Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
16. dn. reda

16. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju
č
lanka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave(Narodne novine, br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001 i 199/2003), VladaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________2007. godine donijela
U R E D B Uo izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvuMinistarstva kulture
Č
lanak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (Narodne novine, br.81/2006, 98/2006, 142/2006 i 59/2007), u
č
lanku 2. iza podto
č
ke 4.22. Konzervatorski odjel uImotskom za podru
č
 je gradova Imotskog i Vrgorca, te op
ć
ina Cista Provo, Šestanovac,Lovre
ć
, Lokvi
č
i
ć
i, Proložac, Podbablje, Zmijavci, Runovi
ć
i i Zagvozd, dodaje se nova podto
č
ka koja glasi:„4.23. Konzervatorski odjel u Vukovaru za podru
č
 je Vukovarsko srijemskežupanije“.Dosadašnja podto
č
ka 4.23. Odjel za arhivsku djelatnost, mijenja se i glasi:„4.24. Odjel za arhivsku djelatnost“.Iza podto
č
ke 5.3. Odjel za informacijsko – dokumentacijske poslove kulturne baštine, dodaje se nova podto
č
ka koja glasi:„5.4. Odjel za digitalizaciju knjižni
č
ne, arhivske i muzejske gra
đ
e“.
Č
lanak 2.
U
č
lanku 6. stavku 2. naziv to
č
ke 4.5. – 4.21. Konzervatorski odjeli, mijenja sei glasi:„4.5. – 4.23. Konzervatorski odjeli“. Naziv to
č
ke 4.23. Odjel za arhivsku djelatnost,mijenja se i glasi:„4.24. Odjel za arhivsku djelatnost“.
Č
lanak 3.
U
č
lanku 7. iza to
č
ke 5.3. Odjel za informacijsko – dokumentacijske poslovekulturne baštine, dodaje se nova to
č
ka koja glasi:
 
„5.4. Odjel za digitalizaciju knjižni
č
ne, arhivske i muzejske gra
đ
eOdjel za digitalizaciju knjižni
č
ne, arhivske i muzejske gra
đ
e obra
đ
uje prijavnice pristigle naPoziv za javne potrebe u kulturi, prati stanje digitalizacije navedenih djelatnosti u RepubliciHrvatskoj, sura
đ
uje sa Vije
ć
em i Uredom projekta Hrvatska kulturna baština, sura
đ
uje saostalim odjelima unutar Uprave za kulturni razvitak i kulturnu politiku i ostalim Upravamaunutar Ministarstva, sura
đ
uje sa Središnjim uredom za e-Hrvatsku na provedbi projekta e-kultura, koordinira rad na portalu Nacionalnog projekta Hrvatska kulturna baština, promoviradigitalizaciju na državnoj i me
đ
unarodnoj razini, osobito u suradnji sa Europskom komisijomi njihovim pokrenutim projektom koordinacija na europskoj razini, te prati mogu
ć
nostsudjelovanja u razli
č
itim projektima i pretpristupnim fondovima.“
Č
lanak 4.
U tabelarnom prikazu okvirnog broja državnih službenika i namještenika,mijenja se okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova izdjelokruga Ministarstva. Novi okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva utvr 
đ
uje se u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe, a kojase ne objavljuje u Narodnim novinama.
Č
lanak 5.
Ministar kulture uskladit
ć
e Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva sodredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.
 
Č
lanak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
 
Klasa:Urbroj:Zagreb, 2007.PREDSJEDNIK 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->