Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tervezés óravázlat

Tervezés óravázlat

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,771 |Likes:
Published by Zsuzsanna Laczkó

More info:

Published by: Zsuzsanna Laczkó on Feb 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

 
1
ÉPÜETTERVEZÉS IV..SGYMTET204XXX
Építési hely a városban01.előadás:
 
 – A „hely” és paramétereiTartalom:1. Bevezetés2. Az építési hely megismerése – vizsgálatok, kutatások3. Történetiség4. Beépítési struktúra5. Társadalmi, szociológiai és gazdasági környezetFogalom meghatározások:Építési hely:
az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalaiáltal körülhatárolt területrésze, amelyen - a védőtávolgok megtartásával - azövezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k).
A hitelesség:
vizsgálatok alapján kialakított építészeti magatartás.
A ros:
fizikai és szellemi dolgok egyge, amely maba foglalja összesföldterületeket, az épületeket, a természeti és művi környezet elemeit,- a levegőt, atalajt, az élővilágot, táji környezetet, - a lakókat, a helyi közösségeket, továbbá amúlt emlékeit, az intézményeket, a hagyományokat, a kialakult kultuszokat.
Övezet
: a beépítésre nem szánt területek terület felhasználási egységein belüliegyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározóbesorolás.
Világörökség:
globális felelősségvállalás a világ kulturális javainak, természetiértékeinek védelmében.
1: Bevezetés
Mintegy száz évvel ezelőtt a föld lakosságának 10% élt városokban. Az ENSZ adataiszerint ez a szám 2050-re megközelítheti a 75 %-ot.Ebből a két egymástól meglehetősen távol álló adatból egyértelműen látszik a Földurbanizációs folyamatainak intenzitása és iránya.A városok fejlődésének kérdése jó ideje összekapcsolódik arsadalomtudonyokkal, és egyéb, a fenntartható fejst vizsgálóinterdiszciplináris alapokon álló kutatásokkal. A föld lakóssága gyors ütemben válika város adta lehetőségek fogyasztójává, ezzel egyre nagyobb népesség kapcsolódikbe abba az elosztási rendszerbe, amely ki, és elhasználja az értékes területeket, aFöld szinte minden fosszilis energia tartalékát.Ökológiai problémák láncolatát generálja ezzel, amely végül a földi élet eddigievolúciós rendjét is befolyásolhatja.A negatív hatások ellenére a népesség nagyvárosokba történő koncentrálódása,olyan szellemi kapacitások felszabadulását eredményezi, amely biztosítja az eddigicivilizációs értékek védelmét és tovább fejlődését.Ennek a globális folyamatnak, meghatárorészét képezi az építés. Kiemeltfelelősség terheli az építészeket, várostervezőket, mérnököket.A föld meglévő és a jövőben megtermelt értékeit csak az igazságosság elve alapjánszabad elosztani és felhasználni, mert különben olyan migrációs, szociális, vallási,gazdasági feszültségek jönnek létre, amelyek veszélyeztetik a „VÁROST”, mintfogalmat, és mint élő organizmust.
 
2
ÉPÜETTERVEZÉS IV..SGYMTET204XXX
2.Az építési hely megismerése – vizsgálatok
-környezet vizsgálat, helyi építészeti értékek számbavétele, a korábbi korok,építészeti rétegeinek vizsgálata és kutatása az adott építési helyre vonatkozóan.(tervtár, irattár, fotótár)-fontos tudni milyen fejlődési, átalakulási szakaszok voltak az építés helyén-az építési hely közelében lévő épületek funkciójának ismerete-zöldfelületek nagysága és helyzete az építési helyhez viszonyítva-fontosabb közlekedési irányok feltérképezése, és elemzése-gazdaságossági vizsgálat, a megvalósulás mennyire reális, ár-érték arányokkalkulációja (általában a megrendelő kéri a saját számításainak ellenőrzésére)-egyéb vizsgálatok, mint például régészeti kutatás, van olyan építési hely, ahol ezelőfeltétele a tervezésnek, építésnek-geodéziai felmérés-talajmechanikai vizsgálat-az építési hely szomszédban épületek szerkezeti rendszereinekvizsgálata, alapozási síkjainak, szintjeinek magassági meghatározása-az építési helyen lévő korábban épített pincék, mélypincék feltárása.-közművek vonalának ismerete-szomszéd épületek füstelvezető rendszerei
3.Történetiség
-meg kell határozni a környező épületek stílusjegyei után azt a kort, amely jellemzőa területre-fontos számításba venni a műemléki környezetet, műemlék épület érintettségét-a világörökségi területen lévő építési hely kiemelt felelősséget jelent a tervezésben
4.Beépítési struktúra - szabályozás
-az utca rendszer, mint alapinformáció, utcaszélesség, nyomvonal vezetés-telekformák és telekméretek, domborzati adottságok, egyéb természeti értékek-az építési hely környezetében lévő beépítési sűrűség, az épületek egymáshozkapcsolódásának módozatai, beépítési paraméterek-a környező épületek magassági viszonyai-a tetők vonalának jellemző iránya az utca tengelyére
5.Társadalmi, szociológiai és gazdasági környezet
-vizsgálni kell az építési hely környezetében élők társadalmi helyzetét-megélhetési lehetőségek-a területre jellemző eltartó, önfenntartó gazdasági rendszerek vizsgálata szükségesa későbbi működtetés szempontjából-kiknek, miért, hogyan, mennyiből történik az építés-az építés technológiák, rendszerelvűség-korszerűség és korszellem, az építési piac nemzetközivé válása szükségessé teszia követelmények egységesítését. (Nemzetközi Szabványosítási Szervezet: ISO; azEU területén: EURONORM előírások.)
 
3
ÉPÜETTERVEZÉS IV..SGYMTET204XXX
Építési hely a városban02. előadás:
 
 – A „hely” és a funkcióválasztásTartalom:1.Általánosan az épületek funkciójáról, a jelen kor elvárásai2.Több lakásos házak3.Iroda, kereskedelmi, oktatási funkció4.Tárolási, raktározási funkció5.ParkolóházakFogalom meghatározások:Biztonságos használhatóság
: biztonságosan használhaaz építmény, vagyannak része, ha a rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti állékonysági,tűzvédelmi, egészségvédelmi vagy más szempontból nem megfelelő építményrész,szerkezet, berendezés, építési anyag, sem az építményben folytatott tevékenység,illetve annak hatása
1.Általánosan az épületek funkciójáról, a jelen kor elvárásai:
 -a kifejezett eredetiség, individualitás, felcserélhetetlenség;-a környezetbarát, energiatudatos gondolkodás;-a léptékhelyesség és tudatos részletformálás, a konstruktív tisztesség.-feladat: gazdaságosan építeni-az építési költségek és a fenntartási ráfordítások összefüggése az épület teljesélettartamára kiterjedően vizsgálandó.-Az energetikai és környezetvédelmi szempontok a szerkezetekkel kapcsolatosvédelmi igények fokozódásában jelentkeznek, ami a hagyományosépületszerkezetek felülvizsgálatának szükségességességét veti fel.
2.Több lakásos házak
-olyan lakóépület, amelyben egymás mellé és fölé szervezve alakítanak ki önállórendeltetési egységeket, azaz lakásokat.-ezeknek az önálló rendeltetési egységeknek a megközelítése horizontális (szélfogó,folyosók stb.) illetve vertikális (lépcsőház, felvonó) közlekedő terekben keresztültörténik.-a több lakásos lakóépületek tartalmazzák azokat a közös, és egyéni használatútereket, amelyek szükségesek a lakások kiszolgálásához-a városi szövetben létesülő több lakásos épület a komfort érzet és az emberilakókörnyezet jobb minősége érdekében ki kell, hogy egészüljön a lehetőségekszerinti belső, önálló zöldfelülettel-a légtér arányok és a benapozás alapvetően az egészséges környezet kialakításszempontjai szerint kell, hogy megtörnjen az építési hely adottságainakmértéktartó kihasználásával, az erre vonatkozó szabályok betartásával

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->