Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Procena vrednosti nepokretnosti i njena uloga u odrzivom razvoju trzista nepokretnosti u Republici Srbiji

Procena vrednosti nepokretnosti i njena uloga u odrzivom razvoju trzista nepokretnosti u Republici Srbiji

Ratings: (0)|Views: 1,056|Likes:
Published by Dragana Milicevic

Rad je objavljen u Časopisu Tehnika (Naše građevinarstvo), broj 5/2012

Rad je objavljen u Časopisu Tehnika (Naše građevinarstvo), broj 5/2012

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dragana Milicevic on Jan 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/24/2015

 
SADRŽAJ- TEHNIKA5/2012
 NOVI MATERIJALI 
Originalni naučni rad 
Smilja Marković, Ana Stanković, Ljiljana Veselinović, Zoran Stojanovć, Dragan Uskoković,
Kreiranje morfologije i veličine čestica ZnO prahova
............................................................685
Skupovi i knjige
YUCOMAT 2012– Svetska elitaponovo na okupu– Naučnici iz tridesetak zemalja,razmotrili su na YUCOMAT-u 2012. najnovija dostignuća iz oblasti novihmaterijala i nanotehnologija
......................................................................................................692
 NAŠE GRAĐEVINARSTVO
 Pregledni rad 
Branko Božić, Dragana Milićević,
Procena vrednosti nepokretnosti i njena uloga u održivomrazvoju tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji
.....................................................................699
Stručni radovi
Dragoljub Grbić,
Prilog približnoj metodi deformacije
........................................................................710Milan Petrović, Dušan Prodanovć, Miloš Stanić, Nemanja Branisavljević,
Mogućnosti zaproračun protoka na kišnoj kanalizacionoj crpnoj stanici– primer KCS Nova 1,Novi Beograd
...............................................................................................................................715
Skupovi i knjige
Stručni skup „Projektovanje linijskih infrastrukturnih sistema u seizmički aktivnimpodručjima“
................................................................................................................................723
Naučno-stručno savetovanje „Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija“
....................725
 RUDARSTVO, GEOLOGIJA I METALURGIJA
Originalni naučni radovi
Zoran Vaduvesković, Milan Živković, Nenad Vušović, Dejan Stevanović, Mirjana Jovanović,
Dugoročno planiranje eksploatacije na površinskom kopu „Cerovo“ kod Bora
.................729Aleksandra Ivanović, Silvana Dimitrijević, Vesna Marjanović, Nikola Vuković,
Ispitivanjeuticaja jona bakra na karakteristike srebrnog praha dobijenog elektrolitičkimtaloženjem iz nitratnog rastvora
...............................................................................................735
 MAŠINSTVO
 Pregledni rad 
Marko Ekmedžić, Boško Rašuo,
Srbija i CERN– zagrljaj moćnog diva
.............................................743
Stručni radovi
Miloš Ljubomirović,
Izrada dijagrama napadnog momenta redukcijom sila u oslone tačke
............751Aleksandra Jovanović, Mirko Jovanović,
Formiranje matematičkog modela pogodnosti održavanjapneumatskih digitalnih sistema automatskog upravljanja
.....................................................755

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
lidijamagdalena liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
rraacc liked this
Nikola Petrovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->