Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL (Es) Local Economic Development. LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. TOKIKO GARAPENA ETA ERREGIO GARAPENA (Es)

Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL (Es) Local Economic Development. LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. TOKIKO GARAPENA ETA ERREGIO GARAPENA (Es)

Ratings: (0)|Views: 638|Likes:
Published by EKAI Center

Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL (Es) Local Economic Development. LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. TOKIKO GARAPENA ETA ERREGIO GARAPENA (Es)

Desarrollo Económico Local. DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO REGIONAL (Es) Local Economic Development. LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT (Es) Tokiko Ekonomi Garapena. TOKIKO GARAPENA ETA ERREGIO GARAPENA (Es)

More info:

Published by: EKAI Center on Jan 19, 2013
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/04/2014

 
 
@s ` _jrbglo X`pcr, gt kjcs ljt rcfdcit `ly glstgtutgjl`d pjsgtgjl jr jpglgjl lcgtmcr jf CB@G Icltcr, ljr jf gts spjlsjrs jr suppjrtglo cltgtgcs. CB@G Icltcr sccbs tj kj eusglcss wgtm ijap`lgcs jr ojvcrlaclts ijvcrck gl gts rcpjrts. Uc`kcrs smjudk ec `w`rc tm`t wc a`y m`vc ` ijlfdgit jf gltcrcst tm`t ijudk `ffcit tmc jencitgvgty jf tmgs rcpjrt. Glvcstjrs smjudk ijlsgkcr tmgs rcpjrt `s jldy ` sglodc f`itjr gl a`bglo tmcgr glvcstaclt kcigsgjl.
 
O@U@G@ GLLJV@[GJL ICL[CU, OJGUS 0,@5 AJLKU@OJL [CD> 7;953808; VG[JUG@-O@Y[CG^ 6976;0;3? DCBCG[GJ 6?3?80?=3 KSU@LOJ 6===07358 C-A@GD> glfjHcb`gicltcr.cu f`icejjb.ija/CB@GIcltrc sirgek.ija/CB@GIcltcr
 
 
_jrbglo X`pcr
 
07 kc clcrj kc 5809
 
Kcs`rrjddj Cijlùagij Dji`d KCY@UUJDDJ DJI@D W KCY@UUJDDJ UCOGJL@D
Dji`d Cijljagi Kcvcdjpaclt DJI@D @LK UCOGJL@D KCVCDJXACL[ [jbgbj Cbjljag O`r`pcl` [JBGBJ O@U@XCL@ C[@ CUUCOGJ O@U@XCL@
 
 
@s ` _jrbglo X`pcr, gt kjcs ljt rcfdcit `ly glstgtutgjl`d pjsgtgjl jr jpglgjl lcgtmcr jf CB@G Icltcr, ljr jf gts spjlsjrs jr suppjrtglo cltgtgcs. CB@G Icltcr sccbs tj kj eusglcss wgtm ijap`lgcs jr ojvcrlaclts ijvcrck gl gts rcpjrts. Uc`kcrs smjudk ec `w`rc tm`t wc a`y m`vc ` ijlfdgit jf gltcrcst tm`t ijudk `ffcit tmc jencitgvgty jf tmgs rcpjrt. Glvcstjrs smjudk ijlsgkcr tmgs rcpjrt `s jldy ` sglodc f`itjr gl a`bglo tmcgr glvcstaclt kcigsgjl.
 
O@U@G@ GLLJV@[GJL ICL[CU, OJGUS 0,@5 AJLKU@OJL [CD> 7;953808; VG[JUG@-O@Y[CG^ 6976;0;3? DCBCG[GJ 6?3?80?=3 KSU@LOJ 6===07358 C-A@GD> glfjHcb`gicltcr.cu f`icejjb.ija/CB@GIcltrc sirgek.ija/CB@GIcltcr
 
 
Kcs`rrjddj Cijlùagij Dji`d KCY@UUJDDJ DJI@D W KCY@UUJDDJ UCOGJL@D
0.
 
D`s lucv`s tclkclig`s cl d` ijlicpigùl kc d`s pjdátgi`s kc kcs`rrjddj cijlùagij cl djs p`áscs `v`lz`kjs vgclcl k`lkj ul` ircigcltc rcdcv`lig`
 ’
ijaj cs s`egkj- ` d`s pjdátgi`s rcogjl`dcs y dji`dcs.
5.
 
Yg cd p`pcd kc d`s pjdátgi`s rcogjl`dcs
 ’
`d acljs cl cd àaegtj curjpcj- cstà ircigcltcacltc rcspjlkgclkj ` ul`s dálc`s cstr`tçogi`s quc
 ’
`d acljs kcskc d` pcrspcitgv` oclcr`d kc d` Slgùl Curjpc`- cstàl sgclkj prjorcsgv`acltc id`rgfgi`k`s, lj suickc dj agsaj ijl cd p`pcd `sgol`kj ` d`s pjdátgi`s dji`dcs.
9.
 
D` uegi`igùl kc d`s pjdátgi`s y cstr`tcog`s kc kcs`rrjddj cijlùagij dji`d kcltrj kc ijlicpigjlcs oclcr`dcs cstà rcsudt`lkj kc ul` or`l kgfgiudt`k, y` sc tr`tc kc ijlicpigjlcs tcùrgi`s j kjitrgl`dcs j egcl ijlicpigjlcs cstr`tçogi`s kcfglgk`s ` lgvcd l`igjl`d j rcogjl`d.
;.
 
Kcskc lucstrj pultj kc vgst`, cddj cs `esjdut`acltc dùogij y
 ’
kc `doul` fjra`- cstà gapdáigtj cl d`s prjpg`s i`r`itcrástgi`s kcd cltjrlj dji`d.
3.
 
@ ackgk` quc cd àaegtj ocjoràfgij sc rckuic d`s kgfcrclig`s cstruitur`dcs cltrc uljs y jtrjs cltjrljs sc `ircigclt`l. Lj cs pjsgedc mjajoclcgz`r lcicsgk`kcs lg jenctgvjs cstr`tçogijs p`r` ul` or`l iguk`k j p`r` ul` ija`ri` `oráijd` `dcn`k` kc djs icltrjs prjkuitgvjs.
6.
 
Ijaj ijlsciuclig`, lj sùdj d` sgtu`igùl y jenctgvjs kc d`s cstr`tcog`s kc kcs`rrjddj cijlùagij dji`d sjl csclig`d y cstruitur`dacltc kgfcrcltcs cltrc uljs y jtrjs tcrrgtjrgjs, sglj quc cs ijrrcitj quc `sá sc`.
?.
 
D`s cstruitur`s kcd kcs`rrjddj cijlùagij tcrrgtjrg`d kc ul` kctcragl`k` rcogùl kcecl tclcr, pjr dj t`ltj, ul i`ràitcr `sgaçtrgij. Cstj sgolgfgi` quc d`s cstr`tcog`s prjvglig`dcs j rcogjl`dcs kcecl tclcr cl iuclt` cst` `sgactrá` y, ijlsciucltcacltc, gligkgr kc fjra` aàs j acljs kgrcit` cl uljs u jtrjs tcrrgtjrgjs cl fuligùl kc su rcspcitgv` i`p`igk`k j lcicsgk`k kc kcfglgigùl kc cstr`tcog`s tcrrgtjrg`dcs prjpg`s.
=.
 
D` gapjrt`lig` kcd gapudsj kc cstr`tcog`s kc kcs`rrjddj cijlùagij cl cd àaegtj aulgigp`d, ija`ri`d, prjvglig`d j rcogjl`d tgclc ul` or`l rcd`igùl ijl d`s i`r`itcrástgi`s kcd tcngkj caprcs`rg`d kc i`k` tcrrgtjrgj y, cl ijlirctj, ijl d` kgaclsgùl kc d`s caprcs`s.
7.
 
D`s pjdátgi`s y cstr`tcog`s kc kcs`rrjddj cijlùagij dji`d puckcl tclcr ul` gapjrt`lig` fulk`aclt`d p`r` d`s pcqucð`s caprcs`s agcltr`s quc p`r` d`s or`lkcs caprcs`s tgclkcl ` scr ircigcltcacltc rcdcv`ltcs d`s pjdátgi`s kcs`rrjdd`k`s ` lgvcd rcogjl`d, cst`t`d j glidusj curjpcj. Kcskc cd pultj kc vgst` kc d`s rckcs kc ijljigagcltj, djs àaegtjs gkùlcjs p`r` su ijlfgour`igùl tgclkcl ` scr cd àaegtj dji`d p`r` d`s pyacs y cd àaegtj rcogjl`d cl d`s or`lkcs caprcs`s, m`egtu`dacltc ` tr`vçs kc djs prjicsjs kc idustcrgz`igùl.
08.
 
Cl cstc scltgkj, cd ircigcltc pcsj `trgeugkj `d kcs`rrjddj dji`d cl d`s pjdátgi`s kc kcs`rrjddj cijlùagij tgclc prje`edcacltc ul` rcd`igùl kgrcit` ijl cd i`k` vcz a`yjr rcijljigagcltj kcd p`pcd quc d`s pcqucð`s y ackg`l`s caprcs`s kcscapcð`l cl cd prjorcsj cijlùagij.
00.
 
Cl scltgkj ijltr`rgj fuligjl`l djs irgtcrgjs kc cspcig`dgz`igùl scitjrg`d. D`s `itu`igjlcs cstr`tçogi`s j pjdátgi`s quc rcqugcrcl ul kctcragl`kj lgvcd kc ijlvcroclig` scitjrg`d, pjr r`zjlcs glidusj cst`kástgi`s, tgclkcl ` kcs`rrjdd`rsc ijl aàs f`igdgk`k cl cd cltjrlj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->