Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18.PERICOPA (PARAŞA) MISHPAHATIM Exodus capitolele 21– cap. 24 vers 18

18.PERICOPA (PARAŞA) MISHPAHATIM Exodus capitolele 21– cap. 24 vers 18

Ratings: (0)|Views: 102|Likes:

More info:

Published by: dorindavidaurel_1948 on Jan 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
PERICOPA (PARAŞA) MISHPAHATIM Exoduscapitolele
21– cap. 24 vers 18
Capitolul 21
Exodus21
Exodus21
1
1,,Iată legile, pe cari le vei pune înaintealor.
2
2Dacă vei cumpăra un rob evreu, săslujească şase ani ca rob; dar în alşaptelea, să iasă slobod, fără să plăteascănimic ca despăgubire.
3
3Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacăera însurat, să iasă şi nevastă-sa împreună cu el.
4
4Dacă stăpînul lui i -a dat o nevastă, şi aavut fii şi fiice cu ea, nevasta şi copiii să fieai stăpînului lui, iar el să iasă singur.
5
5Dacă robul va zice: ,Eu iubesc pestăpînul meu, pe nevastă-mea şi copiiimei, şi nu vreau să ies slobod,`
6
6atunci stăpînul lui să -l ducă înaintea luiDumnezeu, să -l apropie de uşă sau destîlpul uşii, şi stăpînul lui să -i găureascăurechea cu o sulă, şi robul să rămînăpentru totdeauna în slujba lui.
7
7Dacă un om îşi va vinde fata ca roabă, easă nu iasă cum ies robii.
8
8Dacă nu va plăcea stăpînului ei, care oluase de nevastă, el să -i înlesneascărăscumpărarea; dar nu va avea dreptul s'ovîndă unor străini, dacă nu-şi va ţineacuvîntul.
9
9Dacă o dă de nevastă fiului său, să sepoarte cu ea după dreptul fiicelor.
10
10Dacă -i va lua o altă nevastă, nu vascădea nimic pentru cea dintîi din hrană,
 
 
din îmbrăcăminte, şi din dreptul ei de soţie.
11
11Dacă nu -i face aceste trei lucruri, ea vaputea ieşi, fără nicio despăgubire, fără sădea bani.
12
12Cine va lovi pe altul cu o lovitură demoarte, să fie pedepsit cu moartea.
13
13Dacă nu i -a întins laţuri, şi dacăDumnezeu l -a făcut să -i cadă în mînă, îţivoi hotărî un loc unde va putea să fugă.
14
14Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se deviclenie ca să -l omoare, chiar şi delaaltarul Meu să -l smulgi, ca să fie omorît.
15
15Cine va lovi pe tatăl său sau pe mamasa, să fie pedepsit cu moartea.
16
16Cine va fura un om, şi -l va vinde sau îlva ţinea în mînile lui, să fie pedepsit cumoartea.
17
17Cine va blestema pe tatăl său sau pemama sa, să fie pedepsit cu moartea.
18
18Dacă se vor certa doi oameni, şi unuldin ei va lovi pe celalt cu o piatră sau cupumnul, fără să -i pricinuiască moartea,dar silindu -l să stea în pat,
19
19cel ce l -a lovit să nu fie pedepsit, dacăcelalt se va scula şi se va plimba afară,sprijinit pe un toiag. Numai să -ldespăgubească pentru încetarea lucruluilui şi să -l îngrijească pînă la vindecare.
20
20Dacă un om va lovi cu băţul pe robulsău, fie bărbat fie femeie, şi robul moaresubt mîna lui, stăpînul să fie pedepsit.
21
21Dar dacă mai trăieşte o zi sau două,stăpînul să nu fie pedepsit; căci esteargintul lui.
22
22Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc peo femeie însărcinată, şi o fac doar sănască înainte de vreme, fără altănenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă,pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor.
23
23Dar dacă se întîmplă o nenorocire, veida viaţă pentru viaţă,
24
24ochi pentru ochi, dinte pentru dinte,mînă pentru mînă, picior pentru picior,
 
 25
25arsură pentru arsură, rană pentru rană,vînătaie pentru vînătaie.
26
26Dacă un om loveşte ochiul robului său,fie bărbat fie femeie, şi -l face să-şi piardăochiul, să -i dea drumul, ca despăgubirepentru ochiul lui.
27
27Şi dacă face să cadă un dinte robuluisău, fie bărbat fie femeie, ca despăgubirepentru dintele lui, să -i dea drumul.
28
28Dacă un bou va împunge şi va omorî peun bărbat sau pe o femeie, boul să fie uciscu pietre, carnea să nu i se mănînce, iar stăpînul boului să nu fie pedepsit.
29
29Dar dacă boul avea obicei mai înaintesă împungă, şi stăpînul fusese înştiinţat delucrul acesta, şi nu l -a închis, boul să fieucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sauo femeie, şi stăpînul lui să fie pedepsit cumoartea.
30
30Dacă i se pune stăpînului un preţ pentrurăscumpărarea vieţii lui, va plăti tot ce i seva cere.
31
31Cînd boul va împunge pe un băiat saupe o fată, i se va face după legea aceasta;
32
32dar dacă boul împunge pe un rob, fiebărbat fie femeie, să se dea trei sicli deargint stăpînului robului, şi boul să fie uciscu pietre.
33
33Dacă un om descopere o groapă, saudacă un om sapă o groapă şi n'o acopere,şi cade în ea un bou sau un măgar,
34
34stăpînul gropii să plătească stăpînuluilor preţul vitei în argint, iar vita moartă săfie a lui.
35
35Dacă boul unui om împunge boul unuialt om, şi boul acesta moare, vor vindeboul cel viu şi preţul lui îl vor împărţi; vor  împărţi şi boul mort.
36
36Dar dacă se ştia că boul avea obiceimai înainte să împungă, şi stăpînul lui nu l

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->