Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2013-01-12 Ds Interview Herman Dams

2013-01-12 Ds Interview Herman Dams

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Mark De Quidt

More info:

Published by: Mark De Quidt on Jan 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
‘Gedaan met horen, zien en zwijgen'
zaterdag 12 januari 2013, 03u00 Antwerps procureur Herman Dams wil meer sociale controle
Procureur Herman Dams: ‘De burgers moeten leren dingen zelf op te lossen.' Mashid Mohadjerin
Procureur Herman Dams hertekent zijn beleid en roept de Antwerpenaren op politie en justitiete helpen. ‘Als u gaat slapen en uw gordijntjes dichtdoet, kijk dan eens in uw straat.'Herman Dams, procureur des konings van het Antwerpse parket, liet zich deze weekopmerken met zijn Operatie Patser. In dat proefproject worden jonge mannen die met dureauto's rijden gescreend. De bedoeling is na te gaan of die bolides niet gekocht zijn metcrimineel geld. Als de jongeren geen werk of inkomen hebben en niet kunnen bewijzen dat zehun Mercedes S600 of BMW X 5 met legaal geld hebben gekocht, neemt het parket de autotijdelijk in beslag. Dams riep daarbij op om ook eens op de oprit van onze werkloze buurmante kijken. ‘Staat daar plots een chique cabrio en vind je dat verdacht, meld het dan aan depolitie.'Velen aanhoorden zijn oproep met verbazing. ‘Is hij dan niet bang dat mensen elkaar allemaalgaan verklikken.' Zelf was Dams minstens even verbijsterd door die reacties. ‘Waar slaat datnu op? Waarom zouden mensen niet uit bezorgdheid aan hun wijkagent mogen zeggen: “Gemoet daar in de straat eens kijken, die mensen leven allebei van een uitkering en hun zoontjevan achttien is gisteren met een Porsche thuisgekomen. Dat is toch
straf 
hé, meneer de
 
agent.” Ik moedig dat aan. Mensen schrikken daarvan omdat iedereen wellicht denkt aan zijneigen gezellige buurman die elke zondag de auto wast en een babbeltje slaat. Ik denk niet aandat type buur, wij gaan het zoeken in sociaal achtergestelde wijken met veeluitkeringsgerechtigden. Als die met wagens van 100.000 euro rondrijden, wijkt dat sterk af vanhet te verwachten normgedrag in zo'n wijk. Buurtbewoners stellen zich daar vragen bij energeren zich aan de patserigheid van die bestuurders. Ze rijden te snel, zetten de muziekloeihard en parkeren op het voetpad. Ik ben blij dat mensen alert zijn en dat verdachte of normoverschrijdende gedrag signaleren. Iedereen moet alert zijn.' Als het om een overlastmaatregel gaat, is het dan niet beter de specifieke overlast tebestraffen?‘Het is moeilijker het fenomeen aan te pakken vanuit de verkeerswetgeving. Want dan hebbenwe objectieve vaststellingen nodig. Er moet al een flitscamera staan of een agent metmeetapparatuur om te checken of de muziek niet te luid staat. Bovendien is het én eenoverlastmaatregel én een wapen in de strijd tegen misdrijven. We gaan op zoek naar zichtbaar crimineel vermogen.'Mogen politie en parket zomaar wagens in beslag nemen als de bestuurder niet meteen kanaantonen hoe hij zijn auto heeft gekocht?‘Het is niet zo dat er een heksenjacht is van agenten die zomaar alle dure auto's tegenhouden.Het begint bij de alerte buur die de wijkagent verwittigt of de wijkagent die zelf iets vreemdswaarneemt en die informatie doorspeelt aan de recherche. Die speurders voeren dan eenfinanciële screening uit. Ze gaan eens horen bij de dienst belastingen en bij het OCMW,bijvoorbeeld. Pas als zij vinden dat de rijkdom van de betrokkene niet in overeenstemming ismet zijn inkomen, trekken ze naar de bestuurder. Kan die geen fatsoenlijk inkomenvoorleggen, dan nemen we de auto in beslag zolang dat het onderzoek loopt.'Dat laatste klinkt als de omkering van de bewijslast. De bestuurder moet bewijzen dat hijonschuldig is.‘In het strafrecht moet het parket met bewijzen van iemands schuld komen. Bij fiscalemisdrijven werkt het anders. En hier gaat het strikt juridisch gezien om een witwasonderzoek.We werken net als de fiscus: als die in het huis van een lagere bediende een zwembadaantreft, zal die vragen stellen. Dan moet de betrokkene verklaren hoe hij erin is geslaagd datte betalen. Op die manier is de politie nu ook beginnen te werken. Als mensen daar niet meeakkoord gaan, moeten ze de wet laten veranderen.Jullie doen dus een onderzoek zonder dat er sprake is van een misdrijf.‘We maken inderdaad een beetje de omgekeerde beweging. Meestal starten we eenonderzoek vanuit iemand die betrapt wordt op een misdrijf en dan gaan we op zoek naar degeldstromen die hem dat heeft opgeleverd. Hier stoten we op een geldstroom en gaan we opzoek naar een eventueel misdrijf. We wandelen de weg af naar waar het geld vandaan komt.En blijkt dat het niet om een illegale geldstroom gaat, dan stoppen we. Ik zie geen probleem indie omgekeerde beweging. In een onderzoek naar witwaspraktijken is dat wettelijk.'De krant sprak met een man die pas na vijf maanden zijn auto terugkreeg met de mededelingdat er toch niets aan de hand was (De Standaard, 10 januari). Collateral damage?‘Zo zou ik het niet noemen. Oké, een deel van de mensen die we onderzoeken, zijn bonafide.Maar hoe kunnen onze verdachtmakingen snel ontkracht worden? Doordat de betrokkene
 
heel vlot meewerkt. Als iemand onmiddellijk een papier laat zien dat hij zoveel van zijn broer geleend heeft of een erfenis van de bomma heeft opgestreken, is het snel voorbij. Wiemysterieus doet, kan langer wachten.'‘In ons proefproject hebben we tien onderzoeken gevoerd, in vier dossiers was de pronkerigewagen met misdaadgeld betaald. Het kan niet zijn dat we geen enkele actie meer mogenondernemen omdat we ook zes bonafide mensen hebben gescreend.'Vijf maanden onterecht je auto kwijt zijn, is wel lang.‘In juridische termen is vijf maanden vrij kort. Het betekent ook niet noodzakelijk dat iemandonschuldig is, het betekent dat wij zijn schuld niet kunnen hard maken.'Vanuit welke vraag is het project ontstaan?‘De ergernis over jongeren in opvallend dure wagens leeft al lang. De eerste reactie van elkeBelg is: “Dat zullen ze wel niet met eerlijk geld hebben gekocht”. Gevolgd door: “Waarom doetde politie daar niets aan?”. Nu komt die vraag terug vanuit het OCMW. De assistentes moetendaar discussiëren met mensen over een verminderd leefloon, waarna ze diezelfde mensen inhun opvallende BMW zien wegrijden. Een auto die die assistente nooit bijeen kan verdienen.'De controles gebeuren in bepaalde wijken in Borgerhout. Ruikt dat niet een beetje naar discriminatie?‘Wij viseren geen groepen van mensen, wij viseren normafwijkend gedrag. En dat gedragdoet zich nu eenmaal voor in die wijken. Toeval of niet, het zijn nu eenmaal vooral allochtone jongeren die de zucht voelen naar zulke auto's als statussymbool. En wie wil opvallen, valt nietalleen bij zijn vrienden op, maar ook bij de politie.'‘Het kan niet meer zijn dat politie en parket niet meer mogen optreden omdat ze daarbijmogelijk tegen de schenen kunnen stampen van een of andere minderheidsgroep. Bij deminste controle roept men al dat we een minderheid viseren. Ofwel zijn het de allochtonen,ofwel de werklozen, of de jongeren, of de andersgelovigen enzovoort. Als we hen niet meer mogen controleren, moeten we de boeken sluiten. Iedereen voelt zich wel eenminderheidsgroep. Daar zit onze maatschappij mee gewrongen; de enorme roep naar het “ik”en “aan mij mag je niet raken, ik moet mijn volledige vrijheid hebben”. Mensen dulden geenenkele vorm van controle of toezicht. Tja, dan maak je het wel heel moeilijk voor een overheidom eender welke misdaad nog te bestrijden.'U krijgt tegenwind van advocaten die u aanraden te focussen op de zware misdadigers enwitteboordencriminelen in plaats van op de kleine garnalen.‘Kleine criminaliteit is minstens even maatschappijontwrichtend. Als je de bevolking bevraagtover wat hen het meeste stoort, schrijft niemand boven aan de lijst de witteboordencriminelenof de internationale drugstrafiek. Niemand laat zijn slaap omdat er een boot is aangetroffenmet 800 kilo cocaïne tussen de bananen.
Who cares
, behalve de politie? De burger ligtwakker van het roepen en tieren van jongeren op straat, van agressieve zatlappen, van hetdealen voor zijn huis, zwerfvuil en hondenpoep.'Dat klinkt als de verzuurde Vlaming. Is het niet vreemd om vanuit die verzuring een beleid opte starten?‘Ik vind het ook niet fijn om dat te moeten doen, hé. Maar ik stel vast waar we staan in onze

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->