Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sajatgep.pdf

Sajatgep.pdf

Ratings: (0)|Views: 827|Likes:
Published by Tibor Gyalog

More info:

Published by: Tibor Gyalog on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

 
IGAZ
Az üzleti terv része a készpénzforgalmi előrejelzésnek cash flow.
 
A teljes tervet nem olvashatják az alkalmazottak 
.
A beható árstratégia ár rugalmas termékeknél alkalmazható.
 
Az amortizáció mindig költség
.A m
űszaki berendezések, gépek járművek közé tartozik a tervező számítógépe
.
A normatív élettartam az eszköz fizikai és gazdasági avulását is figyelembe vevő élettartamot jelenti
.
Az egyéb berendezések, gépjárművek közé tartozik az igazgató gépkocsija
.
A tárgyi eszközök a legkevésbé mobil eszközök, műszaki színvonalunk és összetételük 
.
 befolyásolják az előállított termékek körét és minőségét
.
Bruttó bekerülési érték az eszköz számla szerinti nettó értéke, beleértve az üzembe helyezéssel
.
 bezárólag az eszközzel kapcsolatban felmerülő költségeket
.
A festmény, a munkagépek, az adminisztrátor számítógépe, az igazgató gépkocsija lehet befektetetteszköz
.
A készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök, árukészlet, a vevők tartozásai, a részvények, aházipénztárban található készpénz lehet forgóeszköz.
 
A festmény
 
lehet forgóeszköz
.
A ráfordítás a vállalkozás eredményét csökkenti
.
A kiadás mindig pénzmozgással jár 
.
A bevétel pénzbevételt jelent, azaz pénzmozgással jár, nő a vállalat pénzeszköze
.
Az árbevétel az értékesített vásárolt és a saját termelésű készletek és teljesített szolgáltatások számlázott ellenértéke.
 
A bevétel és az árbevétel egybeeshet, ha például a vállalat kizárólag készpénzért értékesít.
 
A hozam minden olyan tételt, ami növeli a vállalkozás nyereségét,
 
 pénzügyi műveletekből származóhozam, árfolyamnyereség, a kamat, tárgyi eszköz értékesítéséből befolyt összeg,
 
késedelmi kamat.
 
A vállalkozás árpolitikáját meghatározza a termék jellege.
 
Az árpolitika a vállalkozás stratégiájának része, megtervezése közép
-
és hosszú távú
.
Az ártervet az árpolitika alapján lehet elkészíteni
.
Az ártervezés közép
-
és rövid távú, komplex feladat, az alapanyagok és energiahordozók 
.
Ártervének elkészítése, az árszínvonal, és az esetleges árváltoztatások tervezése az ár kialakítása
. M
eglévő ár hatékonyságának vizsgálata, az árdifferenciálás megtervezése.Az árszínvonal tervezésénél figyelembe kell venni azt, hogy általában a vevő előre elhatározza, hogyegy termékért mennyit hajlandó fizetni
.
A termékek árát idő, hely, illetve vevő szerint lehet differenciálni
.A
költség alapú árképzésnél: Ár = költség+árrés Fix árrés, Árrés = költség × haszonkulcs a Költségalapú árképzés százalékkal
:
Árrés = ár × haszonkulcs
 
A lefölöző árstratégiát új termék bevezetésénél használhatjuk 
.
A behatoló árképzésnél kezdetben alacsony az ár, kicsi az árrés, relatíve kicsi a haszon.
 
A behatoló árképzést akkor célszerű használni, ha a termék könnyen utánozható
.
A behatoló árképzésnél fontos, hogy a túl alacsony ár ne sugalljon rossz minőséget.
 
A behatoló árképzés márkanév kialakítására való egy könnye utánozható
 
termék esetén.
 
A termékek árát idő, hely, illetve vevő szerint lehet differenciálni.
 Id
ő szerinti differenciálás történhet az életgörbén elfoglalt helye alapján, szezonalitás szerint máskonjunktúra, ill. dekonjunktúra, napszaktól, piacszegmenstől, a földrajzi helytől függően.
 
A hely szerinti árképzés azaz ár, amiért az adott terméket megvásárolhatjuk egy üzletben, ahelyszínen.
 
A BCG mátrixban a nagy piaci részesedésű és kis piaci növekedésű terméket fejőstehénnek hívjuk.
 
A BCG mátrixban a nagy piaci részesdésű és nagy piaci növekedésű terméket sztárnak hívjuk.A BCG mátrixban a kis piaci részesedésű és kis piaci növekedésű terméket döglött kutyának hívjuk.
 
A BCG mátrixban a kis piaci részesedésű és nagy piaci növekedésű terméket gyereknek hívjuk.
 
A tárgyi adómentesség nem választható.
 
A belföldi magánszemély összes jövedelme lesz a személyi jövedelemadó tárgya
.
Az egyéni vállalkozó átalányadóját a bevételből levont költség hányad után számítja ki.
 
 
A helyi (önkormányzati) adók bevezetésére az önkormányzat jogosul
t.
Közvetlen adó, a magánszemély összes jövedelme után köteles adózni.
 
Az áfa közvetett adó
.
Az áfa alany változás az értékesített termékeik után az áfát nem igényelhetik vissza
.Az
áfa mentes
 
vállalkozásoknak meg kell fizetniük az áfát a beszerzéseik után az eladónak.
 
 Nem igényelhető vissza
 
áfa,
 
ha a fogyasztó fizeti meg
azt.
Az áfát nettó adónak hívják.
 
Az áfa közvetett adó, hozzáadott érték 
-
típusú általános jellege, hogy mindenre kiterjed.
 
Az áfát csak az értékesített termékre kell felszámolni, bevétel esetén.
 
Kkt. Alapításához legalább két tag szükséges, a tagok felelőssége korlátlan, teljes vagyonukkalfelelnek a társaságért más vállalkozásban nem lehetnek korlátlanul felelősök, nem lehetnek egyénivállalkozók, másik kkt tagja vagy bt tagja.
 
Bt. Alapításához legalább két tag bel
-
és kültag szükséges, a beltag korlátlanul felelős másvállalkozásban nem lehet korlátlanul felelős.
 
A kkt tagjai lehetnek természetes személyek és jogi személyiségű társaságok.
 
A bt tagjai lehtnek természetes személyek és jogi személyiségű társaságok kültagja lehet másik bt
vagy kkt tagja.
A kft tagjainak ismerniük kell egymást felelősségük korlátozott.
 
A kft tagjai lehetnek természetes személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, jogi személyiségűtársaságok.
 A kft jegyzett t
őkéje nem lehet kevesebb 500e forintál amely állhat pénzbeli és nem pénzbelihozzájárulásból.
 
Ha a vállalkozó éves nettó árbevétele az üzleti évet megelőző 2 év átlagában nem haladta meg az 50millió Ft
-
t akkor nem kötelező a könyvvizsgálat.
 Eg
yéni vállalkozó lehet belföldin
ek min
ősülő
 
természetes személy, aki cselekvőképes, lakóhelye vanés nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából, vagy külföldinek minősülő természetes személy,akit önálló
 
Váll. Gazd. Célú letelepedésre külön törvény feljogosít, cselekvőképes, tartózkodási
 
engedéllyel rendelkezik és nincs kizárva az egyvállból.Az egyéni vállalkozás csak vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható („alapításdokumentuma”)
.
Az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan nem lehet más társaság korlátlanul felelős tagja és csak egyegyéni vállalkozást alapíthat.Bt. kültagja lehet egy egyéni vállalkozó
.Kkt. tagja lehet egy zrt.
A kft tagja lehet természetes személy, jogi
 
személy és jogi személyiséggel
nem rendelkez
ő társaság
.Kkt tagjai lehetnek Kft, Rt.Bt tagjai lehetnek Kft, Rt (
a kültag lehet még Bt és K 
kt tagja is)Kft tagjai lehetnek 
egy másik Kft, Zrt, Kkt és B
t.
Az egyéni vállalkozó egyszeres könyvvitelt használ.
 A Kft kett
ős könyvvitelt használ.
 A Bt kett
ős könyvvitelt használ.
A Kkt kett
ős könyvvitelt használ.
 A Zrt kett
ős könyvvitelt használ.
 Az Nyrt. Kett
ős könyvvitelt használ.
 
Az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi szemléletű.
 A kett
ős könyvvitel teljesítés szemléletű.
 
Az egyszeres könyvvitel bevételeit akkor számolja el, amikor a számla ellenértéke ténylegesen beérkezik, illetve költségeit akkor számolja el (az amortizációt kivéve), amikor a számla ellenértékétkifizette, azaz pénzmozgás történik.
 A kett
ős könyvvitel a bevételt, költséget akkor számolja el, amikor az értékesítés megtörténik,függetlenül a pénzmozgástól.
 Egy
éni vállalkozónak nincs előírt minimális alaptőke kötelezettsége.
 
Egy közkereseti vagy betéti társaság alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke lehet 2 Ft.
 
Egy közkereseti társaság alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke lehet 3 millió
forint
 
Egy zárt működésű részvénytársaság alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke lehet 20 millió
forint.
Egy zárt működésű részvénytársaság (zrt.) minimális alaptőkéje 5 millió Ft.
 Egy nyitott m
űködésű részvénytársaság (nyrt.) minimális alaptőkéje 20 millió Ft.
 
Egy közkereseti társaság alapításakor a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke lehet 20 millió forint
 
Egy szolgáltatás értékesítése dec. 30
-
án történik. Az ellenérték kifizetése következő év jan. 31. én van.A vevő egyéni vállalkozó a költséget jan
. 31-
én számolja el.
 
A periodikus (ciklikus) készletgazdálkodásra jellemző, ha azonos mennyiséget rendel, hogy azonosidőközönként rendel.
 
Periodikus készletgazdálkodásra jellemző, hogy nehezen fogy ki vagy halmozódik fel a készlet.
 Ha azonos id
őközönként rendelünk 
, de mindig csak annyit, hogy a maximum
készletszintet elérjük,felhalmozódás nem következhet be, de kifogyhatunk a készletekből.
 
A periodikus eszközgazdálkodásnál az utánpótlási időt figyelembe véve extrapolálással tudjuk meghatározni a szükséges mennyiséget.
 
A csillapításos modellnél különböző időközönként azonos mennyiséget rendelünk.
 
A csillapításos modellnél folyamatos készletfigyelésre van szükség.
 
A csillapításos modellnél a rendelés időpontját kell extrapolálni
 
A csillapításos modellnél nagy bizonyossággal nem fogy ki a készlet és fel sem halmozódhat.
 
A készletfigyelés jelentős költségekkel jár.
 
A kétraktáros modellnél figyelőszint van és a készletellenőrzés időszakosan történik.
 
A kétraktáros modellnél ált. azonos mennyiséget rendelünk különböző
 
időközönként.
 
A kétraktáros modellnél ha a készletfogyás változékony akkor magas jelzőszinttel kell dolgozni.
 
A kétraktáros modellnél ha készletfogyás változékony célszerű változó mennyiséget rendelni, hogymax készletünk legyen, és ebben az esetben a mennyiséget extrapolálni kell.
 
Például nemzetgazdasági beruházás, ha egy vállalat egy új berendezést készít magának 
 
Az autópálya
-
építés központi beruházás
.
Pénzeszköz likvidebb, mint a tárgyi eszköz
.
Likviditás: immateriális javak 
 
<tárgyi
 
eszközök 
<befektetett
 pénzügyi eszközök 
<
készletek 
 <
követelések 
<
értékpapírok 
<
 pénzeszközök 
.
 Normatív élettartam figyelembe veszi a gazdasági, technikai avulást.
 
Tényleges élettartam mennyi ideig akarja a vál
lal
kozás
 
ténylegesen működtetni (előre megtervezi)
.
A tényleges élettartam maximális értéke a fizikai élettartam, minimuma az eszköz megtérülésének 
ideje.Els
ődleges másodlagos stb. élettartam az eladott, átruházott, … így kezdődik a következő életciklusa.
 
Gazdaságos élettartamnál a vállalkozás a költsége minimalizálására törekszik, és a
 
létesítés kori
 
(egyszeri) és az üzemeltetés során felmerülő (folyó) költségekből számolja.
 Fedezeti
összeg=
 
Árbevétel
-
Változó
 
költségek 
.
 Nyereség/veszteség= Fedezet – 
 
Összes fix költség
.
Termékfedezet= Egységár – 
 
Egységre jutó változó költség
.
Termék eredménye= Termékfedezet
-
Egységre jutó fix költség
.
A készletek forgási sebessége egyenlő az értékesített készletek önköltsége/ átlagos készletérték vagyárbevétel/ átlagos készletérték.
 
A készletek forgási ideje (átlagos raktározási idő) egyenlő 1/ készletek forgási sebessége.
 A vev
ők forgási sebessége egyenlő a hitelre történő értékesítés árbevétele/ átlagos vevőállomány vagyárbevétel/ átlagos vevőállomány
.A vev
ők forgási ideje (átlagos beszerzési idő) egyenlő 1/ vevők forgási sebessége.
 
Átlagos vevőállomány=
 
átlagos vevőtartozás
.
Az értékesítési tervet a piaci kereslet alapján határozzuk meg.
 
A termelési terv függ az értékesítési tervtől, készletet kell felhalmozni a következő ciklusra így alakul
ki
a gyártandó mennyiség
.
Beszerzési terv a termelési tervből indul ki
.
A készpénzforgalmi előrejelzésbe bele kell venni a folyó költségeket a pénzkiadásoknál, amibe beletartoznak az anyagokra kifizetett számlák, a bérek, a váll
alat
általános
 
költségei
.
Közvetett költségek az igazgatás, az adminisztráció
.
A készpénzforgalmi előrejelzésbe az amortizáció nem számít bele.
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->