Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema- Hotel în centrul istoric - 2011 2012

Tema- Hotel în centrul istoric - 2011 2012

Ratings: (0)|Views: 215 |Likes:
Published by Nistor Iacovici
Universitatea „Spiru Haret”
Facultatea de Arhitectură
Anul universitar 2011-2012
Ciclu secundar, Anul IV,semestrul VIII
Universitatea „Spiru Haret”
Facultatea de Arhitectură
Anul universitar 2011-2012
Ciclu secundar, Anul IV,semestrul VIII

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Nistor Iacovici on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

 
1
Universitatea „Spiru Haret”
Facultatea de Arhitectură
Anul universitar 2011-2012Ciclu secundar,
 
Anul IV,semestrul VIII
 
Proiectul numărul 3 Hotel în centrul istoricLansare temă 20.02.2012, ora 12:00 sala StudioPredare 04.04.2012, orele 15,00-16,30 la Sala 320SusŃinere publică 05 şi 06 aprilie 2012Număr credite 4I DATE GENERALE
Oportunitatea temei.
Proiectul diametralei Buzeşti - Uranus, ce propune o schimbare majoră a Bucureştiului, cuprinde în studiuterenul propus pentru tema în curs Hotel 4*. Ca viitorii arhitecŃi, studenŃii anului 4, se pot confrunta cuproblemele actuale ale oraşului propunând un hotel urban într-un sit demolat, o analiza şi dezbatere aproblemelor curente apărute prin proiect. Prin studiul de analiză de sit se pot familializa cu zonele istoriceimportante ale Bucureştiului şi recentele probleme reale ale oraşului.
 Amplasament 
Terenul destinat realizarii hotelului are o suprafata de cca. 3000 mp şi se situeaza pe stradaBuzeşti, tronsonul cuprins între str. Polizu şi Calea GriviŃei,
având ca vecinătăŃi principale în sit:Spitalul Polizu, blocul construit mai recent la intersecŃia străzii Buzeşti şi Polizu, PiaŃa Matache etc. .Amplasamentul este cuprins în proiectul de lărgire a axei Buzeşti-Berzei binenŃeles cu reglementăriurbanistice specifice:
Procentul de ocupare a terenului va fi de max P.O.T. 80%Coeficent de utilizare teren C.U.T. 3,5Regimul de înălŃime
H max =21m
 
2. ELEMENTE DE TEMA: HOTEL 4* CU 250 LOCURIPrecizări cu privire la amplasament
.Terenul se va considera cel din anexa 1.
Elemente de conformare
FuncŃiunea de hotel se bazeaza pe utilizarea unei travei repetitive, rezultate din dimensionarea camerelor,travei care generează structura ordonata a planului. SuprafaŃă, forma şi orientarea camerelor trebuie să fieidentice sau echivalente.DiferenŃele între camere determină imposibilitatea închirierii, încadrării lor în aceeaşi categorie. Mobilareatipică a camerei de hotel are drept rezultantă o dimensiune optimă de travee, creşterea lăŃimii camereipeste 3,60 m neprezentând avantaje semnificative.
1. SPAłII DESTINATE CAZĂRII
Trebuie să asigure capacitatea minimă de 250 de locuri astfel distribuite: 100 de camere cu două paturi,200 locuri, 15 camere de un pat - 15 locuri, 10 apartamente cu 3 paturi - 30 locuri, 5 camere pentrupersoane cu mobilitate redusă cu 1 pat- 5 locuri.Se admite modificarea cu 5% a numărului de camere sau a raportului între cele 4 categorii.
1a. Dimensionarea celulelor de cazare
SuprafeŃele minime ale acestora sunt:
 
2
Camera 2 paturi cu S utilă = 19 mpCelula de cazare se compune din cameră, vestibul cu dulapuri şi cuier cca. 3mp, baie cca. 4,0 mpprevazută cu lavabou, cadă şi wc având ghena de instalaŃii vizitabilă de pe coridor.Camera de 1 pat cu S utilă = 14 mp şi aceleaşi dotări ca cea pentru 2 paturi;Camera pentru persoane cu mobilitate redusă - are aceeaşi suprafaŃă cu cea de 2 paturi dar are baiautilată special.Apartamentul cu S utilă de aproximativ 50 mp poate fi rezolvat ca o suită de două celule de cazare saupoate avea altă configuraŃie spaŃială. ÎnălŃimea liberă minimă a camerei este de 2.70 mp.
1 b. CirculaŃii orizontale
LăŃime minimă a coridorului de 1,40 m pentru simplu tract şi 1,60 m pentru dublu tract. DistanŃa maximă între două noduri de circulaŃie va fi de 40 m, lungimea maximă a căii de evacuare în cazul evacuării într-unsingur sens este de 20 m. DistanŃele se măsoară între uşa camerei şi uşa de acces în casa scării.
1c. CirculaŃii verticale
 
1c.a. Nodul principal:
asigură legatura între parter, mezanin, etajele de cazare, compus din două lifturi de6 persoane şi o scară cu lăŃimea minimă a rampei de 1,60 m. Se recomandă o rezolvare a scării în douărampe, închisă cu uşi din necesitatea funcŃionării ei ca scară de evacuare în caz de incendiu.Holul de etaj amplasat la sosirea lifturilor va avea suprafaŃa comparabilă cu cea a unei celule de cazareamenajat ca spaŃiu de aşteptare în apropierea lifturilor.
1c.b. Nodul secundar:
compus din: vestibul, scară de evacuare în două rampe cu lăŃimea minimă derampă 1,20 m, ascensor pentru personal, un montcharge şi tub de evacuare gunoi. Va fi amplasat înimediata vecinătate a oficiului de etaj, făcând legatura cu oficiul bucătariei şi cu vestiarele personalului.
1c.c. Oficiul de etaj :
Se prevede un oficiu de etaj pe nivel, cuprinzând: o cameră de odihnă pentru personal de cca. 8 mp ungrup sanitar şi duş, oficiu cu loc de gătit de cca. 6mp, o debara pentru rufe curate/ rufe murdare şi undepozit pentru materiale de curaŃenie. Normele privind clasificarea unităŃilor hoteliere prevăd pentrucategoria de 4 stele un oficiu pentru cameristă la 22-28 camere pe etaj.
2. SpaŃii pentru clienŃi şi vizitatori
 
2a. Parcaje :
Vor fi prevăzute 1 loc de staŃionare pentru autocare, 2-3 locuri pentru taxiuri şi cca. 30 locuri de parcare însubsolul hotelului. Rampele carosabile au panta recomandată de 10 -12%.
2b.Hol de primire :
Intrarea principală se va face printr-un windfang, sau uşă turnantă, protejată cu o copertină sau prinprezenŃa unui portic. Intrarea va fi adaptată accesului persoanelor cu handicap locomotor, prin prezenŃaunei rampe sau acces la aceeaşi cotă cu cea a terenului.Holul principal va face legătura cu toate spaŃiile publice ale hotelului. Holul va avea o suprafaŃă de 300 mpşi va cuprinde: recepŃia, spaŃii de aşteptare şi de conversaŃie, grupuri sanitare.RecepŃia este prevăzută, cu tejghea un spaŃiu pentru 2-3 recepŃioneri (cazare, schimb valutar, informaŃii,rezervări) rastel de chei şi corespondenŃă. În legatură directă cu recepŃia vor fi prevăzute birouri pentrurecepŃioneri, cabina fax, camera valori şi camera pentru bagaje. Zona de recepŃie se amplasează astfel încât să prezinte o vizibilitate optimă asupra accesului principal şi a circulaŃiei principale către cazare.Pentru asigurarea controlului asupra cazării se recomandă ca accesul la mezanin ( dacă acesta există) săse facă pe o scară separată prevăzută din hol.SpaŃiile de aşteptare şi conversaŃie vor fi mobilate cu fotolii şi vor fi retrase din fluxurile principale decirculaŃie.Grupurile sanitare pentru public - 4 cabine separate pe sexe vor fi amplasate lângă barul de zi.
2c.Restaurant cu salon de mic dejun:
va fi dimensionat pentru 160 persoane (1,6 mp/loc). Va avea
 
3
acces din holul hotelului (recomandabil prin zona de bar) cât şi acces direct din exterior, prevăzut cuwindfang, garderobă şi grupuri sanitare. Restaurantul va comunica prin oficiu cu bucatăria generală.SpaŃiile bucătăriei vor fi amplasate la acelaşi nivel cu restaurantul.
2d.Braserie:
dimensionată pentru 60 persoane (1,6 mp/loc) cu acces din exterior. Va fi în legatură cubucătăria. Legătura cu holul hotelului este recomandabilă dar nu obligatorie.
2e. Salon de mic dejun:
80 de locuri cu acces din holul hotelului şi oficiu legat de bucătăria generală sau în cazul în care va fi amplasat la mezanin se va lega cu bucătăria prin intermediul nodului secundar decirculaŃie verticală.
2f. Bar de zi:
cu o capacitate de 30 de locuri, amplasat în zona holului, pe cât posibil va face trecerea spresala de restaurant. Va fi prevăzut cu oficiu minimal şi depozit de băuturi.
2g. SpaŃii pentru comerŃ:
Sunt constituite ca mici puncte de vânzare - florărie, presă, suveniruri, artizanat, etc, organizate în holulprincipal sau la mezanin .
2h.Salon de frizerie, coafura şi cosmetică:
Va avea câte 2-3 locuri de lucru cu anexe minime pentru personal, în suprafaŃă de 50 mp. Se recomandăamplasarea la mezanin.
2i.Piscină agrement:
 O piscină (dimensiune bazin 8x14 m) cu vestiare şi filtru separate pe sexe.
3.SpaŃii pentru personal şi servicii:3a.AdministraŃie:
Se recomandă amplasarea la mezanin, cu acces pe intrarea principală a hotelului birourile administraŃiei( 3-4 birouri de cca. 12 mp fiecare).
3b.Bucătăria generală
Bucătăria generală va fi legată de restaurant şi de nodul secundar prin oficiu şi va furniza preparatelenecesare consumului pentru restaurant, salon de mic dejun şi pentru room service. Se constituie ca unlaborator şi va cuprinde:
Bucătăria caldă -
în suprafaŃă de 48 mp cu acces de la nodul de aprovizionare şi în legătură directă cupreparările, oficiul, spălătoarele de vase şi veselă ;
Preparări -
3 compartimente pentru carne, peşte, legume în suprafaŃă de 32 mp cu acces de la nodul deaprovizionare şi în legătură cu bucătăria caldă ;
Bucătăria rece -
 în suprafaŃă de 30mp, compartimentată şi pentru cofetărie - patiserie, în legatură directăcu oficiul şi bucătaria caldă.- Spălător vase - 10mp, în legatură cu bucătăria caldă, cu tejghea în oficiu.- Spălător veselă - 8mp, în legatură cu bucătăria caldă, cu tejghea în oficiu.
Bar băuturi -
în suprafaŃă de 30 mp în legătură cu nodul de aprovizionare şi oficiul
Cămara de zi -
în suprafaŃă de 10mp, în legătură directă cu nodul de aprovizionare, în apropiere debucătăria caldă şi rece.
3 dulapuri frigorofice-
(90x60cm) în legătură directă cu nodul de aprovizionare, în apropiere de bucătăriacaldă şi rece.
Birou bucătar şef -
, cu o suprafaŃă de 8 mp în apropiere de bucătăria caldă şi rece.
Sală de mese -
pentru personal în suprafaŃă de cca. 22 mp .
Nod de aprovizionare –
de cca. 12mp, cu acces din exterior, scară şi montcharge, în legătură cudepozitele şi vestiarele.
Oficiul-
, face legătura directă sau indirectă între sălile publice de consumaŃie (restaurant, braserie, micdejun) şi bucătărie, cu lăŃimea minimă de 2,8 m. SpaŃiile bucătăriei cu legătură prin tejghea cu oficiul sunt:spălătorul de veselă, bucătăria caldă, bucătăria rece, barul de băuturi. Se va asigura o circulaŃie curată dinnodul de circulaŃie secundar în oficiu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->