Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Gouda, 17 januari

De Krant van Gouda, 17 januari

Ratings: (0)|Views: 568|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Gouda, 17 januari
De Krant van Gouda, 17 januari

More info:

Published by: goudamediagroep on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 3 - 17 januari 2013
0305 29
Gouda heeft goud in handenRadio 538 truck op Goudse marktDe Schouwburg is mijn tweede huis
Gouda bedekt ondereen witte deken
Waar maandagmiddag voorzichtig de eerstevlokken vielen, was Gouda dinsdagochtendbedekt onder een dik pak sneeuw.
Voor kinderen was het een feest om met deslee naar school te gaan of om sneeuwballen-gevechten te houden. Maar voor iedereen dienaar zijn werk of school moest, was het minder leuk. Op de wegen in Nederland stond dinsdag-morgen een recordspits van ruim duizend kilo-meter door sneeuwval, meldde de ANWB. Ook het treinverkeer was ontregeld. Naast de aange- paste dienstregeling in verband met de sneeuw-val, was er dinsdag een storing bij de NS. Daar-naast reden bussen met flinke ver tragingen. InGouda werkten de medewerkers van Cyclusmet man en macht aan het schoonhoudenvan de hoofdwegen. De gladheids bestrijding beperkt zich tot hoofdwegen, wijkontslui-tingswegen en doorgaande fietsroutes. Opwww.gouda.nl is op de kaart met routes tezien waar gestrooid wordt. Alléén deze routesworden gedaan. Uitgangspunt is dat elke wegmaximaal 350 meter van een gestrooide of geveegde weg af ligt. Bij sneeuw worden aan-gepaste routes gereden. Eerst worden de be-langrijkste wegen schoongemaakt en daarna deoverige routes. De gemeente roept Gouwenaarsop zijn of haar eigen huisstoep schoon te vegen.Bij het afval brengstation van Cyclus aan deGoudkade kan iedereen een gratis zak strooi-zout af halen. Maar ondanks de overlast levertde sneeuw gelukkig ook prachtige plaatjes op!
Winkeldieveggeaangehouden
Een dertigjarige vrouw uit Gouda is maandag14 januari aangehouden op verdenking vandiefstal bij twee supermarkten.
Een beveiligingsmedewerker van een super-markt aan de Dunantsingel zag dat de vrouwspullen in haar tas stopte en zonder te be-talen de winkel uit wilde lopen. Hij hield haar daarop tegen. Gewaarschuwde agenten hieldende vrouw aan. De vrouw had ook een tas metspullen van een andere supermarkt bij zich.Toen agenten bewakingsbeelden van die super-markt bekeken, was te zien dat de vrouw ook indeze winkel spullen in haar tas stopte en zonder te betalen de winkel weer verliet. De vrouwheeft een boete van 340 euro gekregen. Desupermarkten hebben haar een winkelverbod opgelegd.Als de vorst zoals nu aanhoudt kunnen devogels buiten best iets extra’s gebruiken.Daarom kunnen kinderen zaterdag 26 januarivetbollen maken en pindasnoeren rijgen opkinderboerderij De Goudse Hofsteden. Tussen13.30 en 15.00 uur kunnen kinderen eenvoederhuisje verven en daaraan een pinda-snoer maken. In het midden komt een zelf-gemaakte vetbol of appel te hangen. Deelnamekost vier euro inclusief een glaasje ranja. Aan-melden kan tot en met vrijdag 25 januari viahans@kinderboerderijgouda.nl of telefonisch(0182) 514 219.
A
Gouda - Kleiweg 80 
INKOOP GOUD EN ZILVER 
Geen onrealistische lokprijzenmaar een eerlijke prijs!Kom gerust eens langs vooreen vrijblijvende taxatie.
ALTIJD DE HOOGSTE CONTANTPRIJS!
 vertrouwd-vakkundig-transparant
Direct contant geld!
Lapis Juwelier
 
 
wijdstraat 16
 
 
2801 KC Gouda
Alle rechten voorbehouden, vraag naar de voorwaarden in de winkel

Is uw sieraad kapot of wilt u wat anders? 
Geef uw sieraad een tweede kans.Laat het repareren of recyclen bij onzereparatie atelier Damar Juwelier.
Voordelige reparatie ineigen atelier 
G   R    A  T   I   S    
 p  o  l   i     j   s  t   b  e  u  r   t   +   c  o  n  t   r   o  l   e   v  a  n   u  w   s  i   e  r   a  d   e  n  
  F i j n  g o u d   b a s i s   b i j  a a n  k  o o p  v a n  n i e u w e  s i e r a d e n



 


Vetbollen en pindasnoeren maken
Ook het Houtmansplantsoen is bedekt met een dikke laag sneeuw (foto Erik van Duijn enDavid Verkaik).
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Onderwijsbijlage
 Zie pagina 13 t/m 20
Opvang dak- enthuislozen
Donderdag 11 januari ging in de regio MiddenHolland om 16.00 uur de ‘winterregeling’ in.Deze regeling garandeert dat dak- en thuis-lozen in de regio beschermd zijn tegen dewinterkou.
In Gouda wordt de opvang van daklozen ver-zorgd door het Leger des Heils. Van maandagtot en met zaterdag kunnen dak- en thuislozenvan 9.00 uur tot 19.00 uur terecht bij Reakt,Hoge Gouwe 65. Op zondag kan gebruik ge-maakt worden van de zaal van het kerkgenoot-schap Leger des Heils, Turfmarkt 111. HetKompas van het Leger des Heils (R. de Beere- broecklaan 2) is tijdens de winterregeling opalle dagen geopend van 19.00 uur tot 9.00 uur in de ochtend.
 
Van donderdag 17 januari tot en met zondag28 februari loopt de expositie metHollandse landschappen op paneel vanSjaak Kaashoek en dieren in brons vanCaroline Hörchner en Joep Verheijden.
Sjaak Kaashoek (1961) studeerde aan de CABK in Kampen en aan de Amsterdamse Hogeschoolvoor de Kunsten en laat zich inspireren door architectuur, natuur en beelden uit zijn leef-omgeving. Van het schilderij van de eikenboommet licht door de bladeren tot rivierenland-schappen en langgerekte bruggen met vaak eenheel bijzonder perspectief. Op de expositie zijnook schetsboeken te zien (niet te koop) met deeerste schetsen van een aantal van de schilde-rijen. Van de schilderijen waar ook een schetsvan beschikbaar is krijgen de kopers van hetschilderij een gesigneerde afdruk van de schets bij het schilderij. Joep Verheijden (1973) isvolledig autodidact. Als 17 jarige begon hij metzijn werk als bronsgieter. Zijn bronzen dierenzijn eigenzinnig, bijzonder gedetailleerd en perfect uitgevoerd. De juist ‘niet knuffelbare’dieren die hij in brons creëert fascineren. Neem bijvoorbeeld trotse papagaaiduiker, de karpers,het vleermuisje, de sierlijke rups of het aan-doenlijke uit het ei kruipende schildpadje.Caroline Hörchner (1961) studeerde aan deAcademie voor Beeldende Vorming in Amers-foort en werkte bij bronsgieterijen in de Betuween in Leerdam. De imposante Pelikaan vanCaroline op de meerpaal verwelkomt de bezoekers al bij binnenkomst en leid deexpositie daarmee prachtig in. Dit beeld is,zoals veel van de beelden van Caroline, eenunicum.Opening en uitleg bronsgieten: Op zondag20 januari is de galerie extra open vanaf 14.00 uur. Geïnteresseerden zijn van hartewelkom om, onder het genot van een drankje, dekunstenaars vanaf 15 uur te ontmoeten in degalerie. Joep Verheijden laat vanaf 15.30 uur zien hoe een bronzen beeld gemaakt wordt metvele voorbeelden en foto’s.
Galerie de Hollandsche Maagd
Oosthaven 28, Gouda, 06-15386063Donderdag en vrijdag 13.00 tot 17.00 uur,zaterdag 11.00 tot 17.00 uur, zondag 20 januari14.00 tot 17.30 uur. En alle dagen op afspraak.Meer informatie: www.dehollandschemaagd.nl
2
GOUDSE GALERIES
Nummer 3, 17 januari 2013Oplage: 69.000 exemplaren
Advertorial
Het gevoel van landschap
 
Nieuw werk bij Galerie Montulet!
Tot en met 23 februari te zien in KunstuitleenGouda de expositie Het gevoel van landschap.Schilder Jan Groenhart dringt diep door in hetlandschap. Aanvankelijk richtte hij zich op hetvlakke Hollandse polderlandschap, later kwa-men daar strandgezichten en het kleurrijkeFranse heuvellandschap bij. Door het toevoe-gen van abstracte elementen raakt Groenhartgevoelsmatig aan de kern van het landschap.Zo ontstaat het gevoel van landschap.Bij de tentoonstelling verscheen het boek Hetgevoel van landschap, over tien jaar schilderen.Het boek is te koop en kost 35 euro. Bij aank-oop krijgt u het boek Jan Groenhart (over deontwikkeling van de schilder tot het jaar 2000)gratis. Uiteraard zolang de voorraad strekt.
Kunstuitleen Gouda Regio
Blekerssingel 40, 2806 AB Gouda.0182 - 522 746, www.kunstuitleengouda.nlDe openingstijden zijn woensdag 13.00 tot17.00 uur, donderdag 13.00 tot 19.00 uur,vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 11.00tot 15.00 uur.Een nieuw jaar met veel nieuw werk van devaste exposanten bij Galerie Montulet. Zowelop het gebied van fijnschilderkunst als sieradenworden nieuwe collecties getoond. Komt u dussnel even een kijkje nemen!Tip: Over 4 weken is het alweer Valentijnsdagen zoals Erasmus het al verwoordde:
Liefde leert je kunst waarderen.
 
Galerie Montulet
Hoge Gouwe 115, 2801 LD GoudaOpen: di. tot en met zo. van 12.00 tot 18.00 uur.Buiten deze tijden ook op afspraak.www.galeriemontulet.nlinfo@galeriemontulet.nl0182 - 33823906 - 28523672Het nieuwe jaar start Honingen met de grootse jubileumexpositie ‘Een kwart eeuw in brons’van Frans van Straaten (1963). Zijn klassiekelijnen, uitgebalanceerde ontwerpen en per-fecte afwerking hebben wederom geresulteerd in een aantal splinternieuwe bronssculpturen,welke hun première beleven op de tentoon-stelling. Daarnaast is een overzicht te zien vansculpturen van de afgelopen jaren. Bij de ten-toonstelling verschijnt tevens het oeuvreboek ‘Een kwart eeuw in Brons’ (144 pagina’s,39,95 euro).Inspiratie haalt Van Straaten ondermeer uitde danskunst, maar ook de kunsthistoriespeelt een grote inhoudelijke rol. Zoals destrakke en monumentale vormen van de oudeEgyptenaren en hun geperfectioneerde detail-lering. Uit de latere Renaissance zijn de ex- pressiviteit van Michelangelo van invloed en bijzonder gecharmeerd is Van Straaten van detegengestelde bewegingen en de suggestie datde wet van de zwaartekracht niet van toepassinglijkt te zijn bij de sculpturen van Giovanni daBologna. Zeker dit laatste element speelt ook een belangrijke rol in zijn werk. De expositie start 17 januari, zondag20 januari van 14.00 tot 17.00 uur is Frans vanStraaten persoonlijk in de galerie aanwezigom zijn werk toe te lichten.
Galerie Honingen
Hoge Gouwe 1272801 LE Gouda0182 – 55 13 66 / 06 – 24 63 81 00www.honingen.comhoningen@honingen.com Open: tijdens de expositie van do. tot en met zo.van 13.00 tot 17.00 uur, daarbuiten op afspraak.
Dieren, bomen, bruggen en landschappen in Galerie de Hollandsche Maagd
U
Overzicht van de tentoonstelling ‘Het gevoel van landschap’ van Jan Groenhart. Links de twee boeken die te koop zijn.
Jubileumtentoonstelling van Frans van Straaten bij Galerie Honingen 
 
Elke maand komt er een iemand uit Gouda aan het woord over zijn of haar passie als vrijwilliger.Deze keer zijn dat van Elly Huisman en Harry List van Taalontmoetingen
3
GEMEENTE / ACTUEEL
De nieuwjaarsreceptie van de gemeenteGouda in het nieuwe stadhuis werd vrijdag11 januari druk bezocht.
Over drie etages waren allerlei activiteiten enoptredens. Zo zorgden Kwartet Snoeshaen,Ensemble Musecology, Klezmerband Kunst- puntgouda, Mannenkoor Gouda’s Liedertafel,Vocaal ensemble Cantare en Close harmony-groep Suppers’s voor optredens in de hal.Ook de Goudse Popschool, Band Café Latte,Harmonie de Pionier, harpiste Heleen Bartlesen Nona gaven acte de presence. Stadsdichte-res Klara Smeets droeg een aantal gedichtenvoor en als hoogtepunt van de receptie was denieuwjaarstoespraak van burgemeester Schoen-maker. Hierin bedankte hij de Gouwenaarsvoor het warme welkom. Hij blikte terug opzijn eerste weken als burgemeester van Goudaen keek vooruit naar de toekomst. Hij wil methet stadsbestuur vol inzetten op het versterkenvan het toeristische profiel van de stad Gouda,met als einddoel een miljoen bezoekers per jaar in 2017.
Samenwerken
Ook noemde hij de minder vrolijke boodschapover de zorgelijke financiële situatie van degemeente Gouda. Maar hij sprak ook zijn ver-trouwen uit: ‘Gouda heeft goud in handen’. “Inde korte tijd dat ik in Gouda ben, heb ik ook mogen ervaren wat een sociale stad Gouda isen wat een bruisende initiatieven hier ontplooid worden. Sleutelwoorden zijn hierbij samenwer-king, betrokkenheid, maar vooral: vrijwilligers.Ik was en ben zeer aangenaam verrast door hetaantal vrijwilligers dat Gouda heeft.” Zijn voor-nemens zijn in één woord te vangen. VolgensSchoenmaker moet 2013 het jaar worden vande samenwerking. “Samenwerking op een aan-tal fronten. Om te beginnen in eigen gemeente:in samenwerking met politie, justitie en alleandere partners moet de goede trend op gebied van veiligheid worden doorgezet. Maar ook desamenwerking met Gouwenaars en bedrijven inGouda is belangrijk.” De volledige nieuwjaars-toespraak van burgemeester Schoenmaker is telezen op www.gouda.nl.
Inbreker aangehoudenAanhouding auto-inbreker
Burgemeester Milo Schoenmaker tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst (foto Theo Lucas).
Schoenmaker: ‘Goudaheeft goud in handen’
Vrijwilligerswerk dat pastKansen voor hetGroene Hart
Toen de financiering van het Oranjefondsvoor ‘Taalontmoetingen’ najaar 2012 ophield,waren alle veertig vrijwilligers het snel eens:“Wij gaan door!”“Als mensen de taal niet beheersen, kunnenze moeilijk deelnemen aan de samenleving”,aldus Elly Huisman, vrijwilligster vanaf het prille begin. “We geven les op drie niveaus.Aan mensen die het Nederlands niet of nauwe-lijks beheersen, cursisten op inburgerings-niveau en aan een groep ter voorbereiding ophet Staatsexamen. Er is een duidelijke ken-tering zichtbaar qua diversiteit, alhoewel hetmerendeel vrouw is. Momenteel is ongeveer zestig procent nog van Marokkaanse afkomst,vroeger was dat honderd procent. Daarnaastmerk je dat het niveau van alle cursistenomhoog gaat. Een leuk voorbeeld hiervan isde advocate uit Peru.” Harry vult aan: “Hetgeven van lessen in groepen is juist vanwegede interactie enorm stimulerend. En het isnatuurlijk efficiënt.” Ik vraag waarom beidendit vrijwilligerswerk zijn gaan doen. “Na mijn pensionering heb ik de vacaturebank van hetVIP geraadpleegd. Ik was altijd al bezig metkennisoverdracht. Taalontmoetingen slootdaar goed bij aan”, antwoordt Harry. Later  blijkt dat hij bij het Europees Instituut vanOpenbaar Bestuur heeft gewerkt, grote projec-ten heeft begeleid en veel tijd in China heeftdoorgebracht. Sinds kort begeleidt hij drieChinese mannen en onlangs is hij gevraagd voor de coördinatie van ‘Taalontmoetingen’.En Elly’s motivatie? “Ik wil deze vrouwenkansen geven die ze nu niet hebben. Door op-leiding vergroten ze hun mogelijkheden op dearbeidsmarkt.Haar achtergrond? Onderwijs-kunde, pedagogiek, HRM en Duits.Het vrijwilligerswerk van deze twee mensenlijkt wel maatwerk! Het past aan alle kanten.
Vrijwilligers InformatiePunt Gemeente GoudaCaroline Wammesvip@gouda.nl Ook zin in vrijwilligerswerk? Kijk op de vacatu-rebank: www.gouda.nl/vip
De drie colleges van Gouda, Woerden enAlphen aan den Rijn hebben de handen ineengeslagen en besloten op 8 januari een helderekoers voor de economie van het Groene Hartte gaan formuleren. Voor de zomer moetenambities en agenda gereed zijn. Deze wordenopgesteld in nauwe samenwerking metkennisinstituten en ondernemers.
 Als het aan de drie colleges ligt (her)pakt hetGroene Hart haar economische positie in deRandstad. Het Groene Hart is van oudsher sterk in de land- en de tuinbouw, de handel ende logistiek. Deze sectoren staan echter steedsmeer onder druk. De Universiteit van Wage-ningen onderzoekt momenteel in opdracht vande gemeente Alphen aan den Rijn in hoeverrehet Groene Hart aan zou kunnen sluiten bij de‘biobased delta’ en (weer) als productieland voor voedsel, energie en andere grondstoffenkan dienen. De uitwerking bevindt zich nogin een pril stadium, zo laten de colleges na ge-zamenlijk overleg weten, maar door direct metzowel de ondernemers als de kennisinstitutenaan de slag te gaan, weten we waar de kansenliggen. Europa en de metropoolregio’s opererensnel, het Groene Hart heeft geen tijd te ver-liezen. Door naast het belang van recreatie entoerisme terug te grijpen op de kracht van het productieland, willen de colleges de regionaleeconomie weer versterken.Flinke nachtvorst, kou en ijspret? Geef mij dezomer maar.
Toelichting
 Nederland is op weg naar een koudegolf metde komende dagen temperaturen tot -10 enveel ijspret.
Geef uw mening op:www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Huwelijksproblemen van bekende Nederlan-ders interesseren mij totaal niet.
Stelling van de Week 
Nummer 3, 17 januari 2013Oplage: 69.000 exemplarenVoetstappen in de sneeuw hebben de politiein Gouda dinsdag 15 januari geleid naar deverdachte van een woninginbraak.
Rond 20.45 uur zag een buurtbewoner dat er twee inbrekers uit een keukenraam van eenwoning aan de Geertruida Hoeve kwamen. Zijhadden een groot computerscherm bij zich. Degewaarschuwde politie ging meteen in de buurtop zoek naar de inbrekers. Op de Hoeven-lust vonden agenten het scherm en afdrukkenvan sportschoenen in de sneeuw. Aangeziener verder geen verse afdrukken in de sneeuwwaren, heeft een agent de sporen gevolgd. Hijkwam uit bij een woning aan de Landluststraat.Daar deed een vijftienjarige jongen open, dievoldeed aan het signalement van één van de in- brekers. Op de verwarming lagen sportschoe-nen te drogen, waarvan de zool overeenkwammet de sporen in de sneeuw bij de televisieen bij de woning aan de Geetruida Hoeve. De jongen is aangehouden. De politie is nog opzoek naar de tweede verdachte.
De politie heeft zaterdag 12 januari om 03.45uur een zeventienjarige Gouwenaar aange-houden op verdenking van inbraak in auto’s.Een melder zag rond 03.40 uur dat een per-soon een ruit van zijn auto op de Abel Tasman-laan insloeg.
De persoon had iets in zijn hand en liep daarnaweg. Een agent die over de Willem Barentszlaanreed zag een persoon de straat over steken. Bijhet zien van de agent rende de persoon opeensweg. De persoon, de zeventienjarige Gouwe-naar, werd kort daarna aangehouden. Bij zijnfouillering werd een stuk glas aangetroffen. Ter  plaatse bleek dat er in vier auto’s was ingebro-ken. Twee andere op de Ridder van Catswegen een vierde op de Büchnerweg. Uit de auto’swerden onder meer een zonnebril, een naviga-tiesysteem en een radio-cd-speler gestolen. De politie doet verder onderzoek naar de inbrakenen naar de betrokkenheid van de verdachte bijandere feiten.
 
98 % Eens2 % Oneens0 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->