Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filipino III QE 2

Filipino III QE 2

Ratings: (0)|Views: 571|Likes:
Published by Dan Rogayan Jr.
Filipino Exam
Filipino Exam

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Dan Rogayan Jr. on Jan 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/18/2013

pdf

text

original

 
 
Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Filipino III 
 
1
 
ST. THOMAS MORE ACADEMY, INC.
 Avenida Rizal St., Molino III, Bacoor CitySY 2012
 –
2013
IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITFILIPINO III
Pangalan: ______________________________ Pangkat: ______________________ Guro: ______________________________ Puntos: ______________________ 
PANGKALAHATANG PANUTO.
Ang hindi susunod sa panuto ay mamarkahang mali.
Anumang bakas ng pagbura o pagpapalit ng sagot ay hindi kikilalanin.
Tanging itim na panitik lamang ang maaaring gamitin sa pagsagot.
I.
 
MAY PAGPIPILIAN.
Piliin ang pinakawastong sagot sa mga sumusunod na pangungusap.Isulat sa patlang ang sagot na nasa malaking titik. _____ 1. Itinatadhana ng batas na ito ang malawakan at pambansang pagpapalawig ngkamalayan at kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa pangangalaga ng kapaligiran. A. Batas Republika Blg. 9729 K. Batas Republika Blg. 9072B. Batas Republika Blg. 9512
 
D. Batas Republika Blg. 9147 _____ 2. Anong batas pangkalikasan ang sumasakop sa pangangalaga at pagpapanatili ngmalinis na katubigan sa bansa? A. Batas Republika Blg. 8749 K. Batas Republika Blg. 8048B. Batas Republika Blg. 9275 D. Batas Republika Blg. 9729 _____ 3. Sa kabuuan ng pananakop ng mga Kastila, lumaganap ang dula na itinatanghal satatlong magkakaibang lugar. Anu-anong mga pagtatanghal ang karaniwangipinalalabas sa tanghalan? A. panuluyan, tibag, pangangaluluwa, karilyoB. duplo, karilyo, sarswela, bugtunganK. karagatan, bugtungan, duplo, dulog-pamanhikanD. senakulo, sarswela, moro-moro, karilyo _____ 4. Tumutukoy sa aliwang varayti na kinapapalooban ng musika, sayawan, mahika atnakakatawang iskit na dinala sa Pilipinas mula sa Amerika noong 1916. A. broadway K. bodabilB. karilyo D. sarswela _____ 5. Ang Bakood Festival ay ipinagdiwang ng mga mamamayan ng Lungsod ng Bacoor kamakailan. Anong tinig ng pandiwa ang inilarawan sa pangungusap? A. balintiyak K. sudlongB. katawanin D. tahasan _____ 6. Tinig ng pandiwa na kung saan ang simuno ang gumaganap ng kilos o galaw. A. tahasan K. sudlongB. katawanin D. balintiyak _____ 7. Alin sa mga sumusunod na lipon ng mga salita ang nakahanay sa pandiwa? A. humandusay, dagabdab, bubot K. sumikad, dinagil, harayaB. nagiyagis, bumalakid, tumanghod D. lindig, nakawil, tagipanglaw
G.
 
D
 ANILO
V
ILLAR
R
OGAYAN
J
R
.S
EAT
N
O
.:
 
 
 
Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Filipino III 
 
2
 
Buwan ng Wika ‘
12 idinaos
Ikatlong Taon humakot ng parangal
ni Jean Pierre D.M. Corpuz
 
IMUS CITY
Upang patatagin angWikang Filipino at palakasin angpagka-Pilipino, ipinagdiwang ng St.Thomas More Academy (STMA) angBuwan ng Wikang Pambansa sa Phase4 Covered Court, Brgy. Pinagbukloddito, Agosto 31.Namayagpag ang IkatlongTaon at nasungkit ang
pangkalahatang kampeonato sa iba’t 
ibang patimpalak na pinangunahan ngKagawaran ng Filipino.Itinampok sa pagdiriwangang paligsahan sa Madulaing
Pagbigkas na may piyesang, “SaHimagsikan, Huwag Kaming Idamay.”
 Nakamit ng IV - St. Robert ang kampeonato sa nasabingpatimpalak na sinundan ng II - St.Lorenzo Ruiz at Grade 7 - St. Charlessa ikalawa at ikatlong gantimpala.Pinatunayan naman ng III
 St. Placid ang kanilangpagkamalikhain at naiibang konseptomatapos makuha ang parangal saPinakamagandang Bulletin Board nasinundan ng IV
St. Rita, II
St.Lorenzo Ruiz at Grade 7
St. Charlessa ikalawa, ikatlo at ikaapat nagantimpala.Napili namangpinakamahusay ang sanaysay niDianne Therese Espanillo (III
St.
Peter) na may pinamagatang “Wika:Buklod ng Bansa.”
 Pumangalawa sa pagsulat ngsanaysay si Kyle Denise Ederadan (III
St. Placid) at pumangatlo si JennylynMobilla (III
St. Philomena).Ginawaran namangpinakamahusay sa pagsulat ng tula siMarmay Lesica Santillana (III
St.Paul) habang naupo sa ikalawa at ikatlong gantimpala sina Jam AngeloRealubit (III
St. Philomena) at JohnPatrick Elnar (III
St. Placid).Samantala, itinayo naman niDenize Allison Cammayo ang banderang III
St. Placid nang makuha niyaang kampeonato sa paggawa ngislogan.Hindi naman nagpahuli sinaCarmela Barroga (IV
St. Raphael) at Hadriyan Gimao (III
St. Peter) nalumuklok sa ikalawa at ikatlonggantimpala sa nasabing paligsahan.Ang mga nagwagi sa bawat patimpalak ay nagkamit ng tropeo,katibayan ng pagkilala at medalya naiginawad nina Bb. Esther M. Moscoso,Punong-guro, at Gng. Avelina C.Ocampo, Ikalawang Punong-guro.Ang taunang pagdiriwang ngBuwan ng Wika ay pinangunahan ngmga guro sa Filipino na sina G. DaniloV. Rogayan Jr. (Ikatlong Taon), G.Russel Gonzales (Una at IkalawangTaon) at G. Marvin Cabrera (Una at Ikaapat na Taon).
“Tatag ng Wikang Filipino,
Lakas ng Pagka-
Pilipino,” ang naging
paksa ng taunang pagdiriwang.
 
 _____ 8. Ang
Imus City
sa binasang balita ay tumutukoy sa pinangyarihan ng balita. Ito aytinatawag na ______________. A. headline K. bannerlineB. byline D. dateline _____ 9. Ang pamatnubay ang masining na buod ng mga impormasyon ng balita. Sa binasanghalimbawa, sa anong talata matatagpuan ang pamatnubay? A. una K. ikatloB. ikalawa D. ikaapat _____ 10.
 Ang “ni Jean Pierre D.M. Corpuz” ay
tumutukoy sa nagsulat ng balita. Ito aytinatawag na __________. A. byline K. bannerlineB. headline D. dateline _____ 11. Ano ang pangunahing paksa ng binasang balita? A. Ang pagpapatatag ng wika at pagpapalakas ng Pagka-Pilipino.B. Ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika.K. Ang paggunita ng Buwan ng Wika at pagpaparangal sa mga nagwagi.D. Ang pagtanggap ng mga tropeo, medalya at katibayan. _____ 12. Sa anong uri nakahanay ang binasang balita? A. Balitang Pambansa K. Balitang LokalB. Balitang Ibayong Dagat D. Balitang Pampalakasan _____ 13. Hindi man ipinapakita nang sunud-sunod, ang pelikula ay nahahati sa simula, gitna atwakas. Ito ay tumutukoy sa anong elemento ng pelikula? A. Scene K. FrameB. Shot D. Act
 
 
Ikalawang Markahang Pagsusulit sa Filipino III 
 
3
 
 _____ 14. Ayon sa kuwentong “Matamis ang Liwanag,”
sa anong pamamaraan ipinakilala niGurong Ignacio ang kanyang anak? A. Pagdaraos ng Piging K. PagtuturoB. Pagpipinta D. Pagsusulat _____ 15.
“Nahihintakutang mga mata ang humanap kay Miling at sa ina. Sa isang sulok, doonnakita ng batang lalaki ang kanyang ina na nakalikmo sa sahig.” Ang pahayag na ito
ay nasa anong uri ng kaganapan ng pandiwa? A. Kaganapang Resiprokal K. Kaganapang KagamitanB. Kaganapang Direksyunal D. Kaganapang Sanhi
Ipasa na ang Freedom of Information Bill!
Malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na karapatan ng mamamayan na malaman angmga nangyayaring transaksyon na ginagawa ng pamahalaan. Karapatang mabatid ang lahat ngpolisiya, proyekto at mga programa ng gobyerno kung saan sangkot ang pera ng taumbayan.Bilang
taxpayers 
, dapat mabatid at malinawan ng mamamayan kung saan napupunta angkanilang ibinabayad.Pero hanggang ngayon, ang panukalang Freedom of Information (FOI) Bill ay hindi panagiging batas. Pawang sa pangarap na lamang ninanamnam ang katuparan ng panukala.Labing-apat na taon nang nakatingga sa kamay ng mga mambabatas at walang makitangliwanag kung kailan aaktuhan. Marami ng panukalang batas ang naipasa sa Kongreso subalitang FOI Bill ay nananatiling naiwan at nalampasan nang nalampasan. Ilang beses nangpinagpaliban ang pagpapasa na labis namang nagbigay ng duda sa mga mambabatas naumakda sa nasabing panukala.Kung ganap na magiging batas ang FOI Bill, maaari nang magkaroon ng
access 
angmamamayan sa lahat ng mga programang ginagawa ng
public officials 
. Malalaman na ngmamamayan kung paano ginagastos ng kanilang
official 
ang pondo. Malalaman ngmamamayan kung ano ang mga pinasok na kontrata at mga kasunduan at maaari nangmakalahok ang mamamayan sa pagsasagawa ng mga desisyon. Malalaman na ngmamamayan kung ano ang ginagawang programa ng
public officials 
para mapabilis angpagbibigay ng serbisyo.
Dalawampu’t anim na taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang diktaduryang
pamahalaan ni Marcos at natikman ng mamamayan ang kalayaan sa maraming bagay subalithilaw pa rin sapagkat ang karapatang malaman ang ginagawa at balak ng pamahalaan ay salatpa rin. Noong 2010, na nangangampanya si Pangulong Noynoy Aquino, sinabi niyangsusuportahan ang FOI Bill. Mahigit dalawang taon na siya sa puwesto subalit nananatilingpangako ang panukalang FOI.Ngayon, kaisa kami sa mga nananawagan na ipasa na ang FOI Bill. Dinggin sana ito nina Aquino, Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Ngayonna ang panahon.
 _____ 16. Ano ang pangunahing ideya ng binuod na teksto? A. Agarang pagpasa ng panukalang Freedom of Information BillB. Ang karapatan ng mga mamamayan na makakuha ng impormasyon.K. Ang pagdududa ng mga mambabatas sa di pag-usad ng FOI bill.D. Ang nakalipas na diktadurya ni dating pangulong Marcos. _____ 17. Sakali mang maipasa ang panukalang batas, ang mga sumusunod ay magigingepekto nito maliban sa isa. A. Pagkakaroon ng
access 
ng mamamayan sa mga programang ginagawa ngmga pampublikong opisyal.B. Kaalaman sa pamamaraan ng paggasta sa kaban ng bayan.K. Pagtikim ng mamamayan ng kalayaan sa maraming bagay.D. Paglahok ng mamamayan sa pagsasagawa ng mga desisyon.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->