Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ContohRPHKHSR(Teori)

ContohRPHKHSR(Teori)

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Wan Noryazmeen

More info:

Published by: Wan Noryazmeen on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
 
Mata Pelajaran: Kemahiran HidupTarikh: 23.06.09 (Selasa)Masa: 07.30 08.30 pagiKelas: 6 JujurBil. Pelajar: 30/30Tajuk:: Motor ATSub Tajuk: Pengenalan kepada motor ATPengetahuan Sedia ada: Pelajar telah mempunyai pengalaman menggunakan perkakasan dan alatanelektrik seperti kipas, kereta mainan kawalan dan menggunakan dalamkehidupan seharianHasil Pelajaran (Objektif): Selepas pelajaran pelajar boleh;
1.
Mendefinasi prinsip motor AT dengan betul tanpa sebarang bantuan
2.
Menamakan bahagian-bahagian motor AT dengan betul tanpa rujukan
3.
Menerangkan fungsi bahagian-bahagian motor AT dengan betul denganmerujuk bukuKBKK: Mengenalpasti, merumusNilai-Nilai Murni: Kerjasama, kasih sayang, Baik Hati, kejujuran, kebersihan, kerajinanBBM: Bahan Elektronik bercetak, Model motor AT, cartaLangkah-LangkahIsi PelajaranAktiviti Pengajaran & PembelajaranCatatanSet Induksi(5 minit)
Mengaitkan Kegunaan motor elektrik.
-
Keadaan kipas siling yang berpusing dan tidak berpusing 
Guru memulakan sesi Pengajarandengan bertanya secara rawak apayang terjadi sekiranya kipas ini tidakberpusing. (
menggunakan
kipassiling 
sebagai model)
- Murid diminta melihat dengan penuh
 prihatin
keadaan kipas.- Mengapa ia boleh berlaku?- Apa alat yang membuat berpusing?Pelajar diminta memberi jawapansecara
verbal 
dengan mengharapkanpelbagai jawapan yang munasabah.
(
Guru menyelitkan perkataan berani dan bagus kepada pelajar yang cuba menjawab)
Guru memberi rangsangan kepadapelajar dengan mengatakan
baguskepada pelajar yang betul menjawabdan
berani 
mencuba kepada yang kurang tepat jawapan dengan perkataan
sambil menerapkan nilaimurniSeterusnya guru menerangkan tajukpelajaran hari ini dan menulisperkataan
MOTOR AT
sebagai tajukdan terus mangaitkan dengan alatyang memusing kipas.  ABM: KipassilingNilai murni:Berani,prihatin,Langkah 1(20 minit)
Prinsip Motor AT
:Definasi motor -
mesin yang menukarkan tenagaelektrikal ke tenaga mekanikal 
ii.
Prinsip asas kendalianberasaskan Hukum Faraday –
rujuk rajah/nota dilampirkan
 iii.Hukum tangan Fleming
-
 Arah pergerakan pengalir 
(ibu jari)
Guru menerangkan secara terperinci
definasi
motor AT dengan bantuan
slaid 
motor AT mudah .Penerangan guru diselang seli denganmenunjukkan pergerakan motor dibantu dengan
model motor 
Pelajar mendengar sambil memerhatidengan penuh teliti, sambil dibenarkanbertanya sekiranya kurang jelas.
P&P 
ABM:
Slaid, ModelmotorAT.Nilai Murni:Prihatin,bekerjasama,Berani
 
CONTOH
RPH (TEORI)
 
-
 Arah medan magnet (
 jari telunjuk)
-
 Arah DGE (
Jari tengah)rujuk rajah/nota dilampirkansecara perbincangan.
Guru menerangkan prinsip asaskendalian berasaskan Hukum Faradaydan Hukum Tangan Kanan Flemingmenggunakan gambarajah yangdipancarkan menggunakan
Slaid 
.Guru mengedarkan nota ringkasberkaitan kepada setiap muridGuru melakukan demonstrasi Hukumfaraday & Tangan kanan Flemingmenggunakan tangan.Pelajar diminta melakukan aktivitibersama dan meminta salingmembantu antara satu sama lain.(menerapkan secara lisan perkataan
bekerjasama
)
Murid juga diarahkan untuk merujuknota yang diberikan tadi.Guru
membimbing 
dan
memantau
aktiviti pelajar Langkah 2(15 minit)
Bahagian-Bahagian Motor AT
Kutub UtamaKutub Antara Angker Penukar TertibBerus karbonGuru
menamakan
bahagian motor ATberpandukan gambarajah
carta
yangbahagian –bahagian dilekatkankemudian.Pelajar diminta memusatkan dirikepada penerangan.Penerangan guru juga menggunakan
model motor 
 
 AT 
bagi mendapatkansecara lebih jelas – sebagai contohPelajar diminta melihat
model 
 
dandigalakkan menyentuh secara bergilir-gilir. (Menerapkan secara lisansentiasa menjaga
 
kebersihan
keadaan motor)Supaya motor boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. – Mengaitkandengan keadaan
fizikal 
dan
mental 
manusia)
ABM:
Carta, Slaiddan modelmotor ATNilai-nilaimurni:Kebersihanfizikal & mentalKerjasamaLangkah 3(10 minit)
Fungsi bahagian-bahagian
1.Kutub Utama2.Kutub Antara3.Angker 4.Penukar Tertib5.Berus karbonGuru menerangkan dalam bentuk jadual fungsi bahagian motor menggunakan
slaid 
Penerangan juga dilakukanmenggunakan
model.
Mencatat secara carta jadual fungsidipapan tulis dan meminta menyalin.Pelajar diminta menumpukan
 perhatian
kepada penerangan guruMurid juga diminta melihat fungsisebenar bahagian motor denganmenggunakan
model motor.
Murid bersama guru melakukansimulasi fungsi bahagian motor secarabergilir dalam kumpulan. ABM:Carta, Slaiddan modelmotor ATNilai-nilaimurni:PrihatinKerjasama
 
GambarMotor ATTan a Label
Penilaian(15minit)
Soalan:
1.
Namakan bahagian-bahagian motor  AT
2.
Terangkan fungsi bahagian motor AT.
Jawapan dilakukan secara berkumpulanKertas Soalan dilampirkan.
2.BahagianFungsi Angker Kutub UtamaBerus KarbonPenukar TertibKutub AntaraJadualGuru meminta pelajar membentuk danduduk dalam kumpulan 5 orang.Guru mengedarkan
kertas soalan
yang mengandungi gambarajah motor  AT kepada pelajar.Pelajar diminta berbincang sertamenyenaraikan secara bertulisbahagian dan juga fungsi bahagianmotor AT dalam jangka masa
7 minit 
Guru
membimbing 
dan
memantau 
hasil mereka.Guru menggunakan
 peta minda
gambar motor AT dalam bentuk cartadan ditampal dipapan putih,Beberapa orang pelajar lain dipanggilkedepan untuk
menunjukkan sertamenerangkan
hasil mereka denganmelekatkan bahagian motor pada petaminda gambar motor dipapan putih.Guru memantau dengan memberiarahan dari masa kesemasa.Pelajar lain diminta
menilai jawapan
bersama dengan guruBerdasarkan jadual yang dilukisdipapan, beberapa pelajar dimintamelekatkan kertas nama fungsi motor berdasarkan bahagian Motor AT .Pelajar lain diminta
menilai jawapan
bersama dengan guru ABM:Kertas SoalanPeta MindaPengurusanJadualNilai Murni:Bekerjasama,kejujuran,KeberanianKasih sayangPenutup(5 minit)1.Merumus pelajaran2.Aktiviti pengukuhanGuru merumus pelajaran dan memujipelajar serta usaha mereka.Pelajar diminta melihat semula isipelajaran bagi mengukuhkanpengetahuan sambil cuba melihattopik yang akan datang.
( Sambil menerapkan perkataan kesyukuran)
Baik hati,kesyukuranRefleksi 1 (Cth 1)Proses P&P kurang berkesan. Saya kurang berpuas hati dengan kaedah yang digunakan. Penglibatan murid tidakmenyeluruh dan adakala kurang jelas. Ini mungkin disebabkan penerangan dan teknik P&P yang saya gunakan kurangmenarik dan memotivasikan. Pada sesi P&P akan datang saya akan gunakan kaedah demonstrasi dengan bantuan ABMyang menarik.Refleksi 2 (Cth: 2)Proses P&P hari ini berjaya. Hasil pembelajaran tercapai. Murid-murid gembira dan menunjukan minat dengan aktiviti yangdilaksanakan walaupun terdapat beberapa murid kurang mengambil bahagian yang aktif.Saya menggunakan kaedahperbincangan dengan bantuan ABM elektonik 3D yang menarik.Pada P&P akan datang saya akan cubamempertingkatkanlagi dengan menggunakan startegi dan kaedah yang lain dan teknik penggunaan ABM
Kutub UtamaAngker BerusKarbon

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->