Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wendelius: Underlåtenhet att utse ansvarig utgivare

Wendelius: Underlåtenhet att utse ansvarig utgivare

Ratings: (0)|Views: 933|Likes:
Published by Schournalisten

Mikael Wendelius, underlåtenhet att utse ansvarig utgivare. Solna tingsrätt. Eurocop.

Mikael Wendelius, underlåtenhet att utse ansvarig utgivare. Solna tingsrätt. Eurocop.

More info:

Published by: Schournalisten on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/15/2014

 
SOLNA TINGSRÄTTAvdelning 1
DOM
B 8561-112012-01-25meddelad i
Mål nrPARTER
(Antal tilltalade: 1)
ÅklagareTilltalad
Kammaråklagare Henrik RasmussonPer MIKAEL Wendelius, 800218-0456Justitiekanslern genom internationella åklagarkammaren i StockholmHagalundsgatan 18 Lgh 1002169 63 Solna
Påföljd m.m.
Rotel 1:1SolnaOffentlig försvarare:Advokat Tomas NilssonBox 22016104 22 Stockholm4 kap. 1 § och 6 §yttrandefrihetsgrundlagen
Begångna brott Lagrum
Underlåtenhet att utse ansvarig utgivareDagsböter 40 å 50 krSju Advokater KB
DOMSLUTBrottsofferfondErsättning
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) ombrottsofferfond.Tomas Nilsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 5 218 kr, varav 1 043 kr avser mervärdesskatt. Av denna kostnad ska Mikael Wendelius till statenåterbetala 500 kr.
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 1356171 26 SolnaSundbybergsvägen 508-83 50 66måndag - fredag08:30 - 16:00www.solnatingsratt.domstol.sesolna.tingsratt@dom.se
E-post:
08-561 658 00
1
 
 
SOLNA TINGSRÄTTAvdelning 1Rotel 1:1
 
DOM
2012-01-25B 8561-11
YRKANDEN M.M.
Åklagaren har yrkat ansvar för underlåtenhet att utse alternativt anmäla ansvarigutgivare i enlighet med stämningsansökan, bilaga 1.Mikael Wendelius har förnekat gärningen dels då radiosändningarna har varit avhobbykaraktär och inte riktade till allmänheten, dels då han inte agerat uppsåtligeneller av oaktsamhet.
UTREDNINGEN
Mikael Wendelius har närmare hörd över åtalet uppgett följande. Han och hans brorbörjade på skoj sända webbradio år 2004. Det var en hobbyverksamhet och hananvände sin egen datautrustning. Han köpte till ett särskilt dataprogram förradiosändningar, ett mixerbord och några mikrofoner. Sändningarna skedde frånhans hem och han använde sin hemtelefon vid kontakt med lyssnare m.m. Hanstartade även de två domännamnen www.eurocop.nu och www.lunarcop.se som han alltjämt betalar för.Programidén var att han och hans bror skulle interagera med lyssnarna och att dessaskulle ringa in och lämna tips och idéer och att han och hans bror sedan skullebusringa till personer som lyssnarna lämnat information om.Han har tidigare haft allmänna sändningar av webbradio på www.eurocop.nu.  Under den tid åtalet avser har det dock endast i begränsad omfattning varit möjligtatt lyssna på sändningarna via www.eurocop.nu.Det har däremot varit möjligt att lyssna på sändningarna via www.lunacop.se.Sändningarna har oftast skett på söndagar kl. 19.00
 – 
20.00. De har dock inte skett varje söndag.
2
 
 
SOLNA TINGSRÄTTAvdelning 1Rotel 1:1
 
DOM
2012-01-25B 8561-11För att kunna lyssna på sändningarna via www.lunacop.se måste en person vara registrerad och ha betalat ett valfritt bidrag till verksamheten. Registrering skergenom att en person anger en e-postadress, ett användarnamn och ett lösenord. Såsnart en person betalat får denne bli medlem. Vem som helst får registrera sig ochpersonens identitet framgår inte. En begränsning finns på så sätt att endast ca 70personer åt gången har möjlighet att lyssna på en sändning.Mikael Wendelius tror att de har max 100 användare, varav ca 20 är aktiva ochinteragerar. I polisförhör har han angett att de har ca 100 oaktiverade medlemmaroch ca 70 aktiverade medlemmar. De uppgifterna stämmer inte riktigt.Han har varit inne på Radio- och TV-nämndens hemsida och funderat på om hanvar skyldig att anmäla ansvarig utgivare för sändningarna. Han ansåg dock att detvar oklart vad som gäller. När han såg att det kostade ca 2 000 kr att göra enanmälan, drog han slutsatsen att det endast gällde professionella radiosändningar.Han har haft flera ärenden rörande radiosändningar som JK tagit upp och då har JKinte nämnt att det behövdes en ansvarig utgivare. Han utgick därför ifrån att dettainte behövdes.
DOMSKÄLAnsvarsfrågan
Av 4 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att utgivare av radioprogram skautses av den som bedriver sändningsverksamhet. Utgivaren ska anmälas till Radiooch TV-verket (3 kap 13 § lagen (1991:1559) med föreskrifter påtryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område).I målet är det klarlagt att någon utgivare för radiosändningarna inte utsetts och inteheller anmälts till Radio- och TV-verket.
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->