισαν στηνκάμερα του ENA CHANNEL ο ταξίαρχος (ε.α.) Άγγελος ...
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟ
Η ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ
 Τ
ο νέο σύστημα που τέθηκε πια σε εφαρμογή εκτο-ξεύει τα φορολογικά βάρη για μισθωτούς συντα-ξιούχους και επαγγελματίες. Με το νέο καθεστώς,οικογενειάρχες μισθωτοί και συνταξιούχοι με εισόδημααπό 15.000 το χρόνο και άνω θα κληθούν να πληρώ-σουν επιπλέον φόρο εισοδήματος 140 ευρώ έως 3.470ευρώ σε σχέση με το 2012. Επιπλέον, 700.000 αυτοαπα-σχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώθα επωμιστούν πρόσθετα βάρη εξαιτίας της επιβολήςφόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ.Συγκεκριμένα:
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρ. Φυλλ.
1011
- Τιμή:
1, 00 €
ΕΤΟΣ 19
ο
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 4
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 5
Συνέχεια στην σελ. 17
 Το μεγάλο φαγοπότι των τοπικών αρχόντων
σελ. 21
Ώρα μηδέν για την ΒιομηχανίαΦωσφορικών Λιπασμάτων
Οι τριάντα τρεις αλλαγές στο φορολογικό που θααδειάσουν μια για πάντα τις τσέπες μας
Συνέχεια στη σελ. 6
Κοπή πίτας από τα μέλη τουΕπιμελητηρίου ΚαβάλαςΑντιδράσεις από τον νέοοργανισμό λειτουργίας τουΝοσοκομείου Καβάλας
Σελ. 13
Νέο, διπλό φονικό εξιχνιάσθηκεστα Κομνηνά Ξάνθης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
σελ. 8
 Όλη η αθλητική κίνηση της εβδομάδας 
σελ. 22-24
 
Έ
να φάντασμα πλα-νιέται πάνω απ’ τηνΕυρώπη. Δεν είναι τοφάντασμα που περιγράφε- ται στο κομμουνιστικό μα-νιφέστο. Είναι το φάντασμα του Τσίπρα. Για όσους δενκαταλάβατε ακόμη, η Ευρώ-πη ολόκληρη- η Ελλάδα σί- γουρα- κινδυνεύει από τηνπιθανότητα ανάληψης τηςεξουσίας από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι έφτιαξανμε επιμέλεια τόσα χρόνιαοι κυβερνήσεις της Ελλά-δας πάει κατά διαόλου. Ηχώρα δεν θα είναι η ίδια. Το τιμόνι της δεν θα είναι σταστιβαρά χέρια της ΤόνιαςΑντωνίου, της ΜαριλίζαςΞενογιαννακοπούλου, τουκαπετάνιου του ΤιτανικούΓιώργου Παπακωνσταντί-νου. Η καρέκλα της εξουσί-ας δεν θα τρίζει πια, κάτωαπό το πολιτικό βάρος τουΕυάγγελου Βενιζέλου και οΆκης δεν μπορεί πια να βο-ηθήσει γιατί είναι φυλακή.Η ευρωπαϊκή προοπτική του Σαμαρά που ατένιζε τηνΕυρώπη στα προεκλογικάσποτ από τα παράθυρα τηςΑγιά Σοφιάς απειλείται ναακυρωθεί. Ο δε Καραμαν-λής, δεν θα μπορεί να αρ-θρώσει στο μέλλον ούτε τις15 λέξεις που είπε μέσα σε 3χρόνια. Ακέραιοι άνθρωποιόπως ο Παυλίδης, ο Μπα-σιάκος, ο Δούκας, κάτι κου-μπάροι μετά του ΠαναγιώτηΨωμιάδη, δεν θα μπορούνπια να προσφέρουν. Όλα θαπαραδοθούν στο χάος.Ποιο είναι το χάος; Φαντά-ζομαι οι άνθρωποι θα έχουνμισθούς πείνας, οι συντά-ξεις δεν θα υπάρχουν, οινέοι θα είναι άνεργοι, οι τράπεζες θα παίρνουν τασπίτια, δεν θα υπάρχει όρα-μα και προοπτική, η χώραθα καταρρεύσει.Ας σοβαρευτούμε λοιπόν τώρα. Το χάος είναι εδώ. Τρία χρόνια τώρα. Με ταμνημόνια και τις πολιτικέςπου εφαρμόζουν. Μπροστάδεν υπάρχει τίποτα. Μόνοχάος. Σε λίγο θα βγάλουμε τα κονσερβοκούτια (αυτάπου δεν έβγαλαν οι κομ-μουνιστές της ψυχροπολε-μικής προπαγάνδας) και θασφαζόμαστε μεταξύ μας γιανα μοιράσουμε τα λίγα πουέχουν απομείνει. Τα μνημό-νια ρίχνουν την χώρα στηνύφεση και στη συνέχεια ηύφεση χρησιμοποιείται γιανα παρθούν άλλα μέτρα.Γιατί το κάνουν αφού δενβγάζει πουθενά; Δεν γίνεταιαλλιώς θα πουν οι αυτοαπο-καλούμενοι «ευρωπαϊστές».Θέλω να δείξουν τα πρα-κτικά ενός μόνο υπουργι-κού συμβουλίου στο οποίοπραγματικά εξέτασαν μιαάλλη πρόταση για την Οικο-νομία εκτός από την Τρόικακαι τα επιχειρήματα με ταοποία την απέρριψαν ωςμη πραγματοποιήσιμη. Μίαμόνο. Δεν υπάρχει γιατί δενεξέτασαν ποτέ καμιά άλληπρόταση. Μας έβαλαν στοΔΝΤ γιατί έτσι ήθελαν.Υποστήριξαν με κάθε τρό-πο, πως αυτό είναι το καλύ- τερο για την Ελλάδα και δενυπήρχε άλλη δυνατότηταδιαπραγμάτευσης. Ν, όμωςπου στις πρώτες τους μετε-κλογικές δηλώσεις Σαμαράςκαι Βενιζέλος, για να αποφύ- γουν τον «σκόπελο Τσίπρα»υποστήριξαν πως πρέπει νακάνουμε επαναδιαπραγμά- τευση. Μια επαναδιαπραγ-μάτευση που πριν από τηαπειλή των εκλογικών απο- τελεσμάτων, υποστήριζανπως δεν μπορεί να γίνει.Ουρλιάζουν στα κανάλιαπως απειλούνται οι Τράπε-ζες και η ρευστότητα. Πωςο Στρατούλης θα εθνικο-ποιήσει τις καταθέσεις .Ποιάρευστότητα και αποθεμα- τικά των Τραπεζών; Ποτέδεν υπήρξαν. Οι Τράπεζεςχωρίς κανένα θεσμικό έλεγ-χο, έπαιρναν τις καταθέσεις των καταθετών, (αυτές πουθα πάρει ο Στρατούλης)και με αυτές έδιναν δάνειαστους ανθρώπους τους καισε δικές τους Oshore εται-ρείες, οι οποίες μετά εμφα-νίζονταν να κάνουν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Δεκάρα τσα-κιστή δεν έβαλαν ποτέ. Κα- ταχράστηκαν χωρίς έλεγχο τις καταθέσεις του κόσμου.Δεν θέλω να επιχειρηματο-λογήσω υπέρ του Τσίπρα, του Κουβέλη ή του Καμμέ-νου. Απλώς θεωρώ κατά-ντια για την Δημοκρατία να γυρνάμε στην δεκαετία του50,όταν ο φόβος μην μαςπάρουν οι κομμουνιστές τις περιουσίες και τις γυναί-κες μας, χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί το πα-ρακράτος και να γίνουν οιάνθρωποι υποχείρια. Αυτήη «Δημοκρατία» των εκ-βιασμών, δημιούργησε τοπελατειακό κράτος, τη δια-φθορά και τους «εθνικούς»κλέφτες. Αυτές οι τεχνητέςαπειλές δημιούργησαν τηνΕλλάδα της υποτέλειας, τηςΨωροκώσταινας και τελι-κώς της αναξιοπρέπειας.Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας μπο-ρεί και πώς, να κυβερνήσει,αλλά ξέρω καλά, όπως όληη χώρα ποιοι μας κυβέρνη-σαν και πώς. Κυβέρνησε οΆκης, ο Τσουκάτος, ο Ρου-σόπουλος με τις ευλογίες του Εφραίμ και το απολυ- τήριο εξαταξίου Γυμνασίουκαι δεν μπορεί ο Τσίπρας ήο Παπαδημούλης; Φοβόμα-στε μήπως μας ρίξουν στοχάος; Και το λένε την ίδιαώρα που χάρισαν δισεκα- τομμύρια στους Γερμανούς των υποβρυχίων και στηSIEMENS;Να σας το πω χοντρά; Κυ-βέρνησαν πρωθυπουργοίπου έπαιζαν playstationστου Μαξίμου και φόρα- γαν βραχιολάκια ισορρο-πίας Power Balance και δενμπορούν αυτοί που έχουνένα άλλο προβληματισμό;Μπορούσαν υπουργοί πουέκαναν τους νόμους περίευθύνης υπουργών, τουςεκλογικούς νόμους, τουςνόμους που αμνηστεύουνκλέφτες, υπουργοί πουήταν οι ίδιοι κλέφτες και δενμπορούν άλλοι;Γιατί; Γιατί δεν είναι όσο “ευ-ρωπαϊστές” όσο θέλουν τακανάλια και τα εκδοτικά συ- γκροτήματα; Απέναντι σταφαντάσματα που επικαλού-νται ως επικίνδυνα, προτιμώ την πραγματικότητα που εί-ναι ξεκάθαρη. Μπορούσανόλοι αυτοί τόσα χρόνια καιδεν μπορούν οι άλλοι; Αςαπαντήσει ο καθένας μόνος του.
info@enachannel.gr
2
 ΑΝ ΑΛΥΤΗΣ
 ΑΠΟΨΗ-ΣΧΟΛΙΑ
 Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τηλ. 2510 231 033Fax: 2510 230 377e-mail: info@enachannel.gr 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
 
Διάσταση Ο.Ε.
ΕΚΔΟΤΗΣ
 
Ελευθέριος Κουκουτίνης
ΑΡχΙΣΥΝΤΑξΙΑ
 Τάσος Αποστολίδης
ΓΡΑΦΟΥΝ
 
Τάσος Μαρκουλίδης, Λακης Ανθίμου,Σπύρος Λάτσας, Γιαννης Χ’εμμανουήλ,Θόδωρος Σαλτίρης, ΜαρίαΚυριακίδου, Διογένης Χαραλαμπίδης,Στέλλα Μαρωνίτου
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών 60€ + ΦΠΑΣυλλόγων-Οργανισμών 100€ + ΦΠΑΣυνεταιρισμών 120€ + ΦΠΑΤραπεζών - Α.Ε. 150€ + ΦΠΑΥπουργείων-Περιφερειών 1000€ + ΦΠΑΔήμων 1200€ + ΦΠΑ
Η ΑΠΟΨΗ
 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Δημοσίου 2 / εκ.Καταχωρήσεις που 5 / εκ.βαρύνουν μειοδότες
 Το φάντασμα του Τσίπρα – Του Κώστα Βαξεβάνη
 
 ΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ!Ψηφίζεται τη Δευτέρα το “ιστο-ρικό” ΦΕΚ 240 που καταργεί την εθνική μας κυριαρχία..Αλλαγή στους όρους του Μνη-μονίου για να μην εξαιρείταικανένα(!) περιουσιακό στοι-χείο του Κράτους -ούτε και της Τραπέζης της Ελλάδος όμωςακόμη- από την συντηρητικήή αναγκαστική κατάσχεση εκμέρους των δανειστών, σε πε-ρίπτωση που η Ελλάδα αθετή-σει τις πληρωμές των δανείωνπου λαμβάνει, προβλέπει ονόμος που φέρνει για ψήφιση την Δευτέρα στη Βουλή με τηδιαδικασία του κατεπείγοντοςη κυβέρνηση.Αυτό προβλέπει μία από τιςπέντε… Πράξεις ΝομοθετικούΠεριεχομένου που υπέγραψεη Κυβέρνηση επειδή το είχανθέσει οι δανειστές ως προα-παιτούμενο για τις δόσεις-μα-μούθ που θα πάρει η χώραμας έως το Μάρτιο. Σύμφωναμε πληροφορίες όμως,… στησύσκεψη υπό τον Αντώνη Σα-μαρά χθες στο υπουργείο Οι-κονομικών αποφασίστηκε νααποσύρει η κυβέρνηση τονΚυρωτικό Νόμο που είχε κα- ταθέσει στη Βουλή τις παρα-μονές των Χριστουγέννων καιστη θέση του οι βουλευτές ναψηφίσουν νέο «κατεπείγοντα»νόμο, που θα θεσπίζει όσα ζη- τούν οι δανειστές.Ο νόμος αυτός θα εισαχθείστη Βουλή την Παρασκευή,αμέσως μετά την ψήφιση τουφορολογικού νομοσχεδίουκαι θα ψηφιστεί την Δευτέ-ρα, για να μπορέσει ο ΓιάννηςΣτουρνάρας να ενημερώσειάμεσα το Γιούρογκρουπ και τοΔΝΤ πως εκπλρώθηκαν όλα ταπροαπαιτούμενα για την υπο-δόση των 9,2 δισ. του Ιανουα-ρίου.Η επίμαχη διάταξη που αναμέ-νεται να προκαλέσει αναβρα-σμό στις τάξεις των κομμάτωνείχε περιληφθεί στην πράξηνομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 240/2012) η οποία τρο-ποποιεί τους κανόνες της δα-νειακής σύμβασης. Εκεί ορί-ζεται ότι «ούτε το δικαιούχοκράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται,λόγω εθνικής κυριαρχίας ή γιαάλλο λόγο, της δικαιοδοσίας,κατάσχεσης-συντηρητικής ήαναγκαστικής εκτέλεσης σεσχέση με οποιοδήποτε ένδικοβοήθημα ή διαδικασία σχετικάμε τη σύμβαση τροποποίη-σης».Ουσιαστικά ενσωματώνεταιέτσι στο εθνικό δίκαιο ο όροςπως όλα τα περιουσιακά στοι-χεία του Ελληνικού Κράτουςκαι τα πάσης φύσεως ιδιοκτη-σιακά δικαιώματά του υπό-κεινται σε κατάσχεση, αν τοζητήσουν οι δανειστές. Στηνκυβέρνηση τονίζουν πως πρό-κειται για «τυπική αναφορά»η οποία εμπεριέχεται και σταπροηγούμενα Μνημόνια. Το ίδιο νομοσχέδιο θα προ-βλέπει επίσης και όσα περι-λαμβάνονταν στις Πράξεις νο-μοθετικού περιεχομένου πουυπεγράφησαν από τον Πρόε-δρο της Δημοκρατίαςαλλά δεν έχουν κυρωθεί ακό-μα από την Βουλή, αν και δη-μοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έτσι προβλέ-πεται να ψηφιστούν όσα όριζε:- η πράξη νομοθετικού περιε-χομένου του Υπουργείου Ανά-πτυξης (ΦΕΚ 246/2012) για τηναναστολή πλειστηριασμώνστην α’ κατοικία και την ανα-στολή εξώσεων σε εμπορικάκαταστήματα.- η πράξη νομοθετικού πε-ριεχομένου (ΦΕΚ 238/2012)που μειώνει τους μισθούς τωνυπαλλήλων της Βουλής και τηνεπιχορήγηση στο Ταμείο Αρω- γής των Υπαλλήλων της.- οι πράξεις νομοθετικού πε-ριεχομένου (ΦΕΚ 237 και229/2012) με ταπροαπαιτούμενα για την μεί-ωση δαπανών και τα ειδικάμισθολόγια.- η πράξη νομοθετικού περι-εχομένου (ΦΕΚ 224/2012) για την απελευθέρωση των μετα-φορών ταξί.Μεταξύ άλλων είσαι Έλληναςόταν:
• Δεν τρως ποτέ βραδινό πριν
 τις 10μμ
• Πρέπει τουλάχιστον 5 φορές
 το χρόνο να τραβηχτείς στοσταθμό των κτελ για να παρα-λάβεις έναν τενεκέ λαδί , έναν τενεκέ μέλι, έναν τενεκέ φέτα,ρίγανη, τσάι βουνού, ελιές καιλεμόνια
• Στη γειτονιά σου υπάρχει
 τουλάχιστον μια οδός που λέ- γεται Ελευθερίου Βενιζέλου
• Όποτε ταξιδεύεις στο εξωτε
-ρικό απορείς πως ο κόσμος ζειχωρίς περίπτερα
• Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
να πέσεις σε μποτιλιάρισμαστις 6 πμ της Κυριακής
• Σε τσαντίζει το ότι για να πας
να ψωνίσεις το Σάββατο πρέ-πει να ξυπνήσεις νωρίς, επειδή τα μαγαζιά κλείνουν στις 3μμ
• Χειροκροτάς το πιλότο όταν
προσγειωθείς
• Αναρωτιέσαι γιατί ο φραπές
δεν έχει διεθνή επιτυχία
• Αγαπημένη σου ασχολία
όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό για να ξεφύγεις λίγο από τηνΕλλάδα , είναι να ψάχνεις γιαάλλους Έλληνες
• Δεν σου κάνει εντυπώση
ενήλικαςι 30 χρονών να ζει με τους γονείς του ή 25 και να μηνέχει βγάλει ούτε μεροκάματο
• Νηστεύεις , αλλά κάθε φορά
με διαφορετικούς όρους
• Μισείς τους δημόσιους υπαλ
-λήλους , αλλά όνειρο ζωής εί-ναι να γίνεις ένας από αυτούς
• Κυριακή πρωί κοινωνάς στην
εκκλησία και το απόγευμα κα- τεβάζεις Χριστοπαναγίες στο γήπεδο
• Διπλοπαρκάρεις για τσιγάρα
κλείνοντας το δρόμο και απο-λογείσαι σ’ αυτούς που κορ-νάρουν, αλλά στο παρακάτωστενό πλακώνεις τον οδηγόπου έκανε ακριβώς το ίδιο
• Καυχιέσαι που ήσουν λοκα
- τζής στο μεγάλο πεύκο χλευ-άζοντας τους πεζικάριους ,αλλά βάζεις βύσμα για να πάειο γιος σου κέντρο στην Κόριν-θο και ειδικότητα διαβιβαστήςστο Χαϊδάρι
• Πας γυμναστήριο και καπνί
-ζεις και ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα
• Καυχιέσαι για τις κατακτήσεις
 του γιου σου αλλά περηφα-νεύεσαι ότι η κόρη σου είναιπαρθένα
• Προειδοποιείς με τα φώτα για
μπλόκο τις τροχαίας
• Όταν σταματάς στο φανάρι
έχεις το χέρι στη κόρνα
• Πάντα αναρωτιόσουν σε τι
διάολο χρησιμεύει η διάβασηπεζών
 ΑΝΑΛΥ ΤΗΣ
3ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
info@enachannel.gr Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΙ«ΖΩ»

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->