Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Powerbosss

Powerbosss

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by hoangpalestine

More info:

Published by: hoangpalestine on Jan 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2013

pdf

text

original

 
Công ty T
ư 
V
n và Th
ươ 
ng m
i
Đạ
i Long Tel: (84-4) 6340999 6341000 Fax: (84-4) 6341001E-Mail: info@dailong.com
CÁC CÂU H
I TH
ƯỜ 
NG G
P V
 Ề
POWERBOSS
POWERBOSS TI
T KI
M TI
N NH
Ư 
TH
NÀO?
H
th
ng
đ
i
u khi
n
độ
ng c
ơ 
Powerboss là m
t thi
ế
t b
dùng ph
n m
m
đ
i
u khi
n có tính n
ă
ng liênt
c giám sát tình tr
ng t
i c
a
độ
ng c
ơ 
và c
p v
a
đủ
 
đ
i
n n
ă
ng c
n thi
ế
t cho
độ
ng c
ơ 
th
c hi
n tácv
. Có th
th
y
đ
i
u này qua vi
c gi
m kW/gi
ờ 
 
ở 
 
đồ
ng h
 
đ
o. B
ở 
i vì trong m
t giây, ch
ươ 
ng trình
đ
i
u khi
n ki
m tra thay
đổ
i c
a t
i
độ
ng c
ơ 
100 l
n
ở 
t
n s
th
c hi
n 50Hz nên
độ
ng c
ơ 
khôngbao gi
ờ 
b
t
n h
i.
POWERBOSS
Ứ 
NG D
NG CHO NH
Ữ 
NG LO
I
ĐỘ
NG C
Ơ 
NÀO?
Powerboss có th
 
đượ 
c l
p
đặ
t trên h
u h
ế
t các lo
i
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n c
m
ng xoay chi
u (A/C).Powerboss s
không ho
t
độ
ng trên các
độ
ng c
ơ 
m
t chi
u (D/C),
độ
ng c
ơ 
v
n n
ă
ng (Universal),ho
c
độ
ng c
ơ 
h
u c
p (Stepper).
 
Ứ 
NG D
NG NÀO LÀ LÝ T
ƯỞ 
NG CHO POWERBOSS?
Đ
ó là nh
ng
ng d
ng s
d
ng
độ
ng c
ơ 
quá c
ỡ 
hay có các chu trình t
i bi
ế
n
đổ
i (t
c là
đ
a s
các
ng d
ng có s
d
ng
độ
ng c
ơ 
). Nh
ng máy móc thích h
ợ 
p cho Powerboss là:
Đ
úc phun, máy nén,máy ép, c
ư
a g
, máy nghi
n, máy tán, máy nén khí, máy th
y l
c, b
ơ 
m d
u, máy c
t, máy d
t maycông nghi
p, b
ă
ng t
i, các
ng d
ng bánh
đ
à và r
t nhi
u
ng d
ng khác n
a. Nhà s
n xu
t v
nluôn ti
ế
p t
c nghiên c
u
ng d
ng Powerboss thêm trong nhi
u h
máy khác.
 
Ứ 
NG D
NG NÀO KHÔNG C
N L
P POWERBOSS?
Các
ng d
ng
độ
ng c
ơ 
yêu c
u bi
ế
n
đổ
i v
t
c
độ
. Các
ng d
ng ch
u t
i cao c
 
đị
nh có th
 
đượ 
ccoi là
đ
ã có s
h
ợ 
p lý hóa hi
u qu
do v
y l
p
đặ
t Powerboss ch
ti
ế
t ki
m
đượ 
c r
t ít ho
c khôngti
ế
t ki
m thêm
đượ 
c n
ă
ng l
ượ 
ng. Nh
ư
ng nh
ng
đặ
c tính khác c
a Powerboss nh
ư
kh
ở 
i
độ
ng m
m &d
ng m
m v
n có l
ợ 
i th
ế
th
ươ 
ng m
i
đ
áng k
.
POWERBOSS CÒN MANG L
I NH
Ữ 
NG
Ư 
U
Đ
I
M NÀO N
Ữ 
A?
Bên c
nh vi
c t
i
ư
u hóa s
d
ng n
ă
ng l
ượ 
ng, Powerboss còn mang l
i nh
ng l
ợ 
i ích sau:+ Kh
ở 
i
độ
ng m
m - gi
m l
ượ 
ng tiêu th
 
đ
i
n lúc nhu c
u t
i
đ
a, gi
m mài mòn và tr
y x
ướ 
c+ D
ng m
m - lo
i tr
hi
u
ng va ch
m th
y l
c lúc d
ng b
ơ 
m+ Ti
ế
t ki
m th
ờ 
i gian v
n hành - t
t
độ
ng c
ơ 
sau m
t kho
ng th
ờ 
i gian ch
ờ 
 
đị
nh tr
ướ 
c+ D
tr
n
ă
ng l
ượ 
ng - t
i /ng
ng t
i nh
ng t
i có quán tính cao mà không
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i ho
t
độ
ngmáy
KH
Ở 
I
ĐỘ
NG M
M VÀ NG
T M
M LÀ GÌ?
- Kh
ở 
i
độ
ng m
m là thao tác
đ
i
u ch
nh t
 
độ
ng giúp
độ
ng c
ơ 
t
ă
ng t
c t
t
khi kh
ở 
i
độ
ng, gi
ms
c lên các h
th
ng chuy
n
độ
ng và tránh gây ra tình tr
ng s
t áp.- Ng
t m
m là thao tác
đ
i
u ch
nh t
 
độ
ng giúp
độ
ng c
ơ 
gi
m t
c t
t
tránh tình tr
ng phát sinhmô-men xo
n khi
độ
ng c
ơ 
b
d
ng
độ
t ng
t.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->