Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17.a. dn. reda

17.a. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
  Na temelju
č
lanka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je nasjednici održanoj ________________ donio
O D L U K Uo proglašenju 2008. godine "Godinom Marina Drži
ć
a"u Republici HrvatskojI.
 U povodu 500-te obljetnice ro
đ
enja Marina Drži
ć
a, godina 2008. proglašava se"Godinom Marina Drži
ć
a" u Republici Hrvatskoj.
II.
 Za pripremu programa obilježavanja "Godine Marina Drži
ć
a" osnovat
ć
e sePo
č
asni odbor, u koji
ć
e se imenovati predstavnici Hrvatskoga sabora, Vlade RepublikeHrvatske, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te pojedinci i predstavnici uglednihznanstvenih organizacija i institucija.Odluku o osnivanju Po
č
asnog odbora donijet
ć
e Predsjedništvo Hrvatskogsabora na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
III.
 Hrvatski sabor 
ć
e biti pokrovitelj svih doga
đ
anja kojima
ć
e se obilježiti"Godina Marina Drži
ć
a".
IV.
 Ministarstvo kulture zadužuje se za operativnu provedbu programa kojima
ć
ese obilježiti "Godina Marina Drži
ć
a".
V.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u Narodnimnovinama.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA
 
O B R A Z L O Ž E N J E
 U 2008. godini navršit
ć
e se to
č
no 500 godina otkako se u Dubrovniku rodioMarin Drži
ć
.Marin Drži
ć
, s nadimkom Vidra (Dubrovnik , 1508. -Venecija, 1567.), bio je  pjesnik, dramati
č
ar i mislilac iznimno nemirna života, dubokog osje
ć
aja za suvremenu muzbilju, virtuozne sposobnosti da vi
đ
eno pretvori u istinsku poeziju – prije svega poeziju scene.Potekao je iz poznate pu
č
anske trgova
č
ke obitelji. Podaci o njegovu životu nepotpuni su,kontroverzni i
č
itaju se kao uzbudljiv roman. Mnogi autori, koji su o njemu pisali, posezali sustoga za oblikom beletrizirane biografije.Bio je svjetski putnik, svjetovni sve
ć
enik, glumac, orguljaš u crkvi, student istudentski rektor u Sieni i bu
č
an sudionik u njezinu studentskom životu, spretan prire
đ
iva
č
 zabava i maskarata, povratnik u rodni grad, tajnik grofa Rogendorfa, zatim kapelan mleta
č
kenadbiskupije i urotnik protiv vlastitoga grada u poznatim pismima vojvodi Cosimu I.Mediciju 1566. Sve to bogato životno iskustvo Drži
ć
je preto
č
io u živo književnostvaralaštvo koje su visoko vrednovali, ne samo doma
ć
i, nego i strani književni historiografi iteatrolozi.Kao i ve
ć
ina renesansnih pisaca zapo
č
eo je ljubavnom poezijom u duhuvladaju
ć
eg petrarkizma objavivši 1551. u Veneciji zbirku
 Pjesni Marina Drži
ć
a ujedno stavljene s mnozim druzim lijepim stvarmi.
Do nas je doprlo drugo i tre
ć
e izdanje iz 1607. i1630. godine. Najve
ć
e estetske domete ostvario je kao dramati
č
ar, u razli
č
itim oblicima pastoralnog teatra te u tzv. eruditskoj komediji. Njegovi dramski tekstovi, koje su izvodileamaterske družine, izazivali su dubrova
č
ku vlastelu koja je u njima vidjela pobunu protivzadanog poretka i opasnost za oligarhijsku vlast.Pisac visoke književne kulture, Drži
ć
je u svome djelu vješto stopio doma
ć
u pu
č
ku tradiciju i dubrova
č
ke literarne prethodnike (strica Džoru Drži
ć
a, Mavra
 
Vetranovi
ć
a i Nikolu Nalješkovi
ć
a) s anti
č
kom tradicijom, suvremenom talijanskom eruditskom komedijomi kazalištem nastalim na njezinim zasadama. Estetski rezultat takve sinteze jest djelo kome uto doba nema premca u Europi. Preuzimaju
ć
i iz spomenutih tradicija osnove poetike ikomediografske tehnike, kao i repertoar motiva i tema, Marin Drži
ć
je stvorio vlastiti,originalni komi
č
ni teatar, utemeljen u doma
ć
oj društvenoj i jezi
č
noj stvarnosti. Drži
ć
evekomedije i pastorale dovode na pozornicu lako prepoznatljiv svijet našijenaca, vila i satira ukojem se
č
esto, kao u izokrenutom zrcalu, prepoznaju sve zna
č
ajke njegova vremena. Kao pjesnik vedre, renesansne glume, poznavao je mane i poroke svojih suvremenika, vješto ocrtavaju
ć
isvijet škrtaca (na tragu Plautove
 Aulularije
), senilnih staraca, slugu, probisvijeta i rogonja. Izrazio je draž pu
č
kog govora i progovorio višesložnim narodnim jezikom. U skupini djela pastoralnog predznaka izdvaja se pastirska igra
Tirena
, koja je imala premijeru 1549., karnevalska komedija
 Novela od Stanca
1551., u kojoj je do punog izražaja došao Drži
ć
ev smisao za stvaranjesituacijske komike.
 
Vrhunski domet ostvario je u komediji
 Dundo Maroje
, izvedenoj 1551. ugradskoj vije
ć
nici. U njoj nemilosrdno secira dubrova
č
ko društvo i neuralgi
č
na mjesta njegoveklasne strukture. U tom djelu, koje specifi
č
nim idiomom razbija konvencije eruditske drame, Drži
ć
 se pokazuje i misliocem o vremenu u kojem živi i o prilikama koje ga okružuju. Na pozornicinjegovi likovi predstavnici su svih slojeva dubrova
č
koga društva, njihov humor stvarakompleksni prostor propitivanja gotovo svih aspekata tadašnjega i budu
ć
ega života.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->