Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tóth Gyula - Umbriától Ungriáig (kitalált középkor)

Tóth Gyula - Umbriától Ungriáig (kitalált középkor)

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by maghon
A magyarsag es a vilag tortenelmenek meghamisitasai

Lengyel=Venger=Ungar=EMBER (Umber - Ungar)

http://maghreb.blog.hu
A magyarsag es a vilag tortenelmenek meghamisitasai

Lengyel=Venger=Ungar=EMBER (Umber - Ungar)

http://maghreb.blog.hu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: maghon on Jan 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2013

pdf

text

original

 
Tóth Gyula - Umbriától Ungriáig
 A most következő gondolatok akkor kezdtek megfoganni, amikor újra kezem ügyébe került Szádeczky-Kardoss Samu Az avar történelem forrásai c. munkája. A szerkesztő rendkíli alapossággal gyűjtötte össze mindazokat a főleg bizánci szövegrészleteket, amelyek e rejtélyes koraközépkori népről tudósítanak. Mivel az avar korszak léte a kitalált köpkor elmélete kapcsán alapjaiban kérdőjeleződött meg, ezért őszinte kíváncsisággal vetettem bele magam a források tanulmányozásába. Természetesen a bizánci szerzők írásainak újraolvasása rengeteg izgalmas tanulsággal szollt, e mostani gondolatönt mégis egyetlen szerző egyetlen sorának egyetlen szava indította útjára. Az említett szerző Theophylactus Achridensis volt, aki a Historia c. munkájának XV. könyvében így ír:„Miután sok év körbejártával egy avaroknak (ombroknak) mondott barbár nép fiai érkeztek a déli égtáj felől Tiberiopolis vidékére s egyéb városokkal együtt ezt is pusztasággá tették, a lakosok egy részét kardélre hányták, más rést rabszolgaságba vetették, a többi spséges épületekkel együtt az isteni templomokat alapjaikig lerombolták s azok a földre omlottak.Ez az ombroknak mondott nép volt tehát az, ami engem gondolkodóba ejtett. Nem csak nekem tűnt fel ez a különös névalak, de a tet szerkesztőjének, Sdeczky-Kardoss Samunak is, aki ehhez a szakaszhoz érve a következő megjegyzést tette:„Érdekes megfigyelni, hogy a görög szövegben az avar népnév szlávos (így oroszos) névformája olvasható: ombroi (ejtsd: obri).
 
Elgondolkodva ezen a lönös hangzású névalakon, eszembe jutott, hogy Közép-Itáliában létezik egy tartomány, melynek neve rendvül hasonlít az ombrok nevéhez. A tartomány neve: Umbria. Gyanakodni kezdtem tehát, hogy az ombroknak és Umbriának valami ze lehet egymáshoz. Elsőször is megnéztem, hogy mit kell tudnunk Umbriáról, hogyan alakult a történelme, kik népesítették be. Legnagyobb meglepetésemre azt találtam, hogy a Pannóniából kiűzött és Itáliába átltölongobárdok egy része éppen itt, Umbriában telepedett le. A Wikipédia a Longobárdok címszó alatt a következőket írja:„557-ben Alboin lett a longobárdok főnöke, aki Bajánnal, az avarok fejedelmével szövetkezett a gepidák és Bizánc ellen. A Gepida Királyságot sikerült megsemmisíteni, a longobárdok új szomszédjai az avarok lettek, akik azonban veszélyes szomszédnak tűntek, így 568-ban itáliai hadjáratra vonultak, és ott paviai központtal királyságot alapítottak (572). Megtelepedésük helyszíne a Pó medencéje, Észak-Toscana és Umbria volt.Umbriát tehát azok a Pannóniából érkező longobárdok népesítették be, akikről az előző fejezetekben már szóltunk. Igen ám, de mi e fejezetekben azt is kimutattuk, hogy ez az Alboin vezetésével Itáliába áttelepülő nép nem egy tőlünk idegen etnikai entitás volt, hiszen Pannóniában maradt utódaikat éppen a palócokban ismertük fel! Már a Zalán futása c. fejezetben is idéztük Villani János krónikájának következő sorait:„…Narses fellázadt Justinus császár ellen s Pannoniába küldött a longobárdokért (akik magyarok) s Rotari nevű királyukkal szövetkezett a konstantinápolyi császár s a rök ellen, hogy elragadja tőlük Itália uralmát s úgy is történt: ez a longobárd király Krisztus 570-ik évében Itáliába jött.Villani János tehát ezeket az Umbriát benépesítő longobárdokat még világosan és egyértelműen magyarnak nevezte. E lönös netartomány tehát egyre gyasabbá lt számomra. Ha Umbriát valóban a longobárdok népesítették be, a longobárdok pedig valóban magyarok voltak, akkor talán ennek az elnevezésnek is magyar értelme lehet. Amint így tűnődtem és Umbria nevének megfejtésén elmélkedtem, eszembe jutottak a Nagy Képes Világtörténet már többször idézett szavai:„A longobárdok krónikása, Paulus Diaconus többször említi munkájában, hogy népe az angolsszokkal rokon nép volt. A két rokon fajt azonban a sors messze vetette egymástól. Míg ugyanis a longobárdok Európa déli részén, Itália elragadó éghajlata alatt kerestek és találtak hazát maguknak, az angolok és szászok, kik eredetileg a longobárdok ősi szállásai közelében, Jütlandban és az Elbe partjain laktak, a zord brit szigeteken alapítottak országot...Mivel az Angolok és Saxonok c. fejezet lényegi mondanivalója éppen az volt, hogy a négyszázas évek derekának angolszász hódítói Attila királyunk hungár és szkíta katonái voltak, ezért a Villani János által magyarnak tartott longobárdok és Brit-szigeteket Attila nyugati hadjárata idején meghódító angolok azonosítása is teljesen kézenfekvőnek tűnik. Ha azonban alaposabban is szemügyre vesszük Anglia történelmi régióit, egy újabb izgalmas nevű tartományt fedezhetünk fel. Tudjuk, hogy az angol hódítók eleinte nem hoztak létre egyetlen egységes királyságot a szigeteken. Ehelyett hét egymástól többé-kevésbé független királyságot alkottak. Ez volt a heptarchia kora. A Wikipédia a Heptarchia msalatt a következőket közli:
 
„A heptarchia az ókor végén, a középkor elején a Brit-szigeten lévő hét önálló királyság összefoglaló neve. Később ezek az országok egyesültek, s így jött létre Anglia. (...) A heptarchia szó arra utal, hogy a mai felfogás szerint hét királyság alkotta az Angol Királyság alapját. Ezek a következők voltak: Northumbria, Mercia, Kelet-Anglia, Essex, Kent, Sussex és Wessex.Már önmagában a hetes sm ilyetén felbukkanása is külön tanulmányt érdemelne, hiszen az efféle hetes felosztásra éppen honfoglaló eleinknél találhatunk történelmi párhuzamot: hét vezér, hét törzs, hét gyászmagyar, stb. De most koncentráljunk inkább a hét angol királyság nevére! Rögtön az első királyság, ami a fenti felsorolásban szerepel: Northumbria, vagyis Észak-Umbria. Ugyanazzal az elnevezéssel találkozunk tehát a „zord brit szigeteken”, mint „Itália elragadó éghajlata alatt”! Van egy Umbria Közép-Itáliában, pontosan ott, ahol a longobárdok letelepedtek, és van egy Umbria a Brit-szigeteken is, ahol a longobárdokkal rokon angolok hódítottak. Hát nem lönös? Európa e távoli szegleteit ugyanannak a hatalmas nemzetnek a megtelepedése kapcsolja össze, e nemzet pedig a nagy távolságok ellenére itt is és ott is hasonló elnevezésekkel illette országát.De vajon mit jelenthet ez a különös elnevezés? Mi lehet a megfejtése? Már Paulus Diaconus is megpróbált magyarázatot adni Umbria nevére. A langobárdok története c. munkájának II. nyvében így ír:„...a keleti részen pedig Umbria terül el. Ezen tartományban épült fel Róma, amely egykoron az egész világ feje volt. Umbriában, melyet hozzászámítanak, van Perusium, Clitorius tava és Spoletum. Umbriának pedig azért hívják, mivel túlélte a felhőszakadásokat, amikor hajdanában a zözön elpusztította a népeket.(Paulus Diaconus, A langobardok története, II. könyv 16. rész)Ehhez a fenti részhez a következő lábjegyzetet írták a 2012-es kiadás szerkesztői:„A latin »imber« sután. Az e vidéket sújtó áradásokról már Plinius (Nat. Hist, III, 14.) és Solinus is (II, 11.) is beszél. Paulus szövege Isidoruséra megy vissza (Etym, IX, 2, 87., amely az umbriaiakat rög szóval »ombrios«-nak nevezi, és XIV, 4, 21., amely Umbria nevét ugyancsak a görög Ombriából magyarázza).Kétségtelen, hogy a latin nyelvben az imber sjeletése zuhany, a rögben pedig az ombria jelentése: esőz. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a longobárdokkal rokon angolsszok földjén, ahol – mint láttuk szintén van egy hasonló nevű tartomány, eléggé csapadékos az éghajlat, ez a magyarázat akár még logikusnak is tűnhetne. Engem azonban továbbra sem hagyott nyugodni Umbria neve. Olyan érzésem támadt, mintha ezekkel a magyarázatokkal e köpkori szerző szándékosan akarna félrevezetni bennünket e név eredetét illetően. Amikor ugyanis a longobárdok történelmének kezdeteit ecseteli, rendkíl lönös nevű szereplők tűnnek fel. Az I. nyv 3. részében például megtudhatjuk, hogy a korábban winileknek nevezett longobárdok legendabeli ősanyját Gambarának nevezték:„Az a rész, melyet a végzet slőföldjének elhagyására és ismeretlen tájak keresésére kijelölt, két vezért választott magának, úgymint Ibort és Aiót, a virágzó ifjúkorukban járó ikertestvéreket, akik mindannyiuknál kiválóbbak voltak, majd övéiknek és hazájuknak búcsút intve útnak indult, hogy új földet keressen, amelyet művelés alá vehet, s ahol letelepedhet. E vezérek anyját Gambarának hívták; olyan asszony volt ő, aki övéi köl kitűnt mind éles értelme, mind pedig előrelátó tanácsai által, és akinek okosságában válságos időkben nem csekély mértékben bíztak.” (Paulus Diaconus, A langobardok története, I. nyv 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->