Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CĂN CỨ TÍNH THUẾ

CĂN CỨ TÍNH THUẾ

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,436 |Likes:
Published by Hermy Trần

More info:

Published by: Hermy Trần on Feb 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
CĂN CỨ TÍNH THUẾ
I.Giá tính thuế GTGT
1.
Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bánra hoặc cung ứng cho đối tượng khác
 
là giá bán chưa có thuếGTGT.
Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.
Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cáckhoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ màcơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phícơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách nhà nước. Trường hợpcơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán thì giá tínhthuế GTGT là giá bán đã giảm ghi trên hóa đơn.
2.
Đối với hàng hóa nhập khẩu
là giá nhập khẩu tại cửa khẩu +thuế nhập khẩu (nếu có) + thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)Ex: cơ sở nhập khẩu xe ô tô 4 chỗ ngồi nguyên chiếc, giá tínhthuế nhập khẩu là 300.000.000đ/chiếc. Thuế suất nhập khẩu là100%, thuế suất thuế TTĐB là 80%, thuế suất thuế GTGT là 10%.Giải: –Thuế nhập khẩu phải nộp:300.000.000
×
100%= 300.000.000đ- Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp:(300.000.000 + 300.000.000)
×
80%=480.000.000đ- Giá tính thuế GTGT 300.000.000+300.000.000+480.000.000= 1.080.000.000đ- Thuế GTGT phải nộp 1.080.000.000
×
10%= 108.000.000đ* TH hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giátính thuế GTGT là giá hàng
 
hóa nhập khẩu + thuế nhập khẩu xácđịnh theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn giảm.
 
3. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng hoặcđể trả thay lương (trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyếnmãi, quảng cáo theo quy định), giá tính thuế GTGT được xác địnhtheo giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.Ex: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổivới cơ sở B lấy sắt thép, giá bán chưa có thuế là 400.000đ/c. thuếsuất thuế GTGT là 10%.Thuế GTGT phải nộp là :400.000
×
50
×
10% =2.000.000đ4. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cơ sở sản xuất kinh doanhxuất để tiêu dùng không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc chosản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ko chịu thuế GTGT thì phảitinh thuế GTGT đầu ra. Giá tính thuế tính theo giá bán của sảnphẩm, hh, dv cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phátsinh. Đối với hh luân chuyển nội bộ như xuất hh để chuyển kho nộibộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong1 cơ sở sản xuất, kinh doanh ko phải tính, nộp thuế GTGT.5. Đối với dv do phía nước ngoài cung ứng cho các đối tượng tiêudùng ở VN, giá tính thuế GTGT là giá dịch vụ phải thanh toán chophía nước ngoài.Ex: Cty A ở VN thuê một cty nước ngoài sửa chữa tàu biển, giáthanh toán theo hợp đồng phải trả cty nước ngoài là 100tr đ, thuếsuất thuế GTGT là 10%.Thuế GTGT cty A phải nộp:100tr đ
×
10% = 10tr đ6. DV cho thuê tài sản như cho thuê nhà, văn phòng, xưởng, khotàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị…, giá tínhthuế GTGT là giá cho thuê chưa có thuế.
 
Giá cho thuê tài sảnỏa do các bên thỏa thuận được xác địnhtheo hợp đồng. TH pháp luật có quy định về khung giá thuê thì giáthuê được xác định trong phạm vi khung giá quy định.
 
7. Đối với hh bán theo phương thức trả góp, giá tính thuế là giá tính thuế làgiá bán trả 1 lần chưa có thuế GTGT của hh đó ( ko bao gồm lãi trả góp), kotính theo số tiền trả góp từng kì.Ex: Cty kinh doanh xe máy bán xe Honda loại 100cc, giá bán trả 1 lần chưacó thuế GTGT là 25,5trđ( trong đó lãi trả góp là 0,5trđ), giá tính thuế GTGTtính theo giá 25trđ/c.8. Đối với gia công hh, giá tính thuế là giá gia công chưa có thuế GTGT : tiềncông, tiền nhiên liệu, chi phí khác…để gia công do bên nhận gia công phảichịu.9. Đối với xây dựng, lắp đặt:- TH xây dựng, lắp đặt có bao thầu ng/vật liệu, thì giá tính thuế bao gồm cảgiá trị ng/vật liệu chưa có thuế GTGT.Ex: Cty A nhận thầu xd công trình bao gồm cả giá trị vật tư xây dựng, tổng giátrị thanh toán chưa có thuế GTGT là 1.500 trđ, trong đó giá trị vật tư xây dựnglà 1.100 trđ thì giá tính thuế GTGT là 1.500 trđ.
 –
TH xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu thì giá tính thuế là giátrị xd, lắp đặt ko bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT.Ex: Cty A nhận thầu xây dựng công trình, vật tư do bên chủ công trình cấp,giá trị xây dựng chưa có thuế GTGT ko bao gồm vật tư xd là 600tr đ, thì giátính thuế GTGT trong TH này là 600trđ.
 –
TH xd, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giátrị khối lượng xây dựng, giá tính thuế tính theo giá trị hạng mục côngtrình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa cóthuế.Ex: Cty dệt A thuê cty xây dựng B thực hiện xây dựng lắp đặt mở rộng xưởngsản xuất. Tổng giá trị công trình chưa có thuế GTGT là 200 tỷ, trong đó:
Giá trị xây lắp là 80 tỷ.
Giá trị thiết bị cty B cung cấp và lắp đặt 120 tỷ.
Thuế GTGT10% cty B tính thêm : 10%
×
200 tỷ=20 tỷ
Số tiền cty A thanh toán là 200+20=220 tỷ.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Samantha Zuzu liked this
Dung Nguyen liked this
Ninh Le liked this
Tí Nị liked this
doantcqtkd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->