Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dane z nehnuteľnosti (PAS)

Dane z nehnuteľnosti (PAS)

Ratings: (0)|Views: 4,178|Likes:
Published by Dennik SME
Rebríčky pre rok 2013.
Rebríčky pre rok 2013.

More info:

Published by: Dennik SME on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
Mesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmena
Bánovce nad Bebravou0,00150,0%
1
Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%
1
Levo
č
a0,0007-34,6%Banská Bystrica0,00352,9%
2
Banská Štiavnica0,00040,0%
2
Púchov0,0007-26,1%Banská Štiavnica0,00040,0%
3
Gelnica0,00040,0%
3
Svidník0,0017-1,4%Bardejov0,00190,5%
4
Medzilaborce0,00060,0%
4
Rož
ň
ava0,0015-1,1%Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00234,0%
5
Bratislava-Nové Mesto0,00060,0%
5
Žilina0,0026-0,8%Bratislava-Devín0,00070,0%
6
Moldava n.B.0,00060,0%
6
Levice0,0029-0,6%Bratislava-Devínska Nová Ves0,00160,0%
Bratislava-Devín0,00070,0%
Gelnica0,00040,0%Bratislava-Dúbravka0,00070,0%
8
Bratislava-Karlova Ves0,00070,0%
8
Bánovce nad Bebravou0,00150,0%Bratislava-Jarovce0,00250,0%
9
Námestovo0,00070,0%
9
Banská Štiavnica0,00040,0%Bratislava-Karlova Ves0,00070,0%
10
Púchov0,0007-26,1%
10
Bratislava-Devín0,00070,0%Bratislava-Lama
č
0,00140,0%
11
Levo
č
a0,0007-34,6%
11
Bratislava-Devínska Nová Ves0,00160,0%Bratislava-Nové Mesto0,00060,0%
12
Bratislava-Dúbravka0,00070,0%
12
Bratislava-Dúbravka0,00070,0%Bratislava-Petržalka0,00200,0%
13
Kežmarok0,000814,3%
13
Bratislava-Jarovce0,00250,0%Bratislava-Podunajské Biskupice0,00260,0%
14
Tur
č
ianske Teplice0,000817,7%
14
Bratislava-Karlova Ves0,00070,0%Bratislava-Ra
č
a0,00120,0%
15
Žiar nad Hronom0,00080,0%
15
Bratislava-Lama
č
0,00140,0%Bratislava-Rusovce0,00250,0%
16
Snina0,00080,4%
16
Bratislava-Nové Mesto0,00060,0%Bratislava-Ružinov0,00210,0%
17 
Detva0,000828,6%
17 
Bratislava-Petržalka0,00200,0%Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%
18
Sobrance0,00086,2%
18
Bratislava-Podunajské Biskupice0,00260,0%Bratislava-Vajnory0,00210,0%
19
Tvrdošín0,0009120,0%
19
Bratislava-Ra
č
a0,00120,0%Bratislava-Vraku
ň
a0,00210,0%
20
Sabinov0,00090,0%
20
Bratislava-Rusovce0,00250,0%Bratislava-Záhorská Bystrica0,00150,0%
21
Dolný Kubín0,00090,0%
21
Bratislava-Ružinov0,00210,0%Brezno0,001030,0%
22
Brezno0,001030,0%
22
Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%Byt
č
a0,001316,9%
23
Spišská Nová Ves0,00100,0%
23
Bratislava-Vajnory0,00210,0%
Č
adca0,001040,0%
24
Č
adca0,001040,0%
24
Bratislava-Vraku
ň
a0,00210,0%Detva0,000828,6%
25
Zvolen0,001150,0%
25
Bratislava-Záhorská Bystrica0,00150,0%Dolný Kubín0,00090,0%
26
Liptovský Mikuláš0,00116,0%
26
Dolný Kubín0,00090,0%Dunajská streda0,00310,0%
27 
Poprad0,00110,2%
27 
Dunajská streda0,00310,0%Galanta0,00330,0%
28
Poltár0,00110,0%
28
Galanta0,00330,0%Gelnica0,00040,0%
29
Ilava0,00127,1%
29
Hlohovec0,00180,0%Hlohovec0,00180,0%
30
Bratislava-Ra
č
a0,00120,0%
30
Komárno0,00260,0%Humenné0,0019100,0%
31
Krupina0,00133,6%
31
Kysucké Nové Mesto0,00180,0%Ilava0,00127,1%
32
Stropkov0,00130,0%
32
Lu
č
enec0,00200,0%Kežmarok0,000814,3%
33
Byt
č
a0,001316,9%
33
Medzilaborce0,00060,0%Komárno0,00260,0%
34
Bratislava-Lama
č
0,00140,0%
34
Myjava0,00240,0%Košice0,001414,3%
35
Košice0,001414,3%
35
Námestovo0,00070,0%Krupina0,00133,6%
36
Trebišov0,00140,0%
36
Pieš
ť
any0,00460,0%Kysucké Nové Mesto0,00180,0%
37 
Považská Bystrica0,00140,0%
37 
Poltár0,00110,0%Levice0,0029-0,6%
38
Martin0,00154,2%
38
Považská Bystrica0,00140,0%Levo
č
a0,0007-34,6%
39
Ružomberok0,00154,4%
39
Rimavská Sobota0,00200,0%Liptovský Mikuláš0,00116,0%
40
Rož
ň
ava0,0015-1,1%
40
Sabinov0,00090,0%Lu
č
enec0,00200,0%
41
Revúca0,001528,6%
41
Spišská Nová Ves0,00100,0%Malacky0,00472,2%
42
Bratislava-Záhorská Bystrica0,00150,0%
42
Stropkov0,00130,0%Martin0,00154,2%
43
Michalovce0,001525,1%
43
Topo
ľč
any0,00230,0%Medzev0,0017280,3%
44
Bánovce nad Bebravou0,00150,0%
44
Trebišov0,00140,0%Medzilaborce0,00060,0%
45
Bratislava-Devínska Nová Ves0,00160,0%
45
Žiar nad Hronom0,00080,0%Michalovce0,001525,1%
46
Vranov nad Top
ľ
ou0,00163,0%
46
Moldava n.B.0,00060,0%Moldava n.B.0,00060,0%
47 
Svidník0,0017-1,4%
47 
Trnava0,00490,0%Myjava0,00240,0%
48
Medzev0,0017280,3%
48
Skalica0,00270,1%Námestovo0,00070,0%
49
Kysucké Nové Mesto0,00180,0%
49
Tren
č
ín0,00320,2%Nitra0,003310,6%
50
Hlohovec0,00180,0%
50
Poprad0,00110,2% ,,,, i,,
Rebríček miest a obcí podľa dane z ornej pôdy, chmelníc, viníc a ovocných sadov
 zoradené podľa abecedyzoradené podľa výšky danezoradené podľa medziročnej zmeny 
Nové Mesto nad Váhom0,002930,4%
51
Humenné0,0019100,0%
51
Senica0,00520,4%Nové Zámky0,00260,7%
52
Bardejov0,00190,5%
52
Snina0,00080,4%Partizánske0,002012,5%
53
Lu
č
enec0,00200,0%
53
Bardejov0,00190,5%Pezinok0,002620,0%
54
Rimavská Sobota0,00200,0%
54
Nové Zámky0,00260,7%Pieš
ť
any0,00460,0%
55
Bratislava-Petržalka0,00200,0%
55
Prešov0,00220,7%Poltár0,00110,0%
56
Žarnovica0,002018,2%
56
Malacky0,00472,2%Poprad0,00110,2%
57 
Partizánske0,002012,5%
57 
Ša
ľ
a0,00242,4%Považská Bystrica0,00140,0%
58
Bratislava-Ružinov0,00210,0%
58
Banská Bystrica0,00352,9%Prešov0,00220,7%
59
Bratislava-Vraku
ň
a0,00210,0%
59
Vranov nad Top
ľ
ou0,00163,0%Prievidza0,00214,8%
60
Ve
ľ
ký Krtíš0,002110,0%
60
Krupina0,00133,6%Púchov0,0007-26,1%
61
Prievidza0,00214,8%
61
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00234,0%Revúca0,001528,6%
62
Bratislava-Vajnory0,00210,0%
62
Martin0,00154,2%Rimavská Sobota0,00200,0%
63
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,0021122,2%
63
Ružomberok0,00154,4%Rož
ň
ava0,0015-1,1%
64
Prešov0,00220,7%
64
Prievidza0,00214,8%Ružomberok0,00154,4%
65
Zlaté Moravce0,002322,2%
65
Liptovský Mikuláš0,00116,0%Sabinov0,00090,0%
66
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00234,0%
66
Sobrance0,00086,2%Senec0,003526,7%
67 
Topo
ľč
any0,00230,0%
67 
Ilava0,00127,1%Senica0,00520,4%
68
Myjava0,00240,0%
68
Ve
ľ
ký Krtíš0,002110,0%Skalica0,00270,1%
69
Ša
ľ
a0,00242,4%
69
Nitra0,003310,6%Snina0,00080,4%
70
Bratislava-Rusovce0,00250,0%
70
Partizánske0,002012,5%Sobrance0,00086,2%
71
Bratislava-Jarovce0,00250,0%
71
Košice0,001414,3%Spišská Nová Ves0,00100,0%
72
Žilina0,0026-0,8%
72
Kežmarok0,000814,3%Stará
Ľ
ubov
ň
a0,0021122,2%
73
Bratislava-Podunajské Biskupice0,00260,0%
73
Byt
č
a0,001316,9%Stropkov0,00130,0%
74
Nové Zámky0,00260,7%
74
Tur
č
ianske Teplice0,000817,7%Svidník0,0017-1,4%
75
Pezinok0,002620,0%
75
Žarnovica0,002018,2%Ša
ľ
a0,00242,4%
76
Komárno0,00260,0%
76
Pezinok0,002620,0%Topo
ľč
any0,00230,0%
77 
Skalica0,00270,1%
77 
Zlaté Moravce0,002322,2%Trebišov0,00140,0%
78
Nové Mesto nad Váhom0,002930,4%
78
Michalovce0,001525,1%Tren
č
ín0,00320,2%
79
Levice0,0029-0,6%
79
Senec0,003526,7%Trnava0,00490,0%
80
Dunajská streda0,00310,0%
80
Detva0,000828,6%Tur
č
ianske Teplice0,000817,7%
81
Tren
č
ín0,00320,2%
81
Revúca0,001528,6%Tvrdošín0,0009120,0%
82
Galanta0,00330,0%
82
Brezno0,001030,0%Ve
ľ
ký Krtíš0,002110,0%
83
Nitra0,003310,6%
83
Nové Mesto nad Váhom0,002930,4%Vranov nad Top
ľ
ou0,00163,0%
84
Banská Bystrica0,00352,9%
84
Č
adca0,001040,0%Zlaté Moravce0,002322,2%
85
Senec0,003526,7%
85
Zvolen0,001150,0%Zvolen0,001150,0%
86
Pieš
ť
any0,00460,0%
86
Humenné0,0019100,0%Žarnovica0,002018,2%
87 
Malacky0,00472,2%
87 
Tvrdošín0,0009120,0%Žiar nad Hronom0,00080,0%
88
Trnava0,00490,0%
88
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,0021122,2%Žilina0,0026-0,8%
89
Senica0,00520,4%
89
Medzev0,0017280,3%
Priemerná výška dane0,001864142Počet miest, ktoré znížili daňPočet miest, ktoré nemenili daňPočet miest, ktoré zvýšili daň
Rebrí
č
ky daní z nehnute
ľ
ností 2013Podnikate
ľ
ská aliancia Slovenskawww.alianciaPAS.skBratislava, 22. januára 20131
 
Mesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmena
Bánovce nad Bebravou0,000548,7%
1
Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%
1
Nitra0,0007-86,8%Banská Bystrica0,00060,0%
2
Bratislava-Ružinov0,00000,0%
2
Byt
č
a0,0001-57,4%Banská Štiavnica0,00010,0%
3
Bratislava-Nové Mesto0,00000,0%
3
Ve
ľ
ký Krtíš0,0004-45,0%Bardejov0,000330,0%
4
Bratislava-Vraku
ň
a0,00000,0%
4
Pezinok0,0006-33,3%Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00030,0%
5
Bratislava-Podunajské Biskupice0,00000,0%
5
Levice0,0006-24,2%Bratislava-Devín0,0002-21,5%
6
Bratislava-Vajnory0,00000,0%
6
Bratislava-Devín0,0002-21,5%Bratislava-Devínska Nová Ves0,00020,0%
Bratislava-Dúbravka0,00000,0%
Malacky0,0006-20,8%Bratislava-Dúbravka0,00000,0%
8
Gelnica0,0001-0,4%
8
Poprad0,0003-15,5%Bratislava-Jarovce0,00030,0%
9
Banská Štiavnica0,00010,0%
9
Gelnica0,0001-0,4%Bratislava-Karlova Ves0,00020,0%
10
Snina0,0001-0,1%
10
Skalica0,0003-0,3%Bratislava-Lama
č
0,00030,0%
11
Púchov0,000124,2%
11
Snina0,0001-0,1%Bratislava-Nové Mesto0,00000,0%
12
Sabinov0,00010,0%
12
Žiar nad Hronom0,0001-0,1%Bratislava-Petržalka0,00030,0%
13
Námestovo0,00010,0%
13
Banská Bystrica0,00060,0%Bratislava-Podunajské Biskupice0,00000,0%
14
Medzilaborce0,00010,0%
14
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00030,0%Bratislava-Ra
č
a0,00030,0%
15
Dolný Kubín0,00010,0%
15
Bratislava-Devínska Nová Ves0,00020,0%Bratislava-Rusovce0,00030,0%
16
Ilava0,00017,1%
16
Bratislava-Dúbravka0,00000,0%Bratislava-Ružinov0,00000,0%
17 
Kežmarok0,000114,3%
17 
Bratislava-Jarovce0,00030,0%Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%
18
Byt
č
a0,0001-57,4%
18
Bratislava-Karlova Ves0,00020,0%Bratislava-Vajnory0,00000,0%
19
Poltár0,00010,0%
19
Bratislava-Lama
č
0,00030,0%Bratislava-Vraku
ň
a0,00000,0%
20
Žiar nad Hronom0,0001-0,1%
20
Bratislava-Nové Mesto0,00000,0%Bratislava-Záhorská Bystrica0,00020,0%
21
Revúca0,000128,6%
21
Bratislava-Petržalka0,00030,0%Brezno0,000230,0%
22
Tvrdošín0,0001120,0%
22
Bratislava-Podunajské Biskupice0,00000,0%Byt
č
a0,0001-57,4%
23
Bratislava-Devín0,0002-21,5%
23
Bratislava-Ra
č
a0,00030,0%
Č
adca0,000240,0%
24
Bratislava-Karlova Ves0,00020,0%
24
Bratislava-Rusovce0,00030,0%Detva0,000228,6%
25
Moldava n.B.0,00020,0%
25
Bratislava-Ružinov0,00000,0%Dolný Kubín0,00010,0%
26
Spišská Nová Ves0,00020,0%
26
Bratislava-Staré Mesto0,00000,0%Dunajská streda0,00050,0%
27 
Levo
č
a0,000216,7%
27 
Bratislava-Vajnory0,00000,0%Galanta0,00040,0%
28
Bratislava-Záhorská Bystrica0,00020,0%
28
Bratislava-Vraku
ň
a0,00000,0%Gelnica0,0001-0,4%
29
Č
adca0,000240,0%
29
Bratislava-Záhorská Bystrica0,00020,0%Hlohovec0,00040,0%
30
Detva0,000228,6%
30
Dolný Kubín0,00010,0%Humenné0,0002100,0%
31
Tur
č
ianske Teplice0,000267,1%
31
Dunajská streda0,00050,0%Ilava0,00017,1%
32
Stropkov0,00020,0%
32
Galanta0,00040,0%Kežmarok0,000114,3%
33
Ružomberok0,000285,5%
33
Hlohovec0,00040,0%Komárno0,00050,0%
34
Košice0,000214,3%
34
Komárno0,00050,0%Košice0,000214,3%
35
Považská Bystrica0,00020,0%
35
Kysucké Nové Mesto0,00030,0%Krupina0,00033,6%
36
Brezno0,000230,0%
36
Lu
č
enec0,00050,0%Kysucké Nové Mesto0,00030,0%
37 
Martin0,000219,9%
37 
Medzilaborce0,00010,0%Levice0,0006-24,2%
38
Trebišov0,00020,0%
38
Moldava n.B.0,00020,0%Levo
č
a0,000216,7%
39
Sobrance0,00029,9%
39
Námestovo0,00010,0%Liptovský Mikuláš0,00025,9%
40
Zvolen0,000250,0%
40
Nové Mesto nad Váhom0,00040,0%Lu
č
enec0,00050,0%
41
Vranov nad Top
ľ
ou0,000214,5%
41
Pieš
ť
any0,00130,0%Malacky0,0006-20,8%
42
Medzev0,000280,4%
42
Poltár0,00010,0%Martin0,000219,9%
43
Liptovský Mikuláš0,00025,9%
43
Považská Bystrica0,00020,0%Medzev0,000280,4%
44
Bratislava-Devínska Nová Ves0,00020,0%
44
Sabinov0,00010,0%Medzilaborce0,00010,0%
45
Humenné0,0002100,0%
45
Spišská Nová Ves0,00020,0%Michalovce0,000358,0%
46
Tren
č
ín0,00030,0%
46
Stropkov0,00020,0%Moldava n.B.0,00020,0%
47 
Bardejov0,000330,0%
47 
Topo
ľč
any0,00050,0%Myjava0,00070,0%
48
Poprad0,0003-15,5%
48
Tren
č
ín0,00030,0%Námestovo0,00010,0%
49
Kysucké Nové Mesto0,00030,0%
49
Trnava0,00130,0%Nitra0,0007-86,8%
50
Krupina0,00033,6%
50
Trebišov0,00020,0% ,, li,,,,
Rebríček miest a obcí podľa dane z trvalých trávnatých porastov
 zoradené podľa abecedyzoradené podľa výšky danezoradené podľa medziročnej zmeny 
Nové Mesto nad Váhom0,00040,0%
51
Skalica0,0003-0,3%
51
Myjava0,00070,0%Nové Zámky0,00042,3%
52
Michalovce0,000358,0%
52
Banská Štiavnica0,00010,0%Partizánske0,000816,1%
53
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,000311,1%
53
Rimavská Sobota0,00050,2%Pezinok0,0006-33,3%
54
Bratislava-Lama
č
0,00030,0%
54
Žarnovica0,00030,5%Pieš
ť
any0,00130,0%
55
Svidník0,00034,0%
55
Senica0,00141,4%Poltár0,00010,0%
56
Žarnovica0,00030,5%
56
Nové Zámky0,00042,3%Poprad0,0003-15,5%
57 
Prievidza0,00032,3%
57 
Prievidza0,00032,3%Považská Bystrica0,00020,0%
58
Bratislava-Petržalka0,00030,0%
58
Krupina0,00033,6%Prešov0,00054,0%
59
Rož
ň
ava0,00035,4%
59
Svidník0,00034,0%Prievidza0,00032,3%
60
Bratislava-Ra
č
a0,00030,0%
60
Prešov0,00054,0%Púchov0,000124,2%
61
Bratislava-Rusovce0,00030,0%
61
Rož
ň
ava0,00035,4%Revúca0,000128,6%
62
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,00030,0%
62
Liptovský Mikuláš0,00025,9%Rimavská Sobota0,00050,2%
63
Bratislava-Jarovce0,00030,0%
63
Ilava0,00017,1%Rož
ň
ava0,00035,4%
64
Nové Mesto nad Váhom0,00040,0%
64
Sobrance0,00029,9%Ružomberok0,000285,5%
65
Galanta0,00040,0%
65
Žilina0,00059,9%Sabinov0,00010,0%
66
Ša
ľ
a0,000422,8%
66
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,000311,1%Senec0,000626,7%
67 
Nové Zámky0,00042,3%
67 
Kežmarok0,000114,3%Senica0,00141,4%
68
Ve
ľ
ký Krtíš0,0004-45,0%
68
Košice0,000214,3%Skalica0,0003-0,3%
69
Hlohovec0,00040,0%
69
Vranov nad Top
ľ
ou0,000214,5%Snina0,0001-0,1%
70
Komárno0,00050,0%
70
Partizánske0,000816,1%Sobrance0,00029,9%
71
Lu
č
enec0,00050,0%
71
Levo
č
a0,000216,7%Spišská Nová Ves0,00020,0%
72
Bánovce nad Bebravou0,000548,7%
72
Martin0,000219,9%Stará
Ľ
ubov
ň
a0,000311,1%
73
Rimavská Sobota0,00050,2%
73
Ša
ľ
a0,000422,8%Stropkov0,00020,0%
74
Dunajská streda0,00050,0%
74
Púchov0,000124,2%Svidník0,00034,0%
75
Prešov0,00054,0%
75
Senec0,000626,7%Ša
ľ
a0,000422,8%
76
Topo
ľč
any0,00050,0%
76
Detva0,000228,6%Topo
ľč
any0,00050,0%
77 
Žilina0,00059,9%
77 
Revúca0,000128,6%Trebišov0,00020,0%
78
Pezinok0,0006-33,3%
78
Brezno0,000230,0%Tren
č
ín0,00030,0%
79
Banská Bystrica0,00060,0%
79
Bardejov0,000330,0%Trnava0,00130,0%
80
Senec0,000626,7%
80
Č
adca0,000240,0%Tur
č
ianske Teplice0,000267,1%
81
Levice0,0006-24,2%
81
Bánovce nad Bebravou0,000548,7%Tvrdošín0,0001120,0%
82
Malacky0,0006-20,8%
82
Zvolen0,000250,0%Ve
ľ
ký Krtíš0,0004-45,0%
83
Zlaté Moravce0,000783,8%
83
Michalovce0,000358,0%Vranov nad Top
ľ
ou0,000214,5%
84
Myjava0,00070,0%
84
Tur
č
ianske Teplice0,000267,1%Zlaté Moravce0,000783,8%
85
Nitra0,0007-86,8%
85
Medzev0,000280,4%Zvolen0,000250,0%
86
Partizánske0,000816,1%
86
Zlaté Moravce0,000783,8%Žarnovica0,00030,5%
87 
Trnava0,00130,0%
87 
Ružomberok0,000285,5%Žiar nad Hronom0,0001-0,1%
88
Pieš
ť
any0,00130,0%
88
Humenné0,0002100,0%Žilina0,00059,9%
89
Senica0,00141,4%
89
Tvrdošín0,0001120,0%
Priemerná výška dane0,0003124037Počet miest, ktoré znížili daňPočet miest, ktoré nemenili daňPočet miest, ktoré zvýšili daň
Rebrí
č
ky daní z nehnute
ľ
ností 2013Podnikate
ľ
ská aliancia Slovenskawww.alianciaPAS.skBratislava, 22. januára 20132
 
Mesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmenaMesto, mestská časť, obec/m2% zmena
Bánovce nad Bebravou0,020912,5%
1
Sobrance0,00530,0%
1
Pezinok0,0232-44,4%Banská Bystrica0,03190,2%
2
Medzev0,00650,0%
2
Nitra0,0232-10,8%Banská Štiavnica0,02320,0%
3
Tur
č
ianske Teplice0,00930,0%
3
Žarnovica0,0176-2,6%Bardejov0,03023,3%
4
Tvrdošín0,01160,0%
4
Snina0,0172-0,2%Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,05370,0%
5
Gelnica0,01160,0%
5
Púchov0,0186-0,2%Bratislava-Devín0,05370,0%
6
Medzilaborce0,01390,0%
6
Žiar nad Hronom0,0278-0,2%Bratislava-Devínska Nová Ves0,05970,0%
Poltár0,01530,0%
Dolný Kubín0,0162-0,1%Bratislava-Dúbravka0,05970,0%
8
Námestovo0,01620,0%
8
Prešov0,0404-0,1%Bratislava-Jarovce0,05370,0%
9
Dolný Kubín0,0162-0,1%
9
Myjava0,0325-0,1%Bratislava-Karlova Ves0,05970,0%
10
Trebišov0,01620,0%
10
Žilina0,04250,0%Bratislava-Lama
č
0,05370,0%
11
Považská Bystrica0,01670,0%
11
Bratislava-Rusovce0,05370,0%Bratislava-Nové Mesto0,05970,0%
12
Byt
č
a0,01670,0%
12
Banská Štiavnica0,02320,0%Bratislava-Petržalka0,05970,0%
13
Snina0,0172-0,2%
13
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,05370,0%Bratislava-Podunajské Biskupice0,05970,0%
14
Moldava n.B.0,017225,0%
14
Bratislava-Devín0,05370,0%Bratislava-Ra
č
a0,05970,0%
15
Zlaté Moravce0,01768,6%
15
Bratislava-Devínska Nová Ves0,05970,0%Bratislava-Rusovce0,05370,0%
16
Žarnovica0,0176-2,6%
16
Bratislava-Dúbravka0,05970,0%Bratislava-Ružinov0,05970,0%
17 
Hlohovec0,01860,0%
17 
Bratislava-Jarovce0,05370,0%Bratislava-Staré Mesto0,07160,1%
18
Púchov0,0186-0,2%
18
Bratislava-Karlova Ves0,05970,0%Bratislava-Vajnory0,05370,0%
19
Kysucké Nové Mesto0,01860,0%
19
Bratislava-Lama
č
0,05370,0%Bratislava-Vraku
ň
a0,05970,0%
20
Detva0,018614,3%
20
Bratislava-Nové Mesto0,05970,0%Bratislava-Záhorská Bystrica0,05370,0%
21
Rimavská Sobota0,01860,0%
21
Bratislava-Petržalka0,05970,0%Brezno0,03028,3%
22
Kežmarok0,018614,3%
22
Bratislava-Podunajské Biskupice0,05970,0%Byt
č
a0,01670,0%
23
Vranov nad Top
ľ
ou0,018614,3%
23
Bratislava-Ra
č
a0,05970,0%
Č
adca0,021544,4%
24
Stropkov0,01860,0%
24
Bratislava-Ružinov0,05970,0%Detva0,018614,3%
25
Spišská Nová Ves0,01950,0%
25
Bratislava-Vajnory0,05370,0%Dolný Kubín0,0162-0,1%
26
Partizánske0,02049,8%
26
Bratislava-Vraku
ň
a0,05970,0%Dunajská streda0,02320,0%
27 
Bánovce nad Bebravou0,020912,5%
27 
Bratislava-Záhorská Bystrica0,05370,0%Galanta0,02780,0%
28
Komárno0,02090,0%
28
Byt
č
a0,01670,0%Gelnica0,01160,0%
29
Revúca0,020928,6%
29
Dunajská streda0,02320,0%Hlohovec0,01860,0%
30
Nové Mesto nad Váhom0,02090,0%
30
Galanta0,02780,0%Humenné0,0232100,0%
31
Č
adca0,021544,4%
31
Gelnica0,01160,0%Ilava0,0278114,3%
32
Pezinok0,0232-44,4%
32
Hlohovec0,01860,0%Kežmarok0,018614,3%
33
Senec0,023211,1%
33
Komárno0,02090,0%Komárno0,02090,0%
34
Dunajská streda0,02320,0%
34
Kysucké Nové Mesto0,01860,0%Košice0,066425,0%
35
Skalica0,02320,0%
35
Lu
č
enec0,02550,0%Krupina0,02643,6%
36
Nitra0,0232-10,8%
36
Malacky0,04640,0%Kysucké Nové Mesto0,01860,0%
37 
Nové Zámky0,02320,0%
37 
Medzilaborce0,01390,0%Levice0,03710,1%
38
Banská Štiavnica0,02320,0%
38
Michalovce0,02320,0%Levo
č
a0,023225,0%
39
Humenné0,0232100,0%
39
Námestovo0,01620,0%Liptovský Mikuláš0,02466,0%
40
Poprad0,02320,0%
40
Nové Mesto nad Váhom0,02090,0%Lu
č
enec0,02550,0%
41
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,02320,0%
41
Nové Zámky0,02320,0%Malacky0,04640,0%
42
Michalovce0,02320,0%
42
Poltár0,01530,0%Martin0,02780,1%
43
Levo
č
a0,023225,0%
43
Poprad0,02320,0%Medzev0,00650,0%
44
Svidník0,02410,1%
44
Považská Bystrica0,01670,0%Medzilaborce0,01390,0%
45
Liptovský Mikuláš0,02466,0%
45
Rimavská Sobota0,01860,0%Michalovce0,02320,0%
46
Lu
č
enec0,02550,0%
46
Skalica0,02320,0%Moldava n.B.0,017225,0%
47 
Ve
ľ
ký Krtíš0,025510,0%
47 
Sobrance0,00530,0%Myjava0,0325-0,1%
48
Topo
ľč
any0,02640,0%
48
Spišská Nová Ves0,01950,0%Námestovo0,01620,0%
49
Krupina0,02643,6%
49
Stará
Ľ
ubov
ň
a0,02320,0%Nitra0,0232-10,8%
50
Galanta0,02780,0%
50
Stropkov0,01860,0% ,, Il,,,,
Rebríček miest a obcí podľa dane zo záhrad
 zoradené podľa abecedyzoradené podľa výšky danezoradené podľa medziročnej zmeny 
Nové Mesto nad Váhom0,02090,0%
51
Ilava0,0278114,3%
51
Topo
ľč
any0,02640,0%Nové Zámky0,02320,0%
52
Prievidza0,0278162,6%
52
Trebišov0,01620,0%Partizánske0,02049,8%
53
Martin0,02780,1%
53
Trnava0,03720,0%Pezinok0,0232-44,4%
54
Žiar nad Hronom0,0278-0,2%
54
Tur
č
ianske Teplice0,00930,0%Pieš
ť
any0,037114,3%
55
Brezno0,03028,3%
55
Tvrdošín0,01160,0%Poltár0,01530,0%
56
Bardejov0,03023,3%
56
Medzev0,00650,0%Poprad0,02320,0%
57 
Sabinov0,03020,2%
57 
Tren
č
ín0,04140,0%Považská Bystrica0,01670,0%
58
Zvolen0,030620,0%
58
Levice0,03710,1%Prešov0,0404-0,1%
59
Banská Bystrica0,03190,2%
59
Rož
ň
ava0,03710,1%Prievidza0,0278162,6%
60
Myjava0,0325-0,1%
60
Ša
ľ
a0,03710,1%Púchov0,0186-0,2%
61
Ružomberok0,03250,2%
61
Bratislava-Staré Mesto0,07160,1%Revúca0,020928,6%
62
Senica0,033467,9%
62
Svidník0,02410,1%Rimavská Sobota0,01860,0%
63
Pieš
ť
any0,037114,3%
63
Martin0,02780,1%Rož
ň
ava0,03710,1%
64
Levice0,03710,1%
64
Banská Bystrica0,03190,2%Ružomberok0,03250,2%
65
Ša
ľ
a0,03710,1%
65
Sabinov0,03020,2%Sabinov0,03020,2%
66
Rož
ň
ava0,03710,1%
66
Ružomberok0,03250,2%Senec0,023211,1%
67 
Trnava0,03720,0%
67 
Bardejov0,03023,3%Senica0,033467,9%
68
Prešov0,0404-0,1%
68
Krupina0,02643,6%Skalica0,02320,0%
69
Tren
č
ín0,04140,0%
69
Liptovský Mikuláš0,02466,0%Snina0,0172-0,2%
70
Žilina0,04250,0%
70
Brezno0,03028,3%Sobrance0,00530,0%
71
Malacky0,04640,0%
71
Zlaté Moravce0,01768,6%Spišská Nová Ves0,01950,0%
72
Bratislava-Rusovce0,05370,0%
72
Partizánske0,02049,8%Stará
Ľ
ubov
ň
a0,02320,0%
73
Bratislava-
Č
u
ň
ovo0,05370,0%
73
Ve
ľ
ký Krtíš0,025510,0%Stropkov0,01860,0%
74
Bratislava-Jarovce0,05370,0%
74
Senec0,023211,1%Svidník0,02410,1%
75
Bratislava-Vajnory0,05370,0%
75
Bánovce nad Bebravou0,020912,5%Ša
ľ
a0,03710,1%
76
Bratislava-Devín0,05370,0%
76
Kežmarok0,018614,3%Topo
ľč
any0,02640,0%
77 
Bratislava-Záhorská Bystrica0,05370,0%
77 
Detva0,018614,3%Trebišov0,01620,0%
78
Bratislava-Lama
č
0,05370,0%
78
Pieš
ť
any0,037114,3%Tren
č
ín0,04140,0%
79
Bratislava-Ružinov0,05970,0%
79
Vranov nad Top
ľ
ou0,018614,3%Trnava0,03720,0%
80
Bratislava-Petržalka0,05970,0%
80
Zvolen0,030620,0%Tur
č
ianske Teplice0,00930,0%
81
Bratislava-Nové Mesto0,05970,0%
81
Moldava n.B.0,017225,0%Tvrdošín0,01160,0%
82
Bratislava-Karlova Ves0,05970,0%
82
Levo
č
a0,023225,0%Ve
ľ
ký Krtíš0,025510,0%
83
Bratislava-Dúbravka0,05970,0%
83
Košice0,066425,0%Vranov nad Top
ľ
ou0,018614,3%
84
Bratislava-Devínska Nová Ves0,05970,0%
84
Revúca0,020928,6%Zlaté Moravce0,01768,6%
85
Bratislava-Ra
č
a0,05970,0%
85
Č
adca0,021544,4%Zvolen0,030620,0%
86
Bratislava-Vraku
ň
a0,05970,0%
86
Senica0,033467,9%Žarnovica0,0176-2,6%
87 
Bratislava-Podunajské Biskupice0,05970,0%
87 
Humenné0,0232100,0%Žiar nad Hronom0,0278-0,2%
88
Košice0,066425,0%
88
Ilava0,0278114,3%Žilina0,04250,0%
89
Bratislava-Staré Mesto0,07160,1%
89
Prievidza0,0278162,6%
Priemerná výška dane0,030994832Počet miest, ktoré znížili daňPočet miest, ktoré nemenili daňPočet miest, ktoré zvýšili daň
Rebrí
č
ky daní z nehnute
ľ
ností 2013Podnikate
ľ
ská aliancia Slovenskawww.alianciaPAS.skBratislava, 22. januára 20133

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->