Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
37716475-Семинарска-Монетарна-Политика-и-систем-на-ЕУ

37716475-Семинарска-Монетарна-Политика-и-систем-на-ЕУ

Ratings: (0)|Views: 519|Likes:

More info:

Published by: Leni Govani Stefanovska on Jan 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

 
УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ШТИПЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СЕМИНАРСКА РАБОТАпо предметот:„Монетарна политика и систем на ЕУ“ Тема:“Европската Унија низ времето” Изработил: Ментор:Цветановски Слободан Проф. Д-р Јован ПејковскиБр. Индекс 08186 Асистент: Зоран Темелков
 
Монетарна политика на Европската Унија
- 2 -
Штип, 2010
СОДРЖИНА:
1. Апстракт2. Вовед3. Потекло и историја4. Статус5. Како работи Европската Унија6. Институции на Европската Унија
7. Мастрихшки критериуми
8. Економската и монетарната унија и Еврото9.
 Држави членки, идно проширување и блиски односи10. Правна рамка на ЕУ
11. Меѓувладиност и наднационалност12. Главни Политики13. Економијата на ЕУ14. Заклучок 
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:
1.
Проф. Д-р Ирена КИКЕРЕКОВА, “Надворешна трговија” , Универзитет”Св. Кирил и Методиј” , Скопје, 2008.
2.The official website of the European Union.<www.europa.eu>.3.Европска Унија - Википедија.<www.sr.wikipedia.org/wiki/Европска_унија>.
 
2
 
Монетарна политика на Европската Унија
- 3 -
 АПСТРАКТ
Семинарката работа се однесува на развојот на ЕУ - од почетнатаидејата за формирање на интеграција, преку разните меѓународни договориод кои проникнале темелите на денешната ЕУ.
Во последните 50 годининејзиниот политички систем постојано се развива и се темели врз низа договори-од оние што беа потпишани во Париз и Рим во 1950-те, до договорите одМастрихт, Аместердам и Ница, склучени во 1990-те.Согласно овие договори, земјите-членки на Унијата пренесуваат дел одсвојот национален суверенитет на заедничките институции кои ги претставуваатне само интересите на одделните земји, туку и нивните заеднички интереси. Овиедоговори го сочинуваат она што е познато како “примарна” законска регулатива.Од нив произлегува големото тело на “секундарна” законска регулатива, којадиректно влијае врз секојдневните животи на граѓаните на Европската унија. Тааглавно се состои од регулативи, директиви и препораки.Временската анализа на ЕУ покажува дека од нејзиното формирање иразвивање во се повисок степен на интеграција ЕУ денес расте и се развива соголема брзина. Потврда за ова е желбата за пристапување во ЕУ на неразвиенитеземји и земјите кои не се членки. Денес ЕУ претставува моќен играч во светскирамки на полето на светскиот - глобален пазар, економскиот раст и развој,технологијата но покрај тоа моќен играч е и на полето на зачувување на редот имирот, безбедноста и обезбедувањето на човековите права и слободи.
Клучни зборови:
М еѓународни организации и интеграцииЕкономската и монетарната унијаEвропска унија
Единствена валута (евро)
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
majamende liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->