Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Men Tenant A

Men Tenant A

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Ionut Mircea Dinu

More info:

Published by: Ionut Mircea Dinu on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
ITINERETULUI
UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUIDE REABILITARE A
Ş
COLILOR 
Coordonator: prof. univ. dr. ing. Nicolae Post
ă
varu
 Realizat în cadrul Proiectului de Reabilitare a
Ş 
colilor, al Guvernului României
 ş
i cu sprijinul B
ă
ncii Interna
 ţ 
ionale pentru Reconstruc
 ţ 
ie
 ş
i Dezvoltare
 ş
ial B
ă
ncii de Dezvoltare a Consiliului EuropeiToate drepturile rezervate P.R.S.
ROMÂNIA 2003
MANUAL DE ÎNTRE
Ţ
INERE
Ş
IURM
Ă
RIRE A COMPORT
Ă
RII ÎN TIMPA CL
Ă
DIRILOR 
Ş
COLARE
 
3
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUIDEREABILITARE A
Ş
COLILOR 
MANUAL DE ÎNTRE
Ţ
INERE
Ş
IURM
Ă
RIRE ÎN TIMP A COMPORT
Ă
RIICL
Ă
DIRILOR 
Ş
COLARE
(MANUAL DE MENTENAN
ŢĂ
PENTRU CL
Ă
DIRI
Ş
COLARE)
 Realizat în cadrul Proiectului de Reabilitare a
Ş 
colilor, al Guvernului României
 ş
i cu sprijinul B
ă
ncii Interna
 ţ 
ionale pentru Reconstruc
 ţ 
ie
 ş
i Dezvoltare
 ş
ial B
ă
ncii de Dezvoltare a Consiliului EuropeiToate drepturile rezervate P.R.S.
Coordonator: prof.univ.dr.ing. Nicolae Post
ă
varu
2003ROMÂNIA
 
4
CUPRINS1. INTRODUCERE............................................................................8
1.1. Generalit
ăţ
i
.............................................................................................................8
1.2. Obiectul Manualului de între
ţ
inere
ş
i urm
ă
rire a comport
ă
rii întimp a cl
ă
dirilor 
ş
colare (Manualului de mentenan
ţ
a cl
ă
dirilor 
ş
colare)
.............................................................................................................................10
2. MANAGEMENTUL MENTENAN
Ţ
EI.....................................12
2.1. Organizarea mentenan
ţ
ei
...............................................................................12
2.2. Componen
ţ
a echipei
.........................................................................................12
2.3. Planificarea lucr 
ă
rilor 
ş
i stabilirea priorit
ăţ
ilor.
.................................13
2.4. Decizia
ş
i informarea / comunicarea
.......................................................14
3. BUGETUL MENTENAN
Ţ
EI.....................................................15
3.1. Finan
ţ
area unit
ăţ
ilor de înv
ăţă
mânt
..........................................................15
3.1.1. Baza legal
ă
a finan
ţă
rii unit
ăţ
ilor de înv
ăţă
mânt
.....................................15
3.1.2. Principiile de baz
ă
ale finan
ţă
rii
...................................................................15
3.1.3. Sursele de finan
ţ
are ale unit
ăţ
ilor de înv
ăţă
mânt
.....................................16
3.2. Bugetul unit
ăţ
ii de înv
ăţă
mânt
....................................................................16
3.2.1. Con
ţ
inutul bugetului unit
ăţ
ii de înv
ăţă
mânt
..............................................16
3.2.2. Structura unui buget de venituri
ş
i cheltuieli
............................................16
3.2.3. Elaborarea
ş
i aprobarea bugetului de venituri
ş
i cheltuieli al
ş
colii
..17
3.2.4. Execu
ţ
ia bugetului de venituri
ş
i cheltuieli
...............................................17
3.2.5. Traseul bugetului de venituri
ş
i cheltuieli de la propunere la aprobare
..........................................................................................................................................18
3.3. Bugetul de mentenan
ţă
...................................................................................20
3.3.1. Con
ţ
inutul bugetului de mentenan
ţă
...........................................................20
3.3.2. Planificarea bugetului de mentenan
ţă
........................................................21
3.3.3. Utilizarea bugetului de mentenan
ţă
.............................................................22
3.3.4. Calculul bugetului de mentenan
ţă
. Schema general
ă
a bugetului dementenan
ţă
.
...................................................................................................................22
3.3.5.Utilizarea eficient
ă
a bugetului general al
ş
colii
.......................................24

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->