Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5.a dn. reda

5.a dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2013

pdf

text

original

 
- PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Na temelju
č
lanka 3. stavak 2. a u vezi s
č
lankom 7. stavak 4. i
č
lankom 9. Zakona oprivatizaciji (Narodne novine, br. 21/96, 71/97, 16/98 i 73/2000), Vlada Republike Hrvatske jena sjednici održanoj _______________ 2010. godine donijela
O D L U K Uo raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 8.073.568 dionicadruštva Brodogra
đ
evne industrije Split d.d., Split,pod posebnim uvjetimaI.
Republika Hrvatska
ć
e u postupku javnog prikupljanja ponuda prodati
8.073.568redovnih dionica društva Brodogra
đ
evne industrije Split d.d.,
Split, Put Supavla 21,upisanog u sudski registar Trgova
č
kog suda u Splitu pod mati
č
nim brojem subjekta (MBS)060175040 (dalje u tekstu: „Društvo“), svaka nominalnog iznosa 60,00 kuna, oznake BIST-R- A, pod posebnim uvjetima i to:
-
5.404.268 dionica Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, Središnji državniured za upravljanje državnom imovinom,
-
914.494 dionica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-
756.445 dionica Hrvatskog fonda za privatizaciju,
-
630.322 dionica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
-
281.162 dionica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
-
60.111 dionica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
-
25.781 dionica Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama,
-
967 dionica Hrvatske šume d.o.o. i
-
18 dionica Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d.
II.
Objedinjeni državni portfelj od 8.073.568 dionica iz to
č
ke I. ove Odluke, ukupnenominalne vrijednosti 484.414.080,00 kuna, što
č
ini 99,78% ukupnog temeljnog kapitalaDruštva, prodaje se po po
č
etnoj cijeni od 1,00 kn i uz obvezne uvjete koje
ć
e posebnomodlukom propisati Vlada Republike Hrvatske.
III.
Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Društva iz to
č
ke I. ove Odlukeobjavit
ć
e se do 15. velja
č
e 2010. godine u doma
ć
em i stranom tisku i na Internet stranicamaHrvatskog fonda za privatizaciju.Rok za podnošenje ponuda je 60 dana od dana objave javnog poziva za prikupljanjeponuda za kupnju dionica Društva u doma
ć
em tisku.
IV.
Za raspisivanje i objavu javnog poziva za prikupljanje ponuda te provedbu postupkaprikupljanja ponuda u skladu s uvjetima ove Odluke zadužuje se Hrvatski fond zaprivatizaciju.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->