Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletinul ABRM Nr 2006-1

Buletinul ABRM Nr 2006-1

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Buletinul ABRM - ISSN 1857-4459
Buletinul ABRM - ISSN 1857-4459

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Comisia Abrm Comunicare on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
ASOCIA
Ţ
IA BIBLIOTECARILORDIN REPUBLICA MOLDOVA
BULETINULABRM
Publica
ţ
ie periodic
ă
 
Nr. 1 (3)2006
CHI
Ş
IN
Ă
U2006
 
ASOCIA
Ţ
IA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA2
Coordonatori:
Ludmila COSTIN – pre
ş
edinte ABRMIulia T
Ă
T
Ă
RESCU – redactor responsabil
Membrii colegiului redac 
ţ 
ional:
 Tamara BAGHICIValentina CHITOROAG
Ă
 Ludmila CORGHENCIElena COROTENCOLidia KULIKOVSKI
Machetare computerizat 
ă
:
Valeriu RUSNAC
Num
ă
r editat cu sprijinul
Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu”
ISSN 1857-1034
 © Asocia
ţ
ia bibliotecarilor din Republica Moldova
 
Buletinul ABRM Nr. 1(3)
 
3
MESAJ DE FELICITARE
Dragi colegi!  A devenit deja o frumoas 
ă 
tradi 
ţ 
ie ca la 5 octombrie s 
ă 
se
ă 
rb 
ă 
toreasc 
ă 
 “Ziua Bibliotecarului”. Ne bucur 
ă 
faptul c 
ă 
a fost declarat 
ă 
o zi a biblioteca- rului, profesie care în sec. XXI î 
ş 
i contureaz 
ă 
indispensabilitatea, utilitatea 
ş 
rolul în societate, mai ales în contextul trecerii de la Societatea Informa 
ţ 
ional  
ă 
 la cea a Cunoa 
ş 
terii, precum 
ş 
i ader 
ă 
rii Republicii Moldova la procesul de la Bologna, contribuind la asigurarea calit 
ăţ 
ii înv 
ăţă 
mîntului, cercet 
ă 
rii 
ş 
schimb 
ă 
rii viitorului democratic al  
ţă 
rii.Evolu 
ţ 
ia noilor tehnologii informa 
ţ 
ionale influen 
ţ 
eaz 
ă 
rolul bibliotecilor 
ş 
bibliotecarilor în societate. Noua societate informa 
ţ 
ional  
ă 
constituie în sine o  provocare pentru biblioteci, astfel bibliotecarii, pentru a
ă 
spunde în mod  adecvat situa 
ţ 
iei, depun eforturi substan 
ţ 
iale, manifestîndu-se prin asigurarea serviciilor de calitate, oferirea accesibilit 
ăţ 
ii informa 
ţ 
iei pentru întreaga comunitate 
ş 
i p 
ă 
str 
ă 
rii ei în timp.Este îmbucur 
ă 
tor faptul c 
ă 
în contextul acestor schimb 
ă 
ri se simte o evolu 
ţ 
ie 
ş 
i o cre 
ş 
tere calitativ 
ă 
a imaginii bibliotecarului, fapt condi 
ţ 
ionat de profesiona- lismul, competen 
ţ 
a, în 
ţ 
elepciunea, spiritul inovator, flexibilitatea 
ş 
i alinierea rapid  
ă 
la schimb 
ă 
rile impuse de societatea informa 
ţ 
ional  
ă 
. Astfel, la acest frumos eveniment pentru comunitatea bibliotecar 
ă 
,
ă 
 doresc dragoste pentru activitatea ce o realiza 
ţ 
i, promptitudine, profesiona- lism, realiz 
ă 
ri frumoase, iar imaginea profesiei de bibliotecar s 
ă 
lumineze în toat 
ă 
splendoarea ei.Pre 
ş 
edinte ABRM 
Ludmila COSTIN
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->