Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Materi Basa Sunda maca laporan lalampahan jurnalistij

Materi Basa Sunda maca laporan lalampahan jurnalistij

Ratings: (0)|Views: 396 |Likes:
Published by Ahmad Apandi
Materi Basa Sunda
Materi Basa Sunda

More info:

Published by: Ahmad Apandi on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
K-KUR-010/L1
A.
Maca Laporan Jurnalistik DISANGKA URANG JEPANG
Aya dua welas kota nu jadi pribumi Piala Dunya 2006 di Jèrman téh. Hiji-hijina nyaéta Hamburg, Hannover, Gélsénkirchen, Dortmund, Bérlin, Léipzig, Koeln, Frankfurt,Kaiserlautern, Stuttgart, Nuernbérg, jeung Munchen. Ari Munchén téh
 puseur 
nagara Jérman.Sajero sabulan leuwih, kudu siap pipindahan, ti hiji kota ka kota séjénna. Ti hijistadion ka stadion séjénna. Untung saméméh jung loba tatanya ka ditu-ka dieu. Pangpangnaka nu kungsi lila di Jérman. Lian ti éta rajin macaan brosur nu dikaluarkeun ku panitia.Puguh deui ari mukaan internét mah. Sirikna teu unggal usik, saban aya waktu kosongtina pagawéan. Ku sabab tacan pati lila jadi wartawan, can pati réa nagara nu kaanjangan. KaEropa téh kakara ka Inggris, Spanyol, jeung Itali. Kabéh dina raraga
ngaliput 
maénbal.Pitilupoéeun deui kana derna kajuaraan, kuring geus aya di Jèrman. Ti Jakarta tumpak Garuda. Henteu bisa langsung ka Jérman. Tapi nyimpang heula ka Walanda. Ti dinya gantikapal.
cunduk 
ka kota Munchen, gabung jeung wartawan Indonésia séjénna. Nungguan prungna kajuaraan, henteu bisa ulin sangeunahna. Puguh waé upamangagugu haté mah, hayang ka ditu, hayang ka dieu. Tapi, rék ninggalkeun fan camp téh,
5
TUJUAN
Mampu membaca untuk memahami dan menanggapi bacaan yang berupalaporan jurnalistik, menyebutkan/menyimpulkan dan memahami isi laporanserta menanggapi berbagai aspek laporan (isi, bahasa, dan mekanismepenulisan)
 
K-KUR-010/L1
komo lila-lila teu weléh
melang 
. Sabab loba mawa alat-alat gawé. Diantarana laptop, kaméra, jeung rupa-rupa lénsa. Sieun sabot kuring indit-inditan, aya jelema jahat asup ka jero fancamp. Ari kudu dibabawa jaba
rébo
téh, beurat deuih.Fan camp téh sarua jeung kémah. Ngan eusina leuwih lengkep. aya dapur, kamar mandi, lian ti tempat saré téh. Di unggal kota tempat kajuaraan lumangsung, sok aya fancamp. Saré di fan camp jauh leuwih murah batan di hotél. Upama séwa pangmurahna antarasajuta nepi ka dua juta satengah poé, di fan camp mah cukup saparapatna. Matak kacidalarisna.Bobotoh ti mana-mana, lolobana marilih saré di fan camp. Sabab kajeun daratang tinagara-nagara maju, henteu kabéh jelema baleunghar. Sabalikna urang Indonésia, kajeunnagarana miskin, loba nu ‘ngontrak’ hotél béntang lima. Mangkaning taripna téh aya nu lima juta sapeuting.Sakali mangsa kuring kudu ngaliput pertandingan Inggris jeung Swédia. Tempatna diFIFA World Cup Stadium Colegne, Kota Koeln. Urang Jerman mah nyarebutna: StadionMungersdorfer atawa Rhéin Enérgi Stadion. Gedéna cukup keur 46.120 urang nu lalajo. Kira-kira sarua jeung Stadion Jalak Harupat Bandung.Siga kumaha alusna éta stadion, hésé dicaritakeunana. Jukutna bangun empuk, héjorata kawas buludru. Luhurna bisa ditutup jeung dibuka. Keur ngalusan éta stadion, pamaréntah satempat méakeun waragad Rp 165 milyar leuwih. Ngalusan wungkul èta téh,lain nyieun.Saperti biasa sadatangna ka Kota Koeln, nu pangheulana ditéangan téh tempat pamondokan murah. Cilakana, sakali ieu mah, geus teu bisa ngamangpaatkeun fan camp.Sabab geus béak ku para bobotoh Inggris jeung Swédia.Iwal bobotoh pribumi, bobotoh Inggris téh jumlahna pangréana. Persis kawas bobotohPersib lamun kasawelasan kadeudeuhna maén di Senayan. Keur ngabédakeun gampang pisan. Lian ti kaos nu dipakéna, kalakuanana ogé béda.Biasana téh ngarombongan jeung
 salangar 
. Di urang mah, kira-kira sarua jeungBonék, bobotoh Persébaya. Bonék téh “bondo nékat” indit ti imahna, ukur modal nékad.Tangtu baé bobotoh Inggris mah marekel duit cukup.
 
K-KUR-010/L1
“Haben Sie éin Zimmer fréi?”
cék kuring mah méh-méhan putus asa, ka patugashostél (losmén). Aya kénéh kamar kosong? Naha atuh lain buru-buru ngajawab, kalah malik nanya, “Anjeun urang Jepang?Kuring milu sedih, waktu tim anjeun éléh ku Ustrali,”cenah.“Kuring mah lain urang Jepang. Kuring urang Indonésia”“Urang Indonésia? Rék naon jauh-jauh ka dieu? Apan tim anjeun mah teu milukajuaraan?”“Kuring wartawan. Naha teu meunang wartawan Indonésia ngaliput Piala Dunya?”témbal kuring keuheul.Duka lantaran nénjo beungeut kuring siga nu nyaan ngambek, manéhna buru-burunta dihampura. Teu poho ngabéjaan, teu jauh ti losménna, aya apartemen nu diséwakeun. Pernahna di Hélénenwall Strasse. Nu bogana hiji pangsiunan, ngaranna Guénther Poeperl. Umurna ampir 70 taun.Taripna 39 Euro sapeuting. Kira-kira Rp 500 Rébo. Keur ukuran Jérman mah,
katitih
murah pisan. Kabeneranana téh deuih, Si Opa Poeperl téh kacida bageurna. Atuh urut capékukurilingan néangan pamondokan téh, ahirna asa kaubaran
.
B.PEDARAN
Wacana “Di Sangka Urang Jepang” tèh eusina ngalaporkeun lalampahan anu kaalamanku anu nulis, nya èta kagiatan lumangsungna Kajuaraan Dunya Maènba. Unggal jalma tangtungabogaan cara masing-masing pikeun ngalaporkeun lalampahan atawa hiji kajadian anukaalamanana. Aya jalma anu ngalaporkeunana dina wangun sajak, aya ogè jalma anungalaporkeunana dina wangun berita atawa wawaran.Wacana di luhur mah kaasup kana wangun dèskripsi, nya èta dumasar kana peristiwaanu katempo, kadèngè, jeung karasa. Jalma anu nulis èta laporan di luhur tèh tangtuna ogèdumasar kana pangalamanana.Pikeun ngalaporkeun lalampahan atawa hiji peristiwa nu kungsi kaalaman, urang bisangagunakeun warna (jenis) karangan dèskripsi. Karangan dèskripsi bakal ngagambarkeunatawa nètèlakeun peristiwa dumasar hasil panalingaan panca indera, nya èta anu katempo,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->