Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
platon banchetul

platon banchetul

Ratings: (0)|Views: 61|Likes:
Published by Silvy Haze
sau despre amor
sau despre amor

More info:

Published by: Silvy Haze on Jan 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
 BANCHETUL
sau
 
DESPRE AMOR(dialog etic)
A.
 În primul rând:
Apolodor, un prieten al lui Apolodor, Glaucon
 B. În al doilea rând:
Socrate
 
Aristodem, Agaton Fedru Pausanias, Eriximah,Aristofan, Diotima, Alcibiade.
APOLODOR
Ş
I UN PRIETEN
 
Introducere Povestitorul Aristodem
 APOLODOR: Sunt în stare, cred, s
ă
v
ă
istorisesc asupra celor ce m
ă
întreba
ţ
i.C
ă
doar mai ieri, venind de-acas
ă
, din Faleros înspre ora
ş
, un cunoscut, z
ă
rindu-m
ă
din spate, m-a strigat de departe. Apoi, a ad
ă
ugat cu ton de glum
ă
:Apolodor, falerianule! Hei, ce, nu te opre
ş
ti pu
ţ
in? M-am oprit
ş
i l-ama
ş
teptat.Ce întâmplare, Apolodor, relu
ă
dânsul. Tocmai te c
ă
utam; voiam
ş
i eu s
ă
 
ş
tiu ceva de la osp
ăţ
ul lui Agaton, unde au fost
ş
i Socrate
ş
i Alcibiade
ş
i atâ
ţ
iaal
ţ
ii. Am auzit c
ă
s-au
ţ
inut atunci cuvânt
ă
ri asupra amorului; dar vezi, nu
ş
tiu ceanume s-a spus. Mi-a povestit unul câte ceva, îns
ă
vorbea
ş
i el... din auzite, ce-aprins de la Fenix al lui Filip. Nu era în stare s
ă
ne spun
ă
lucru l
ă
murit; a ad
ă
ugat îns
ă
c
ă
 
ş
i tu
ş
tii ce-a fost acolo. S
ă
-mi poveste
ş
ti, prin urmare, c
ă
tu e
ş
ti cel mai în drept s
ă
ne împ
ă
rt
ăş
e
ş
ti convingerile prietenului t
ă
u. Spune-mi, mai întâi, aifost ori nu la acel osp
ăţ
?I-am r
ă
spuns:— Pe bun
ă
dreptate
ţ
i s-a p
ă
rut c
ă
povestitorul t
ă
u n-a fost în stare s
ă
spun
ă
ceval
ă
murit, de vreme ce ai r
ă
mas de la el încredin
ţ
at c
ă
adunarea de care teinteresezi a avut loc acum de curând
ş
i c-am participat
ş
i eu.A
ş
a credeam.Da de unde, Glaucon! Nu
ş
tii c
ă
de mul
ţ
i ani Agaton n-a dat p-aici? C
ă
nu-snici trei ani de când am început s
ă
m
ă
duc pe la Socrate
ş
i m-am f 
ă
cut ucenicullui de fiecare zi, dorind s
ă
înv
ăţ
ce predic
ă
 
ş
i face el? Mai înainte de astaumblam
ş
i eu la întâmplare, de colo-colo;
ş
i eram încredin
ţ
at c
ă
fac vreo isprav
ă
.În fapt, m
ă
sim
ţ
eam mai nefericit ca oricine; de pild
ă
, nu mai pu
ţ
in decât tineacum, eu, care credeam c
ă
omul e mai bine s
ă
fac
ă
orice, decât s
ă
se îndeletniceasc
ă
vreodat
ă
cu filosofia!— Las
ă
gluma, zise el,
ş
i spune-mi mai bine când a fost întrunirea?I-am r
ă
spuns:De mult. Eram copii pe vremea când a luat Agaton premiul, la cea dintâitragedie. Osp
ăţ
ul a avut loc a doua zi dup
ă
ce
ş
i-a s
ă
rb
ă
torit biruin
ţ
a
ş
i a adus
 
zeilor, în mijlocul cori
ş
tilor s
ă
i, prinosul de jertfe.- Pe cât se pare, zise el, lucruri vechi de tot. Dar cine
ţ
i le-a povestit? Nu cumva însu
ş
i Socrate?— Da de unde! Mi le-a spus tot cine i le-a istorisit
ş
i lui Fenix, ad
ă
ugai eu. Unulmic de stat, pe nume Aristodem Kydatenianul; unul care umbla totdeaunadescul
ţ
. Fusese fa
ţă
la adunare
ş
i era, pe cât se pare, dintre cei mai aprin
ş
iiubitori ai lui Socrate. De altminteri, l-am întrebat
ş
i pe Socrate despre unele ceauzisem de la dânsul,
ş
i mi-a vorbit la fel.- Atunci de ce nu începi povestirea? zise el. Iat
ă
, drumul ce vom face pân
ă
înora
ş
e potrivit unor c
ă
l
ă
tori ca noi, atât spre a istorisi, cât
ş
i pentru a asculta.
Ş
i astfel, umblând, am dep
ă
nat cele petrecute la banchet. De aceea am
ş
ispus, din capul locului, c
ă
nu m
ă
simt incapabil s
ă
vi le povestesc. Acum iat
ă
,dac
ă
-mi este îng
ă
duit a v
ă
vorbi, m
ă
supun
ş
i-o fac. În ce m
ă
prive
ş
te,
ş
i f 
ă
r
ă
deasta simt o nespus
ă
pl
ă
cere când se discut
ă
filosofie, ori c
ă
am cuvântul eu însumi, ori c
ă
ascult pe al
ţ
ii... afar
ă
de folosul ce cred c
ă
-1 trag. Când,dimpotriv
ă
, se întâmpl
ă
s
ă
v-aud vorbind te miri ce, îndeosebi când v-ascult
ş
ipe voi discutând cu oamenii boga
ţ
i
ş
i înc
ă
rca
ţ
i de afaceri, atunci oftez din adânc
ş
i v
ă
comp
ă
timesc ca pe ni
ş
te prieteni ai lor, care socoti
ţ
i c
ă
face
ţ
i vreo isprav
ă
  în via
ţă
, când de fapt nu face
ţ
i nimic de seam
ă
. Poate c
ă
 
ş
i voi crede
ţ
i despremine c
ă
sunt nefericit. Eu chiar înclin s
ă
iau drept adev
ă
r p
ă
rerea voastr
ă
, cu odeosebire: la mine — când v
ă
plâng — nu-i o simpl
ă
p
ă
rere, ci o
ş
tiu sigur.PRIETENUL LUI APOLODOR: E
ş
ti ve
ş
nic acela
ş
i, Apolodor! Vorbe
ş
ti r
ă
utotdeauna
ş
i de tine
ş
i de al
ţ
ii. Pe cât se pare, consideri nefericit pe orice om, începând cu tine însu
ţ
i, afar
ă
bineîn
ţ
eles de Socrate! Din care fapt
ă
 
ţ
i-a ie
ş
itcândva porecla „furios", nu
ş
tiu; bag seam
ă
îns
ă
c
ă
în sus
ţ
inerile tale e
ş
ti purureaastfel. Te ar
ăţ
i aspru
ş
i cu tine
ş
i cu ceilal
ţ
i, afar
ă
de Socrate.APOLODOR: Preascumpe, s
ă
fie oare a
ş
a de sigur c
ă
, judecându-m
ă
astfel pemine însumi ca
ş
i pe voi, eu sunt cu adev
ă
rat furios
ş
i nebun?PRIETENUL: Nu-i frumos, Apolodor, s
ă
ne h
ă
r
ţ
uim cu astfel de vorbe.
Ş
i nu dauit
ă
rii ce te-am rugat. Spune-ne cuvânt
ă
rile ce s-au
ţ
inut la banchet!APOLODOR: Acele cuvânt
ă
ri au avut cam urm
ă
torul con
ţ
inut... e dar nu! E maibine s-o iau de la început. S
ă
încerc a vi le împ
ă
rt
ăş
i astfel cum mi le-a spus
ş
imie Aristodem.
Prolog Socrate la banchetul lui Agaton
 Deci, iat
ă
. întâlnesc, începe Aristodem, pe Socrate îndat
ă
ce-
ş
i terminasebaia; tocmai î 
ş
i lega sandalele — lucruri pe care le f 
ă
cea cam rar. întrebându-1unde se duce a
ş
a g
ă
tit, zise:S
ă
iau masa la Agaton. Ieri mi-a sc
ă
pat, la s
ă
rb
ă
torirea premiului s
ă
u, maiales c
ă
era
ş
i intimidat în lumea cea mult
ă
de-acolo. Dar i-am promis s
ă
m
ă
ducazi. Iat
ă
de ce m
ă
vezi g
ă
tit: ca s
ă
fiu frumos când vizitez un om frumos! Dar tu,
 
zise Socrate, tu cum te-ai sim
ţ
i dac
ă
b ai binevoi s
ă
vii neinvitat la mas
ă
?
Ş
i eu:— Cum s
ă
m
ă
simt? Voi face cum zici tu.— Atunci urmeaz
ă
-m
ă
, zise. S
ă
stric
ă
m proverbul; s
ă
-1 schimb
ă
m; haide s
ă
 spunem c
ă
 
ş
i „oamenii cumsecade se duc neinvita
ţ
i pe la mesele celor detreab
ă
". Homer e acela care nu numai c-a stricat sensul adev
ă
rat al zic
ă
torii, dar1-a întrebuin
ţ
at
ş
i-n b
ă
taie de joc. Dup
ă
ce prezint
ă
pe Agamemnon ca b
ă
rbatdeosebit de viteaz în r
ă
zboi, iar pe Menelau lupt
ă
tor mole
ş
it, când cel dintâi închina jertfe zeilor
ş
i era la osp
ăţ
, îl pune pe Menelau s
ă
vin
ă
nepoftit la mas
ă
;unul mai r
ă
u care venea la masa altuia mai bun! Auzind asta, gr
ă
i:— Poate
ş
i eu stric proverbul, da nu cum zici tu, Socrate, ci tot ca Homer; adic
ă
 unul prost care se duce neinvitat la masa în
ţ
eleptului.Toate bune, dar nu uita c
ă
 
tu
m
ă
duci;
ş
i atunci, cum ai s
ă
te aperi când nuvoi recunoa
ş
te c-am venit nepoftit, ci voi declara c-am fost chemat de tine?Mergând împreun
ă
, zise Socrate, ne-om sf 
ă
tui pe drum ce s
ă
spunem. S
ă
 pornim dar.Cam astea s-au vorbit între noi, zise Aristodem,
ş
i pe urm
ă
ne-am dus.Socrate îns
ă
, adâncit în gânduri, r
ă
mânea mereu în urm
ă
. Eu îl tot a
ş
teptam,pân
ă
când odat
ă
îmi d
ă
du porunc
ă
s
ă
-mi v
ă
d de drum înainte.Când am ajuns la locuin
ţ
a lui Agaton, am g
ă
sit u
ş
a deschis
ă
. Acolo mi s-a întâmplat, zise el, ceva nostim. Mi-a ie
ş
it înainte un b
ă
iat din-n
ă
untru
ş
i m-acondus unde se aflau ceilal
ţ
i. To
ţ
i erau a
ş
eza
ţ
i la mas
ă
, gata s
ă
-nceap
ă
a mânca.Agaton, cum m
ă
v
ă
zu, zise:La frumos lucru ai venit, Aristodem! Pofte
ş
te acum, te rog, la mas
ă
cu noi.De-ai venit cumva pentru o treab
ă
, amân-o pe mai târziu, deoarece eu
ş
i ieri te-am c
ă
utat spre a te invita, îns
ă
nu te-am putut vedea. Dar cum de nu ne-aduci peSocrate?Eu mi-am întors atunci capul, îns
ă
Socrate nu mai era în urm
ă
.— Cu el am venit doar,
ş
i chiar de dânsul am fost poftit la aceast
ă
mas
ă
, zisei.Frumos lucru... ce-ai
ă
cut; dar unde-i el?— Venea dup
ă
mine pân
ă
adineauri; m
ă
mir
ş
i eu unde s
ă
fi r
ă
mas acum!B
ă
iete, strig
ă
Agaton; nu vrei tu s
ă
ni-1 cau
ţ
i pe Socrate
ş
i s
ă
ni-1 aduci aici?Aristodem, tu întinde-te colea, lâng
ă
Eriximah. B
ă
iatul s
ă
-i stropeasc
ă
 picioarele, ca s
ă
se poat
ă
a
ş
eza.În clipa aceea un sclav ap
ă
ru
ş
i ne spuse c
ă
Socrate
ş
edea retras în poartaunei case vecine. El sta nemi
ş
cat acolo; sta în picioare
ş
i nu voia s
ă
intre, de
ş
iera rugat.Ciudat lucru ne spui, zise Agaton. N-ai vrea s
ă
-1 strigi? Mi-e team
ă
c
ă
-1sc
ă
p
ă
m.Ba nu, r
ă
spunse Aristodem; l
ă
sa
ţ
i-1, acesta-i obiceiul lui. Se retrage a
ş
a,câteodat
ă
,
ş
i st
ă
pironit te miri unde. Sunt sigur c
ă
va veni îndat
ă
; tocmai de-aceea, nu-1 stingheri
ţ
i, ci l
ă
sa
ţ
i-1 în pace.Bine, s
ă
facem a
ş
a, zise Agaton, dac
ă
g
ă
se
ş
ti cu cale. B
ă
ie
ţ
i, de-acum pute
ţ
i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->