Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72. - 22.4

72. - 22.4

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
i 'PRosnFORtdbQiW^yReteie^jA
10000
 
ZagKćb,
 
Ulied"Republike
 
 Aqstrije
 
20
 
Tel:
 
01/
 
3762
 
444
 
Fax:
 
01/
 
3772
 
622
 
Klasa:
 
023-01/13-01/4
 
Zagreb,
 
08.
 
sije
čnja
 
2013.
 
 VLAD
 
REPUBLIKE
 
HRVATKE
 
10000
 
Zagreb,
 
Trg
 
svetog
 
Marka
 
2
 
Predmet:
 
Zas^t^^FM^frio
 
i^itaiijije
 
di?.
 
sdnMtre|e
 
Holy,
 
u
 
vezi
 
sa
 
zakonskim
 
uređenjem
 
dTraRJa
Ča^eidjellatiiiostl
 
-
 
prijedlog
 
odgovora,
 
daje
1
 
se
 
Veza
 
-
 
Vaš
 
broj:
 
Klasa:
 
Q2>
 
12/12-01/1004
 
(Jrbroj:
 
50301
 
W/f6-12-2
 
od
 
28.
 
prosinca
 
2012.
 
Zastupničko
 
pitanje
 
<ir.
 
se.
 
Mfrele*
 
Holy,
 
u
 
vezi
 
sa
 
zakonskim
 
uređenjem
 
dimnjačarske
 
djelatnosti
 
glasi'fcdko
 
blijedi:
 
Zastupialćk&ipitanie:
 
F*larp?aili
 
^d!s'1^e>itblike!
 
Hrvatske
 
posebnim
 
zakonom
 
urediti
 
obavljanje
 
dimnjačarskih
 
djelatnbsti
 
s
totemom
 
na;cfnjenipiij
 
daiminage
 
razwi|ene
 
europske
 
države
 
imaju
 
takav
 
lex
 
specialjs?
 
Hkolike
 
Vfada.
 
<
 
n^
 
,nllanird<
 
»paseibnitirv
 
zakonom
 
urediti
 
ovu
 
djelatnost,
 
na
 
koji
 
način
 
se.piaiiwra
 
uvesti
 
Ted
 
u
 
dimf^Caf^wlk^'je^fzinirmo'
 
važna*
 
djelatnost,
 
ne
 
samo
 
iz
 
pozicije
 
zaštite
 
zraka,
 
a
 
M e
 
i
 
ždra*4lja,;|fudj
 
i
 
životinja,
 
već
 
i
 
te
 
pozicije
 
sigurnost)
 
i
 
zaštite
 
građana
 
i
 
njihove
 
imovine
 
od
 
opastosti
 
od
 
požara?
 
Prijedlog
 
odgovora:
 
Obavljanje
 
dimnjačarskih
 
postova
 
s,e
 
prema
 
odredbama
 
Zakona
 
o
 
komunalnom
 
gospođama
 
pNJ/br.
 
26'/GT3i3ročJšćeni',teksti-!Š2<04,
 
178/04,
 
38/09,
 
79/09,
 
153/09,
 
49/11,
 
84/11,
 
9.0/11
 
i
 
144/12)
 
arnifatra
 
'kbrwuroafmoM
 
djelatna&ću,
 
pod
 
člrne
 
se
 
razumijeva
 
„obveza
 
čišćenja
 
i
 
kontrole
 
dfm,<3Vocff)ih
 
objekata
 
r'uređaja
 
ža
 
loženje".
 
Prema
 
istom
 
Zakonu
 
komunalne
 
djelatnosti
 
»dba^jw
 
se
 
ikab'jawna(
 
služba,
 
te
 
postoji
 
obveza
 
 jedinica
 
lokalne
 
samouprave
 
i
 
osdba
 
koje
 
obavljaju
1
1&
 
djelatnosti
 
da
 
osiguraju
 
trajno
 
i
 
kvalitetno
 
njihovo
 
obavljanjć;
 
U?
 
to,
 
ukazuje
 
se
 
da>
 
 j<e
 
Zak(&iRdm\
l
o,)jedinrcariTi
i
a
 
lokalne
 
i
 
područne
 
(regionalne)
 
samouprave
 
'(NN
 
br;33^1
 
 j60^1,
 
129/05,
 
lOS/O^tZS/pa,
 
35/09
 
i
 
150/11)
 
propisano
 
da
 
komunalne
 
posjava
 
'jetiHitice
 
IdkaJne
 
satnatuptave
 
obavljaju
 
u
 
svom
 
samoupravnom
 
djalokfugw,
 
te
 
da
 
ipiređ
štavničko
 
tijelo
 
'qpcitap,
 
ili,
 
grada;
 
svojom
 
odlukom
 
ili
 
drugim
 
općim
 
aktima
 
utfeđuje
 
obavljanje
 
poslova
 
iz'
 
stfogj
 
samoupravnog
 
djelokruga.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->