Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C 107-5-1997

C 107-5-1997

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by Imre Varga

More info:

Published by: Imre Varga on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞIAMENAJĂRII TERITORIULUI
ORDIN NR. 24/Ndin: 19.02.1997
 Având în vedere:- Avizele Consiliului Tehnico-Ştiinţific nr. 156/96;205/96;206/96- în temeiul H.G. nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;- în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 12/1996 şi a Decretului nr.591/1996;- Ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului emite următorul
 ORDIN
 Art. 1 - Se aprobă:" Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termicăla clădiri de locuit" Indicativ C 107/1-97,"Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termicăla clădiri cu altă destinaţie decât cele de locuit" Indicativ C 107/2-97;"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor deconstrucţie ale clădirilor" Indicativ C 107/3-97;"Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice al clădirilor de
 
locuit" Indicativ C 107/4-97;"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor deconstrucţie în contact cu solul" Indicativ CI07/5-97.
 
Art. 2 - Reglementările de la art. 1 intră în vigoare la data publicăriiîn Buletinul Construcţiilor.
 
Art. 3 - Direcţia Programe de Cercetare şi Reglementări Tehnice va
 
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.MINISTRU
 NICOLAE NOICAMINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRIITERITORIULUI
 DIRECŢIA COORDONARE, CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI
 
REGLEMENTĂRI TEHNICE PENTRU CONSTRUCŢII
 
NORMATIV
 
PRIVINDCALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DECONSTRUCŢIE ÎN CONTACT CU SOLUL
Indicativ
C107/5 - 1997
 Elaborat de:INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ŞI TEHNICĂ DECALCUL ÎN CONSTRUCŢII - S.A.Director general:
ing. ŞERBAN STĂNESCU
 Responsabil lucrare:
ing. MIHAELA GEORGESCU
 
Elaboratori:
ing. MOSES DRIMER ing. MIHAELA GEORGESCU
 Avizat de:DIRECŢIA PROGRAME DE CERCETARE ŞI REGLEMENTĂRI
 
TEHNICEDirector:
ing. OCTAVIAN MĂNOIU
 Responsabil de lucrare MLPAT:
arh. DOROTEIA COCHECICUPRINS
 1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE2. ACTE NORMATIVE CONEXE3. DEFINIŢII ŞI SIMBOLURI
 
4. CARACTERISTICI TERMOTEHNICE5. TEMPERATURI DE CALCUL6. DIMENSIUNI DE CALCUL7. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICEALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ÎN CONTACT
 
CU SOLUL7.1. PLACA PE SOL7.2. SUBSOLUL ÎNCĂLZIT, PARŢIAL ÎNGROPAT
 
7.3. DOUĂ SUBSOLURI ÎNCĂLZITE, SUPRAPUSE7.4. SPAŢIU SUBTERAN, ÎNCĂLZIT, COMPLET ÎNGROPAT
 
7.5. SUBSOL NEÎNCĂLZIT, PARŢIAL ÎNGROPAT
 
7.6. SUBSOLURI PARŢIALE
 
7.7. SUBSOL ÎNCĂLZIT + SUBSOL NEÎNCĂLZIT7.8. PEREŢI INTERIORI PE SOL8. EFECTUL APEI SUBTERANE9. DETERMINAREA TEMEPERATURILOR PE SUPRAFŢA
 
INTERIOARĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE ÎN
 
CONTACT CU SOLUL10. VALORI NORMATE
 ANEXE:
 A. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE PĂMÂNTURILOR B. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE UTILIZATE ÎN CADRUL NORMATIVULUIC. CALCULUL NUMERIC AUTOMATD. DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE CORECTATE -
 
VARIANTĂ DE CALCULDl. PLACA PE SOLD2. IZOLAŢII PERIMETRALE LA PLACA PE SOL
 
E. VENTILAREA SUBSOLULUI NEÎNCĂLZITF. INFLUENŢA STRATULUI MOBIL DE APĂ FREATICĂ
 
 
EXEMPLE DE CALCUL
 TABELE CU COEFICIENŢII LINIARI DE TRANSFER TERMIC ŞITEMPERATURI SUPERFICIALE MINIME
 
NORMATIV PRIVIND CALCULULTERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DECONSTRUCŢIE ÎN CONTACT CU SOLULINDICATIV C107/5 - 1997
1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE1.1.
Prezentul normativ se referă la calculul termotehnic, pentru timpul
 
iernii, al elementelor de construcţie în contact termic cu solul.1.2. Prevederile normativului se aplică la elementele de construcţie care
 
delimitează, faţă de sol, spaţiile încălzite şi neîncălzite ale clădirilor de locuit,
 
social culturale şi industriale, în condiţii de exploatare normală.1.3. Prevederile prezentului normativ nu se aplică la elementele deconstrucţie aferente clădirilor şi încăperilor la care se impun cerinţe speciale
 
ale regimului de temperatură şi de umiditate, cum sunt: spaţiile frigorifice, cumediu agresiv, ş.a.1.4. Izolarea termică a elementelor de construcţie în contact cu solul,
 
care delimitează încăperile încălzite, se realizează în vederea asigurăriiclimatului interior impus de cerinţele igienico-sanitare la clădirile de locuit şi
 
social - culturale, de condiţiile necesare desfăşurării muncii şi procesului
 
tehnologic la clădirile industriale, precum şi pentru reducerea, in cât maimare măsură, a consumului de energie şi combustibil în exploatare.1.5. La încăperile neîncălzite delimitate de elemente de construcţie .n
 
contact cu solul, aplicarea prevederilor prezentului normativ: permitedeterminarea temperaturii interioare a acestor spaţii, pe baza unui calcul de
 
 bilanţ termic.1.6. Elementele de construcţie în contact cu solul, care fac obiectul prezentului normativ sunt următoarele:
Elaborat de:
 INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETAREŞI TEHNICĂ DE CALCUL ÎN CONSTRUCŢIII.P.C.T - S.A Bucureşti
 Aprobat de:
 MLPAT - DGRAT - DPCRTcu ordin nr. 24/Ndin 19.02.199*7
 
►plăcile pe sol, amplasate la nivelul terenului sistematizat sau peste acest nivel, pe umplutură;► plăcile de la partea inferioară a subsolurilor şi a altor spaţii
 
subterane;►pereţii de pe conturul exterior al subsolurilor parţial îngropate în pământ şi al demisolurilor;►pereţii de pe conturul exterior al subsolurilor şi al altor spaţiisubterane, complet îngropate;►plăcile de la partea superioară a spaţiilor subterane acoperite cu
 
 pământ;►pereţii de pe conturul interior al subsolurilor parţiale.
 
1.7. Prevederile prezentului normativ se aplică tuturor elementelor deconstrucţie, sau unor părţi din acestea, amplasate sub un plan orizontal caretrece prin pereţii de pe conturul clădirii, situat:- pentru plăcile pe sol - la nivelul superior al pardoselii de la parter;- pentru pereţii de pe conturul interior al subsolurilor parţiale - lanivelul planşeului de peste subsol;- pentru celelalte elemente - la nivelul terenului sistematizat dinexteriorul clădirii.1.8. Normativul este întocmit în următoarele ipoteze generale;- transferul termic se face în regim staţionar;- toate caracteristicile termofizice sunt independente detemperatură;- toate calculele termotehnice se bazează pe calculul numericautomat al câmpului plan, bidimensional, de temperaturi.1.9. Pe baza prevederilor din prezentul normativ se pot determina:-
Rezistentele termice specifice corectate
ale elementelor de construcţie în

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->