Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletinul ABRM Nr 2005-1

Buletinul ABRM Nr 2005-1

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Buletinul ABRM - ISSN 1857-4459
Buletinul ABRM - ISSN 1857-4459

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Comisia Abrm Comunicare on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2014

pdf

text

original

 
 AA
SSOOCCIIAA
ŢŢ
IIAA 
BB
IIBBLLIIOOTTEECCAARRIILLOORRDDIINN 
RR
EEPPUUBBLLIICCAA 
MM
OOLLDDOOVVAA
 
BB
UULLEETTIINNUULL 
AABBRRMM 
Publica
ţ
ie periodic
ă
 
NN
RR 
11 22000055 
Chi
ş
in
ă
u2005
 
 Asocia
 ţ 
ia Bibliotecarilor din Republica Moldova
- 2 -
Coordonatori: 
Ludmila COSTIN
– pre
ş
edinte ABRM
Valentina CHITOROAG
Ă
– redactor responsabil
Membrii colegiului redac 
ţ 
ional: 
Tamara BAGHICILudmila CORGHENCIElena COROTENCOLidia KULIKOVSKIIulia T
Ă
T
Ă
RESCU
Design, machetare computerizat 
ă
Renata COZONAC
ă
r ap
ă
rut cu sprijinul financiar al Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
ţ
ii© Asocia
ţ
ia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 2005
 
 Buletinul ABR
- 3 -
EDITORIAL
O informa 
ţ 
ie real 
ă
, bun 
ă
 
ş
i pe care s 
ă
te po 
ţ 
i baza 
LA
 Î 
NCEPUT DE DRUM
Π
n primul articol, din primul num 
ă 
r al oric 
ă 
rui serial nou,exist 
ă 
o tradi 
ţ 
ie de a exprima statutul edi 
ţ 
iei.A
ş 
adar, se ini 
ţ 
iaz 
ă 
editarea unui buletin trimestrial (semestrial) al Asocia 
ţ 
iei Bibliotecarilor din Republica Moldova (BABRM). Buletinul va fi oglinda veridic 
ă 
care va reflecta cele mai importante evenimente din activitatea Asocia 
ţ 
ienoastre profesionale. Materialele publicate vor prezenta probleme 
ş 
i analize relevante de interes comun pentru mediul bibliotecar din republi
ă 
. Claritatea 
ş 
i concizia vor fi atribute importante ale materialelor publicate de BABRM.Posibil, ca 
î 
n tratarea unor probleme, aceste materiale s 
ă 
exprime viziuni 
ş 
i opinii diferite ale autorilor - membri ai ABRM. Deci, oferim paginile publica 
ţ 
iei noastre tuturor doritorilor de a- 
ş 
i expune public g 
â 
ndurile, dat fiind faptul, c 
ă 
nu mai apar piedici 
î 
persoana unor editori sau redac 
ţ 
ii cu subiectivit 
ăţ 
il
ş 
i criteriile proprii de selectare a autorilor 
ş 
i materialelor.Editarea buletinului, a p 
ă 
rut grupului de lucru a fi o metod 
ă 
bun 
ă 
de comunicare.Dorim s 
ă 
fim un ghid necesar pentru bibliotecari, un ghid care va fi 
î 
n aceia 
ş 
i
ă 
sur 
ă 
util at 
â 
t speciali 
ş 
tilor 
î 
ncep 
ă 
tori, c 
â 
ş 
i celor avansa 
ţ 
î 
n domeniu, un ghid din care s 
ă 
ne inform 
ă 
m, s 
ă 
ne inspi
ă 
ş 
i
ă 
ne 
î 
n
ăţă 
m reciproc.Primii pa 
ş 
î 
i putem considera f 
ă 
c
ţ 
i, sper 
ă 
m ca edi 
ţ 
ia s 
ă 
fie de bun augur.Pentru 
î 
nceput avem un reportaj despre Congresul V al Bibliotecarilor din Republica Moldova, informa 
ţ 
ii despre componen 
ţ 
a nominal 
ă 
a Biroului 
ş 
i Consiliului ABRM
â 
ş 
i noilor comisii ale ABRM 
ş 
i despre programul de lucru a acestora.Urmeaz 
ă 
ă 
vedem care va fi impactul apari 
ţ 
iei acestei publica 
ţ 
ii.Faptul c 
ă 
buletinul a ap 
ă 
rut de sub tipar, demonstreaz 
ă 
ă 
 
ş 
i-a g 
ă 
sit locul 
ş 
utilizatorii s 
ă 
i, adic 
ă 
publicul cititor, deoarece buletinul va avea 
î 
n obiectiv 
ş 
i va aborda teme ce 
ţ 
in de valorile spirituale specifice bibliotecii.Spre final 
î 
nc 
ă 
un moment, poate cel mai important, - dorim s 
ă 
devenim o publica 
ţ 
iindispensabil 
ă 
 
î 
n activitatea profesional 
ă 
,
ă 
ne g 
ă 
sim un loc 
î 
n sufletele 
ş 
i inimile voastre.Plec 
â 
nd de la acest g 
â 
nd, v 
ă 
invit 
ă 
m s 
ă 
citi 
ţ 
i buletinul nostru 
ş 
i
ă 
ă 
â 
ne 
ţ 
i al 
ă 
turi de noi.
Valentina Chitoroag 
ă
 director Camera Na 
ţ 
ional 
ă
a C 
ă
ţ 
ii 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->