Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
persoane fizice

persoane fizice

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by VIOLETA
persoane fizice
persoane fizice

More info:

Published by: VIOLETA on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
Incepand cu data de 1 iulie 2012 s-au adus o serie de modificari in ceea ce priveste regimulcontributiilor sociale datorate de catre persoanele care obtin venituri din activitatiindependente. Afla ce ai de platit la Fisc dupa 1 iulie, cum se calculeaza aceste contributii sicare este modalitatea de declarare a acestora.Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocierifara personalitate juridica datoreaza contributii sociale obligatorii numai pentru
 
sistemul public de pensii si sistemul public de asigurari sociale de sanatate.
Contributia datorata la sistemul de pensii
Persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza o contributie lunara la pensii (integrala sau individuala) dupa cum urmeaza:
• contribuia integrala in cota de 31,3% datorata de catre cei care sunt incadrati incategoriile:
a) intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale; b) membru al unei intreprinderi familiale;c) persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;d) persoana care realizeaza venituri din profesii libere;e) persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;
NOTA:
 NU DATOREAZA CONTRIBUTIA INTEGRALA
la sistemul public de pensii contribuabilii care detin sicalitatea de salariat sau pensionari, cu alte cuvinte cei care: „nu sunt asigurati ai sistemului public de pensii sinu beneficiaza de niciuna din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii, precum si persoanelecare sunt asigurate in sisteme neintegrate sistemului public de pensii ( avocati, clerici si alti).
 
• contributia individuala in cota de 10,5%
datorata de catre cei care sunt incadrati incategoriile de persoane care obtin venituri din activitati independente in regim de retinere lasursa conform art.52, alin.(1) si art.71, lit.d din Codul fiscal:-venituri din drepturi de proprietate intelectuala;-venituri din activitati desfa
ș
urate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivitCodului civil, precum
ș
i a contractelor de agent;-venituri din activitatea de expertiza contabila
ș
i tehnica, judiciara
ș
i extrajudiciara;-venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, carenu genereaza o persoana juridica.- venituri obtinute din :valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in starenaturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitatispecializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentruutilizare ca atare (art.71, lit.d, CF);
NU DATOREAZA contributia la sistemul public de pensii persoanele:
-care obtin venituri din asocieri dintre persoane jurdice romane si persoane fizice nerezidenteromane-care obtin venituri din asocieri cu o microintreprindere-care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in seresi
 
solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificareaarbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole sialtele asemenea; valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentrucolectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare
Baza de calcul la pensiiAlexandru Suteu, specialist in fiscalitate
, explica pentru
AvocatNet.ro
ca baza de calcul pentru contributia la pensii este VENITUL DECLARAT, care nu poate fi mai mic de 35% dincastigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat(2117 lei) si nici maimaredecat echivalentul de 5 ori acest castig (10.585 lei):Adica (pentru anul 2012):a) valoarea minima a contractului de asigurare = 35% x 2.117 lei = 741 lei; b) valoarea maxima a contractului de asigurare = 5 x 2.117 lei = 10.585 lei.Si respectiv:c) valoarea minima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 741 lei = 232 lei;d) valoarea maxima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 10.585 lei = 3.313 lei.
NOTA:
Daca venitul lunar ( rezultat dupa scaderea cheltuielilor deductibile ) este sub nivelul minim mentionat,adica sub 741 lei/luna, nu se datoreaza contributii de asigurari sociale,
atrage atentia Alexandru Suteu.
EXEMPLU:
e) venitul brut 2000 lei;f) cheltuieli deductibile 1500 lei;g) venit net impozabil 500 lei,h) concluzie:
nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Pentru contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit, daca valoarea anuala anormei de venit raportata la 12 luni ale anului este sub valoarea minima de 741 lei, atunci nuse datoreaza contributii de asigurari sociale.
EXEMPLU:
i) valoarea normei anuale de venit: 8500 lei; j) 8500/12= 708 lei;k) Concluzie: 708 lei < 741 lei, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.
Contributia la sanatate
 Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin.(1), lit a-e):a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membrii intreprinderii familiale;c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,
 
- cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul net calculat ca diferenta intreveniturile incasate si chletuilelile efectuate (platite) in scopul realizarii acestor venituriexclusiv contributiile sociale.
 NOTA:
 Daca venitul impozabil se determina pe baza normelor anuale de venit, iar valoarea anula a normei anuale devenit raportata la 12 este mai mica decat salariul minim brut pe tara ( pentru 2012 salariul minim brut pe taraeste de 700 lei), cota de contributie la sistemul de asigurari de sanatate se aplica la valoarea data de salariul minim brut pe economie.
 
Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin.(1), lit g):g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a) - c):
-cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul net determinat pe baza denorme de venit ( sau prin optiune in sistem real) raportat la cele 12 luni ale anului.
Pentru urmatorii contribuabili (art.296^21, alin. (1), lit f si h):
f)
persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, dinactivitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e):- a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;- b) venituri din activitati desfa
ș
urate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum
ș
i a contractelor de agent;- c) venituri din activitatea de expertiza contabila
ș
i tehnica, judiciara
ș
i extrajudiciara;- d) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.
h)
persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, dinactivitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d).- valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurileagricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare,unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare.
-cota de contributie este de 5,5% care se aplica la venitul brut stabilit prin contractulincheiat intre parti la arenda si respectiv diferenta dintre venitul brut si cheltuialadeductibila prevazuta la art. 50 ( cotele de chletuieli forfetare la veniturile din drepturide proprietate intelectuala). Pentru veniturile de la art.296^21, alin.(1) lit. f) baza lunarade calcul nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara.
 NOTA:
 Pentru contributia de sanatate aferenta veniturilor definite la art.52, alin.(1) lit, a-c din Codul fiscal, bazalunara de calcul nu poate fi maimarede 5 salarii medii brute pe economie (10.585 lei),iar daca venitu esteexclusiv nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe tara (700 lei).
 
COMENTARIU:
Potrivit lui Alexandru Suteu, daca pentru veniturile obtinute de cei incadrati in categoriileurmatoare
NU exista limita privind baza de calcul
a contributiei la fondul de sanatate:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->