Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
DOGMATİK YUNAN PARANOYASI - Türk Soykırımı

DOGMATİK YUNAN PARANOYASI - Türk Soykırımı

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Yasef Bay

"Yunan Megali İdea'sı ile Elenizm Milliyetçiliği bu topraklara ayak bastığı an vahşeti de beraberinde getirdi". Neal Ascherson, (Karadeniz kitabından)

"Yunan Megali İdea'sı ile Elenizm Milliyetçiliği bu topraklara ayak bastığı an vahşeti de beraberinde getirdi". Neal Ascherson, (Karadeniz kitabından)

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Yasef Bay on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
J+ Ý+ Rývhiyjr Jvj
ŕ
ĺ
vgjmjv 
ĺ
Cktrirýtý Bcvniti Tjy
ĺ
4: Cvzsvsg 6<<1 
'
>4'
 
BENGJR
ļ
H YSKJK \JVJKEYJTI&Jkjbems.bj Vsg Teyh 
ĺ
v
ĺ
g
ĺ
&BENGJRID IEKIJK \JVJKEIJ”Nvch Nckedibc ik Jkjremij‗Bv+ Tjmig NÑHÎCK
 
&Yskjk Gcnjmi
 ļ 
bcj.t
ĺ
imc Cmckizg Gimmiycrîimi
 ĕ 
i fs re|vjhmjvj jyjh fjtr 
ĺ
 ĕ 
ĺ
jk qj`
 ŕ
cribc fcvjfcvikbc ncrivbi&+ Kcjm Jtd`cvtek- (Hjvjbckiz)
 
Ñ_CR
Yskjkitrjk- Rývhiyc.kik fivmih qc fcvjfcvmi
ĕ
ikc yñkcmih tjmb
ĺ
ĺ
mjv 
ĺ
 jvjt
ĺ
kbj- rjvi`tcm |jvjkeyjt
ĺ
k
ĺ
ems
ŕ
rsvjk Fýyýh @jyjmiki týtmcyckheksmjvj ñkcg qcvgchrcbiv+ Tek bñkcgbc Be
ĕ
s Hjvjbckiz Fñmnctikcyñkcmih ibbijmjv 
ĺ
k
ĺ
bj tñzbc fiv 
&teyh 
ĺ
ĺ
g& 
heksts emjvjh smstmjvjvjt
ĺ
 hsvsms
ŕ
mjv kczbikbc nýkbcgc ncrivgcyc îjm
ĺ
ŕ
gjhrjb
ĺ
v+ Fs jgjîmjheknvc- hirj|- gjhjmc- fimbivi qf+ cymcgmcvmc Rývhmcvik- Be
ĕ
s HjvjbckizFñmnctikbchi 43< fik Evrebeht.j teyh 
ĺ
ĺ
g synsmjb
ĺ
ĕ
ĺ
ibbijmjv 
ĺ
k
ĺ
ye
ĕ
sk fiv 
ŕ
chimbc i
ŕ
mcgchrcbiv+Rjvi`tcm qc fimigtcm ncvîchmcvc vj
ĕ
gck- Rývhiyc imc ncvnikmih qctývrý
ŕ
gcyi gimmë |emirihjt
ĺ
`æmikc ncrivck Yskjkitrjk- :9 Gjy
ĺ
t nýkýkýtñzbc
&\ekrst Teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
k
ĺ
Jkgj Nýký& 
emjvjh hjfsm cbck fiv yjtjî
ĺ
hjvg
ĺ
ŕ
r
ĺ
v+ 64
ś
sfjr :992 rjvi`ikbc Yskjk \jvmægckrets.kbj eyfivmi
ĕ
iimc hjfsm cbimck fs yjtj- > Gjvr :992 rjvi`ikbc YskjkitrjkDsg`svfj
ŕ
hjk
ĺ
rjvja 
ĺ
kbjk ekjymjkjvjh yývývmý
ĕ
c nivgi
ŕ
riv+ Nýkcy
ĺ
 fv 
ĺ
t Vsg Yñkcrigi Rcgtimdimcv Gcdmiti bc jyk
ĺ
yñkbc fiv hjvjv jmg
ĺ
ŕ
r
ĺ
v+ Jyv 
ĺ
dj- Yskjkitrjk \jvmægckrets- 60 Cymým :990 rjvi`ikbc-
&:2 Cymým Nýkýký Tñzbc Hýîýh Jtyj (Jkjbems) Cmckmcvikik Rývh BcqmcriRjvja 
ĺ
kbjk Teyh 
ĺ
ĺ
gj
 ĕ 
vjr 
ĺ
mgjmjv 
ĺ
k
ĺ
k
ĺ
mbñkýgý & 
emjvjh jk
ĺ
mgjt
ĺ
k
ĺ
 ñknñvck fiv yjtj rjtjv 
ĺ
t
ĺ
k
ĺ
bj eyfivmi
ĕ
i imc hjfsm crgi
ŕ
riv+
Jkj`rjv Hcmigcmcv?
Yskjkitrjk- Be
ĕ
s Hjvjbckiz- VsgTeyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
- Hýîýh Jtyj- Jk
ĺ
Nýký+
Jrjrývh Ýkiqcvtircti Jrjrývh 
ļ
mhcmcvi
ļ
kh 
ĺ
mj| Rjvi`i Cktrirýtý Ñ
ĕ
vcrig Cmcgjk
ĺ
+
RJCB 4:- 6<<1- >4'96
 
'>2'
 T+ NÑHDCK? Bengjrih Yskjk \jvjkeyjt
ĺ
”Jkjbems’bj Vsg Teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
‗ 
JFTRVJDR
R`c jbgikitrvjrevt ik Nvccdc- |jy nvcjr jrrckriek- re r`c tsfocdrt-r`jr bcdevjrc r`c Nvcjr Ajkrjty- ~`id` aevgt r`civ `itrevidjm |jvjkeij- ikr`civ jrrjdht bivcdrcb re~jvbt r`c skiry jkb rencr`cvkctt ea r`cRývhiyc Dsg`sviycri+ R`c jbgikitrvjrevt ik Nvccdc- jvc rvyikn re |srr`c
&dmjigt bivcdrcb re~jvbt r`c cjtr |jvr ea Fmjdh Tcj vcniek& 
- ik r`cjnckbj- jt j tsfocdr ea te're'tjy
&nckedibc&-
ik r`c ajdc ea r`cikrcvkjriekjm evnjkizjriekt+ Aev r`it |sv|etc- r`c dmjigt r`jr
&nckedibc`jb fcck j||micb re 43<+<<< Evr`ebepct ik r`c cjtr |jvr ea Fmjdh Tcjvcniek- fy r`c Rsvht& 
r`vesn` jdriqirict mihc deknvcttct- feeht- jvridmct-jkkeskdcgckrt- jvc ikrcktiqcmy ~evhcb esr+Ik t|irc ea r`c `itrevidjm jkb tdickriaid vcjmirict- r`c jbgikitrvjrevtik Nvccdc- ik ajqesv ea deavekrjriek ~ir` Rývhiyc Dsg`sviycri- jt r`civ kjriekjm |emidy- `jqc gjbc j mj~- ~`id` jddc|rcb r`c bjy ea Gjy :9jt r`c te're'tjy
&Deggcgevjriek Bjy aev \ekr`ijk Nckedibc&+
R`itmj~- ~`id` ~jt jddc|rcb ek Acf+ 64- :9928 fy skjkigest qerc- ~ckrikre qjmibiry ek Gjvd` >- :992+ ik r`c tesr` zekc ea Dy|vst- Jttcgfmyea Vc|vctckrjriqct- `jt jmte rjhck j bcditiek- ik r`c tjgc bivcdriek+J|jvr aveg r`ctc- r`c |jvmijgckr ea Nvccdc- `jt jddc|rcb- fy skjkigestqerc- ek Tc|+ 60-:9908 r`jr
&Tc|+ :2- bjy t`esmb fc r`c bjy ek ~`id`deggcgevjriek ea r`c nckedibc ea r`c @cmmckt ea r`c Jtij Gikev-fy Rývhiyc Dsg`sviycri+& 
Hcy~evbt?
Nvccdc- R`c Cjtr ea Fmjdh Tcj- Nvcch Nckedibc- JtijGikev-
 
Deggcgevjriek Bjy+
ýkýgýzbc- Fjr
ĺ
m
ĺ
fjz
ĺ
fimig jbjgmjv 
ĺ
qc jvj
ŕ
r
ĺ
vgj gcvhczmcvi-Rývhiyc.yc yñkcmih fimikîjmr
ĺ
kbj qcyj nñvýkývbc ycv jmjk jvzsmjv 
ĺ
k
ĺ
 ncvîchmc
ŕ
rivgch itrcyck nýî ebjhmjv 
ĺ
k
ĺ
k gckajjrmcvi be
ĕ
vsmrstskbj yj|r
ĺ
hmjv 
ĺ
 îjm
ĺ
ŕ
gjmjvbj- tñzbc
&teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
ibbijmjv 
ĺ
k
ĺ
i
ŕ
mcgchrcbivmcv+
ļ
mhcm qc
ŕ
eqckitr fiv 
ŕ
ýkdckik gj`tsmý emjk fs nivi
ŕ
igmcv qc ajjmiycrmcvbc gjjmctca Yskjkitrjk.
ĺ
kck ñk t
ĺ
vjmjvbj ycv jmb
ĺ
ĕ
ĺ
nñvýmgchrcbiv+ Rývhiyc.bchi hckbimcviki ckrcmchrýcm-bcgehvjr qc iktjk `jhmjv 
ĺ
tjqsksdsts emjvjh nñvck hýîýh fiv jyb
ĺ
k nvs|rjvja 
ĺ
kbjk bj bctrchmckck Rývhiyc.yc yñkcmih fs jt
ĺ
mt
ĺ
z ibbijmjv 
ĺ
k kcbck tývchminýkbcgbc rsrsmbs
ĕ
sksk jkmj
ŕ
ĺ
mjfimgcti iîik rjvi`tcm jvhj |mæk
ĺ
k efochria fiv 
ŕ
chimbc ikdcmckgcti ycrcvmibiv+
 
N
Yskjkitrjk.
ĺ
k- Jkjbems.bj s
ĕ
vjb
ĺ
ĕ
ĺ
yckimnikik ajrsvjt
ĺ
k
ĺ
ycki fik y
ĺ
mbjRývhiyc.yc ñbcrgcyc îjm
ĺ
ŕ
gjt
ĺ
k
ĺ
fcmhi dibbiyc jmgjyjfimiviz- jkdjh fskskjvhjt
ĺ
kbjhi `cbcamcv nñvýmývtc i
ŕ
rc e zjgjk fs ibbijmjv 
ĺ
kc hjbjv dibbiycjmgjg
ĺ
z ncvchri
ĕ
iki bj`j iyi hjqvjyjfimiviz+ Rjvi`tcm tývcdi bihhjrmi fiv 
ŕ
chimbcikdcmcbi
ĕ
igizbc fs jt
ĺ
mt
ĺ
z ibbijmjv 
ĺ
- Rývhiyc Dsg`sviycri.kik gimmi fýrýkmý
ĕ
ýkýkzjvjv nñvgcgcti iîik dibbiyc jmgjg
ĺ
z ncvchri
ĕ
ikik kc hjbjv ñkcgmi embs
ĕ
s
RJCB 4:- 6<<1- >4'96
 
J+ Ý+ Rývhiyjr Jvj
ŕ
ĺ
vgjmjv 
ĺ
Cktrirýtý Bcvniti Tjy
ĺ
4: Cvzsvsg 6<<1 
'
>3'
 
evrjyj î
ĺ
hjdjhr
ĺ
v+ Rývhiyc.yc yñkcmih tñz heksts ibbijmjv 
ĺ
k jvhjt
ĺ
kbj rjgjgckre|vjh rjmcfi yjrgjhrj qc synsmjkjdjh zjgjk
ĺ
fchmcyck
&Tcqv& 
ik yckibcknýkbcgc ncrivimgcyc îjm
ĺ
ŕ
ĺ
mb
ĺ
ĕ
ĺ
ĺ
h fiv 
ŕ
chimbc nñvýmgchrcbiv+Rývhiyc.yc yñkcmih tñzbc
&teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
ibbijmjv 
ĺ
iîikbc Yskjkitrjk.
ĺ
k ñzcm fiv ycvi qjvb
ĺ
v+ Kirchig Yskjkitrjk- rjvi`tcm |jvjkeyjt
ĺ
k
ĺ
ems
ŕ
rsvjk Gcnjmi
ļ
bcjbe
ĕ
vsmrstskbj Rývhiyc jmcy`ikc ñrcbck fcvi ncvîchmc
ŕ
rivgcyc îjm
ĺ
ŕ
r
ĺ
ĕ
ĺ
`cbcamcvikitýtmcyck heksmjvj tek y
ĺ
mmjvbj bj`j bj ñkcg qcvgcyc fj
ŕ
mjg
ĺ
ŕ
r
ĺ
v+ Yskjkitrjk.
ĺ
k fs heksbj Cvgckimcv ' Tývyjkimcv ' \ekrstmsmjv qc
ĺ
 fv 
ĺ
tm
ĺ
Vsgmjvmj fivmihrcdc|`c ems
ŕ
rsvbs
ĕ
skj bj rjk
ĺ
h emgjhrjy
ĺ
z+ Fs jgjîmj- Yskjkitrjk.bj
&Hýîýh  Jtyj qc H 
ĺ
fv 
ĺ
 t @jmhmjv 
ĺ
Gýdjbcmc Heevbikc Hegircti& 
bj`i hsvsmgs
ŕ
rsv+Yskjkitrjk jt
ĺ
mt
ĺ
z teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
ibbijmjv 
ĺ
k
ĺ
- Rývhiyc.yc yñkcmih emjvjh fckzcv 
ŕ
chimbc nýkbcgc ncrivimgcyc îjm
ĺ
ŕ
ĺ
mjk bi
ĕ
cv tñzbc teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
ibbijmjv 
ĺ
imc fýrýkmc
ŕ
rivgc îjfjt
ĺ
iîikbcbiv+ Ñzcmmihmc Cvgckimcvc synsmjkb
ĺ
ĕ
ĺ
ibbij cbimckteyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
qc nýkýgýzbchi tñzbc
 Hývr Tevsks
imc |jvjmcmmih hsvsmjvjh8
&Rývhiyc.kik teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
rjk
ĺ
gjt
ĺ
qc rjzgikjr ñbcgcti& 
itrckgchrc qc
&Rývhiyc.kik Be
 ĕ 
s Hjvjbckiz Fñmncti.kbchi Evrebehtmjvj yj|
ĺ
mjk teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
rjk
ĺ
gjb 
ĺ
 ĕ 
ĺ
tývcdc Jqvs|j Fivmi
 ĕ 
i.kc hjfsm cbimgcgcti iîik& 
Yskjkitrjk iîikbc qc Jqvs|j Fivmi
ĕ
i.kcýyc ýmhcmcv kczbikbc ye
ĕ
sk fiv |ve|jnjkbj yj|
ĺ
mjdj
ĕ
ĺ
 
ŕ
chmikbc rc`birmcvbc fsmsksmgjhrjb
ĺ
v+
Yskjkitrjk.
ĺ
k Rývhiyc.yc Yñkcmih Jt
ĺ
mt
ĺ
 Teyh 
ĺ
v
ĺ
g
ĺ
 
ļ
bbijmjv
ĺ
 
Yskjkitrjk- :903 y
ĺ
m
ĺ
kbjk irifjvck Rývhiyc.yc yñkcmih tñzbc teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
 ibbijmjv 
ĺ
k
ĺ
nýkbcgc ncrivgcyc fj
ŕ
mjg
ĺ
ŕ
r
ĺ
v+ Yskjkitrjk.bj ajjmiycr nñtrcvckñzcmmihmc-
&@jmhmjv 
ĺ
k @jhmjv 
ĺ
qc Hsvrsms
 ŕ
s
 ļ 
îik Yskjk Fivmi
 ĕ 
i& 
jbm
ĺ
ñvnýrýk imcvincmckmcvikbck Gi`jmibit @jvjmjgfibit fs tñzbc
&\ekrst Teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
 
 ļ 
bbijmjv 
ĺ
k
ĺ
kbimc ncrivimgctikbc ñkcgmi fiv vem eykjgjhrjb
ĺ
v+Yskjkitrjk.
ĺ
k ibbijmjv 
ĺ
kj nñvc fs tñzbc teyh 
ĺ
ĺ
g
ĺ
k-
 ļ 
mhi :9:1':9:0 y
ĺ
mmjv 
ĺ
jvjt
ĺ
kbj- ihikditi bc :9:9':964 y
ĺ
mmjv 
ĺ
jvjt
ĺ
kbj emgjh ýzcvc- ihij
 ŕ
jgjbj& 
ncvîchmc
ŕ
gi
ŕ
riv+ Jt
ĺ
mt
ĺ
z qc ncvîchb
ĺ
ŕ
ĺ
fiv kircmih rj
ŕ
ĺ
yjk fs ibbij- jyk
ĺ
 zjgjkbj
&fs bñkcgmcvbc Jkjbems.bj yj
 ŕ
jyjk ><< fik Be
 ĕ 
s Hjvjbckiz hñhckmiEvrebeht.rjk 43< fikikik hjrmijg qc tývnýk gcrermjv 
ĺ
imc yeh cbimbi
 ĕ 
i qc tjbcdc:0< fikikik Yskjkitrjk.j ncmcfimbi
 ĕ 
i& 
rcgjmjv 
ĺ
imc bctrchmckgcycîjm
ĺ
ŕ
ĺ
mg
 
jhrjb
ĺ
:
+
:
Ystsa Tjv 
ĺ
kjy — Rj`iv Týkfým-
 Cg|cvyjmizg qc Fýyýh @jyjm 
- Nýkdc Yjy- Jkh+- :999- t+:4<':4:+
RJCB 4:- 6<<1- >4'96

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->