Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 20 - Izvješće o ispunjenju obveza

Poglavlje 20 - Izvješće o ispunjenju obveza

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jan 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2013

pdf

text

original

 
 Republika Hrvatska
Izvješće o ispunjavanju obveza
izpoglavlja 20.
 – 
 
Poduzetništvo i industrijska politika
 
Bruxelles, 28. travnja 2008.
 
2
IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU OBVEZA
 IZ POGLAVLJA 20.
 – 
 
PODUZETNIŠTVO I IND
USTRIJSKA POLITIKAk
oje obuhvaća razdoblje od 21. prosinca
2006. (formalno otvaranje pregovora opoglavlju 20. ) do travnja 2008.I.
 
NAĈELA PODUZETNIŠTVA I INDUSTRIJSKE POLITIKE
 
 
Industrijska politika
Vlada Republike Hrvatske usvojila je 4. listopada 2007. d
okument Industrijska politika
Republike Hrvatske u pripremama za pristupanje Europskoj uniji
(u daljnjem tekstu:Strategija industrijske politike). Nakon konzultacija s Europskom komisijom Strategijaindustrijske politike je revidirana te izmijenjena i dopunjena. Revidirani je dokumenthrvatska Vlada usvojila 18. travnja 2008. i podnijela ga Europskoj komisiji 21. travnja2008. s ciljem ispunjavanja niza mjerila za zatvaranje i privremeno zatvaranje pregovorao ovom poglavlju.Strategija industrijske politike smatra se
ključni
m dokumentom za pokretanje procesarestrukturiranja i pri
vatizacije u ključnim sektorima koji stvaraju gubitak, uključujući
sektor
čelika i brodogradnj
e. Dokument tako
đer predstavlja temelj za temeljitu
idosljednu provedbu industrijske politike Republike Hrvatske u razdoblju od 2008. - 2013.Dodatno, hrvatska je V
lada usvojila još nekoliko drugih dokumenata koji također  potvrđuju njenu
opredijeljenost za restrukturiranje i privatizaciju datih
sektora, kao što su
Pretpristupni gospodarski program za 2008.
 – 
2010. kojim se
utvrđuju najznačajnije
reforme u
tom području do
2011. - 2013. Program Vlade Republike Hrvatske umandatnom razdoblju 2008. do 2011. koristio
 je politike i mjere sadržane u Strategiji
industrijske politike kao
 početnu točku i
temelj za daljnje reforme, osobito u
 prerađivačkom
sektoru i brodogradnji.
Osim toga, u tijeku je priprema operativnih dokumenata koji razrađuju provedbu
Strategije industrijske politike. Minist
arstvo gospodarstva, rada i poduzetništva tr 
enutno
izrađuje nacrt
Razvojne strategije
 
preraĊivaĉke industrije
 
(
Strategija prerađivačke
industrije),
 provedbeni dokument koji se temelji na Strategiji industrijske politike koji ćesadržavati opsežne analize konkurentnosti određenih industrija i pojedinačne razvojne
strategije. Cilj je
Strategije prerađivačke industrije korištenje dubljeg i detaljnijeg pristupa
koji bi nadopunio okvir za industrijsku politiku,
usredotočujući se na njenu praktičnu
uporabu
u pojedinačnim
sektorima.
Kako bi se osigurala uč
inkovita provedba prog
rama istraživanja i razvoja (
R&D) iinovacija u odnosnim industrijskim sektorima, tijekom 2008.
 predviđa se uspostava
zasebnog Odjela za teh
nološki razvoj u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
.
 
Politike
poduzeća
 
 
3Nakon tri godine provedbe Vladinog Programa za poticanje malog i srednjeg
 poduzetništva
(usvojenog 5. svibnja 2004. i postavljanja smjernica i mjera u ciljupoticanja razvoja MSP-a),
rezultati pokazuju značajne promjene u općem pristupu poduzetništvu
. Program je r
ezultirao poboljšanim poslovnim okruženjem i povoljnijomklimom za razvoj poduzetništva
.
Vlada je novi Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva u mandatnom razdoblju
 2008.
 – 
2012. usvojila 18. travnja 2008.
Ključni ciljevi novog Programa su:
a) j
ačanje
konkurentnosti hrvatskog MSP-
a, b) uravnoteženi regionalni razvoj
, c) podizanjekvalitete poslovne infrastrukture i usluga poslovnog savjetovanja, d)
 poboljšanje poduzetničkog okruženja i
e) razvoj e-poslovanja.
Kako bi se olakšalo i poboljšalo poslovno okruženje za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj,uspješno se provode aktivnosti na uklanjanju upravnih prepreka u 2007. kroz sljedeće
mjere:
 
-
e-osnivanje tvrtki i obrta
u 61 uredu Financijske agencije (FINA), kao jedne od
mnogih usluga predviđenih proj
ektom HITRO.HR. Projekt HITRO.HR nudi 20 e-
usluga koje će, korištenjem
e-kartice FINA-e,
značajno olakšati komunikacijuizmeđu građana i poduzetnika
te
tijela državne uprave
. Druga usluga projektaHITRO.HR, usluga e-kutak, sada je dostupna u 19 ureda FINA-e. I
zrađena je kaomjesto gdje korisnici mogu dobiti informacije o mogućnostima i prednostimakorištenja
e-usluga putem besplatnih obrazovnih usluga. Trenutno pokrenue idostupne e-usluge
 
su: WEB RGFI (Registar
godišnjih financijskih izvješća
),WEB-BON (informacije o kreditnoj sposobnosti), Registar koncesija, e-P
laćanje
,e-REGOS (
Središnji registar osiguranih osoba
), e-PDV i e-Mirovine.
-
dana 20. listopada 2007. usluga
e-Regos
 
za podnošenje obrasca
R-Sm puteminterneta
 proširena je tako da u
ljučuje novu fu
nkciju nazvanu
Unos obrasca R-Sm
“.
T
a primjena omogućava jednostavno unošenje podataka u obrazac
R-, takoda se koristi on-screen
obrazac i elektronički potpis
te
 podnošenje obrasca u
sustav REGOS.
-
internetsku uslugu
 
info.BIZ
FINA je razvila kako bi zadovoljila potrebe kupca
za određenom poslovnom informacijom i analizama podataka
. To je prva i jedina
usluga koja sadrži sve poslovne podatke na jednom mjestu i kao takva omogućavausporedbu između podataka
za
 pojedinačn
u tvrtku i analize na nacionalnoj razini.
-
sredinom listopada 2007. usluga
HITRO.HR
 
za bržu komunikaciju između poduzetnika i građana
te
tijela državne uprave zabilježila je
20 000 osnovanihtvrtki i obrta i 829 tvrtki koje su otvorili strani investitori. 
-
e-Obrt
usluga je on-line registracije obrta koja je
, zajedno s već izvršenimsmanjenjem troškova
za osnivanje obrta te Uredbom kojom su propisanipojednostavljeni zahtjevi za rad i registraciju obrta u Registru obrta,
značajnodoprinijela bržem upisu obrta
.
-
Poslovni navigator
(potpuno opremljen info web portal)
stvoren je kao podrška
MSP-u i stranim investitorima u hrvatsko gospodarstvo. Svrha je Navigatora
 pomoći
razvoju MSP-a u Hrvatskoj, tako da na jednom mjestu prikupi sveinformacije za potrebe poduzetnika.U rujnu 2007. osnovana je nova e-usluga
FINA set-off 
kao napredan multilateralan
sustav osmišljen za sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane u Hrvatskoj i
kojeprovode nezavisne djelatnosti, a koje imaju nepokrivene obveze prema drugim poslovnimsubjektima.
Uz pomoć ove uslug
e, hrvatski
će poduzetnici biti u stanju riješiti obveze i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->