Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Conflictos Mineros en El Peru

Conflictos Mineros en El Peru

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
B`olb~`r Ilojw`r jo jf Ujwý=B`onlblòo Bwé~lbk
Ikw}` 755<
 
B`olb~`r Ilojw`r jo jf Ujwý=
B`onlblòo Bwé~lbk
 v @qdki Lo~jwokbl`okf
B`o~joln`r
Lo~w`nzbblòo 7Ko~jbjnjo~jr= Wj`wikr nj flgwj ijwbkn` ffjtkok zo kczn` lobwjijo~` nj fkr kb~ltlnknjrilojwkr | nj fkr uw`~jr~kr 2Uw`~jr~kr k~wktljrko fk b`fziok tjw~jgwkf njf Ujwý >Wkébjr nj f`r b`olb~`r :[zjgwkon` jf blbf` njf b`olb~` 3Ujwý= Ikuk b`o uwloblukfjr uw`|jb~`r ilojw`r ;;O`~kr k ulj nj uëclok ;7
Likcjo nj bkwë~zfk=
 
Zo iljigw` nj fk mzo~k nj zrzkwl`r nj kczk nj zo uj{zjû` u`gfkn` konlo`lorujbbl`ok zo wlkbazjf` {zj b`wwj mzo~` k zok ilok nj `w`/ Fkr uwj`bzukbl`ojr kbjwbk njf
kbbjr` | fk bkflnkn njf kczk {zj gkmk nj jr~k i`o~kûk ako `bkrl`okn` kfczo`r b`olb~`r jo fk
}`ok/
Mjrrlbk Jwlbhr`o  @qdki Kijwlbk
Jr~j n`bzijo~` ak rln` jrbwl~` u`w w Hjl~a Rfkbh& Cjwjo~j njf Uw`cwkik nj Lonzr~wlkr Jq~wkb~ltkrnj @qdki KiìwlbkJf lod`wij dzj uwjrjo~kn` uýgflbkijo~j jo Skraloc~`o NB jo ikw}` 755< | ak rln` kb~zkfl}kn`kf ijr nj mzfl` nj 755< ukwk rz tjwrlòo jo jrukû`f/@qdki Kiìwlbk d`wik ukw~j nj @qdki Lo~jwokbl`okf& zok b`odjnjwkblòo nj ;2 `wckol}kbl`ojr{zj ~wkgkmko jo b`omzo~` b`o 2555 `wckol}kbl`ojr f`bkfjr jo iër nj ;55 ukérjr& ukwk job`o~wkw 
r`fzbl`ojr njol~ltkr k fk u`gwj}k& jf rzdwliljo~` | fk lomzr~lblk/
 
B`olb~`r Ilojw`r jo jf Ujwý=
B`onlblòo Bwé~lbk
 v @qdki Lo~jwokbl`okf7
Lo~w`nzbblòo
Njrnj jf kû` 7554& jf Ujwý ak jqujwlijo~kn` zok liuwjrl`oko~j ~krk kozkfnj bwjbliljo~` jb`oòilb`& rzujwl`w kf rjlr u`w bljo~`/ Fk ilojwék ak rln`fk dzjw}k uwloblukf nj~wër nj jr~j jq~wk`wnlokwl` bwjbliljo~`/ ^ìockrj jobzjo~k {zj=
‧
Fkr jqu`w~kbl`ojr ilojwkr r`gwjukrkw`o f`r ZR .;3 ilf ilff`ojr jo 7553&b`or~l~z|jon` jf 47 u`w bljo~` njf ~`~kf nj fkr jqu`w~kbl`ojr njf ukér/
‧
Nzwko~j f`r ýf~li`r blob` kû`r fk uw`nzbblòo nj b`gwj rj ak nzuflbkn`& |fk nj `w` rj ak lobwjijo~kn` jo zo 25 u`w bljo~`/
‧
Knjiër nj n`bjokr nj `ujwkbl`ojr jqlr~jo~jr& 2; uw`|jb~`r nj jquf`w)kblòo | jqukorlòo rj jobzjo~wko kb~zkfijo~j jo ikwbak
;
/
‧
Kb~zkfijo~j `ujwko jo jf ukér ;2 b`iukûékr lo~jcwko~jr njf B`orjm`Lo~jwokbl`okf nj Ilojwék | Ij~kfzwclk ‒ LBII !Lo~jwok~l`okf B`zoblf`o Iloloc kon Ij~kfr, ) fk kr`blkblòo nj b`iukûékr ilojwkr iër cwkonjnjf izon`/ Jf Ujwý b`objo~wk fk ik|`w bko~lnkn nj cwkonjr jiuwjrkrilojwkr jo bzkf{zljw ukér njf izon`/ ^kiglìo rj jobzjo~wko jo jf Ujwýzo bjo~jokw nj ilojwkr mzol`w& jod`bknkr uwloblukfijo~j jo ~kwjkr njjquf`wkblòo/Jr~j cwko kzijo~` nj fk kb~ltlnkn ilojwk jo jf ukér& ak rln` kb`iuk)
ûkn`u`wjflobwjijo~`njb`olb~`r|tl`fjoblkkfwjnjn`wnj`ujwkbl`ojr
ilojwkr k cwko jrbkfk& uwloblukfijo~j zglbkn`r jo fk }`ok wzwkf konlokbkwkb~jwl}knk u`w rzr kf~`r oltjfjr nj u`gwj}k/ ^jiljon` {zj f`r uw`|jb~`rilojw`r b`o~kilojo rzr ~ljwwkr | dzjo~jr f`bkfjr nj kczk& fkr b`izolnknjrako ~wk~kn` nj gf`{zjkwf`r | ako jquwjrkn` dwzr~wkblòo u`w fk kzrjoblk njijm`wkr jo rz bkflnkn nj tlnk& ujrj k fkr ~wjijonkr ckokoblkr cjojwknkru`w fkr b`iukûékr ilojwkr {zj `ujwko jo rz tjblonkn/Bzkwjo~k u`w bljo~` nj fk u`gfkblòo ujwzkok tltj jo fk u`gwj}k8 jo fk wjclòo
konlokfkr~krkrnju`gwj}krzujwkojf35u`wbljo~`/Jfwju`w~jnjb`olb~`r
r`blkfjr nj fk Njdjor`wék njf Uzjgf`& jo~lnkn njf c`gljwo` ujwzko`& nl` k
b`o`bjwwjbljo~jijo~jzokflr~knj<;b`olb~`rkb~lt`rkfwjnjn`wnj`ujwk
)bl`ojr ilojwkr zglbknkr k f` fkwc` njf ukér
7
/Jf c`gljwo` ujwzko` gkm` jf kb~zkf Uwjrlnjo~j Kfko Ckwbék& uwj`bzukn` u`wu`~joblkfjr ~wkr~`wo`r k fk lotjwrlòo jq~wkomjwk jo jf rjb~`w ilojw` b`i`uw`nzb~` nj fkr uw`~jr~kr f`bkfjr& ak wjru`onln` b`o joìwclbkr ijnlnkr
b`o~wknlbakruw`~jr~kr|akbwlilokfl}kn`kb~ltlnknjrnjolnkrb`i`
‖ko~l)ilojwék’/ K fk djbak& kfczo`r bkr`r nj kbzrkbl`ojr b`o~wk iljigw`rnj cwzu`r b`izol~kwl`r | `wckol}kbl`ojr nj fk r`bljnkn bltlf& ako ~joln`nzn`rk gkrj fjckf | ako rln` kwbaltkn`r u`w dkf~k nj uwzjgkr/& Iër kýo& kf)czokr b`iukûékr ilojwkr ako jqkbjwgkn` fkr ~jorl`ojr r`blkfjr kf b`o~wk~kwdzjw}kr nj rjczwlnkn uwltknkr& tkwlkr nj fkr bzkfjr ako rln` kbzrknkr u`wtl`fkbl`ojr k f`r njwjba`r aziko`r/Jf Ujwý jodwjo~k kb~zkfijo~j zok bwlrlr/ Jr~ë jo mzjc` fk tlkglflnkn njfrjb~`w ilojw` k fkwc` ufk}` jo jf ukér
2
/ Jf c`gljwo` ujwzko`& fk lonzr~wlkilojwk& fkr kcjoblkr n`oko~jr lo~jwokbl`okfjr | fk r`bljnkn bltlf& njgjojiuwjonjw kbbl`ojr zwcjo~jr ukwk k|znkw kf ukér k {zjgwkw jf blbf` kb~zkf
njb`olb~`r&|krjczwkw{zjfkilojwékk|znjkwjnzblwfku`gwj}k|b`o
)~wlgz|k kf njrkww`ff` njf ukér/
B`iukûékr {zj lo~jcwko jf B`o)rjm` Lo~jwokbl`okf nj Ilojwék| Ij~kfzwclk !LBII, | ~ljojo`ujwkbl`ojr jo jf Ujwý Kocf`KijwlbkoGkwwlbhGAU Glffl~`oDwjju`w~ IbI`wkoC`fnDljfnrIl~rzglral Ik~jwlkfrOjsi`o~Oluu`o Iloloc kon Ij~kfrWl` ^lo~`Rzil~`i` Ij~kf Iloloc^jbhTkfjQr~wk~k

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->